WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 54 |

«ЕВРИКА – ХІІІ ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ Івано-Франківськ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ББК 70.516 М34 Рекомендовано до друку вченою радою ...»

-- [ Страница 12 ] --

Проте в художній тканині роману є декілька персонажів, які з’являються неодноразово (Торн, професор Койфман, Великий Магістр, Отець Теодор). Таким чином ми можемо простежити їхню зміну – еволюцію чи деградацію на тлі суспільної кризи. Перетворення звісно відбуваються, але не на фоні часу, а з причини відсутності його як такого: “Час як інтимна незворотність фізіологічних процесів припинив повноцінно існувати” (с.46). Здавалося б, присутність часу не впливає на людину так тотально, окрім того, що на цьому світі ми маємо свій відрізок перебування. Але відсутність його породила цілу низку глобальних проблем, серед яких і віра в Бога. Релігія для людей – це надія, це Спаситель, який охороняє. У новому житті ніхто ні до кого не молиться і все тому, що “хрономат за коефіцієнтом корисної дії «перевищував» Бога”. Люди не вмирають, бо щодень вони не наближаються до смерті, а віддаляються, вони загалом втратили відчуття життя, просто “застрягли” в невідомому часі, який, крім того, зупинився. Вони вважають себе володарями і керманичами своєї долі, бо ж якщо вони можуть не вмирати, то чого ж їм боятися у цьому житті, яке вони здатні розтягнути до вічності?

Уже зазначалося, що за світом майбутнього в антиутопіях виразно простежується сучасність через події, ідеї, процеси суспільного, політичного, духовного життя, які часто карикатурно або гіперболізовано зображені до невпізнаваності. Більше того, ота модель майбутнього життя постає ще гіршою, ніж реально існуюча. Наприклад, новітній спосіб життя сам письменник іменує “похапцем”: “все слід було зробити так, наче за тобою женеться зграя одноногих канібалів, які скачуть не так швидко, щоб наздогнати, але й паузи ти собі не можеш дозволити”; генно-модифіковані продукти, вирощування яких тоді вже нагадує абсурд: “яйце під’їжджало до працівника, той приставляв до нього хрономат”, “яйцепродукт” за мить роздувався в десятки разів і перетворювався на “куропродукт” (с.35) і навпаки “курча блискавично перетворилося на яйце, остаточно унеможлививши людську дискусію про первинність яйця/курки; відсутність свободи вибору, де, здається, вибирати і нема з чого: “Убивання часу на свій розсуд – одна з останніх свобод, які донедавна в нашій країні ще залишалася”.

Автор подає вихід з такої кризової ситуації – віра декількох врятує світ, навіть якщо цей світ перетворив церви в музеї, а священиків в охоронців, – і тоді весь природний плин речей стане на свої місця, бо ніякі технічні засоби чи найгеніальніший розум не можуть правити світом, адже він повинен ґрунтуватися на природних людських почуттях і потребах, і, звісно, на вірі у вище досконале єство.

Таким чином, запропонований для дослідження роман Тараса Антиповича “Хронос” є цікавою моделлю українського (і що важливо – україномовного) роману-антиутопії, жанр якого ніколи не мав ні умов для свого розвитку, ні, відповідно, такої кількості художніх рішень, як у зарубіжній чи, зокрема, російській літературі. І це, зрозуміло, відкриває перспективу розвитку такого жанру в сучасному українському письменстві.

1. Антипович Т. “Хронос” : фант. роман / Тарас Антипович. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – 200 с.

2. Сабат Г. У лабіринтах утопії й антиутопії / Г. Сабат. – Дрогобич : Коло, 2002. – 160 с.

3. Скорина Л. Мистецтво складати пазли : статті, рецензії, есе / Л. Скорина. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю., 2012. – 194 с.

