WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 |

«ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З МАТЕМАТИКИ для абітурієнтів фізико-математичного факультету Кіровоград - 200 ББК Тестові завдання з математики для абітурієнтів фізикоматематичного факультету. За ...»

-- [ Страница 4 ] --

9.В.56. Одна зі сторін трикутника дорівнює 56 см, а інша сторона ділиться точкою дотику вписаного в трикутник кола на відрізки 24 см і 28 см. Знайдіть периметр трикутника.

9.В.57. У прямокутний трикутник вписане коло. Точка дотику ділить один із катетів на відрізки 5 дм і 10 дм, рахуючи від вершини прямого кута. Знайдіть периметр трикутника.

9.В.58. Бісектриса прямого кута трикутника ділить гіпотенузу на відрізки у відношенні 4:3. Периметр трикутника дорівнює 84 см. Знайдіть довжину бісектриси.

9.В.59. Перпендикуляр, проведений із середини одного з катетів на гіпотенузу, дорівнює 12 дм, а середина гіпотенузи знаходиться від нього на відстані 15 дм.

Знайдіть сторони трикутника.

9.В.60. Бісектриса прямого кута прямокутного трикутника ділить гіпотенузу у відношенні 7:9. У якому відношенні ділить гіпотенузу висота, проведена до неї?

9.В.61. Бісектриса одного з кутів прямокутника ділить його сторону на відрізки 42 см і 14 см, починаючи від найближчої до цього кута вершини. Обчисліть відрізки, на які ця ж бісектриса ділить діагональ прямокутника.

Через вершину С паралелограма АВСD проведено

9.В.62.

пряму d, що не перетинає сторін АВ і АD. Відстань від точок D і А до прямої d дорівнює відповідно 5 см і 12 см. Знайдіть відстань від точки В до прямої d.

9.В.63. Периметр ромба дорівнює 120 см. Знайдіть відстань між протилежними сторонами ромба, якщо одна з діагоналей утворює із стороною кут 75°.

9.В.64. Одна із діагоналей трапеції ділить її середню лінію МК у відношенні 3:5, рахуючи від точки М. У якому відношенні, рахуючи від точки М, ділить її друга діагональ?

9.В.65. Діагоналі рівнобічної трапеції є бісектрисами гострих кутів і в точці перетину діляться у відношенні 13:5, починаючи від вершин гострих кутів. Обчисліть периметр трапеції, якщо її висота дорівнює 32 см.

9.В.66. Більша основа трапеції дорівнює 42 см. Коло, вписане в трапецію, точкою дотику ділить одну з бічних сторін її на відрізки 8 см і 18 см. Обчисліть площу трапеції.

9.В.67. Один з кутів трапеції дорівнює 30°, а прямі, що містять бічні сторони трапеції, перетинаються під прямим кутом. Знайдіть довжину меншої бічної сторони трапеції, якщо її середня лінія дорівнює 10 см, а одна з основ 8 см.

На сторонах АВ і АС трикутника АВС позначено точВ.68.

ки М і К відповідно, МВ=6 см, АК=4 см, АС=18 см, АМ=10 см. Знайдіть площу чотирикутника МВСК, якщо площа трикутника МАК дорівнює 15 см2.

9.В.69. Діагоналі трапеції взаємно перпендикулярні, одна з

–  –  –

мим кутом С і гіпотенузою 4 см. Відрізок СМ перпендикулярний до площини трикутника і дорівнює 2 см. Знайдіть відстань від точки М до прямої АВ.

Кут між площинами трикутників АВС і АКС дорівБ.25.

нює 60о, АС=24 см, ВС=ВА=20 см, КС=КА=15 см.

Знайдіть довжину відрізка ВК.

Через вершину С прямокутника АВСD проведено пеБ.26.

рпендикуляр МС до площини прямокутника. Кут між прямою МА і площиною прямокутника дорівнює 45о, AD=2см. Знайдіть кут між площинами АВС і АВМ.

10.Б.27. В основі прямої призми лежить рівнобедрений трикутник з основою b і кутом при вершині. Діагональ грані, що містить бічну сторону трикутника, утворює з площиною основи кут. Знайдіть об’єм призми.

