WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||

«ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З МАТЕМАТИКИ для абітурієнтів фізико-математичного факультету Кіровоград - 200 ББК Тестові завдання з математики для абітурієнтів фізикоматематичного факультету. За ...»

-- [ Страница 5 ] --

10.В.73. В основі піраміди лежить прямокутний трикутник з гострим кутом. Усі бічні ребра піраміди нахилені до площини основи під кутом. Радіус кулі, описаної навколо піраміди, дорівнює R. Визначити об’єм піраміди.

10.В.74. В основі піраміди лежить прямокутний трикутник з гострим кутом. Усі двогранні кути при основі піраміди дорівнюють. Відстань від центра кулі, вписаної в піраміду, до вершини піраміди, дорівнює b.

Визначити об’єм піраміди.

В основі піраміди лежить ромб з гострим кутом.

10.В.75.

Усі двогранні кути при основі піраміди дорівнюють, а радіус кулі, вписаної в піраміду, дорівнює r. Визначити площу повної поверхні піраміди.

11. КООРДИНАТИ І ВЕКТОРИ

–  –  –

Знайдіть на осі z точку, яка рівновіддалена від точок

11.В.51.

А(6;-3;2) і В(2;4;-1).

На осі Оу знайдіть точку, рівновіддалену від точок

11.В.52.

А(-2;1;4) і В(1;2;2).

Доведіть, що чотирикутник ABCD з вершинами в тоВ.53.

чках А(2;1;-8), В(1;-5;0), С(8;1;-4) і D(9;7;-12) є ромбом.

Доведіть, що чотирикутник ABCD з вершинами в тоВ.54.

чках А(-3;2;1), В(1;1;2), С(7;20;-3) і D(3;21;-4) є прямокутником.

11.В.55. Доведіть, що точки А(-2;3;-4), В(4;-3;-1) і С(0;1;-3) лежать на одній прямій. Яка з цих точок лежить між

–  –  –

Волков Юрій Іванович Войналович Наталія Михайлівна Малюк Наталія Георгіївна

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З МАТЕМАТИКИ

ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУPages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||
Похожие работы:

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка С.Є.Шнюков, А.П.Гожик ОСНОВИ ГЕОХІМІЇ Навчальний посібник Київ – 20 ЗМІСТ 1. Вступ. Поняття про сучасну геохімію 1.1. Загальний зміст, об’єкт, предмет та головні завдання геохімії як науки. 1.2. Історія виникнення та розвитку геохімії як наукової дисципліни.1.3. Сучасне положення геохімії серед природничих наук, її взаємодія з мінералогією, петрологією, геофізикою та іншими науками про Землю. 1.4. Сучасні завдання та розділи геохімії, їх...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра економічної кібернетики МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи Для студентів галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” за напрямом 6.030502 “Економічна кібернетика” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 330.45(073) М7 Рекомендовано до видання методичною радою банківського факультету Державного вищого навчального закладу “Українська...»

«1. Механика горных выработок при действии гравитационных и динамических нагрузок : монография / [В.И. Гуляев, П.З. Луговой, В.И. Кошель и др.].Ивано-Франковск : Изд-во Прикарпат. нац. ун-т им. В. Стефаника, 2014.с. В монографии представлены результаты теоретического анализа динамического поведения горных структур подвергающихся воздействию ударных и взрывных возмущений. Описан системный подход к проблемам математического моделирования процессов взаимодействия ударных упругих волн с...»

«Тема: Географічне положення та характеристика природних областей Українських Карпат. Мета: формувати знання в учнів про географічне положення Українських Карпат, особливості розташування природних областей; удосконалити систематизувати знання про особливості i зміни природних умов гірських районів за висотою; закріпити практичні навички роботи з тематичними картами атласу, виховання екологічної свідомості особистості. Обладнання: фізична карта України, атласи України, картосхема Українських...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»