–  –  –

Є художні тексти, ключ до розуміння яких лежить у глибокому аналізі їх підсвідомості. Поезія Станіслава Вишенського належить до творів цієї категорії. З моменту свого першого інтелектуального акту – задуму письменника написати літературний твір – текст розпочинає обряд уподібнення на образ і подобу свого творця, набираючи ознак дзеркального відображення того, хто його творить – автора, і того, хто твориться – себе-твору. Таким чином, текст не стільки є проекцією психічних станів письменника, як самостійною субстанцією з інтелектуально-чуттєвими ознаками свідомості та підсвідомості.

Поезія С.Вишенського набуває якості пластів підсвідомого. Їхній рух в образно-символічній сфері літератури відбувається у трансовому, неконтрольованому стані. Вивільнення підсвідомих пластів первинних енергій у свідомість митця матеріалізується в поетичній формі. Таким чином, творення художнього тексту, на наш погляд, здійснюється поза межами індивідуального досвіду. Він береться з ресурсів підсвідомого, колективного підсвідомого. Окреслення нами реалій синхроністичного інтелекту опирається на юнгівську концепцію синхроністичності [5].

Синхроністичний інтелект тексту (від грец. – одночасність, лат.

іntellectus – розуміння, пізнання) – містичний, акаузальний спосіб мисленнєвої діяльності тексту, зумовлений енергетичною силою архетипів, які формують підсвідомість поетичного суб’єкта.

Це явище у творчості митця провокує виникнення образно-символічної матриці в художній підсвідомості поетичного твору. Таким чином, енергія архетипних образів-символів як самостійно некерована частина підсвідомості стає предметом осмислення синхроністичного інтелекту. Найбільш виразно дія синхроністичного інтелекту в поезії С.Вишенського оприявлюється в ліричному циклі “Симфори”.

Синхроністичні образи-символи – підсвідомі об’єкти – архетипи або наближені до них, що репрезентуються у свідомості як видіння, марення (не будучи при цьому патологічними симптомами) й заповнюють текст містичною акаузальною енергетикою.

Простежимо дію синхроністичного інтелекту на прикладі поезії “Книга буття” зі збірки “Колекція снігів”. Буття у вірші позначене присутністю в кількох вимірах: життя як очікування смерті, смерть, позажиття, позасмерть. Синхроністичним образом-символом є колодязь, репрезентований у різних іпостасях: “колодязь у вогні”, “колодязь у повітрі”, “розсада колодязів”, “колодязь у квітку”, “протоколодязь у квітку”, “зорі у наших колодязях”. Час і простір поезії тотально умовні. Усі смисли, вкладені в центральний образ, існують за принципом поліфонії, почергово проявляючи домінанти своїх значень.

Архетипним началом поетичного об’єкту є Танатос, який з перших рядків закодовує підсвідомість тексту на неможливість альтернативи життя: “Вийшла мати з лікарні / та й спинилась на роздоріжжі: / один шлях веде на цвинтар, а другий – / додому. / Додому йти – рити колодязь у вогні, / на цвинтар іти – рити колодязь у повітрі” [1, с.177]. У текстуальній підсвідомості перебування у вогні означає високу психологічну напруженість домашнього середовища, де мати мислиться мазохістичним об’єктом батьківських садистських знущань: “... поставив батечко і для неї / у вогненному колодязі / пастку на небо” [1, с.178]. З появою синхроністичного образу-символу – повітряного колодязя – у творі відкривається ще один вимір – акаузального позачасового порядку, що своєю присутністю доповнює часовий лінійний простір.

Таким чином, серія повітряних колодязів належить до вертикального колеса мандали, а вогненного та “колодязя у квітку” – до горизонтального. Як відомо, ці кола не можуть обертатися навколо себе, бо зруйнують одне одного [4, с.151], тому образи, що вміщені на них, не мають точок перетину між собою, а відтак взаємодоповнюються, творячи метафізичну сполуку притягання вимірів:

“... небо не впіймалося, / а впіймалися дванадцять магнітів: / незримі всі, / а як тягнуть матінку / з вогненного колодязя у повітряний” [1, с.178]. Як наслідок – синхроністичність створює портал переходу Танатосу з архетипу Великої Матері до апріорного образу Вічної Дитини: “Стоїть сердешна: гляне в безодню / та мало не падає, / а подивиться в синовий, / а він мов на очах глибшає” [1, с.178]. Замикає “Книгу буття” танатична перспектива – “змішую зорі в наших колодязях” – відхід до Великої Матері мислиться як норма, як тяжіння до спочинку в ідеальному бутті.