Основа прямої призми – трикутник зі стороною а,

10.Б.28.

протилежним цій стороні кутом і прилеглим кутом. Діагональ бічної грані, яка містить сторону основи, до якої прилягають кути і, нахилена до площини основи під кутом. Знайдіть об’єм призми.

10.Б.29. Основа прямої призми – ромб з діагоналями 10 см і 24 см. Менша діагональ призми дорівнює 26 см. Обчисліть площу бічної поверхні призми.

10.Б.30. У прямокутному паралелепіпеді діагональ дорівнює d і утворює з площиною основи кут, а з площиною однієї з бічних граней – кут. Знайдіть площу бічної поверхні паралелепіпеда.

10.Б.31. Сторона основи правильної трикутної піраміди дорівнює 8 см, а бічна грань нахилена до площини основи під кутом 30о. Знайдіть площу повної поверхні піраміди.

10.Б.32. В основі піраміди лежить прямокутний трикутник з катетом b і протилежним до нього кутом. Усі бічні ребра піраміди утворюють з площиною основи кут.

Знайдіть об’єм піраміди.

10.Б.33. Основа піраміди – квадрат зі стороною 9 см, а дві суміжні бічні грані перпендикулярні до площини основи. Обчисліть площу бічної поверхні піраміди, якщо середнє за довжиною бічне ребро піраміди дорівнює 15 см.

10.Б.34. Основа піраміди – трикутник зі сторонами 13 см, 14 см і 15 см. Знайдіть площу перерізу, який проходить паралельно площині основи і ділить висоту піраміди у відношенні 1:2, рахуючи від вершини піраміди.

10.Б.35. Сторони основ правильної зрізаної трикутної піраміди дорівнюють 12 см і 18 см, а бічна грань нахилена до площини нижньої основи під кутом 45о. Знайдіть висоту зрізаної піраміди.

10.Б.36. Паралельно осі циліндра, радіус основи якого дорівнює 8 см, проведено площину, що перетинає основу циліндра по хорді, яка стягує дугу 120о. Знайдіть площу перерізу, якщо його діагональ дорівнює 16 см.

10.Б.37. Відрізок, що сполучає центр верхньої основи циліндра з точкою кола нижньої основи, дорівнює 6 см.

Знайдіть площу бічної поверхні циліндра, якщо його висота дорівнює діаметру основи.

10.Б.38. У нижній основі циліндра проведено хорду, довжина якої дорівнює b. Цю хорду видно із центра нижньої основи під кутом, а відрізок, який сполучає центр верхньої основи із серединою проведеної хорди, утворює з площиною основи кут. Знайдіть об’єм циліндра.

10.Б.39. В основі конуса проведено хорду завдовжки 12 см, яку видно із центра основи під кутом 120о. Знайдіть об’єм конуса, якщо його твірна дорівнює 8 см.

Радіус основи конуса дорівнює R, а його осьовий пеБ.40.

реріз – рівносторонній трикутник. Знайдіть об’єм 80 конуса.

Через дві твірні конуса, кут між якими дорівнює,

10.Б.41.

проведено переріз. Знайдіть площу цього перерізу, якщо радіус основи конуса дорівнює R, а твірна утворює з площиною основи кут.

Площа бічної поверхні конуса дорівнює 240 см2.

10.Б.42.

Знайдіть об’єм цього конуса, якщо радіус його основи дорівнює 12 см.

10.Б.43. У кулі на відстані 12 см від її центра проведено переріз, площа якого дорівнює 64 см2. Знайдіть площу поверхні кулі.

10.Б.44. Довжина лінії перетину сфери і площини, яка віддалена від її центра на 12 см, дорівнює 10 см. Знайдіть площу поверхні сфери.

Катет прямокутного трикутника дорівнює а, а прилеБ.45.

глий кут -. Знайдіть площу бічної поверхні конуса, утвореного при обертанні цього трикутника навколо даного катета.

Через вершину прямого кута С трикутника АВС до

10.Б.46.

площини трикутника проведено перпендикуляр КС, довжина якого дорівнює 4 7 см. Знайдіть відстань від точки К до прямої АВ, якщо АС=ВС=8 см.

