WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УКРАЇНА Коростенська міська рада Житомирської області ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ від 25.01.2014р. № 27 Про схвалення проекту рішення міської ради «Про міський бюджет на 2014 рік» та ...»

-- [ Страница 1 ] --

УКРАЇНА

Коростенська міська рада Житомирської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 25.01.2014р. № 27

Про схвалення проекту рішення

міської ради «Про міський бюджет на 2014 рік»

та Прогнозу міського бюджету на 2015 і 2016 роки

Відповідно до статті 21 та пункту 1 статті 76 Бюджетного кодексу

України, керуючись п.1, ч.а ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування

в Україні”, виконавчий комітет міської ради

РІШАЄ:

1.Схвалити проект рішення міської ради «Про міський бюджет на 2014 рік» та Прогноз міського бюджету на 2015 і 2016 роки, що додаються.

2. Внести проект рішення міської ради «Про міський бюджет на 2014 рік»

на розгляд і затвердження міської ради.

3. Доручити начальнику фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради Щербанюк Л.П. доповісти на пленарному засіданні міської ради з питання проекту міського бюджету на 2014 рік.

Міський голова В.Москаленко Заступник міського голови О.Ясинецький Начальник фінансового управління Л.Щербанюк Начальник юридичного відділу Т.Камінська

СХВАЛЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради 25.01.14 № 27 РІШЕННЯ тридцята сесія VI скликання від 28.01.2014 року № Про міський бюджет на 2014 рік Заслухавши інформацію начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Щербанюк Л.П., керуючись ст. 77 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 та ч.1 ст.61 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2014 рік у сумі 257379024 грн., у тому числі дотації вирівнювання у сумі 55948800 грн., додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 626400 грн., субвенцій з державного бюджету у сумі 91713300 грн., іншої субвенції з обласного бюджету у сумі 2740938 грн., у тому числі на утримання Коростенського міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Віри, Надії, Любові» у сумі 2607000 грн., на виконання Програми забезпечення закладів освіти області обладнанням для кабінетів фізики виробництва ННВК «Житомирський державний університет ім.

І.Франка – ПАТ «Електровимірювач» у сумі 133938 грн.

1.1. Обсяг доходів загального фонду міського бюджету визначити у сумі 238483800 грн., спеціального фонду бюджету – 18895224 грн., у тому числі бюджету розвитку – 10594678 грн. (додаток № 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2014 рік у сумі 257382002 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 238158800 грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 19223202 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3).

2.1. З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2002р. № 538-р, Концепції реформування місцевих бюджетів схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р. № 308р, та для проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання міського бюджету затвердити розподіл видатків міського бюджету на 2014 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм (додаток № 3-1).

3. Установити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 325000 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток № 5).

4. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 325000 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток № 5).

5. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі 100000 грн.

6. Установити обсяг повернення кредитів до міського бюджету у сумі 90051 грн. та надання кредитів з міського бюджету у сумі 87073 грн. в 2014 році (додаток № 4).

7. Затвердити перелік об’єктів (додаток № 6), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

8. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2014 рік у сумі 100000 грн.

9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню.

Установити, що фінансування витрат по захищених статтях міського бюджету проводиться в першочерговому порядку.

10. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм на загальну суму 17470586 грн. (додаток № 7).

11. Надати право виконавчому комітету міської ради за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, економіки та комунальної власності здійснювати додатковий розподіл та перерозподіл обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету з подальшим затвердженням на черговій сесії міської ради.

12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

- середньострокові позики на суму невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів міського бюджету, визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

13. Дозволити виконавчому комітету міської ради, в особі фінансового управління, протягом бюджетного періоду здійснювати розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках в установах банків на конкурсних засадах з подальшим поверненням коштів до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

14. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати ; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Головним розпорядникам коштів у місячний термін після затвердження міського бюджету встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів цим рішенням та забезпечити контроль за їх дотриманням.

Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв в межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання.

15. Розпорядникам та одержувачам коштів міського бюджету під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти обов’язково передбачати однією з умов застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань. Кошти, отримані від сплати таких штрафних санкцій, зараховуються до доходів загального фонду міського бюджету.

16. Розпорядники коштів міського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання у 2014 році за загальним фондом, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в органах Державної казначейської служби України, в обсягах, що не перевищують суми бюджетних призначень, визначених у додатку № 3 до цього рішення.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов’язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

17. Додатки 1- 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

–  –  –

1. Загальна частина Прогноз міського бюджету на 2015 та 2016 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, Основних напрямів бюджетної політики на 2014 рік, програми економічного і соціального розвитку міста Коростеня на 2014 рік, регіональних цільових програм.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, як складової системи управління державними фінансами, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку держави та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Прогноз включає індикативні прогнозні показники економічного і соціального розвитку міста, міського бюджету за основними видами доходів, видатків, а також прогнозні показники на виконання інвестиційних програм (проектів).

