WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 12 |

«Модуль Електромагнітні та випрямні пристрої засобів електроживлення Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як посібник для студентів вищих навчальних закладів, які ...»

-- [ Страница 4 ] --

Кнопка «Стоп» слугує для припинювання процесу моделювання. Після натискання даної кнопки продовження моделювання можливе лише після ініціалізації схеми, однак у пам'яті віртуальних вимірювальних приладів (вольтметрів, амперметрів, осцилографа тощо) зберігаються останні результати моделювання (наскільки дозволяє буфер приладу).

Кнопка «Пауза» слугує для паузи моделювання. При цьому поточний стан схеми зберігається в пам'яті макета. Повторне натискання даної кнопки відновить моделювання без ініціалізації схеми.

Індикатор стану моделювання показує, в якому стані на даний момент перебуває лабораторний макет. Відсутність напису на цьому індикаторі свідчить про те, що процес моделювання зупинено. Напис «Моделювання» показує, що відбувається обчислення електричних процесів у досліджуваній схемі. Напис «Пауза» показує, що обчислення припинено.

Індикатор часу моделювання показує, яку кількість часу роботи досліджуваної схеми промодельовано. Швидкість обчислення залежить від багатьох чинників, першою чергою від потужності персонального комп'ютера й складності схеми. Тому швидкість обчислення зазвичай не збігається зі швидкістю протікання електричних процесів у реальному часі.

Список досліджуваних схем є індивідуальний для кожного лабораторного макета. Інформацію про список досліджуваних схем та їхній опис дивіться в документації на конкретний лабораторний макет. При виборі схеми з цього списку (точніше за змінювання поточної схеми) відбувається ініціалізація лабораторного макета. Поточний стан моделювання при цьому зберігається. Наприклад, якщо макет перебував у стані моделювання, змінювання досліджуваної схеми відбудеться за таким алгоритмом: зупинка моделювання, ініціалізація обраної схеми, запуск моделювання.

Панель елементів Панель елементів (рис. В.3) містить кнопки, натискання на які призведе до відкривання діалогових вікон редагування параметрів елементів.

Надписи на кнопках відповідають позиційним номерам елементів у схемі.

Залежно від обраної схеми редагування параметрів певних елементів може бути неможливе (якщо такі елементи у досліджуваній схемі не використовуються). Кожен лабораторний макет має власний набір елементів. Більш докладну інформацію про перелік елементів дивіться в документації на конкретний лабораторний макет.

Рисунок В.3 – Панель елементів Робоча область

У даній версії віртуальної лабораторії робоча область може перебувати в одному з трьох станів:

• досліджувана схема;

• осцилограф;

• додаткова інформація.

Перемикання станів відбувається за допомогою перемикача, розташованого в лівому верхньому куті робочої області (рис. В.4).

Рисунок В.4 – Перемикач стану робочої області У стані «Схема» в робочій області відбивається досліджувана схема.

При цьому з робочої області можна відкрити діалогові вікна редагування параметрів елементів. Для цього потрібно підвести курсор миші до позиційного номера елемента. Якщо редагування параметрів є можливе, його колір зміниться на червоний (рис. В.5). Для відкривання вікна редагування параметрів треба двічі клацнути лівою кнопкою миші.

Рисунок В.5 – Редагування параметрів елементів з робочої області Якщо елемент має кілька фіксованих (дискретних) станів, наприклад вимикачі, перемикачі тощо, одноразове натискання миші на позиційному номері даного елемента призведе до змінювання його стану (рис. В.6). У разі з перемикачем, наприклад, останній буде по колу змінювати свій стан.

Рисунок В.6 – Керування вимикачем з робочої області

У стані «Осцилограф» в робочій області відбивається багатоканальний віртуальний осцилограф. Кількість каналів осцилографа залежить від конкретного лабораторного макета. Більш докладну інформацію про роботу з осцилографом дивіться нижче у відповідному розділі.

У стані «Інформація» на робочу область виводиться різна додаткова інформація, наприклад версія програми, дата створення тощо.

Панель контрольно-вимірювальних приладів Панель контрольно-вимірювальних приладів (рис. В.7) містить інформацію про поточний стан віртуальних вимірювальних приладів типу вольтметра, амперметра тощо. Вона також може містити певну додаткову інформацію. Кожен лабораторний макет містить власний набір контрольно-вимірювальних приладів. Більш докладну інформацію про склад даного набору дивіться в документації конкретного лабораторного макета.