10.Б.47. Основа прямої трикутної призми – рівнобедрений трикутник з кутом при основі. Діагональ бічної грані призми, що містить бічну сторону основи, дорівнює l і нахилена до площини основи під кутом.

Знайдіть об’єм призми.

10.Б.48. Сторона основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює а, а її діагональний переріз – прямокутний трикутник. Знайдіть об’єм піраміди.

10.Б.49. Через середину осі циліндра проведено пряму, яка перетинає площину нижньої основи на відстані 12 см від центра цієї основи. Твірну циліндра ця пряма перетинає на відстані 2 см від площини нижньої основи. Обчисліть об’єм циліндра, якщо радіус основи дорівнює 8 см.

10.Б.50. В основі конуса проведено хорду, яку видно із центра основи під кутом, а з вершини конуса - під кутом. Знайдіть площу бічної поверхні конуса, якщо відстань від центра основи до проведеної хорди дорівнює d.

10.В.51. Бічна сторона рівнобедреного трикутника відноситься до його основи, як 5:6. Через вершини трикутника і центр описаного навколо нього кола проведено паралельні прямі до перетину з площиною, що не має з трикутником спільних точок. Довжини відрізків цих прямих від кінців основи трикутника до площини дорівнюють 21 і 51 см, а від третьої вершини – 68 см. Обчислити довжину відрізка від центра описаного кола до цієї площини.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


10.В.52. Катети прямокутного трикутника відносяться, як 3:4.

Через вершини трикутника і центр вписаного в нього кола проведено паралельні прямі до перетину з площиною, що не має з трикутником спільних точок.

Довжини відрізків цих прямих від кінців меншого катета, починаючи від вершини прямого кута, до площини дорівнюють 20 і 29 см, а від третьої вершини – 36 см. Обчислити довжину відрізка від центра вписаного кола до цієї площини.

10.В.53. Основи прямокутної трапеції дорівнюють 24 і 12 дм.

З точки простору до усіх сторін трапеції проведені перпендикуляри завдовжки 17 дм. Інша точка простору рівновіддалена від цих перпендикулярів і від площини трапеції. Обчисліть відстань між даними точками.

10.В.54. Гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює 10 дм, а його площа – 24 дм2. З точки простору до площини цього трикутника на рівних відстанях від гіпотенузи і більшого катета проведено перпендикуляр, основа якого належить меншому катету. Відстань від даної точки до гіпотенузи дорівнює 5 дм. Обчислити відстань від цієї точки до площини трикутника.

10.В.55. В основі прямої призми лежить рівнобедрений трикутник з кутом при вершині протилежної основі.

Площина, що проходить через вершину кута верхньої основи призми і основу трикутника її нижньої основи, утворює з площиною основи призми кут.

Бічне ребро призми дорівнює b. Визначити площу бічної поверхні цієї призми.

10.В.56. В основі прямої призми лежить рівнобічна трапеція, діагональ якої є бісектрисою гострого кута величини. Діагональ призми дорівнює l і утворює з площиною основи кут. Визначити об’єм призми.

10.В.57. В основі прямої призми лежить прямокутна трапеція, більша діагональ якої, що дорівнює l, є бісектрисою гострого кута величини. Більша діагональ призми утворює з площиною основи кут. Визначити об’єм призми.

10.В.58. У правильній трикутній піраміді двогранний кут при основі дорівнює. Точка висоти піраміди, що знаходиться на відстані а від її вершини, рівновіддалена від бічної грані і площини основи. Визначити об’єм піраміди.

10.В.59. У правильній чотирикутній піраміді двогранний кут при основі дорівнює. Точка висоти піраміди, що знаходиться на відстані а від площини основи, рівновіддалена від кінців апофеми. Визначити об’єм піраміди.

10.В.60. У правильній чотирикутній піраміді плоский кут при вершині дорівнює. Радіус кола, описаного навколо її бічної грані, дорівнює R. Визначити площу повної поверхні піраміди.

В основі піраміди лежить трикутник з кутами і.

10.В.61.

Усі бічні ребра піраміди нахилені до площини основи під кутом. Точка висоти піраміди, що знаходиться на відстані b від її вершини, рівновіддалена від бічного ребра і площини основи. Визначити об’єм піраміди.

