WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 30 | 31 || 33 | 34 |   ...   | 54 |

«ЕВРИКА – ХІІІ ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ Івано-Франківськ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ББК 70.516 М34 Рекомендовано до друку вченою радою ...»

-- [ Страница 32 ] --

Використання вчителем молодших класів музичних творів на уроках музики значно підвищує загальний інтелектуальний рівень дітей та їх успішність, сприяє створенню комфортного емоційного середовища під час занять. Позитивно впливає на емоційний стан учнів музичний супровід у мажорних тональностях, що застосовується в підготовчій частині уроку. На заняттях особливу увагу слід приділяти підтягнутому, красивому зовнішньому вигляду учнів, розвитку голосового апарату та правильному диханню. Активні дихальні вправи під музику зміцнюють м’язи грудної клітки, роблять масаж серця, поліпшують кровообіг, ритмічно піднімають і опускають углиб черевної порожнини діафрагму, що впливає на печінку, кишечник та шлунок, масажуючи їх.

Особливо важливе застосування музики в заключній частині уроку, коли діти перебувають у стані емоційного збудження. Протягом останніх 3–5 хвилин пропонується використання вправ, які передбачають м’якість та плавність рухів. Вправи виконуються під музику вальсу, тактовий розмір [4].

Можливості музики безкінечні. Ми вважаємо, що про них має знати не тільки вчитель музики, а й інші, наприклад, учитель фізкультури. Музика на уроках фізичної культури виконує оздоровчу функцію: темпи й ритми різних музичних творів надають заняттю емоційності, що робить звичні вправи приємними й відповідно стимулює рухову активність у молодших школярів. А це сприяє покращенню фізичної витривалості, нормалізує ритм серця та роботу кровоносної системи.

Крім здатності впливати на фізичні якості учнів, музика може керувати їхнім мисленням та уявою. Найчастіше такий напрям валеологічного виховання спостерігається на інтегрованих уроках із читання та музики. Та чи інша пісня дуже часто допомагає дітям уявляти образ головного героя, його характер, настрій чи навіть учинок, який він збирається зробити. У дітей розвивається увага, спостережливість, покращується пам’ять. Молодші школярі якісніше засвоюють навчальний матеріал, у них підвищується рівень IQ – інтелектуальний потенціал людини.

Отже, музика має велике значення для формування емоційної та інтелектуальної сфер психіки. Вона допомагає відчути себе здоровою та повноцінною людиною, наповнити своє тіло силою та енергією. А отже, музика є важливим і потрібним засобом валеологічного виховання молодших школярів.

1. Осадчук З. Стан здоров’я дітей, які проживають у різних за екологічною характеристикою регіонах України / З. Осадчук // Перинатологія та педіатрія. – 2010. – № 2. – С. 25–27.

2. Паньків Л. Вплив музики на психічне здоров’я особистості / Л. Паньків // Початкова школа. – 2010. – № 4. – С. 24–26.

3. Пузич Я. Музика і здоров’я / Я. Пузич, І. Ніколаєва // Рідна школа. – 2002. – № 2. – С. 57–58.

4. Філіп’єва О. Використання музики у валеологічному вихованні молодших школярів / О. Філіп’єва // Мистецтво і освіта. – 2007. – № 4. – С. 44–48.

–  –  –

Сучасний світ переживає гострі проблеми свого розвитку не лише соціально-економічної та політичної сфер, а передусім – культурної, морально-духовної. Визначальний вплив на їхнє розв’язання відведено системі освіти та суб’єкту її діяльності – педагогові. Не викликає сумніву, що від рівня сформованості моральності його значною мірою залежить моральне здоров’я нації, її прогресивний поступ і щасливе майбутнє.

Розбудова української держави ставить на порядок денний у числі невідкладних завдань – завдання виховання справжнього громадянина – патріота рідної землі. Лише громадяни, безмежно віддані українській національній ідеї, здатні обстоювати незалежність, соборність України, вести її шляхом прогресу та процвітання [2].

