WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Головна Про ММІ Кафедри Конференціїї НОВА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ВСТУП ДО ММІ Вісник Машинобудування Спільний факультет Контакти Виберіть мову Конференції Кафедра лазерної техніки та ...»

Головна Про ММІ Кафедри Конференціїї НОВА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ВСТУП ДО ММІ Вісник Машинобудування

Спільний факультет Контакти

Виберіть мову Конференції

Кафедра лазерної техніки та фізикотехнічних технологій (ЛТФТ)

Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій (ЛТКММ)

Інформація

Офіційна веб-сторінка: http://ltft.kpi.ua/

Готує спеціалістів за фахом «Обробка матеріалів за спец технологіями».

Дехто каже, що у наші дні індустріальне суспільство заміняється інформаційним суспільством, так званим першим етапом постіндустріального розвитку людства.

Ні в якому разі таке твердження не може розглядатися як вірне, тому що будьяке інформаційне суспільство або суспільство з будь-яким іншим Розклад найменуванням навіть на найвищому щаблі його розвитку буде потребувати сучасну промисловість, щоб реалізувати різноманітні незвичні яскраві ідеї, Іноземцям проектувати і продукувати унікальні машини, пристрої і системи, використовуючи, безперечно, сучасні комп’ютери як інструмент, для прискорення і покращання конструкції розроблених виробів і технологій. Так що класичне виробництво і промислова інженерія будуть існувати і розвиватися завжди. У той самий час сучасні машини, системи і пристрої будуть Підготовчі курси виготовлятися з нових матеріалів, які важко або неможливо обробити традиційними методами, так щоб вони відповідали вимогам часу і замовника.

Вирішити проблему допоможуть нетрадиційні методи обробки матеріалів. Така обробка або методи виготовлення засновані на використанні енергії фотонного або електронного променя, плазмового й іонного потоку, електричного розряду, хімічної реакції, ультразвуку, вибуху, і навіть спеціальних бактерій, для виготовлення деталей із заданою формою і властивостями. Використання Збірник програм 2011 методів обробки, заснованих на спеціальних технологіях у сучасній промисловості гарантує переваги над конкурентами у вільній ринковій економіці, Зверніть увагу

–  –  –

converted by Web2PDFConvert.com знання в галузі машинобудування, організації виробничого процесу і технології машинобудування із наголосом на різноманітні нетрадиційні методи обробки матеріалів. Студент ознайомиться з багатостороннім підходом, що об’єднує основні елементи інженерної та наукової підготовки у рішенні проблем конструювання і технології у виробництві та його організації.

Протягом терміну навчання студенти повинні отримати наступні знання, навички та вміння:

навички вирішення інженерних завдань у широкій галузі машинобудування, включаючи спроможність формулювати завдання в математичних або інших формалізованих виразах і використовувати отримані знання для вирішення цих завдань;

глибокі знання і навички для можливості використання нових результатів науково-технічної діяльності;

конструкторські навички, починаючи з висування технічних вимог до приладу або деталі, з метою аналізу і оцінки різноманітних варіантів Погода конструкцій з технічної, фінансової та ергономічної точок зору і потім проектування, конструювання та виготовлення, тестування і винесення кінцевої оцінки, і звіт щодо проекту в цілому;

навички співробітництва та спілкування, включаючи спроможність виражати свої думки ясно (усно й у письмовій формі) та спілкування за допомогою Інтернету;

компетентність у проведенні науково-технічних розробок або науководослідних робіт;

навички використання сучасних комп’ютерних програмних продуктів, з метою полегшення придбання знань, розширення зв’язків, покращання конструкторської та технологічної підготовки.

Кафедра має дві спеціалізації:

устаткування та технологія лазерної обробки матеріалів;

лазерні системи в медицині та біології.

Більш детальна інформація щодо кафедри лазерної технології, конструювання машин та матеріалознавства, а також про науково-дослідний інститут лазерної техніки та технології знаходиться на сайтах: http://ltmsd.narod.ru та http://www.nwver.alfacom.net/kpi тел. 454-96-09

–  –  –Похожие работы:

«Міністерство культури України Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького Календар знаменних і пам’ятних дат Одеси на 2013 рік Упорядник О. П. Делі Редактор Є. П. Андрющенко Одеса Січень 6 січня 115 років від дня народження Володимира Миколайовича Сосюри (1898поета, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка. 1920 р. приїхав до Одеси, служив деполіткурсантом 41-ї стрілецької дивізії. Тут знайомиться та співпрацює з Ю. Олешею, Е. Багрицьким та К. Гордієнком. Літературне...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ОВЧИННІКОВА АННА ВЯЧЕСЛАВІВНА УДК 339.138:658.152](043.3) ОЦІНЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ РИЗИКІВ В ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТАХ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ – 2014 Дисертацією є рукопис. Роботу...»

«Список нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки УДПУ імені Павла Тичини за лютий 2012 р. Природничі науки. Медицина Борейко, В. Е. Настольная книга зоозащитника [Текст] / В. Е. Борейко, Г. Н. Левина ; Киевский эколого-культурный центр, Ассоциация зоозащитных организаций Украины, Экоправо-Киев. – К. : Логос, 2011. – 99, [1] с. : табл. Борейко, В. Є. Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин [Текст] : метод. посіб. для вчителів / В. Є. Борейко, Н. А. Пустовіт ; Київський...»

«УДК 550.834 Василь ЧЕБАН, Дмитро ЛЯЩУК ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ГЕОФІЗИЧНИХ МЕТОДІВ РОЗВІДКИ КОРИСНИХ КОПАЛИН У ЗАХІДНОМУ РЕҐІОНІ УКРАЇНИ В історії розвитку геофізичних методів розвідки корисних копалин у західному реґіоні України виділено три етапи: перший — з 1892 р. до 1941 р. — зародження геофізичних методів; другий — з 1945 р. до 1985 р. — бурхливий розвиток і широке застосування різних геофізичних методів для пошуків і розвідки корисних копалин, насамперед нафти і газу; третій — з 1986 р. до 2003...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Одеський національний університет імені І.І.Мечникова МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з курсу загальної Фізики «Оптика. Квантова оптика та теплове випромінювання» Для студентів II курсу стаціонару та III курсу заочного відділення фізичного факультету ОДЕСА Укладачі: І.Р. Яцунський, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри експериментальної фізики С.В. Зубрицький, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»