10.В.62. В основі піраміди лежить рівнобічна трапеція з гострим кутом. Усі бічні ребра піраміди нахилені до площини основи під кутом. Основа висоти піраміди належить більшій основі трапеції. Точка висоти піраміди, що знаходиться на відстані а від вершини основи, рівновіддалена від бічного ребра і площини основи. Визначити об’єм піраміди.

10.В.63. В основі піраміди лежить правильний трикутник з радіусом описаного кола R. Дві бічні грані піраміди перпендикулярні до площини основи. Перпендикуляр до сторони основи, що належить третій бічній грані, проведений з точки висоти піраміди, рівновіддаленої від цієї грані і площини основи, утворює з площиною основи кут. Визначити об’єм піраміди.

10.В.64. В основі піраміди лежить прямокутник. Одна з бічних граней піраміди перпендикулярна до площини основи, а радіус кола, описаного навколо цієї грані, дорівнює R. Три інші бічні грані нахилені до основи під кутом. Визначити об’єм піраміди.

Через вершину конуса під кутом до площини осВ.65.

нови проведено січну площину, що перетинає основу конуса по хорді, яку з центра основи видно під кутом. Точка висоти конуса, що знаходиться на відстані а від згаданої хорди, рівновіддалена від площини перерізу і площини основи. Визначити площу перерізу.

У конусі точка висоти, що знаходиться на відстані а

10.В.66.

від площини основи, рівновіддалена від кінців твірної. Відрізок, що сполучає цю точку з точкою кола основи, нахилений до площини основи під кутом.

Визначити площу повної поверхні конуса.

10.В.67. Через вершину конуса проведено січну площину, що перетинає основу по хорді, яку з вершини конуса видно під кутом. Точка висоти конуса, що знаходиться на відстані а від точок кола основи, рівновіддалена від твірної конуса і площини основи. Відрізок, що сполучає цю точку з кінцем хорди, утворює з площиною основи кут. Визначити площу утвореного перерізу.

10.В.68. Паралельно до осі циліндра проведено площину, що перетинає основу по хорді, яка стягує дугу. З центра іншої основи цю хорду видно під кутом.

Площа утвореного перерізу дорівнює Q. Визначити площу повної поверхні циліндра.

10.В.69. Паралельно до осі циліндра проведено площину, що перетинає основу по хорді. Перпендикуляр, проведений з центра іншої основи до цієї хорди, утворює з площиною основи кут. Діагональ утвореного перерізу нахилена до площини основи під кутом, а відстань від центра основи циліндра до точки кола іншої основи дорівнює а. Визначити об’єм циліндра.

10.В.70. В основі прямої призми лежить рівнобічна трапеція, діагональ якої є бісектрисою гострого кута величини. Діагональ призми дорівнює b і нахилена до площини основи під кутом. Визначити об’єм циліндра, описаного навколо даної призми.

10.В.71. Усі двогранні кути при основі трикутної піраміди рівні між собою. Точка висоти піраміди, що знаходиться на відстані а від гіпотенузи основи, рівновіддалена від бічної грані і площини основи піраміди. Перпендикуляр, проведений з цієї точки до одного з катетів основи, утворює з площиною основи кут. Визначити об’єм конуса, вписаного в дану піраміду.

10.В.72. Основою піраміди є рівнобічна трапеція з гострим кутом. Діагональ трапеції перпендикулярна до бічної сторони. Усі бічні ребра піраміди утворюють з її висотою кут. Відстань від основи висоти піраміди до бічної сторони трапеції дорівнює b. Визначити площу бічної поверхні конуса, описаного навколо даної піраміди.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 |
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА АЧКАН Віталій Валентинович УДК 372. 851:2:37.032 ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ РІВНЯНЬ ТА НЕРІВНОСТЕЙ 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі математики, методики викладання математики Бердянського державного педагогічного університету,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Факультет електроенерготехніки та автоматики Кафедра техніки і електрофізики високих напруг ТЕХНІКА І ЕЛЕКТРОФІЗИКА ВИСОКИХ НАПРУГ  ЧАСТИНА І  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт   для студентів напряму підготовки   6.050701 Електротехніка та електротехнології,   спеціальності Техніка і електрофізика високих напруг  Рекомендовано Методичною радою...»