Особливої значущості набуває виховання відповідальної, ініціативної, творчої особистості. На розв’язання означених завдань спрямовано низку важливих державних документів. Зокрема, у Державній національній програмі “Освіта (Україна ХХІ століття)” наголошено, що без подолання девальвації загальнолюдських цінностей, нігілізму та відірваності освіти від національних джерел немислиме виховання справжнього громадянина [3].

Закони України “Про освіту”, Національна доктрина розвитку освіти України, Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності наголошують, що успіхи самореалізації молодої людини, яка стає можливою лише за наявності її особистої системи цінностей, адекватних мінливим умовам сьогодення [4; 5; 6].

Відповідно базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” орієнтує педагога на культуру гідності, указує на значущість не лише функціональної придатності дитини, а і її цінності як моральної особистості [1].

Таким чином, проблеми морального виховання особистості належить до числа найбільш важливих проблем сучасної педагогічної науки. Її актуальність зумовлена станом моральності в українському суспільстві.

Риси морально-духовного світу дитини найінтенсивніше формуються в дошкільному віці, що доведено в працях педагогів та психологів: М.Басова, Н.Ветлугіна, Л.Виготського, Т.Гуменикова, О.Дем’янчук, А.Запорожець та ін.

Саме в цей період життя дитина засвоює основи систематичних знань, формуться її характер, воля, світогляд, ідеали, моральні цінності, погляди та переконання. Для морального виховання дитини дошкільного віку, її соціального розвитку важливе значення має формування в неї емоційного позитивного ставлення до навколишнього.

Ураховуючи зміни в навчанні й вихованні, які відбуваються в контексті сучасних глобальних освітніх тенденцій, в організації формування моральноетичних норм старших дошкільників, актуальним розглядаємо якомога ширше виховання скарбів усної народної творчості.

Чи не найпопулярнішим жанром фольклору, що розкриває безмежний світ людської уяви, полонить серця дітей і дорослих, є казка.

Казка – найпопулярніший вид усної творчості серед дітей, вона захоплює й полонить серця не тільки дітей, а й дорослих. Важко переоцінити значення казки у вихованні дітей. К.Ушинський назвав казки “першими блискучими спробами” створення народної педагогіки і вважав, що навряд чи хто-небудь був би спроможний “змагатися в цьому випадку з педагогічним генієм народу” [7, с.271]. Високо оцінюючи виховне значення казки, К.Ушинський зазначав:

“Я рішуче ставлю народну казку недосяжно вище від усіх оповідань, написаних спеціально для дітей освіченою літературою… У народній казці велика, сповнена поезії дитина-народ розповідає дітям про свої дитячі мрії і принаймні наполовину вірить сама в ці мрії” [7, с.272].

Так, скажімо, у казках “Рукавичка”, “Колобок”, “Коза-дереза” сила виховного впливу пояснюється здатністю діяти на емоційну сферу людини. Тільки допомога, співчуття, чесність, гідність можуть допомогти героям вижити й знайти вихід у складних ситуаціях. Ілюструючи дітям розгорнуту картину об’єктивного характеру того чи іншого явища, педагоги водночас формують практичні вміння та навички його аналізу, способи проникнення в його сутність.

Народна пам’ять зберегла багато казок із вираженою людською добротою, працьовитістю, повагою до старших. Скажімо, у таких творах: “Золотий черевичок”, “Дідова дочка, бабина дочка”, “Півник та двоє мишенят” та інші актуалізуються дотепність і кмітливість думки, пошана до праці, до людей, ціннісно-правового ставлення до довкілля.

Слід пригадати й казки, в яких розкрито порушення права на життя, на використання свого майна: “Сіра шийка”, “Котик і півник”, “Івасик-Телесик” та інші.

