WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Міністерство освіти і науки України Національна академія наук України Національна академія педагогічних наук України Головне управління державної служби України Комітет з питань науки і ...»

Міністерство освіти і науки України

Національна академія наук України

Національна академія педагогічних наук України

Головне управління державної служби України

Комітет з питань науки і освіти Верховної Ради України

Національна комісія по радіаційному захисту при Верховній Раді України

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) Хмельницький національний університет АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: Університети України, ті, що підписали Велику Хартію Університетів та Члени Європейської Асоціації Університетів (за згодою) Науково-дослідний інститут ядерної фізики РАН (Росія) Міжнародна науково-практична конференція Програма імені Фулбрайта в Україні «ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ – 2010: San Jose State University, США СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ В ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ»

University Ca’ Foscari of Venice, Італія Leipzig University of Applied Sciences, Німеччина Чорноморський державний університет Uniwersytet Rzeszowski, Польща П

–  –  –

геополітичного розвитку України у таких аспектах: Олена соціології ЧДУ вул. 68 Десантників, 10, o академічні свободи, університетська автономія, наука і освіта для Олексіївна ім. Петра Могили тел. (0512) 76-55сталого розвитку;

o геополітичні виклики України: політологічний та соціологічний аспекти світового та вітчизняного досвіду, ресурси забезпечення соціальноекономічного розвитку;

o інформаційні та освітні технології у розвитку суспільства;

o мовно-культурна політика;

o сучасна юриспруденція;

o державне управління на етапі подолання політичних та соціальноекономічних кризових явищ в Україні.

Формат проведення форуму спрямовано на досягнення полідисциплінарного дискурсу, що з погляду різних наукових напрямів висвітлює центральну проблему.

РОБОЧІ МОВИ ОЛЬВІЙСЬКОГО ФОРУМУ

Українська, англійська, російська.

Синхронний переклад з Європейських мов на українську та англійську мови.

–  –  –

o Васільєв А.С. – д.ю.н., професор Одеського національного університету Стеванович к.філол.н. доцент кафедра ТПП і НФ 54003, м. Миколаїв,

–  –  –

19. Чаплыгина Ю.Н. (аспирант кафедры конституционного и муни- 46. Апанасевич В.В. (начальник Управління державної служби Головципального права Елецкого государственного университета имени держслужби України в Миколаївській області), Багмет М.О. (д.і.н., И.А. Бунина, Российская Федерация). Организация исполнительной професор, проректор ЧДУ імені Петра Могили). Регіональні аспекти власти в России в период до 1917 года: становление и развитие. удосконалення системи управління персоналом на державній 20. Єпур М.В. (здобувач кафедри історії держави і права Одеської службі.

національної юридичної академії). Інститут ув’язнення в українському 47. Сагай І. (пошукувач кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби, факультет міжнародних відносин, Львівський національний праві XV-XVI ст.

21. Патлачук В.Н. (здобувач кафедри історії держави і права Одеської університет імені І. Франка, головний спеціаліст Управління національної юридичної академії). Дипломатична діяльність міжнародного співробітництва Львівської обласної державної адміністрації). Шляхи подолання міжнародної ізоляції Союзної Республіки старшинських рад Гетьманщини.

22. Ткаченко О.О. (здобувач кафедри теорії та історії держави і права Югославія.

Луганського державного університету внутрішніх справ імені 48. Гнатишин М. (аспірант Львівського національного університету Е.О. Дідоренка). Роль волосних судів у захисті прав селян на імені Івана Франка). Особливості сучасних процесів лібералізації індивідуальне землеволодіння на Лівобережній Україні у другій світової торгівлі.

49. Головата В.А. (аспірант кафедри державної політики і менеджменту половині ХIX – на початку XX ст.

23. Семенюк В. (здобувач кафедри історії держави і права Одеської ЧДУ імені Петра Могили). До питання впровадження державних національної юридичної академії). Історичні підвалини формування послуг в системі державної служби відповідно до європейських теоретичних основ трасології. стандартів.

24. Семенюк В.А. (здобувач кафедри історії держави і права, Одеська національна юридична академія). Розвиток вчення про ідентифікацію людини в російській імперії у другій половині XIX ст.

25. Колібабчук Н.К. (здобувачка кафедри історії держави і права, Одеська національна юридична академія). Становлення акціонерних товариств в XIX ст.: історичний огляд.

26. Продіус К.В. (здобувач кафедри історії держави і права, Одеська національна юридична академія). Перші кроки ювенальних судів:

вітчизняний досвід.

–  –  –

1. Коссак В.М. (д.ю.н., професор, завідувач кафедри цивільного права і процесу, Львівський національний університет імені Івана Франка).

Вина як підстава виникнення зобов’язань з відшкодування шкоди за цивільним законодавством України.

2. Грічук О.І. (д.ю.н., доцент кафедри правознавства Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського). Проблеми

–  –  –Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова 50-річчю заснування Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України присвячується КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ З ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ «ЛАШКАРЬОВСЬКІ ЧИТАННЯ – 2010» 5-7 жовтня 20 Збірник тез Київ Лашкарьовські читання – 2010 Національна академія наук України Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова УДК. 539. Збірник тез конференції молодих вчених з фізики напівпровідників...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА Федішова Наталія Володимирівна УДК 372.853:53 ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЧНИХ ПРИСТРОЇВ І ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВУЗЛІВ ЕОТ У СИСТЕМІ ШКІЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 13.00.02 теорія і методика навчання фізики Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ 1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, Міністерства освіти...»

«2224-087X. Електроніка та інформаційні технології. 2012. Випуск 2. С. 45– Electronics and information technologies. 2012. Issue 2. P. 45–50 УДК:535.37, 621.315.592 ВПЛИВ ПОВЕРХНІ НАНОКРИСТАЛІВ CdS НА ЇХНІ ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ В. Сминтина, Б. Семененко, В. Скобєєва, М. Малушин Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, вул. Дворянська, 2, 65026 Одеса, Україна e-mail: semenenkobogdan@rambler.ru Однією з особливостей кристалів, що мають нанорозмірний розмір та ізольовані в...»

«Українське товариство істориків науки Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України Центр досліджень з історії науки і техніки ім. О.П.Бородіна ПРОГРАМА ХVII ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ-ІСТОРИКІВ НАУКИ, ТЕХНІКИ ТА ОСВІТИ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ за темою: ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ Київ, 20 квітня 2012 р., 10.00 Оргкомітет: Професор, д.ф.-м.н. Ю.О. Храмов (голова); професор, д.б.н. О.Я. Пилипчук (співголова); провідний науковий співробітник,...»

«УДК 62(075.3) Сучасний підручник для навчання технологій учнів загальноосвітньої школи А. М. Тарара, кандидат фізико-математичних наук, доцент, І. А. Сушко, Інститут педагогіки НАПН України e-mail: lab301@ukr.net Характерною особливістю початку Постановка проблеми. ХХІ століття є значне збільшення обсягу суспільного виробництва, поява нових видів техніки й сучасних матеріалой енергозберігаючих наукомістких технологій. Запровадження у виробництво нової техніки й технологій, становлення й...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»