На середньострокову перспективу в умовах відновлення економіки

України основними завданнями міського бюджету є:

забезпечення справедливої, стабільної, спрямованої на забезпечення фіскальної достатності системи оподаткування як фактору активізації підприємницького потенціалу та зниження частки тіньової економіки;

покращення добробуту та якості життя населення шляхом економічно обґрунтованого підвищення державних соціальних стандартів та гарантій, удосконалення системи надання пільг і допомог;

підтримка структурних реформ в реальному секторі економіки і соціальній сфері та залучення інвестицій в економіку;

підтримка економічного зростання міста, зміцнення фінансовоекономічної самостійності міського бюджету;

підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом удосконалення та розширення сфери застосування програмно-цільового методу та подальшої оптимізації бюджетних програм.

Індикативні прогнозні показники міського бюджету на 2015 та 2016 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту міського бюджету на 2015 рік.

Провадження положень Податкового кодексу щодо зменшення податкового навантаження та удосконалення системи адміністрування податків, з одного боку, формуватиме умови для зменшення масштабів тіньового сектору та як наслідок збільшення податкових надходжень до бюджету, а з іншого – збільшуватиме обсяги власних коштів підприємств, які вони можуть спрямувати на інвестиційні цілі.

Зміцнення фінансової бази міського бюджету збільшить фінансову спроможність місцевого самоврядування щодо забезпечення делегованих повноважень та виконання програм розвитку міста.

Індикативні показники економічного та соціального розвитку міста на 2015 та 2016 роки На фоні спаду промислового виробництва в державі в цілому, робота більшості промислових підприємств міста буде стабільною, що забезпечить зростання обсягу виробництва на рівні 6%.

Найбільші обсяги виробництва очікуються на підприємствах деревообробної, добувної, машинобудівної, металургійної промисловості та у виробництві інших неметалевих виробів.

Загальний обсяг коштів, передбачений на фінансування проектів по модернізації промислового виробництва, очікується на рівні 23,5 млн. грн. та буде забезпечений за рахунок власних коштів підприємств наступних галузей:

Добувна промисловість: продовжена робота у напрямку оновлення основного виробничого устаткування на ПАТ „Коростенський кар’єр” з метою збільшення виробничих потужностей підприємства.

Машинобудування: ПАТ „Коростенський завод хімічного машинобудування” заплановано придбання нового обладнання для впровадження у виробництво нового способу зварювання.

Металургійна промисловість: за рахунок розширення асортименту продукції та освоєння двох нових видів труб на ПрАТ „ТЗ „Трубосталь” планується збільшення обсягів виробництва продукції до 10%.

Харчова промисловість: в рамках оновлення основних фондів ПАТ «Коростенський хлібозавод» планує придбання та встановлення 2-х хлібопекарських печей.

Виробництво іншої неметалевої продукції: придбання нового обладнання та запуск лінії по виробництву плит перекриття на ПАТ „Коростенський завод залізобетонних шпал”.

У зовнішньоекономічній сфері прогнозується збільшення обсягу експорту та збереження позитивного сальдо зовнішньої торгівлі.

Соціальна політика у 2015-2016 роках буде проводитися за рахунок зростання на державному рівні прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, що дозволить збільшити розмір середньомісячної номінальної заробітної плати по місту до попереднього року на 10-12 %.

Розрахунок прогнозних індикативних показників бюджету на 2015 та 2016 роки розроблений на основі консервативних оцінок основних макропоказників економічного і соціального розвитку держави.

–  –  –

3. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та результати, яких планується досягти в рамках Прогнозу Прогноз доходної частини міського бюджету на 2015 та 2016 роки розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», державних цільових програм, з урахуванням досвіду розвинутих європейських країн у сфері середньострокового бюджетного планування.

Прогноз доходів бюджету на 2015 та 2016 роки розроблено з урахуванням основних напрямів податкової реформи відповідно до Стратегії розвитку системи управління державними фінансами та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на 2015 та 2016 роки.

–  –  –Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «Київський політехнічний інститут» ОБРОБКА ПОВЕРХОНЬ З ПОКРИТТЯМ Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів за напрямом підготовки 6.050504 «Зварювання» Затверджено Вченою радою ЗФ, НТУУ «КПІ» Київ Обробка поверхонь з покриттям: Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів за напрямом підготовки 6.05050 «Зварювання»/ Укладачі: В. І. Копилов, А.В. Чорний, Київ: 2013. – 56 с. Гриф...»