Рисунок В.7 – Панель контрольно-вимірювальних приладів

Панель регульованих параметрів Така панель (рис. В.8) призначена для оперативного регулювання певних параметрів елементів, наприклад опору Rн навантаження; вихідної напруги UG1 генератора G1, коефіцієнта кз заповнювання сигналів керування uк(t) пристроя керування ПК. Для зміни опору навантаження Rн слід підвести курсор миші до відповідного повзунка, натиснути ліву кнопку й, не відпускаючи її, пересунути мишу ліворуч чи праворуч. Змінювання опору Rн буде відбито на екрані. Дана панель частково дублює діалогові вікна редагування параметрів елементів, доступні з панелі елементів. Набір регульованих параметрів залежить від лабораторного макета. Більш докладну інформацію дивіться в документації на конкретний лабораторний макет.

Рисунок В.8 – Панель регульованих параметрів

–  –  –

Редагування параметрів елементів Редагування параметрів елементів відбувається в діалогових вікнах редагування. Для кожного типу елемента існує власне діалогове вікно. Параметри складних вузлів та блоків, зреалізовуваних в лабораторному макеті у вигляді макроелементів, наприклад пристрою керування імпульсним перетворювачем постійної напруги, наведено в описах конкретних лабораторних макетів. Нижче наведено спосіб змінювання параметрів простих елементів, таких як резистори, конденсатори й т.п., на прикладі конденсатора С1 з лабораторної роботи № 1.1.

Діалогове вікно редагування параметрів конденсатора подано на рис. В.9. З рисунка видно, що в даній лабораторній роботі цей елемент має два параметри: «Ємність» і «Активний опір». Вплив активного опору конденсатора в даній роботі не враховується, тому він становить 0 Ом і є недоступний для редагування. Ємність конденсатора може набувати будьякого значення в діапазоні 50…10 000 мкФ (10 мФ). Після установлення нового значення ємності слід натиснути кнопку «Застосувати». Якщо введене значення є коректне, відбудеться змінювання ємності конденсатора, в іншому разі буде згенеровано повідомлення про помилку. Змінювання параметрів елементів відбуваються без зупинки моделювання. При цьому на екрані осцилографа можна спостерігати перехідні процеси, які відбуваються в досліджуваних колах.

Рисунок В.9 – Діалогове вікно редагування параметрів конденсатора С1 Для елементів, які мають набір фіксованих станів (вимикачі, перемикачі тощо), діалогове вікно може мати вигляд, наведений на рис. В.10. Після встановлення нового стану елемента слід натиснути кнопку «Застосувати».

Рисунок В.10 – Діалогове вікно редагування параметрів вимикача SW1 Віртуальний осцилограф Більшість лабораторних макетів містять у своєму складі віртуальний багатоканальний осцилограф, який відбивається в робочій області програми. Кількість каналів осцилографа залежить від конкретної роботи. Зовнішній вигляд осцилографа зображено на рис. В.11.

Рисунок В.11 – Зовнішній вигляд віртуального осцилографа

Осцилограф забезпечує:

• змінювання тривалості розгортки по горизонталі від 1 періоду/екран до 100 періодів/екран; при цьому забезпечуться автоматична синхронізація;

• зсування зображення по горизонтальній осі на 10 клітин ліворуч з інтервалом 0,1 клітин;

• змінювання кольорів кожного з променів;

• вимикання кожного з променів;

• змінювання масштабу кожного з променів у межах від 1 мВ (мА)/клітин до 0,5 кВ (кА)/клітин;

• зсування по вертикалі кожного із променів на 5 клітин вгору чи вниз з інтервалом 0,1 клітин;

• вимикання постійної складової сигналу кожного з променів;

• можливість індикації в кожному промені електричних процесів, що відбуваються в елементах схеми (діаграми напруг та струмів);

• зберігання в пам'яті параметрів електричних процесів в елементах схеми останнього періоду моделювання.

Осцилограф має екран чорного кольору, на який нанесено вимірювальну сітку. У різних лабораторних макетах, задля зручності вимірювань, сітка на екрані осцилографа може мати різну кількість клітин по горизонталі й по вертикалі. У більшості макетів вимірювальна сітка має розмір 10х10.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Синхронізація осцилографа відбувається автоматично. Більш докладну інформацію про синхронізацію осцилографа дивіться в документації на конкретний лабораторний макет.

Тривалість розгортки обирається зі списку. Одиниці виміру розгортки можуть бути як абсолютними (наприклад 2 мс/клітину), так і відносними (наприклад 2 періоди/екран). У другому випадку промені проходять екраном за 2 періоди роботи елемента (чи вузла), що є синхронізуючим для даної схеми (наприклад генератор синусоїдної напруги чи пристроя керування імпульсним перетворювачем постійної напруги). Відносну розгортку установлено для зручності вимірювань. Докладну інформацію про одиниці виміру розгортки дивіться в документації на конкретний лабораторний макет. За змінювання тривалості розгортки відбудеться призупинення моделювання на період не більш 2 секунд.

