WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«Організація самоосвітньої діяльності учнів з фізики Досвід роботи вчителя фізики Макіївської загальноосвітньої школи I – III ступенів № 89 Бороненко Едуарда Валентиновича Макіївка, 2012 ...»

-- [ Страница 2 ] --

- Перші кроки по засвоєнню космосу.

Сонячна система.

Зірки.

- Марс.

- Предмет астрономії.

Фізика й М. В. Ломоносов.

При роботі з комп’ютером учні знаходять також електронні варіанти книжок, научно-популярні статті, документальні фільми тощо.

В 2011 році був створений відеофільм для дистанційного навчання учнів 9 класу за темою « Рішення задач на змішане з’єднання провідників ».

Демонстрація з допомогою комп’ютера наукових фільмів з фізики і астрономії також сприяє поглибленню знань, підвищенню інтересу до предметів, самоосвіти та вибору професії.

4.Результати самоосвітньої діяльності.

Не слід вважати, що тільки самоосвітня діяльність, надає учням міцні знання, уміння і навички. Цьому сприяє вся діяльність як самого учня, його бажання, працювати, інтерес до предмету, так і робота вчителя. А це і різноманітність проведення уроків, їх насиченість навчальним та додатковим матеріалами, кількість і якість розв’язуваних задач, лабораторних та практичних робіт, та позакласна робота. Велике значення має і робота з комп’ютером, де учні знаходять не тільки навчальні матеріали, а й статті з того чи іншого питання. Тому за останні 2-3 роки збільшилась кількість учнів, які на базі додаткової інформації виконують комп’ютерні презентації, реферати, доповіді.

Більше учнів стали приймати участь в міських олімпіадах, конкурсах, в виховій роботі в школі. За ці роки в школі проведені такі тижні, як «Рік астрономії», «50-років польоту Ю.О.Гагаріна в космос», «300-річчя з дня народження М.В.Ломоновова» тощо.

Учні 10 класу (2010-2011 р.н.) брали участь в міському конкурсі на кращу комп’ютерну презентацію з вільної тематики з астрономії.

Потійко Лілія зайняла ІІ місце, а Колесніков Богдан – ІІІ місце, а ще п'ять учнів 9 класу: Бєлік Т., Россомаха А., Бондаренко Т., Попова С., Татарська С. стали лауреатами цього конкурсу.

У всеукраїнському конкурсі «Левеня», учениця 8 класу, а потім 9 класу Бєлік Тетяна послідовно получила добрий, відмінний сертифікат. Добрий сертифікат отримали ще 10 учнів.

З року в рік зростає й якість знання учнів. Про це свідчить графік зростання якості знань учнів двох класів (класні керівники Дмитренко В.А.

(8, 9, 10 клас) і Петров Є.С. (8, 9, 10, 11 клас) Зростання якості знань учнів %

–  –  –

За ці роки зі школи випущено 2 учні з золотою медаллю (Плавшук Я., Бороненко К.) і 2 учні зі срібною медаллю (Бумага В., Щербакова А.). із 20 учнів 11 класу випуску 2009-2010 р.н. 9 учнів приймали участь у ЗНО з фізики. З них набрали:

від 150-175 балів – 6 учнів 67% від 175-200 балів - 1 учень 11% Всі учні, котрі здавали ЗНО, стали студентами вищих навчальних закладів і технічних факультетів.

Взаємозв’язок навчальних і позакласних занять є допоміжним резервом підвищення якості знань і розвитку в учнів пізнавальної активності та самостійності. У дітей створюється установка на оволодіння новими знаннями в навчальному процесі, розширюється об’єм навчального матеріалу, поглиблюється його розуміння. Цей взаємозв’язок забезпечує більшу міцність, осмисленість знань, їх рухомість. У школярів формується здатність оперувати ними, самостійно відтворювати та використовувати їх при розв’язанні нових пізнавальних і практичних задач.

IV Список літератури

1. Державна національна програма «Освіта України. XXI століття» – К:

Радуга, 1994 Ред. сост. Б.Ф. Райский, М.Н. Скаткин. Руководство 2.

самообразованием школьников: из опыта работы. М. Просвещение, 1988

3. Л.И. Ерунова, «Урок физики: и его структура при комплексном решении задач обучения».М. Просвещение, 1988

4. Л.М. Фридман «Педагогический опыт глазами психолога» М.

Просвещение, 1987 А.К.Громцева у школьников готовности к 5. «Формирование самообразованию» М. Педагогика, 1983

6. Л.В. Батченко «Менеджмент в образовании»Харьков, 1998

7. В. Ярмолинский «Обучение навыкам самообразования» Журн.

«Народное образование» №12, 1976

8. Ю.К. Бабанский «Рациональная организация учебной деятельности»

М. 1981Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Збірник наукових праць Випуск 1 Харків УДК [378.147:001.89] – 057.875 ББК 74.580.268 Н 34 Редакційна колегія: Л.І.Білоусова, канд.фіз-мат.наук, професор В.Д.Зоря, канд.фіз.-мат.наук, доцент Н.В.Олефіренко, канд. пед.наук, доцент Затверджено вченою радою Харківського національного...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет Т. В. Лютий, О. С. Денисова Лабораторний практикум з фізики для напрямку підготовки 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування Рекомендовано вченою радою Сумського державного університету Суми Сумський державний університет УДК 53(076.5) ББК 52.818.1я7 Л 96 Рецензенти: І. Ю. Проценко – доктор фізико-математичних наук, професор Сумського державного університету;...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА ДО 90-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 7 Частина Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ КІРОВОГРАД – 2008 Випуск 78 (2) Серія: педагогічні науки НАУКОВІ ЗАПИСКИ ББК 83,3 Ук Н-37 УКД 8У Наукові записки. – Випуск 78 (2). – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – 393 с. ISBN 966-8089-31РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 1. Радул В.В. – доктор...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка С.Є.Шнюков, А.П.Гожик ОСНОВИ ГЕОХІМІЇ Навчальний посібник Київ – 20 ЗМІСТ 1. Вступ. Поняття про сучасну геохімію 1.1. Загальний зміст, об’єкт, предмет та головні завдання геохімії як науки. 1.2. Історія виникнення та розвитку геохімії як наукової дисципліни.1.3. Сучасне положення геохімії серед природничих наук, її взаємодія з мінералогією, петрологією, геофізикою та іншими науками про Землю. 1.4. Сучасні завдання та розділи геохімії, їх...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра економічної кібернетики ПІДГОТОВКА ТА ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ Методичні вказівки Для студентів галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” за напрямом 6.030502 “Економічна кібернетика” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 330.46(073) П Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій Державного вищого навчального закладу...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»