«УДК 556.551.3/.4 О.О. Ухань, Н.М. Осадча ХАРАКТЕРИСТИКА КИСНЕВОГО РЕЖИМУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД БАСЕЙНУ Р. СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ Вивчено багаторічну динаміку кисневого режиму річок басейну Сіверського Дінця. Проведено типізацію поверхневих вод басейну за вмістом розчиненого у воді кисню. Розглянуто зміни кисню в залежності від інтенсивності техногенного навантаження та особливості сезонної динаміки О2 за течією р. Сіверський Донець. Оцінено вплив великих міст на зміни кисневого режиму на прикладі міст...»

«ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ у 2010 році Львів – 2011 Інститут регіональних досліджень НАН України у 2010 році: Інформаційне видання. – Львів, 2011. – 86 с. Видання містить інформацію про напрями та тематику досліджень, наукові публікації та основні результати діяльності Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України у 2010 р. Для економістів, науковців, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, а також всіх, хто цікавиться...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України  Кіровоградський державний педагогічний університет   імені Володимира Винниченка        Авраменко О.В., Павличенко Г.Ю., Паращук С.Д.    Статистичні методи   в освітніх вимірюваннях    Частина І.   Класична теорія тестування      This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Навчально-виховний комплекс №12 м. Рівного «Особливості організації позаурочної роботи з фізики»Підготувала: вчитель фізики НВК №12 Курилюк Н.В. Рівне-2013 ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Поняття позаурочної роботи Розділ 2. Форми позаурочної роботи Розділ 3. Організація індивідуальної, групової та масової позаурочної роботи 3.1. Індивідуальна позаурочна робота..7 3.2. Групова позаурочна робота. 3.2.1.Факультативи..7 3.2.2. Фізичні гуртки..8 3.2.3....»

«ТЕОР. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА. ELECTRICAL ENGINEERING 2009. Вип. 60. С. 65-77 2009. Is. 60. P. 65-77 МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТА ЯВИЩ В ЕЛЕКТРОНІЦІ УДК 535 МОДЕЛЮВАННЯ РОСТУ ФРАКТАЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ ТА РОЗРАХУНОК ЇХНІХ ОПТИЧНИХ СПЕКТРІВ І. Болеста, Р. Грицьків, І. Колич Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Ген. Тарнавського, 107, 79017 Львів, Україна bolesta@electronics.wups.lviv.ua З використанням комп’ютерного моделювання визначено взаємозв’язок між структурою фрактальних кластерів та...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ На правах рукопису Демиденко Максим Геннадійович УДК 537.621.3; 535.511; 532.582.7 МАГНІТОРЕЗИСТИВНІ ТА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПІНВЕНТИЛЬНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ Co, Fe, Cr І Cu ТА НАНОЧАСТИНОК ОКСИДІВ Fe 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Науковий керівник Проценко Сергій Іванович, доктор фізико-математичних наук, доцент Суми –...»

«Андрій Білик РОЗДУМИ про духовне життя ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН ББК 86.4 (УКР) 6 Б 61 Рецензенти: Софрон Мудрий — Єпископ, Ректор Івано-Франківської Теологічної Академії УГКЦ; † Іоасаф Василиків — Архієпископ Івано-Франківський і Галицький УПЦ КП; † Андрій Абрамчук — Митрополит Галицький УАПЦ; А. С. Жаловага — доктор філософських наук, Український гуманітарний інститут (Київ); І. А. Климишин — професор, доктор фізико-математичних наук Прикарпатського Національного університету ім. В....»

«ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “МАГІСТР” Перелік спеціальних навчальних дисциплін для підготовки магістрів з метеорології:1. Аtmospheric chemistry and global change 2. Урбометеорологія 3. Чисельні методи прогнозу погоди 4. Фізичні основи теорії клімату 5. Науково-дослідницький практикум з синоптичної метеорології 6. Агрометеорологічні прогнози 7. Охорона праці в галузі 8. Динаміка глобального клімату 9. Мікрокліматологія 10.Довгострокові прогнози погоди 11.Теорія та...»

«ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ VISNYK LVIV UNIVERSITY Філософські науки. 2008. Вип. 11. С.72-79 Philos. Sci. N 11. P.72-79 УДК 167/168:575 ОНТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЖИТТЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ БІОЛОГІЇ Володимир Боднар Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна, k_filos@franko.lviv.ua У контексті досягнень генетики розглянуто субстанційний підхід до феномену життя та з’ясовано його редукціоністську орієнтацію. Проаналізовано перспективність...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»