WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 15 |

«Зміст Фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних Беляк Є.В., Кожан Т.М., Крючин А. А. Методи побудови багатошарових голографічних носіїв інформації на основі фотолюмінісцентних ...»

-- [ Страница 1 ] --

Зміст

Фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних

Беляк Є.В., Кожан Т.М., Крючин А. А. Методи побудови багатошарових

голографічних носіїв інформації на основі фотолюмінісцентних

матеріалів і середовищ з ефектом просвітлення.....................................

Математичні методи обробки даних

Брягін О.В., Орлов С.Ю., Розорінов Г.Н. Оцінка якості

робочого шару магнітних носіїв.......... ........................................ 13 Інформаційно-аналітичні системи обробки даних Горбулін В.П., Додонов О.Г., Горбачик О.С., Кузнєцова М.Г. Розподілені комп’ютерні системи як складові інформаційних інфраструктур...................... 19 Нестеренко О.В. Методологія ситуаційного регулювання в автоматизованих системах для забезпечення необхідного рівня інформаційної безпеки державної влади....................................................... 25 Технічні засоби отримання і обробки даних Свірін П. В. Підходи до фізичного моделювання резонансно-тунельних діодів................................................... 37 Методи захисту в комп’ютерних системах і мережах Алексейчук А.Н. Оптимальные уравновешенные отображения в конструкциях генераторов гаммы с неравномерным движением и протоколов передачи ключей по каналу связи с отводом........................... 47 Коженевский С.Р. Восстановление информации на жестких дисках с заклинившим шпиндельным двигателем........................................... 5 Експертні системи та підтримка прийняття рішень Ерофеева Е.А. Формализация технологии обслуживания вагонопотоков сортировочной станцией при имитационном моделировании......................... 65 Гороховатский В.А., Путятин Е.П. Структурное распознавание изображений на основе моделей голосования признаков характерных точек........................ 75 Інформаційне повідомлення..................................................

Реферати...................................................................... 87 Список статей, які опубліковані в 2008 році................................... 9 Фізичні основи, принципи і методи реєстрації даних УДК 004.085 Є. В. Беляк1, Т. М. Кожан2, А. А. Крючин Інститутпроблем реєстрації інформації НАН України вул. М. Шпака, 2, 03113 Київ, Україна Інститут молекулярної і атомної фізики НАН Білорусії проспект Ф. Скорини, 70, 220072 Мінськ, Республіка Білорусь Методи побудови багатошарових голографічних носіїв інформації на основі фотолюмінісцентних матеріалів і середовищ з ефектом просвітлення Проведено аналіз проблем об’ємного оптичного запису інформації. Запропоновано можливість об’єднання методів побудови багатошарових фотолюмінесцентних і багатошарових голографічних носіїв даних.

Розглянуто кілька методик організації структури комбінованого носія та приводу зчитування, при розробці яких приоритетними параметрами були щільність і швидкість запису та завантаження при відтворенні даних центрального процесора.

Ключові слова: оптичний запис інформації, багатошаровий оптичний диск, фотолюмінісцентне реєструвальне середовище, голографічний носій даних, середовище з ефектом просвітлення.

Вступ Можливості оптичних систем реєстрації дозволяють досягти істотного збільшення ємності оптичних носіїв не тільки за рахунок зменшення діаметра лазерної плями, сфокусованої на поверхню носія, але й за рахунок запису інформації в об’ємі носія. На даний час розвиваються два технічних напрямки, що реалізують цю ідею, а саме: створення багатошарових носіїв інформації і голографічних об’ємних носіїв. Основною перевагою багатошарових носіїв є збереження форми представлення інформації, прийнятої на стандартних компакт-дисках (CD, DVD та BD) при істотному збільшенні загальної ємності носія (кількість шарів у носіях із люмінесцентним зчитуванням може складати порядку 100) [1, 2]. Тим не менш, необхідно відзначити проблему низької швидкості запису та зчитування інформації, а також низький рівень сигнал–шум (SNR), що є характерними для даного типу носів. З іншого боку, при голографічному методі реєстрації інформації [3, 4] за рахунок паралельного введення інформації з великого числа каналів і багатоканального зчитування, швидкості запису та зчитування інформації можуть бути на кілька поВ. Беляк, Т. М. Кожан, А. А. Крючин

–  –  –

рядків вище, але в даному випадку основною проблемою є пошук ефективних і дешевих реєструвальних середовищ.