Таким чином, процес формування загальнолюдських цінностей функціонально тяжіє до інноваційного, оскільки має на меті не лише ретрансляцію набутого, а й опанування кожним вихованцем індивідуальним досвідом та його соціокультурним змістом у сенсі правил співжиття, законів, норм, принципів і положень.

Отож вдумливе, неспішне прочитання казок допоможе не лише глибше пізнати рідну історію в її народному баченні, але й навчить більш чітко розрізняти в житті Добро і Зло, Правду і Кривду, підкаже-порадить, як треба достойно чинити в житті, аби зоставатися чесним і щирим перед людьми й перед собою.

1. Кононко О. Л. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі” / О. Л. Кононко. – К. : Світич, 2009. – 208 с.

2. Васянович Г. П. Вибрані твори : у 5 т. Т. 3 : Педагогічна етика : навч. посіб. / Г. П. Васянович. – Львів : Сполом, 2010. – 420 с.

3. Державна національна програма “Освіта”. Україна ХХІ століття. – К. : Райдуга, 1994. – 61 с.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


4. Закон України “Про освіту” (зі змінами, внесеними згідно із законами № 608 / 96-ВР від 17.12.1996, ВРР 1997, № 178-ХІV від 14.10.98, ВРР 1998, № 48) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. – № 9: Законодавство України про загальну середню освіту. – С. 13–31.

5. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Освіта України. – 2000. – № 32. – С. 6–7.

6. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. Проект // Шкільний світ. – 2001. – Липень. – С. 1–16.

7. Ушинський К. Д. Питання виховання і навчання в початковій школі / К. Д. Ушинський // Вибр. пед. твори : у 2 т. – Т. 2. – 465 с.

–  –  –

Сучасне суспільство потребує талановитих, розумних і креативних людей. Важливу роль у формуванні молодої полікультурної особистості відіграє музичне виховання, оскільки саме музика є потужним і яскравим засобом розвитку творчої індивідуальності та духовного становлення дитини. Закладення основ музичної культури (а через неї художньої та естетичної) відбувається в сім’ї як первинному середовищі полікультурних, зокрема музичних, впливів.

Проблему музичного виховання дитини в сім’ї різноаспектно досліджували Н.Батчаєва, О.Микулинська, Е.Печерська, Т.Плахотник та інші. Ними підкреслюється виняткова значимість сім’ї у формуванні ставлення дітей до музичного мистецтва, розкриваються її музично-виховні можливості та шляхи їх реалізації. Так, Т.Плахотник, аналізуючи різноманітні методи музичного виховання дитини в сім’ї, умовно поділила їх за характером впливу на дві форми – активну і пасивну. Активна група методів характеризується тим, що суб’єкт виховання (дитина) бере безпосередню участь у виконанні пісень, грі на музичних інструментах, виконанні танців тощо. Пасивна група методів впливу характеризується тим, що дитина спостерігає, слухає, виявляє певні емоції від сприймання, але безпосередньої активної участі в роботі не бере [1, c.37]. На нашу думку, домінувальну роль у музичному вихованні дитини повинні відігравати активні методи, оскільки саме вони стимулюють вивільнення творчих потенцій дитини у процесі здійснення нею виконавських видів музичної діяльності, що, безумовно, позитивно впливає на розвиток музичних здібностей. На цьому наголошує Е.Печерська, яка вважає гру на дитячих інструментах (ксилофоні, металофоні) особливо корисною для дітей з відсутньою координацією між слухом і голосом.

У процесі імпровізації на музичних інструментах цим дітям набагато легше виявити свою активність [3, с.53–54].

З метою визначення сучасного стану музичного виховання дитини в сім’ї нами було проведене опитування (анкетування, інтерв’ю, бесіда) батьків (всього 46 осіб віком від 22 до 42 років). Отримані результати свідчать про те, що більшість опитуваних не до кінця усвідомлюють навчальних, виховних, розвивальних можливостей музичного мистецтва, не розуміють своєї вагомої ролі у процесі формування ціннісних орієнтацій у сфері музичної культури, не володіють методами прилучення дітей до пізнання високохудожніх музичних творів.

