WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 25 | 26 || 28 | 29 |   ...   | 54 |

«ЕВРИКА – ХІІІ ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ Івано-Франківськ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ББК 70.516 М34 Рекомендовано до друку вченою радою ...»

-- [ Страница 27 ] --

Також варто відмітити, що для досягнення вищезазначених можливостей ефективного застосування медіації у цивільному процесі в Україні, перш за все, потрібен закон “Про медіацію”, у якому буде зазначено поняття та принципи медіації, вимоги до особи медіатора, їх права та обов’язки, умови та порядок її проведення. Окремим розділом передбачити медіацію у цивільному процесі, визначити підстави, стадії і наслідки її проведення як процедуру досудового врегулювання спорів, а в ЦПК передбачити можливість укладення медіаційної угоди в розпочатому судовому засіданні як ще однин варіант мирного вирішення спору.

1. Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо процесу медіації” № 10302 від 05.04.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://portal.rada.gov.ua.

2. Сібільов Д. М. Медіація як система позасудових процедур [Електронний ресурс] / Д. М. Сібільов. – Режим доступу : http://ukrmediation.com.ua/ua/useful_information/articles// Український центр медіації//.

3. Проект Закону “Про медіацію” № 8137 від 21.02.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://portal.rada. gov.ua.

–  –  –

Відповідно до ст. 21 Закону України “Про мисливське господарство та полювання” [1] ведення мисливського господарства здійснюється користувачами мисливських угідь. Згідно з вищезгаданим законом не допускається користування мисливськими тваринами та ведення мисливського господарства без оформлення відповідних документів у встановленому порядку. Одночасно закон не містить чіткого переліку таких документів (вказується лише необхідність договору). Виходячи з системного аналізу законодавства, можна зробити висновок, що невід’ємними та обов’язковими для кожного мисливського угіддя є такі документи:

- рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад, Київської та Севастопольської місцевих рад або органів місцевого самоврядування, прийнятого в межах їх компетенції, про надання у користування мисливських угідь;

- договір, який укладається між територіальними органами Державного агентства лісових ресурсів і користувачами мисливських угідь;

- договір, який укладається між власниками або користувачами земельних ділянок і користувачами мисливських угідь (якщо територія, на якій знаходиться мисливське угіддя, є державною чи комунальною власністю, то договір не укладається, а тільки приймається відповідне рішення);

- схема-карта території мисливського угіддя;

- дозвіл на спеціальне використання корисних властивостей лісів для мисливського господарства, який видається власниками лісів або постійними лісокористувачами;

- дозвіл на спеціальне використання об’єктів тваринного світу (у випадку, якщо користувач мисливського угіддя займається мисливством);

- інші документи (про внутрішньогосподарське мисливське упорядкування, типологію та бонітування угіддя, розрахунок чисельності мисливських тварин на запланований час, розрахунок біотехнічних заходів тощо).

У той самий час законодавство, яке регулює порядок оформлення відповідних документів, чітко не визначає відповідні процедури, містить ряд суперечностей та прогалин, на які слід звернути увагу.

Відповідно до ст. 22 Закону України “Про мисливське господарство та полювання” мисливські угіддя для ведення мисливського господарства надаються у користування Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за поданням територіального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання, погодженим Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, а також власниками або користувачами земельних ділянок. Однак, згідно ст. 10 цього закону, яка закріплює повноваження сільських, селищних та міських рад, рішення, що стосуються надання у користування мисливських угідь, можуть бути прийняті відповідною сільською, селищною чи міською радою.

Що стосується договору, який укладається між територіальними органами Державного агентства лісових ресурсів і користувачами мисливських угідь, то він визначає умови ведення мисливського господарства. Сьогодні цей договір укладається відповідно до Типового договору про умови ведення мисливського господарства, затвердженого наказом Мінлісгоспу України від 12 грудня 1996 р. №153.

Ще одним необхідним документом є договір між власниками або користувачами земельних ділянок і користувачами мисливських угідь. Власне, мова йде про договір оренди чи суборенди земельної ділянки між відповідними суб’єктами, хоч пряма вказівка про це в законі відсутня. Порядок передачі земельних ділянок в оренду визначається Земельним кодексом України. Право оренди земельної ділянки посвідчується договором оренди землі.

Слід зауважити, що коли мова йде про користування мисливськими угіддями в межах лісових ділянок, то фактично йдеться про тимчасове довгострокове користування лісами та спеціальне використання лісових ресурсів. Як уже було сказано, одним із документів, який необхідний для користування мисливським угіддям є договір між власниками або користувачами земельних ділянок і користувачами мисливських угідь. Відповідно до ст. 18 Лісового кодексу України [2] довгострокове тимчасове користування лісами приватної власності здійснюється без вилучення земельних ділянок шляхом укладення між власником лісів та тимчасовим лісокористувачем договору, який підлягає реєстрації в територіальних органах Державного агентства лісових ресурсів.