Отже, синхроністичний інтелект поезії С.Вишенського, маніпулюючи архетипною енергетикою, зумовлює появу синхроністичних образів-символів у підсвідомості художніх текстів.

1. Вишенський С. Змова дзеркал / С. Вишенський. – К. : Юніверс, 2005.

2. Вишенський С. Поезія як удар по Хаосу [Електронний ресурс] / С. Вишенський. – Режим доступу : http://www.litforum.org/index.php?r=5&a=3140.

3. Підпалий А. Омовлення галюцинацій світу / А. Підпалий // Вишенський С. Полювання на мисливця. – К. : МАУП, 2007.

4. Франц М.-Л. Прорицание и синхрония: Психология значимого случая / М.-Л. Франц. – С. Пб. : Азбука-класика, 2009.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


5. Юнг К. Синхронистичность: акаузальный, связующий принцип [Електронний ресурс] / К. Юнг. – Режим доступу : http://varvar.ru/arhiv/texts/jung2.html.

–  –  –

Вивчення використання діалектів в українській художній мові є важливим завданням сучасного мовознавства, оскільки “ґрунтовний аналіз вживання різнорівневих говіркових мовних одиниць в історії розвитку української белетристики уможливлює з’ясування проблеми взаємодії літературної мови і її діалектів” [1, с.290].

Наддністрянський говір з погляду використання його в художній мові досліджували В.Ґрещук, В.Ґрещук, К.Кисілевський, І.Матвіяс. Мова художніх творів М.Яцкова ще не була об’єктом вивчення. Це зумовлює актуальність нашої теми.

Метою роботи є проаналізувати наддністрянські діалектизми в прозі М.Яцкова.

Уродженець села Лесівка біля Станіслава (Івано-Франківська), М.Яцків добре знав наддністрянський говір і використав його у своїх новелах, час написання яких припадає на початок ХХ ст. – період функціонування західноукранського варіанта літературної мови. Попри те, що діалектизми у творах М.Яцкова часто вживаються поряд з літературними їх відповідниками та наявні в мові автора, вони виступають важливим засобом зображення побуту наддністрянців, їхнього внутрішнього світу, способу мислення.

Діалектні риси у творах М.Яцкова виявляються на всіх мовних рівнях.

Найосновніші фонетичні та морфологічні ознаки наддністрянського говору в мові художніх творів відбивають такі форми, як чісник, житє, богач, горівка, здоровлє, керниця, віт, кау, Оста’, газетів, школів, важнійші, тя, му, го, тамта, тота, штири, помочи, єм торгував, сте приїхали, сварились-мо, будеш видів, не буду міг прийти, коби, таже, гий, ади, ба, мой, гій, мо.

Найвиразніше наддністрянський говір проявився в лексиці новел і повістей М.Яцкова. Описуючи життя й побут селян, їхній господарський уклад, подаючи пейзажні характеристики, письменник використав лексичні діалектизми різних тематичних груп. Низку наддністрянських діалектних слів, ужитих у мові художніх творів, становлять назви осіб за різними ознаками, зокрема неньо ‘батько’, стрик ‘батьків брат’, швагро ‘сестри чоловік’, тета ‘сестра батька або матері’, вертер ‘санітар’, фірер ‘головний командир’, батяр ‘шибайголова, волоцюга’, вар’ят ‘божевільний’, покропивник ‘позашлюбна дитина’, бахур ‘хлопчисько, бешкетник’.