До матеріалу голографічного носія інформації існує ряд вимог, виконання яких є в тій чи іншій мірі важливим для реалізації відповідної концепції. Серед них зазвичай виділяють наступні: високу просторову роздільну здатність, а відповідно дрібнозернисту (із нанорозмірними зернами) структуру; високу фоточутливість (запис при опроміненні на рівні 10 мДж/см2 і нижче); довгий термін зберігання носія після запису на нього інформації (десятки років); довгий термін зберігання носія до запису на нього інформації (роки); можливість сухого запису; можливість запису за короткий проміжок часу (2 мкс і менше); можливість локального стирання інформації необмежене число раз; широку смугу запису в діапазоні видимого світла та нечутливість до зовнішнього випромінювання після запису.

Огляд ряду робіт [3–8] по голографічному запису інформації дає підстави думати, що єдиним класом матеріалів, які задовольняли би даним вимогам є матеріали, що характеризуються ефектом електронного захоплення, в найбільшій мірі серед яких були дослідженні LiNbO3, леговані марганцем або залізом. Носій на основі даного реєструвального середовища утримує інформацію без додаткового ультрафіолетового підсвічування, і лише зчитування частково стирає записану інформацію, що неминуче при записі в середовищах із електронним захопленням. Однак технологічні складності по вирощуванню кристалів LiNbO3 обумовлюють велику собівартість таких носіїв.

У зв’язку з цим було запропоновано об’єднати дві наведені вище концепції об’ємного оптичного запису з метою побудови універсальної структури носія, що характеризувався би високими показниками інформаційної ємності та швидкості зчитування та запису даних, але при цьому міг являти собою носій фабричного, одноразового чи багаторазового запису. Необхідно зауважити, що метод побудови конкретної моделі комбінованого оптичного носія може включати в себе лише окремі методики, характерні для голографічного запису, зокрема, таку як виділення окремого інформаційного шару завдяки застосуванню середовищ з ефектом просвітлення, а інформаційна структура при цьому складатиметься зі звичайних фотолюмінесцентних пітів і лендів.

Голографічний багатошаровий запис інформації у середовищах з ефектом просвітлення Створення голографічних носіїв великої інформаційної ємності з можливістю локального запису та стирання даних зумовлює необхідність впровадження методики багатошарового запису. Для здійснення пошарового зчитування необхідно знайти спосіб виділення вкладу шару зчитування у відбиту хвилю, що детектується. Найбільш оптимальним є метод виділення шару за рахунок створення значної неоднорідності діелектричної проникності. Це забезпечує різницю внесків різних шарів середовища в модуляцію світла по амплітуді при амплітудному зчитуванні та по фазі при фазовому зчитуванні. Дослідження показали можливість виділення шару зчитування голографічного носія за допомогою маркувальної хвилі, інформація при цьому має бути записана у вигляді слабкої модуляції показника заломлення або коефіцієнта поглинання середи. В якості біжучої хвилі можна заМетоди побудови багатошарових голографічних носіїв інформації на основі фотолюмінісцентних матеріалів і середовищ з ефектом просвітлення пропонувати ультразвукові імпульси в акустооптичних матеріалах, солітони в напівпровідникових матеріалах, розподілення діелектричної проникності, що формуються за допомогою світлового потоку у фоторефрактивних і фотохромних матеріалах. В якості стаціонарної хвилі пропонується використовувати доменні границі в магнітних і сегнетоелектричних матеріалах, неоднорідності діелектричної проникності, що формуються за допомогою світла, електронного променя чи неоднорідного нагріву. Голограми можуть бути як двовимірні (чи лінійні), так і об’ємні; головна вимога для матеріалу інформаційного шару голографічного носія — ідентичність до матеріалу проміжного шару.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Недоліком розглянутої схеми є суттєва технологічна складність її конструкції, що зумовлена необхідністю формування в процесі зчитування маркувальної хвилі. Альтернативним методом, при якому маркувальною хвилею є сам промінь, що зчитує, може бути створення голографічного носія на основі матеріалу з ефектом просвітлення. Це дає можливість спростити схему та використовувати в якості джерела світлової хвилі такий простий і дешевий елемент як світлодіод.

Розглянемо процес зчитування інформації з голографічного носія, створеного на основі матеріалу з ефектом просвітлення. При опроміненні носія некогерентним світлом відбувається дифракція світла на записаних мікроголограмах, при цьому внесок інформаційного елемента в інтенсивність дифрагованого світла є прямо пропорційним інтенсивності світового поля в даному елементі. Під дією світла, що зчитує, відбувається просвітлення середовища, що первісно знаходилося в непросвітленій формі. Середовище опроміненого носія за глибиною можна поділити на три області. Це область повного просвітлення, внесок якої в інтенсивність дифрагованого світла є максимальним, непросвітлена область та перехідна область, в якій інтенсивність світла, що зчитує, експотенційно затухає, причому коефіцієнт затухання залежить від довжини хвилі. Щоб виділити внесок перехідної області треба за допомогою оптичних фільтрів вирізати зі спектра дифрагованої хвилі два різних фрагменти та співставити їхню різницю так, щоб компенсувати внесок повністю просвітленої зони. Таким чином, сигнал буде зчитуватись у перехідній області, глибиною якої можна варіювати, змінюючи інтенсивність світлової хвилі, що зчитує, або сформувавши для середовища умови біжучої хвилі просвітлення.