Однак, ураховуючи положення ст. 79 Земельного кодексу України [3] про те, що право власності на земельну ділянку поширюється в її межах на поверхневий (ґрунтовий) шар, а також на водні об’єкти, ліси й багаторічні насадження, які на ній знаходяться, а також ст. 13 Лісового кодексу України про те, що право приватної власності на ліси громадян та юридичних осіб України виникає з моменту одержання ними документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, та їх державної реєстрації, слід зробити висновок, що достатньо буде укласти договір між власником або користувачем земельної ділянки й користувачем мисливського угіддя.

Одночасно, відповідно до ст. 67, 69 Лісового кодексу України щодо спеціального використанням лісових ресурсів у вигляді використання корисних властивостей лісів для мисливського господарства потрібен дозвіл, який видаться власниками лісів або постійними лісокористувачами.

Указані вище положення підтверджують необхідність узгодження норм, які регулюють порядок надання в користування мисливських угідь та чіткої систематизації їх в одному нормативно-правовому акті.

1. Закон України “Про мисливське господарство та полювання” від 22.02.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua.

2. Лісовий кодекс від 21.01.1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua.

3. Земельний кодекс від 25.10.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua.

ПЕДАГОГІКА

–  –  –

Проблема людей з особливими потребами – надзвичайно серйозна і недостатньо вивчена. Серйозність проблеми зумовлена не лише тим, що останнім часом збільшується кількість людей, які мають фізичні або психічні вади, але й надзвичайно низьким рівнем матеріального забезпечення, їх соціальною та моральною незахищеністю. До недавніх часів ця проблема певною мірою стосувалася лише самої людини, яка має інвалідність, та її сім’ї. І лише в останні роки перед суспільством постало питання, що інвалідність – це не нещастя однієї людини та сім’ї, а суспільний феномен.

Вплив фізичних і психічних вад на розвиток особистості розглядали такі вчені: А.Адлер, Л.Божович та ін. Проблему арт-терапії досліджували такі науковці: Н.Волкова, О.Любарець, Н.Полякова тощо.

Соціально-педагогічна реабілітація людей з особливими потребами – це система соціальних, соціально-психологічних, правових, економічних, освітніх заходів, спрямованих на створення умов для подолання обмежень життєдіяльності, підвищення компетентності й соціальної активності, яка сприяє інтеграції в навколишнє середовище [1, с.17].

Одним з ефективних шляхів психології і соціально-педагогічної реабілітації людей з особливими потребами є метод арт-терапії. Арт-терапія – це використання творчих експресивних засобів для корекції, реабілітації поведінки людини, спілкування, активності [2, с.57].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Під час реабілітації використовують такі методи арт-терапії: образотворча діяльність, методика Марії Монтессорі, музикотерапія, ігротерапія, казкотерапія, малюнкотерапія, пісочна терапія, танцювальна терапія, бібліотерапія, кольоротерапія, драмотерапія.

Нами було проведено експериментальне дослідження на базі Обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; благодійної організації “Карітас”, у якому брала участь молодь з особливими потребами.

Метою дослідження було виявлення рівня адаптованості молоді з особливими потребами до навколишнього середовища та виявлення рівнів їхніх психічних станів.

Для дослідження самооцінки станів тривожності, фрустрації, агресивності та ригідності було використано методику Г.Айзенка. На рис. 1 проілюстровано рівні психологічних станів молоді з особливими потребами.

–  –  –

Рис. 1. Діаграма психологічних станів людей з особливими потребами Визначення рівня особистісної адаптованості молоді з особливими потребами проводилося за методикою А.Фурмана.

–  –  –

Провівши цю методику, ми отримали вище проілюстровані показники, які характеризують реальний стан проблем, з якими стикається молодь з особливими потребами. Неадаптований рівень поділяється на неочевидний та очевидний. Неочевидний рівень адаптованості переважає – 50% опитуваних респондентів, а очевидний становить 32%.

Отже, у цілому дослідження показало досить високі результати. Домінують низькі й середні показники, і це свідчить, що молодь з особливими потребами вміє самостійно знаходити вихід із життєвих проблем та конфліктів. Їхній рівень адаптованості є низьким, але це їм не заважає бути людяними, доброзичливими та щирими. А також спостерігаючи за ними, ми виявили їхнє доброзичливе ставлення до інших, повагу один до одного, розуміння, довіру й любов, яка панує між ними й вихователями, соціальними педагогами в навчальному закладі та сім’ї.

1. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями :

навч. посіб. для соц. працівн. та соц. педагогів / за ред. А. Й. Капської. – К. : ДЦССМ, 2003. – 168 с.

2. Соціально-психологічна робота з дітьми та молоддю з особливими потребами. – К. :

Держсоцслужба, 2005. – 108 с.

–  –  –

Образотворче мистецтво в більшості словників визначається як одна з форм суспільної свідомості, відображення дійсності в зримих художніх образах, естетичне освоєння світу, творчість за законами краси. Ефективність уроків образотворчого мистецтва в початкових класах, успішне засвоєння учнями основ образотворчої грамоти значною мірою залежить від усвідомлення вчителем цілей навчального процесу, чіткому визначенні завдань конкретного етапу навчання, конкретного уроку та їх реалізації, доцільному підборі методів і форм навчання.

Мета уроків образотворчого мистецтва – навчати дітей основам образотворчої грамоти, вмінню спостерігати, аналізувати навколишню дійсність, освоння нових художніх технік та матеріалів. На кожному уроці вчитель повинен вишукувати неординарні засоби й методи їх проведення.

Швидкий розвиток науки, зростання обсягів нової інформації потребують від школи підготовки активних, самостійних людей з розвиненими творчими здібностями. Нестандартний урок – таку назву отримало явище, що виникло як своєрідна реакція масової педагогічної практики сімдесятих років ХХ століття на втрату учнями інтересу до навчання. Первинне значення терміна – навчальне заняття, яке має нестандартну (невизначену) структуру.

Наразі можна нарахувати біля 50 нестандартних форм проведення уроків, які використовують учителі у своїй роботі. Класифікація нестандартних уроків ще не склалася, але їх добірка уже досить різноманітна. Форми уроків, які застосовуються в сучасній школі, можна згрупувати так:

- бінарні уроки;

- віршовані (римовані) уроки ;

- інтегровані (міжпредметні) уроки – уроки-дискусії;

- уроки-дослідження

- уроки-звіти;

- уроки-змагання;

- уроки -мандрівки;

- уроки – сюжетні замальовки.

У запропонованій класифікації бінарні, віршовані й інтегровані уроки виділені окремо. Інші види зібрані за групами, що відрізняються характером реалізації творчого потенціалу вчителя й учнів [1, с.12].

Використання цих форм уроків має певні переваги, оскільки вони дозволяють урізноманітнювати навчальну діяльність, відійти від чітких рамок стандартного уроку з його незміненою структурою: опитування, пояснення, закріплення опрацьованого матеріалу, домашнє завдання. Стимулюючи творчу діяльність учителя та його вихованців, нестандартні уроки створюють сприятливі умови для активізації співпраці між учнями на занятті.

Розгляньмо детальніше застосування гри “Так – ні” на уроці образотворчого мистецтва з теми “Рельєфна композиція”. Учитель приховує зразок або фото рельєфної композиції, а учні повинні відгадати, про що саме буде йти мова на уроці, ставлячи запитання, які вимагають від учителя лише однозначних відповідей: “так” чи “ні”.

Учні можуть ставити запитання:

- це твір живопису (графіки, скульптури…)?

- це явище знаходиться на площині?

- це рельєф?

Якщо учнями знайдено відповідь, учитель показує класу зразок й оголошує тему уроку. Цей прийом учить учнів пов’язувати розрізнені факти, систематизувати наявну інформацію, сприяє зміцненню здобутих знань [3, с.39].

Урок-конкурс.

На уроці з теми “Будинок казкового героя” поділяємо учнів класу на групи.

Групам пропонуються одинакові набори частин споруд та архітектурних деталей з картону. Вчитель повідомляє професію або вид діяльності казкового героя.

Завдання: змоделювати будинок із запропонованих частин; приклеїти частини на аркуш, оздобити будинок придуманими деталями так, щоб він відповідав характеру та професії казкового мешканця; підготувати усний захист проекту [4, с.10].

Учитель аналізує роботи і визначає групу – переможця.Pages:     | 1 |   ...   | 25 | 26 || 28 | 29 |   ...   | 54 |
Похожие работы:

«Дидактика, методика і технології навчання УДК 378.853 Галина Войтків НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ РОЛІ ІКТ Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти пріоритетними напрямами державної політики щодо розвитку освіти є розвиток системи неперервної освіти та навчання впродовж життя, постійне підвищення якості освіти. Щоб бути освіченою людиною, кваліфіковано виконувати ту чи іншу роботу, людині не достатньо закінчити ВНЗ. Вищі навчальні заклади сьогодні не...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 77 Частина 1 Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Кіровоград – НАУКОВI ЗАПИСКИ Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Випуск 7 ББК 83,3 Ук Н-37 УКД 8У Наукові записки.–Випуск 77.– Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2008. – Частина 1. – 354 с. ISBN 966-8089-31У збірник увійшли статті фахівців з усіх регіонів України та ближнього зарубіжжя. Матеріали...»