«^У ЗГО Д Ж Е Н О » Годейа Державного агентства з е щ п оефективііост і та с^ р іо зб ер еж ен н я -України М. О. Пашкевич МЕТОДИКА УЗАГАЛЬНЕНОЇ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНО-ДОСЯЖ НОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БІОМ АСИ Від Інституту відновлюваної Від Національного університету енергетики НАН України біоресурсів і природокористування України заст. директора директор Навчально-наукового з наукових питань, т е х н іч [і и§ н. наук, професор докт. С.О. Кудря.О. Дубров Від Інституту технічної теплофізики НАМ...»

«Андрій Білик БІБЛІЙНІ ЖІНКИ Новий Завіт ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН УДК 82-97 ББК 84.4 (УКР) 6 Б 61 Рецензія і богословська експертиза М.А. Жукалюка Рецензент: релігієзнавець, доктор фізико-математичних наук, професор (Національний університет ім. Василя Стефаника, Івано-Франківськ) І.А. Климишин Автор висловлює щиру подяку професору Івану Антоновичу Климишину, за слушні й кваліфіковані поради під час роботи над книгою Білик А. Д. Б 61 Біблійні жінки. Новий Завіт. — Тернопіль: Навчальна...»

«КОЛЕДЖ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ НАЦІОНАЛЬНОМУ АВІАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ НАУКОВІ АСПЕКТИ ГЕОДЕЗІЇ, ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали науково-практичної конференції 10-13 травня 2011 р. Київ Національний авіаційний університет УДК 528. 332. 68 Наукові аспекти геодезії, землеустрою та інформаційних технологій: матеріали науково-практичної конференції. М. Київ,...»

«Величко Степан доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Ковальов Сергій аспірант кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАСОБІВ ІКТ У СТВОРЕННІ СУЧАСНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ З ФІЗИКИ. У статті дається аналіз нового спектрального обладнання, яке реалізується на основі...»

«Центр пам’яткознавства Національної академії наук України та Українського товариства охорони пам’яток історії і культури Л.О. Гріффен В.О. Константинов УКРАЇНСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ МУЗЕЙ Ніжин Видавництво “Аспект-Поліграф” УДК 94(477.51) ББК 63.3(4Укр=Укр.) Г44 Центр пам’яткознавства Національної Академії наук України та Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Г44 Гріффен Л.О., Константинов В.О. Український технічний музей / Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК. – Ніжин:...»

«І.В. Кузнєцова. Про один із сучасних підходів до вивчення іноземних мов у ВНЗ УДК 81.111 (07) І.В. Кузнєцова, кандидат філологічних наук, доцент (Житомирський державний університет) ПРО ОДИН ІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВНЗ Стаття присвячена важливому питанню про розширення форм вивчення іноземних мов у ВНЗ згідно з потребами та інтересами студентів, а саме розширенню сітки факультативів з іноземних мов та особливостями їх роботи. Західноєвропейський досвід вивчення...»

«УДК 336.77.037 Колядюк В.В., Фартушний І.Д. кандидат фізико-математичних наук, доцент Національний технічний університет України «КПІ» МОДЕЛЮВАННЯ ФОНДОВОГО ПОРТФЕЛЮ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ MODELING OF STOOCK POTFOLIO UNDER INSTABILITY В статті розглянуті методи моделювання фондового портфелю інвестора. Автором проведено аналіз моделей формування портфелю та розглянуто методи подальшого аналізу та управління сформованим портфелем. В статье рассмотрены методы моделирования фондового портфеля...»

«Інформація про НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ ДО НАУКОВОї БІБЛІОТЕКИ Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка за період січень-березень 2012 року перегляд літератури відбудеться 20-21 березня в приміщенні наукової бібліотеки Суспільно-політична література 1. 66.4(08) Активне залучення, сучасна оборона. Стратегічна концепція оборони та безпеки членів А43 Організації Північноатлантичного договору прийнята главами держав та урядів у Лісабоні 19 листопада 2010 року. –...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»