М.Яцків використав і різноманітну наддністрянську побутову лексику (киптар ‘короткий верхній одяг без рукавів’, сіряк ‘верхній чоловічий одяг з овечого сукна’, сурдут ‘короткий верхній одяг з домотканого сукна’, кафтан ‘верхній одяг’, прічі ‘ліжко’, коновка ‘дерев’яне відро’, горнець ‘глечик на молоко’, бас ‘широка дерев’яна скриня’, праник ‘дерев’яний валок, яким вибивають білизну під час прання’, дзьобенка ‘невелика торба з вовняної тканини чи полотна, яку носять через плече’, ожіг ‘кочерга’, рискаль ‘лопата’).

Крім наддністрянських діалектних іменників, у художній мові М.Яцкова поширені й іншочастиномовні діалектні одиниці, зокрема дієслова публічитися ‘ганьбитися’, помітувати ‘зневажати’, чипіти ‘довго стояти на одному місці’, жмакати ‘прати’, хиріти ‘спати’; прикметники стрипіхатий ‘розпатланий’, цундравий ‘подертий, зношений’, гектичний ‘раптовий’, зрібний ‘домотканий’, марний ‘блідий’, пинявий ‘повільний’; прислівники байбарзо ‘байдуже’, сночі ‘звечора’, банно ‘сумно’, живо ‘швидко’, фаниберно ‘кумедно’.

М.Яцків ужив у новелах низку діалектних фразем, наприклад: коріцматися, як муха в мазі ‘працювати без результату’, залупити око на місяць ‘запивати’, меду не лизати ‘бідувати’, як лисі коні ‘бути спільниками’, женити Пилипа ‘дармувати’, забагати печеного леду ‘хотіти неможливого’, цвяхом собі в голові прибити ‘добре запaм’ятати’.

Особливості наддністрянського говору відбиті й на синтаксичному рівні мови творів М.Яцкова. Вони стосуються організації речення та його частин, передусім словосполучень, яким у літературній мові відповідають конструкції з іншими прийменниками, наприклад: іде д’нам, думала за вас, просить о пораду. Діалектними є словосполучення з прямим додатком – назвою живих істот у називному відмінку (дівки зачіпаю, лишити діти), конструкції давального відмінка без прийменника (мені жінка хвора). Говіркові ознаки виявляються у вираженні головних членів речення, зокрема підмета (нас було десятьох, се є цілий цуг – тридцять мужа).

Таким чином, М.Яцків використав у своїх новелах низку мовних форм і лексем, характерних для наддністрянського говору. Діалектні фонетичні, лексичні і граматичні одиниці можуть вживатися непослідовно, фіксуються і в авторській мові. Це зумовлено складними тогочасними умовами розвитку укранської літературної мови з її неунормованістю та неусталеністю правопису.

Однак у багатьох випадках М.Яцків вводить говіркові елементи цілеспрямовано

– для відтворення місцевого колориту, правдивого зображення подій, етнографічної і соціальної ідентифікації персонажів твору.

1. Ґрещук В. Південно-західні діалекти в українській художній мові : нарис / Василь Ґрещук, Валентина Ґрещук. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010.

2. Яцків М. Муза на чорному коні : Оповідання і новели. Повісті. Спогади і статті / М. Яцків.

– К. : Дніпро, 1989.

–  –  –

Модальність – це функціонально-семантична категорія, що виражає різні види відношення висловлення до дійсності, а також різні види суб’єктивної кваліфікації повідомлюваного. Різноманіття граматичних, фонетичних і лексичних модальних засобів та їхня комбінаторність дають можливість вираження дуже тонко градуйованих модальних нюансів. У польській та українській мовах категорія модальності реалізується за допомогою спільних засобів вираження.

Відмінність полягає в механізмах їх репрезентації. Основними засобами вираження модальності в українській та польській мовах є:

1. Присудки, які виражаються за допомогою інфінітива і дієслова-зв’язки, яке модифікує модальне навантаження речення, вносячи відтінки бажаності, можливості, неможливості тощо. У ролі дієслова-зв’язки можуть бути:Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 54 |
Похожие работы:

«Міністерство освіти та науки України ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ФІЗИКА” для студентів інституту заочної освіти, для всіх спеціальностей РОЗДІЛ І: “МЕХАНІКА” (переклад з російської) Одеса, ОНПУ 2004 Міністерство освіти та науки України ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ФІЗИКА” для студентів інституту заочної освіти, для всіх спеціальностей РОЗДІЛ І:...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С. В. Іванов (підпис) «» 2013 р. ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ (ХАРЧОКОНЦЕНТРАТНЕ ВИРОБНИЦТВО) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри технології перевірені. Написання одиниць хлібопекарських і...»