Ми вважаємо, що така педагогічна ситуація, яка склалася в сучасній сім’ї, зумовлена нестачею у батьків музично-педагогічних знань, обмеженістю власного досвіду спілкування з мистецтвом, відсутністю відповідних навичок в організації музичних занять дитини.

Водночас, як з’ясувалося, простежується зростання інтересу дорослих членів сімейного колективу до виховної діяльності взагалі, прагнення батьків бачити дитину широко освіченою, духовно багатою, а це є базисною основою для музичного виховання дітей у сім’ї. Активізація цього процесу можлива, на нашу думку, за таких умов:

створення батьками позитивної музичної атмосфери в сім’ї (культивування шанобливого ставлення до музики як виду мистецтва, прилучення дітей до високоякісних взірців різножанрової музики; прослуховування, перегляд й обговорення музичних радіо- і телепередач, мультфільмів, в яких музика яскраво передає настрої, характер персонажів; відвідування сім’єю концертів, дитячих музичних спектаклів; власна постановка музичних вистав-казок; виступи дітей на сімейних святах тощо).

заохочення дітей до різноманітних видів музичної діяльності (співу пісень, гри на елементарних музичних інструментах, музично-ритмічних рухів, слухання й аналізу музики, музичних ігор тощо);

підтримка дітей у їх прагненні до музично-творчої діяльності (виконання музично-творчих завдань, які передбачають використання елементів імпровізації, наприклад, створення власних поспівок, інструментальних музичних супроводів до пісень чи окремих п’єс із застосуванням ритмічних або елементарних мелодичних інструментів, танцювальних рухів, інсценівок пісень, музичних діалогів, спілкування “музичною мовою” тощо).

навчання дітей у позашкільних навчально-освітніх мистецьких закладах (музичних, хореографічних школах, мистецьких студіях при будинках культури тощо);

співпраця батьків із професійними музикантами-педагогами (музичними керівниками дитячих садків, учителями музики загальноосвітніх шкіл, педагогами музичних шкіл) з метою отримання консультативної допомоги.

Отже, сім’я як інститут виховання володіє невичерпними можливостями для музичного розвитку молодого покоління. Збереження батьками атмосфери емоційного благополуччя, пріоритету духовних цінностей, домінантності видів музичної діяльності, емоційно-психологічної комфортності умов музичного спілкування, особистісна значимість змісту спільної діяльності відкривають широкі перспективи для музичного виховання дитини.

1. Плахотник О. Музично-пісенне виховання в сім’ї як засіб формування національної свідомості / О. Плахотник // Початкова школа. – 1997. – № 12. – С. 35–38.

2. Батчаєва Н. “Доросла” музика у ранньому дитинстві / Н. Батчаєва // Шкільний світ. – 2008.

– № 1. – С. 1–4.

3. Печерська Е. Сім’я і музичне виховання дітей / Е. Печерська // Початкова школа. – 2005. – № 5. – С. 53–55.

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 30 | 31 || 33 | 34 |   ...   | 54 |
Похожие работы:

«1. ПІБ Овсянко Михайло Михайлович 2. Назва Поляковський скейлінг у непружних hh-процесах при високих енергіях 3. Спеціальність 01.04.16. – фізика атомного ядра, елементарних частинок та високих енергій 4. Місце роботи Одеський національний політехнічний університет 5. Де виконана дисертація Одеський національний політехнічний університет 6. Науковий керівник Русов Віталій Данилович, д.ф-м.н, професор 7. Опоненти Прокопець Геннадій Олександрович, д.ф-м.н., професор Єнковський Ласло Ласлович,...»