«Інтерв’ю з Анатолієм Глущенком, нашим випускником  Інтерв’ю проводиться з професором Університету Штату Колорадо в м. КолорадоСпрингс  (University of  Colorado at Colorado Springs)  Анатолієм Глущенком, випускником Житомирського державного  університету ім. І.Франка 1993 року випуску. Із часу закінчення нашого університету на рахунку Анатолія  є більш як 200 наукових праць, 14 патентів і патентних заявок; він брав участь більше ніж у 70 ...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова Гончаренко Я.В. ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА ПРАКТИКУМ b M ( X ) xf ( x)dx a Київ 2011 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П.Драгоманова Гончаренко Я. В. ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА ПРАКТИКУМ Київ – 2011 Гончаренко Я.В. Теорія ймовірностей і математична статистика. Практикум –– К.: НПУ...»

«Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет С.І.Кшнякіна, Б.А. Міщенко, А.С. Опанасюк КОНЦЕПЦІЇ СУЧАСНОГО ПРИРОДОЗНАВСТВА У трьох частинах ЧАСТИНА 2 Рекомендовано вченою радою Сумського державного університету Суми «Видавництво СумДУ» УДК 168.521 (075.8) К 97 Рецензенти: С.П. Рощупкін доктор фізико-математичних наук, професор Сумського державного університету; О.В. Лисенко кандидат фізико-математичних наук, доцент Сумського державного університету Рекомендовано вченою...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ На правах рукопису ДРУЧОК Максим Юрійович УДК 532.74; 544.354; 544.355-128 СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТІВ ІОННОЇ АСОЦІАЦІЇ ТА КАТІОННОГО ГІДРОЛІЗУ В КОЛОЇДНО-ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИХ РОЗЧИНАХ 01.04.24 – фізика колоїдних систем АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Львів – 2006 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Інституті фізики конденсованих систем Національної академії наук...»

«Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Тестові завдання з фізики. Задачі і запитання для абітурієнтів фізикоматематичного факультету Кіровоград – 2003 ББК 22.3 р Т – 36 УДК 53 (07) Т – 36 Тестові завдання з фізики. Задачі і запитання для абітурієнтів фізико-математичного факультету /За ред. С.П.Величка, Н.В. Подопригори. – 3-е вид., доп. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2003.– 144с. Автори: Величко С.П., Вовкотруб В.П., Кононенко С.О., Подопригора...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА Ю. В. Александров ОСНОВИ РЕЛЯТИВІСТСЬКОЇ КОСМОЛОГІЇ Навчальний посібник для студентів спеціальності «Астрономія» Харків 2001 УДК 523.8(07) Александров Ю.В. Основи релятивістської космології: Навч. посібник. – 88 с. В посібнику розглянуті історія розвитку космологічних уявлень, стисло викладені фізичні і математичні основи загальнї теорії відносності, одержаний і проаналізований загальний розв’язок...»

«УДК 631.3:636 ВИДАЛЕННЯ ЖИРОВИХ РЕЧОВИН З ВІДПРАЦЬОВАНИХ ВОД МАСЛОЖИРОВИХ ВИРОБНИЦТВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КОРМОВИХ ДОБАВОК Рогатинський Р.М., д.т.н., проф., Деркач К.М., аспірант (Тернопільський національний технічний університет імені Iвана Пулюя) Розроблено установка для видалення жирових речовин з барометричних вод систем дезодорування масложирових виробництв і технологія отримання рідких жиромістких кормових добавок. Постановка проблеми. У процесі переробки сировини рослинного і тваринного...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УРСР ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ЗВІТНО-НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ КАФЕДР ІНСТИТУТУ (25— березня р.) Івано-Франківськ — 1964. М ІН ІСТЕ РСТВО О СВІТИ У Р С Р ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИИ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ На правах рукопису ТЕЗИ Д О П О В ІД ЕЙ ЗВІТНО-НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ КАФЕДР ІНСТИТУТУ (25—26 березня 1964 р.) НБ ПНУС Ьп4117 Івано-Франківськ — 1964. Друкуються за постановою вченої ради інституту. Головний редактор — доцент І. Н....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»