WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 57 |

«Наука. Чорнобиль-96 Науково-практична конференція 11-12 лютого 1997 р. Збірка тез Київ-1997 31-13 ISBN 966-95131-0-3 В збірнику подано тези доповідей, що були надані на конференцію ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство України з питань надзвичайних

ситуацій та у справах захисту населення від

наслідків Чорнобильської катастрофи

„.. „ UA0000211

g.

Український радіологічний учбовий центр

Наука. Чорнобиль-96

Науково-практична конференція

11-12 лютого 1997 р.

Збірка тез

Київ-1997

31-13

ISBN 966-95131-0-3

В збірнику подано тези доповідей, що були надані на конференцію науководослідними інститутами та установами по науково-дослідним роботам, які виконувались за програмою ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, що фінансувалися Міністерством України у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Тези структуровані за шістьма напрямками і стосуються найбільш актуальних питань розробки приладів та дозиметрії, аграрної та лісової радіоекології, радіомоніторингу навколишнього середовища, медико-біологічних та соціально-психологічних наслідків аварії, поводження з радіоактивними відходами, проблем безпеки об'єкту "Укриття", інформаційних технологій та проблем моделювання та інших.

Відповідальний редактор:

Перший заступник міністра МНС України В.І.Холоша.

Заступники редактора:

Пінчук В.Я., Поярков В.О.

Відповідальний секретар:

Перепелятніков Г.П.

Редакційна колегія:

Архіпов М.П., Білоусова П.Б., Войтенко В.А., Каденко І.М., Коркач В.І., Назаров О.М., Німець О.Ф., Пристер Б.С., Токаревський В.В., Шестопалов В.М.

Виконавці: Український радіологічний учбовий центр, Науково-технічне управління МНС України Надруковано в Українському радіологічному учбовому центрі 20.05.97 р.

Тираж 150 екз.

РІШЕННЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ Представники українських науково-дослідних та дослідно-конструкторських установ, що зібралися на підсумкову науково-практичну конференцію «Наука. Чорнобиль-96», констатують, що Чорнобильська катастрофа - найбільша планетарна техногенна аварія в історії людства - поставила перед наукою багато проблем, від вирішення яких залежить подальший науково-технічний прогрес.

Внаслідок реалізації комплексної програми наукових досліджень за останні 10 років отримані нові дані щодо фізико-хімічних властивостей залишків відпрацьованого палива, міграції радіонуклідів в навколишньому середовищі. Світове значення мають результати, отримані в області радіоекології, радіобіології, радіаційної медицини. Вперше систематично досліджена проблема виникнення та еволюції соціально-психологічних стресів, обумовлених техногенною катастрофою.

Зусиллями вчених зібрано величезний фактичний матеріал щодо міграції та трансформації радіонуклідів у грунтах, поверхневих та підземних водах, поведінки їх у харчових ланцюгах, дії малих доз радіації на живі істоти, у результаті осмислення якого створені та впроваджені піонерні методики проведення контрзаходів по зменшенню надходження радіонуклідів до організму людини з сільськогосподарською продукцією.

Досягнення українських вчених визнані світовою наукою.

Представлені на підсумковій науково-практичній конференції «Наука. Чорнобиль-96»

246 тез доповідей, 22 пленарних та 88 стендових наукових доповідей, комп'ютерні програми та прилади дозволили отримати цілісне уявлення про масштаби та напрямки науково-технічної діяльності по Чорнобильській проблематиці та свідчать, що виконання комплексної програми науково-практичних робіт сприяло значному зменшенню негативних наслідків Чорнобильської катастрофи.

Учасники конференції вважають, що продовження наукового обгрунтування контрзаходів та супроводу робіт по мінімізації наслідків Чорнобильскої катастрофи є прямим обов'язком вчених України, на території якої знаходиться більша частина Зони відчуження і сам пошкоджений вибухом четвертий блок ЧАЕС.

Науково-практична конференція "Наука. Чорнобиль-96", вирішила:

1. Підкреслити актуальність, своєчасність та високий науково-технічний рівень проведення підсумкової науково-практичної конференції «Наука. Чорнобиль-96», значний внесок у її роботу вчених України.

2. Визнати пріоритетними напрямками науково-дослідних робіт за Чорнобильською програмою на 1997-2000рр.:

• вивчення стану об"єкту "Укриття", розробку науково-обгрунтованих рішень щодо його стабілізації і шляхів вилучення високоактивних паливних мас та інших РАВ;

• створення системи та моніторинг стану техногенно-екологічної безпеки в країні, включаючи сукупну дію радіаційних, хімічних та біологічних чинників;

• надання допомоги та моніторинг потерпілого від аварії населення;

• розробка і впровадження новітніх технологій переробки та поховання РАВ;

• обгрунтування і розробку методик сільськогосподарської та комплексної реабілітації забруднених територій;

• створення інформаційно-аналітичних систем, в тому числі тих, що базуються на ГІС технологіях;

• розробку сучасних, на світовому рівні, методик та технологій, приладів, оснащення і обладнання для моніторнпгових досліджень та ефективного реагування па прояви техногенної та природньої небезпеки, оснащення ними сил та засобів системи МНС.

• підготовку та видання норматмвпо-технічної, методичної, учбової літератури.

3. Вважати доцільним створення при президіях НАНУ, AM НУ, УААН, та інших академіях України, Міносвіти України комісій або відділень з питань надзвичайних ситуацій та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи, розробити концептуальні положення щодо характеру спільної роботи з МНС, визначити головні науково-експертпі організації за окремими напрямками техногенної та природньої небезпеки.