Віртуальний осцилограф має буфер, у якому зберігаються останні результати досліджень. У процесі моделювання інформація в буфері невпинно оновлюється. При цьому неактуальні результати моделювання знищуються. У режимі паузи оновляння буфера не відбувається, тому, якщо в цьому режимі змінити, наприклад, точку підмикання каналу, на екрані все одно відіб’ються результати останніх обчислень. Інформацію щодо обсягу буфера дивіться в документації на конкретний лабораторний макет.

Робота осцилографа складається з двох етапів: заповнювання буфера результатами обчислень і побудова графіків. Побудова графіків здійснються з буфера осцилографа.

Очищення екрана осцилографа відбувається автоматично в міру відбивання графіків. Однак можливі кілька подій, за яких станеться примусове очищення екрана. До них належать:

• змінювання розмірів вікна програми;

• змінювання тривалості розгортки;

• змінювання будь-якої з настройок каналу в режимі паузи;

• прокручування зображення по горизонталі в режимі паузи.

За примусового очищення екрана побудова зображення здійснюватиметься з буфера осцилографа. Попередні результати моделювання буде знищено. Такий момент подано на рис. В.12. З рисунка видно, що обсяг буфера осцилографа становить один період генератора синусоїдної напруги.

Органи керування каналом осцилографа подано на рис. В.13. Для змінення кольору променя слід двічі клацнути лівою кнопкою миші на кольоровій панелі. При цьому з'явиться стандартне діалогове вікно Windows, у якому можна обрати потрібний колір.

Досліджуваний параметр – точка (u) підмикання – обирається зі списку. Перелік досліджуваних параметрів дивіться в документації на конкретний лабораторний макет. Принцип роботи вимикача постійної складової сигналу зображено на рис. В.14.

Рисунок В.12 – Рисування зображення на екрані осцилографа Рисунок В.13 – Органи керування каналом осцилографа Рисунок В.14 – Принцип роботи вимикача постійної складової сигналу Лабораторна робота № 1.1 Дослідження режимів роботи випрямного пристрою (однофазної мостової схеми випрямляння та згладжувальних фільтрів) 1 Мета роботи Вивчення принципів структурної, функціональної, схемотехнічної побудови й функціонування випрямних пристроїв, дослідження основних їхніх характеристик та особливостей роботи.

Експериментальна перевірка результатів обчислення основних електричних величин і показників однофазного мостового випрямляча.

Експериментальні дослідження фільтрувальних властивостей згладжувальних фільтрів випрямляча.

Освоєння методики експериментального визначання основних характеристик мостового випрямляча, який працює на різні типи навантаження.

2 Література

2.1 Электропитание устройств связи: Учебник для вузов / А.А. Бокуняев, В.М. Бушуев, А.С. Жерненко, А.Ф. Кадацкий и др.; Под ред.

Ю.Д. Козляева. – М.: Радио и связь, 1998. – C. 69 – 127.

2.2 Электропитание устройств связи: Учебник для вузов / А.А.Бокуняев и др.; Под ред. В.Е.Китаева – М.: Радио и связь, 1988. – С. 87–128.

2.3 Электропитание устройств связи: Учебник для вузов / О.А. Доморацкий и др.; – М.: Радио и связь, 1981. – С. 79–138.

2.4 Китаев В.Е. и др.; Электропитание устройств связи: – М.: Связь, 1975. – С. 113–176.

2.5 Иванов-Цыганов А.И. Электропреобразовательные устройства РЭС: Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 1991.– С. 65–143.

3 Опис лабораторного макета

Лабораторний макет рис. 3.1 призначено задля дослідження мостової схеми випрямляча (схема Греца) на п'ять різних видів навантаження блока випрямляння БВ: на активне навантаження (k = 1); на індуктивне навантаження (k = 2); на ємнісне навантаження (k = 3); на Г-подібний LC-фільтр (k = 4); на П-подібний CLC-фільтр (k = 5). Стислий опис досліджуваних схем наведено в табл. 3.1

–  –  –

Лабораторний макет містить:

• джерело синусоїдної напруги G1;

• трансформатор ТV1;

• блок випрямляння БВ – блок напівпровідникових діодів VD1…VD4;

• згладжувальний фільтр – елементи C1, C2, L1;

• регульований опір Rн кола навантаження;

• вимикач SW1 опору Rн кола навантаження;

• чотириканальний осцилограф – “Осцилограф”;

• вольтметр PV1 напруги U1 первинної обмотки трансформатора ТV1;

• амперметр PA1 струму I1 первинної обмотки трансформатора ТV1;

• вольтметр PV2 напруги U2 вторинної обмотки трансформатора ТV1;

• амперметр PA2 струму I2 вторинної обмотки трансформатора ТV1;

• вольтметр PV3 вихідної напруги – напруги U0 кола навантаження Rн;

• амперметр PA3 струму I0 навантаження Rн.