Розглянемо середовище у вигляді плоского нескінченного шару 0 x L, на який падає плоска некогерентна світлова хвиля. Рівняння для затухання її спектральних компонент, як для хвилі, що зчитує, так і для дифрагованої хвилі буде мати вигляд:

I (, t, x ) 2 Im k x (, t, x ) I (, t, x ), (1) x де I(, t, x) — спектральна густина інтенсивності; t — час; — кругова частота світла; kx — х-компонента хвильового вектора хвилі в середовищі.

Під дією світла фоточутливі елементи середовища переходять із непросвітленого стану (0-форми) до засвітленого стану (1-форми). Якщо ступінь переходу

–  –  –

де 0 та 1 — діелектрична проникність 0- та 1-форм відповідно. При [Im k z ] [Re k z ] зв’язок між затуханням і мнимою частиною діелектричної проникності є лінійною функцією, аналогічний лінійний вираз для С можна записати як

–  –  –

де і + є [Im k x ] для області без просвітлення та області з просвітленням, відповідно; індекс «s» відповідає дифрагованій хвилі, індекс «i» — падаючій хвилі.

Слід зауважити, що 0 і + 0, а для області повного просвітлення + = 0.

Для С може бути записано кінетичне рівняння:

–  –  –

a 0 і 1 — коефіцієнти фоточутливості 0- та 1-форм, що залежать від довжини світла; — час темнової релаксації. Типовою є ситуація, коли 1 = 0,. Рівняння 1 = 0 означає нечутливість 1-форми до зовнішнього світла, відповідає стабільності 1-форми за умови відсутності світла.

Рівняння мають бути доповнені граничними умовами та початковою умовою.

Якщо спектральна густина падаючої світлової хвилі не змінюється з часом, то гранична умова для хвилі, що зчитує матиме вигляд:

–  –  –

Для хвилі, дифрагованої на шарі з координатою, гранична умова може бути записана наступним чином:

6 Методи побудови багатошарових голографічних носіїв інформації на основі фотолюмінісцентних матеріалів і середовищ з ефектом просвітлення

–  –  –

де — коефіцієнт, що характеризує ефективність розсіяння. Нульова початкова умова С(t = 0, x = 0) відповідає початковому моменту опромінення середовища хвилею, що зчитує.

Інтегруючи рівняння

–  –  –

Суттєвим є те, що для різних частот співвідношення внесків різних шарів можуть суттєво відрізнятися. Для того, щоб скористатися такою залежністю, потрібно за допомогою світлоподілювача отримати два екземпляри світлової хвилі та пропустити кожну хвилю через свій оптичний фільтр. Ці два фільтри відрізнятимуться характеристиками пропускання, зокрема, положенням максимумів пропускання. Ця процедура може бути описана переходом від спектральної густини інтенсивності I (, t ) до двох інтенсивностей I (t ), I ( 2) (t ), які визначаються (1) рівняннями:

(1)

–  –  –

де р1(), р2() — функції пропускання фільтрів.

Інтенсивності (9), проінтегровані по, можуть бути виміряні за допомогою фотоприймачів. Якщо враховувати залежність інтенсивності від поперечних координат, то для проведення вимірювання виявляється необхідною матриця фотодіодів. Виміряні значення будуть нести в собі внески всіх шарів області повного просвітлення та перехідної області. Для виділення внеску лише перехідної області різниця інтенсивностей має бути складена в такий спосіб, щоб нівелювати внески інших шарів. Більш точним було би розглядати лінійну комбінацію цих інтенсивностей (з протилежними знаками), однак легко побачити, що постійний коефіціISSN 1560-9189 Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2008, Т. 10, № 4 7 Є. В. Беляк, Т. М. Кожан, А. А. Крючин єнт завжди можна включити в р1() чи р2(). У термінах внесків від окремих шарів отримуємо:

–  –  –

де p ( ) p1 ( ) p2 ( ). Варто зауважити, що на відміну від р1() та р2() функція р() є знакозмінною. В тому випадку, коли різниця ( I(1) (t ) I( 2) (t )) дорівнює нулю і відповідно <

–  –  –

шари, до яких хвиля зчитування доходила без послаблення, не дають вкладу в різницю інтенсивностей. Шари непросвітленої області також не будуть давати внесок в інтенсивність, бо тут експоненційний множник (11) буде дорівнювати нулю.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 15 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТи І Науки, МОлОдІ Та СпОРТу укРаїНи каМ’яНЕць-пОдІльСький НацІОНальНий уНІВЕРСиТЕТ ІМЕНІ ІВаНа ОгІєНка ІНСТиТуТ пЕдагОгІки НапН укРаїНи Збірник наукових праць педагогічна освіта: теорія і практика Випуск м. кам’янець-подільський УДК 371 (082) ББК 74я43 П 2 Редакційна колегія: Березівська Л.Д., доктор педагогічних наук, професор; Вашуленко М.С., дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Величко Л.П., доктор педагогічних наук, професор; Головко М.В.,...»