«національної скарбниці. Але якою б розробленою не була тема, опрацьовувана в прозі письменником, він знаходить нові аспекти, вміє змусити зазвучати їх по-новому, обов’язково вкладаючи частинку національного, рідного, вкраїнського. Тема себепізнання сторіччями до українського мисленика звучала в літературі різних народів. Але філософ пропонує свій шлях пізнання (складається з етапів, зазначених вище), кордоцентричну модель, наголошуючи, що чуттєвість, сердечність, щирість є рисами ментальності...»

«ІІ ЗАГАЛЬНО УНІВЕРСИТЕТСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ В ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ-2006 13 березня 2006 року Київ ДУІКТ Міністерство транспорту та зв’язку України Міністерство освіти і науки України ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Кафедра вищої математики ІІ ЗАГАЛЬНО УНІВЕРСИТЕТСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ В ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ 2006 13 березня 2006 року ПРАЦІ КОНФЕРЕНЦІЇ Київ ДУІКТ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ Голова –...»

«Виступи учасників конференції Про роль кафедри “Технології цукру та підготовки води” у забезпеченні кадрами підприємств цукрової галузі та перспективні напрямки наукової діяльності Грабовська Олена В’ячеславівна завідувач кафедри технології цукру та підготовки води НУХТ, д.т.н., професор Національний університет харчових технологій єдиний вищий навчальний заклад в Україні, який готує фахівців для цукрової та крохмале-патокової промисловості. За понад 120 років свого існування кафедра технології...»

«АВТОМОБІЛІ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет АВТОМОБІЛІ. Лабораторний практикум Вінниця ВНТУ УДК 621.11 ББК О6 Автори: Біліченко В.В., Добровольський О.Л., Ребедайло В.М. Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Рецензенти: В. П. Сахно, доктор технічних наук, професор НТУ П. П. Москвін, доктор фізико-математичних наук, професор...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» ВІСНИК Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Серія: Фізика. Функціональні матеріали Випуск 2 Видається з 2011 р. Івано-Франківськ ББК 75.81 В53 Засновник – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Друкується за ухвалою Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол № 3 від 27...»

«ISSN 2076-586x. Вісник Черкаського університету. 2012. № 12 (225) УДК 378.146 С. О. Подласов, В. П. Бригінець АНАЛІЗ ЯКОСТІ СИСТЕМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З КУРСУ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ Проведено апробацію системи тестових завдань з курсу загальної фізики. За одержаними даними проведено статистичний аналіз і здійснена корекція завдань тестів. Порівняння даних тестування та іспиту у традиційній формі дозволило зробити висновок про адекватність оцінювання знань студентів за допомогою тестів. Ключові слова:...»

«ISSN Online: 2076-8184. Інформаційні технології і засоби навчання, 2013, Том 34, №2. УДК 373.1 Жук Юрій Олексійович кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу лабораторних комплексів засобів навчання Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна zhuk_y@mail.ru ТЕХНОЦЕНОЗ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ФІЗИКИ У СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ Анотація. У статті на основі аналізу переліків назв засобів...»

«АВТОМОБІЛІ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет АВТОМОБІЛІ. Лабораторний практикум Вінниця ВНТУ УДК 621.11 ББК О6 Автори: Біліченко В.В., Добровольський О.Л., Ребедайло В.М. Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Рецензенти: В. П. Сахно, доктор технічних наук, професор НТУ П. П. Москвін, доктор фізико-математичних наук, професор...»

«Затверджую Заступник міського голови Г. Кульчинська „_” _ 2013 р. План роботи управління освіти Рівненського міськвиконкому на січень 2014 року № Місце Відповідальн Дата Зміст роботи з/п проведення ий Міська Протягом Навчальні 1. Вивчення роботи вчителів, які атестуються. атестаційна місяця заклади комісія Підготовча робота щодо участі освітян міста в Протягом За окремим 2. обласному етапі Всеукраїнського конкурсу М.Жовтан місяця планом „Учитель року -2014”. Протягом Підвищення кваліфікації...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»