Лабораторний макет складається з джерела первинного електроживлення G1; трансформатора ТV1, який забезпечує узгодження напруги джерела первинного електроживлення з потрібною напругою навантаження;

блока випрямляння БВ (VD1…VD4); згладжувального фільтра L1, C1, C2 (залежно від схеми дослідження) та опору навантаження Rн, який може вимикатися за допомогою вимикача SW1. Список елементів макета наведено в табл. 3.2. На панель регульованих параметрів виведено напругу генератора G1 та опір резистора навантаження Rн.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 12 |
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” ЕВРИКА – ХIV ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ Івано-Франківськ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ББК 70.516 М34 Рекомендовано до друку вченою радою ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” Редакційна рада: Цепенда І.Є. – голова, ректор ДВНЗ “Прикарпатський університет імені Василя Стефаника”, доктор політичних наук, професор;...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОДІЛЛЯ (м. Хмельницький) Клименко Леонід Павлович УДК 621.891 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ВУЗЛІВ МАШИН З ПЕРЕМІННОЮ ЗНОСОСТІЙКІСТЮ Спеціальність 05.02.04 Тертя та зношування в машинах Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Хмельницький 2002 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Українському державному морському технічному університеті ім. адмірала Макарова Міністерства освіти та...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет Методичні вказівки до практичних робіт та самостійної роботи студентів з курсу «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності 090802 «Електронні прилади і пристрої» денної форми навчання Суми Сумський державний університет Методичні вказівки до практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності 090802 «Електронні прилади і пристрої» денної...»

«УДК 54+53(477)«20» КУЙБІДА Віктор Віталійович, д-р іст. наук., доцент каф. біології, директор Ін-ту фізичного виховання та природознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький) ХІМІЯ І ФІЗИКА ТА ЇХ ТЕРМІНОЛОГІЇ (СУЧАСНИЙ ЕТАП) Розвиток суспільства, науково-технічне зростання, посилення міжнародної співпраці, обмін інформацією у фізичній та хімічній галузях не можуть обійтися без термінологічної уніфікації і взаємопроникнення назв та понять у...»

«Міністерство освіти і науки України Одеський обласний гуманітарний центр позашкольної освіти та виховання ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ УЧНІВСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З ФІЗИКИ (в рамках Малої академії наук України) Методичні вказівки Одеса – 200 Рекомендовано до друку Педагогічною радою Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання. Протокол № від 2008 р. Укладач: Олєйнік В. П., канд. фіз.мат. наук, доцент кафедри теоретичної фізики Одеського національного університету ім. І. І....»

«країну (як і жінку) можна або любити, або володіти нею, і об'єднувати ці два типи стосунків не бажано. Висновок досить парадоксальний. Але в контексті радянського політичного режиму ця ідея, вочевидь, набуває переконливого звучання. Питання ж про те, наскільки вона актуальна для сучасної культурної та політичної ситуації в Україні, поки що залишимо відкритим. ЛІТЕРАТУРА 1. Гомілко О. Метафізика тілесності: концепт тіла у філософському дискурсі. К.: Наукова думка, 2001. с. 2. Історія української...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 80 МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті” Частина 10–11 квітня 2014 р. Київ НУХТ Програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті”, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014 р. – Ч.2....»

«1. ПІБ Сурков Сергій Володимирович 2. Назва Вдосконалення методів аналізу вторинних течій в структурі потоків, що несуть завіси, в каналах і трубах енергоустановок 3. Спеціальність 05.14.06. – „Технічна теплофізика і промислова теплоенергетика” 4. Місце роботи Одеський національний політехнічний університет 5. Де виконана дисертація Одеський національний політехнічний університет 6. Науковий керівник Цабієв Олег Миколайович, д.т.н, професор 7. Опоненти Грабовський Петро Олександрович, д.т.н.,...»

«ISSN 20786425. Вісник Львівського університету. Серія геологічна. 2012. Випуск 26. С. 18–36  Visnyk of the Lviv University. Series Geology. 2012. Issue 26. Р. 18–36   УДК 55 ІСТОРІЯ ТЕРМОБАРОГЕОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ГЕОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ: ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ І ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ НАСЛІДКИ М. Павлунь© Львівський національний університет імені Івана Франка, геологічний факультет, кафедра геології корисних копалин, вулиця Грушевського, 4, 79005, Львів, Україна, e-mail: zaggeol@franko.lviv.ua...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ ім. В.Є. ЛАШКАРЬОВА Гудименко Олександр Йосипович УДК: 539.213; 539.23+621.793.79; 539.26 РЕНТГЕНІВСЬКА ДИФРАКТОМЕТРІЯ ПРИПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ ТА ГЕТЕРОСТРУКТУР НА ОСНОВІ Si(Ge) та In(Ga)As 01.04.07 – фізика твердого тіла АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ – 2011 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова Національної...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»