«Вступ ПЕРЕДМОВА Посібник написаний на основі досвіду викладання автором органічної хімії студентам Національного фармацевтичного університету спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів». У книзі на сучасному науковому рівні в доступній формі розповідається про органічну хімію з елементами біологічної хімії. Посібник складається з 10 розділів («Насичені вуглеводні», «Ароматичні вуглеводні», «Азотовмісні органічні сполуки», «Гідроксисполуки» та...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ кафедра методики викладання фізико-математичних дисциплін та інформаційних технологій у навчанні УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З ХВИЛЬОВОЇ ОПТИКИ ЗАСОБАМИ ІМІТАЦІЙНОГО КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ (курсова робота) Роботу виконала студентка 3-го курсу денної форми навчання Чапко Ліля Юріївна науковий керівник від кафедри доктор...»

«j,_“*,L 3.S!“,22 S.S =!=“= x.*= Фізичний практикум спецпрактикум ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГІЙ ПАСТОК МЕТОДОМ КРИВИХ ТЕРМОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ Методична розробка Для студентів фізичного факультету j,_ Фізичний практикум (спецпрактикум): Визначення енергій пасток методом кривих термолюмінесценції. Методична розробка для студентів фізичного факультету. А. Ф. Гуменюк, С. Ю. Кутовий, І. А. Бейнік. Київ, 2006, 38 с. Рецензент О. В. Слободянюк, д-р фіз.-мат. наук, проф. Затверджено Вченою Радою фізичного факультету,...»

«Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Наукова бібліотека Інформаційний бюлетень Випуск 28 (січень–лютий 2014 р.) Черкаси – 2014 ББК 78.584 К 53 Книжкова скарбниця : інформаційний бюлетень. Вип. 28 (січеньлютий 2014 р.). – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 78 с.Укладач: Демченко Н. В., зав. інформаційно-бібліографічного відділу Схвалено до друку методичною радою наукової бібліотеки (протокол № 2 від 3 квітня 2014 р.) Перелік умовних позначень А2 –...»

«ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» І. Ф. Скіцько, О. В. Корнейко, О. І. Скіцько ФІЗИКА практикум Частина ІІ ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА ТА ОСНОВИ ЗОННОЇ ТЕОРІЇ ТВЕРДИХ ТІЛ Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підготовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» і...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ СМІРНОВА ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА УДК 519.63:519.85:533:532.542 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЧИСЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ НЕІЗОТЕРМІЧНИХ РЕЖИМІВ ТРАНСПОРТУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ПО ДІЛЯНЦІ ГАЗОПРОВОДУ 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Харків – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Харківському національному університеті радіоелектроніки...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет Методичні вказівки до практичних робіт та самостійної роботи студентів з курсу «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності 090802 «Електронні прилади і пристрої» денної форми навчання Суми Сумський державний університет Методичні вказівки до практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності 090802 «Електронні прилади і пристрої» денної...»

«В. Я. Корженко, О. В. Абрамчук, Л. В. Горчинська   Країнознавство посібник для студентів-іноземців першого курсу   Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет В.Я. Корженко, О.В. Абрамчук, Л.В. Горчинська СПІЛКУЄМОСЯ УКРАЇНСЬКОЮ КРАЇНОЗНАВСТВО Навчальний посібник Вінниця ВНТУ УДК 811. 161. 2 (075) ББК 81. 2У-96 К66 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 5 від...»

«ISSN 0130-528Х. Українське літературознавство. 2011. Випуск 74. С. 86–92 Ukrainian Literary Studies. 2011. Issue 74. P. 86–92 УДК 821.161.2“18/19”-9.09І.Франко:14 ПОЗИТИВІЗМ В ІСТОРІОСОФІЇ ІВАНА ФРАНКА В’ячеслав Артюх Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, вул. Роменська, 87, Суми 40002, Україна, е-mail: v.artyh@ukr.net Проаналізовано проблему позитивістських ідей у філософсько-історичних побудовах Івана Франка. Доведено, що під найсильнішим впливом позитивістської...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»