«Мендерецький Вадим доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри методики викладання фізики та ДТОГ Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Шуліка Віктор аспірант Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Дмитрук Сергій аспірант Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА У статті розглянуті поняття пізнавального інтересу, стадії та рівні...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра економічної кібернетики МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи Для студентів галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” за напрямом 6.030502 “Економічна кібернетика” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 330.45(073) М7 Рекомендовано до видання методичною радою банківського факультету Державного вищого навчального закладу “Українська...»

«12 квітня у далекому вже 1961 році полетіла у космос перша в історії людина – радянський громадянин Юрій Гагарін. Відтоді весь світ, згідно з рішенням ООН, відзначає День космонавтики. Епохальний політ відкрив космічну еру в історії людства. І водночас це була лише одна, хоча й важлива, віха на довгому шляху землян до оволодіння просторами Всесвіту. З історії виникнення космонавтики Ніхто достовірно не знає, коли у людини з’явилася думка про космос та космічні польоти. Ці ідеї існували в...»

«Міністерство культури України Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького Календар знаменних і пам’ятних дат Одеси на 2013 рік Упорядник О. П. Делі Редактор Є. П. Андрющенко Одеса Січень 6 січня 115 років від дня народження Володимира Миколайовича Сосюри (1898поета, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка. 1920 р. приїхав до Одеси, служив деполіткурсантом 41-ї стрілецької дивізії. Тут знайомиться та співпрацює з Ю. Олешею, Е. Багрицьким та К. Гордієнком. Літературне...»

«ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ТА ОСОБИСТИХ РИС ХАРАКТЕРУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗДОРОВ’Я Юрій Степанюк Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука Актуальність. У статті розглядається дослідження питання особистого прикладу фахівців здоров’я у їх діяльності в закладах фізичної реабілітації та набуття ними необхідних професійних та особистих рис характеру за допомогою традиційних ведичних (древньоіндійських) знань, таких як Аюрведа та Бгаґаватапурана, які містять у...»

«Збірн.наук.праць Уманського НУС. Ч.1. Агрономія. Випуск 73. Умань – 2010.С.360-365. Фахове видання. УДК 5.57.574 ЕКОЛОГІЧНА ЧИСТОТА АГРОЛАНДШАФТІВ І ПРОГРАМОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР Сонько С.П. доктор географічних наук Екологічні проблеми, які виникають при вирощування сільськогосподарських культур умовно можна поділити залежно від масштабу виникнення на три групи. Перша група – проблеми макрорівня, або рівня усієї біосфери, які є найбільш концептуальними. Друга...»

«ВИПУСК 28’2011 Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи Скубий Т. В., Юрчук И. Ю. Особенности обучения физике в высших учебных заведениях. В статье определены проблемы и тенденции развития обучения курса общей физики в высших учебных заведениях, исследованы особенности физики, ее цели и задачи. Представлено теоретическое обоснование целесообразности и необходимости усовершенствования методики проведения лекционных занятий по курсу общей физики в высших технических учебных заведениях....»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ ім. В.Є. ЛАШКАРЬОВА УДК: 539.213; 539.23+621.793.79; 539.26 Слободян Микола Васильович ВПЛИВ ТРИВИМІРНОГО ВПОРЯДКУВАННЯ ТА ДЕФОРМАЦІЙ НА ДИФРАКЦІЮ Х-ПРОМЕНІВ В РЕАЛЬНИХ БАГАТОШАРОВИХ СТРУКТУРАХ 01.04.07 – фізика твердого тіла АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова Національної...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»