4. Вважати доцільним щорічне проведення підсумкових иаукоізо-іірактпчннх конференцій, з переходом з 1997 р. до розгляду всього спектру наукової тематики Міністерства.

Конференція вважає, що досвід, накопичений під час виконання робіт по ліквідації наслідків аварії, необхідно використати при вирішенні завдань, які постають перед українською наукою у зв'язку із створенням державної галузі запобігання та ліквідації наслідків природних та техногенних надзвичайних ситуацій.

Небезпека землетрусів, карстових та селевих явищ, зсувів, повеней, атмосферних вихорів, величезна насиченість країни потенційно-небезпечними техногенними об'єктами (трансєвропейські продуктопроводн, вугільно-рудні, хімічні і нафтохімічні підприємства, надпотужні теплові і атомні електростанції, залізниці значної протяжності і інженерні мережі великого перерізу), а також тяжка економічна криза, яка не дозволяє витрачати необхідні кошти на передбачену нормами безпеки експлуатацію усього розвинутого господарства держави, створили вкрай напружену ситуацію, що вимагає::

• розробки та впровадження нових методів виявлення та моніторингу потенційнонебезпечних об'єктів;

• перенесення на терен України передового досвіду підготовки населення і фахівців до дій у надзвичайних ситуаціях;

• розробки, організації виробництва, впровадження сучасних технологій та обладнання для ліквідації наслідків техногенних та природних катастроф;

• розробки та організації системи знешкодження радіоактивних та інших небезпечних відходів.

UA0000212 РОЗДІЛ 1. ПРИЛАДИ ТА ДОЗИМЕТРІЯ Автомобільна гама-зйомка на території зони відчуження Т.Нагаока, Р.Сакамото, К.Сайто, М.Цуцуми, М.П.Архіпов, А.Г.Ісаєв, В.А.Лібман, І.П.Столяревський, В.Є.Тєпікін, О.О.Іщук, Ю.М.Кірсенко, Т.О.Сенчеико JAERI (Японія), Чорнобильський Науково-технічний Центр Міжнародних Досліджень У 1996 році були продовжені дослідження в межах сумісного проекту JCP-1 «Верифікація систем та моделей оцінки наслідків ядерних інцидентів» (1992—1999 p.p.). Три відділи ЧоНЦМД приймають участь у виконанні робіт по підпроекту і: «Вимірювання та оцінка зовнішньої дози радіації у навколишньому середовищі».

Спеціалісти відділу міжнародних аналітичних досліджень, разом із спеціалістами JAERI, викопали у 1996 році черговий етап досліджень: провели автога.мазйомку забруднених районів зони відчуження. Зйомка проведена за допомогою вимірювального комплексу

CARBORNE SURVEY, встановленого на джипі «Тойота», у складі:

• сцинтиляційний детектор NaJ(Tl) розмірами 2 х 2";

• аналізатор-перетворювач гама-спектра на 256 каналів;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


• космічна навігаційна система GPS;

• бортовий комп'ютер.

Вимірювальними маршрутами 1996 року вкрито ~ 5 000 км шляхів забруднених районів.

Одержані на маршрутах дані про потужність дози приведені до стандартної висоти 1 м над поверхнею грунту. Щоб визначити необхідний для цього коефіцієнт переведення, були виконані додаткові виміри в умовах різних ландшафтів.

Для визначення стійкості результатів вимірів були проведені повторні проїзди по одним і тим самим ділянкам дороги:

• с різною швидкістю (вплив швидкості руху);

• в різних напрямках (вплив напрямку руху);

• в різні пори року (вплив сезону);

• по кілька разів (сталість результатів);

• виміри на зупинках (визначення похибки вимірів ПЕД).

Доведено, що результати вимірів не залежать ані від швидкості, ані від напрямку руху.

Похибка вимірів ПЕД визначена, як така, що не перевищує 10%. Вплив сезону остаточно не з'ясовано, додаткові дослідження буде проведено у 1997 році.

Інтеркалібровка, що була проведена з використанням польового гама-спектрометра NOMAD та дозиметричної апаратури різних типів, виявила високу точність використаного комплексу в умовах досить великого діапазону рівней доз.

Той фактор, що комплекс має малий «мертвий час», а також використання в ньому оригінального метода корректуючої функції, що запропонований д-ром Маріучі (JAERI), дали змогу одержати нові дані, які можуть бути застосовані для уточнення радіаційного стану в забруднених районах.

Знайдено кореляції між потужністю дози та щільністю забруднення території. Зараз в лабораторії математичного моделювання та ПС-технологій ведеться обробка результатів маршрутів 1996 року та пошук коефіцієнтів кореляції та функції регресії.

UA0000213 Вивчення закономірностей формування вмісту иС в річних кільцях дерев з метою ретроспективної оцінки доз опромінення щитовидної залози від 131І М.Г.Бузннний*, І.П.Лось*, М.Я.Циганков*, О.В.Горнцький** *Науковий центр радіаційної медицини АМН України, **Науково-вііро6нича фірма "РОСА" Основною метою роботи є масове визначення рівнів М С, що накопичився в річних кільцях дерева (сосни), як маркера сліду аварійного газового викиду в навколишнє середовище для ретроспективного відновлення ' ' І - основи відновлення відповідних доз опромінення людей в ближній зоні ЧАЕС.

Альтернативний підхід до задачі ретроспективної дозиметрії радіойоду, що базується на дослідженнях 'С, відкриває більш дешевий шлях у порівнянні з традиційним, трудоємним та дорогим шляхом відновлення рівнів U I I через '"''і. Цей шлях дає можливість на основі просторового розподілу рівнів накопичення 'С в кільцях дерев робити визначення коефіцієнтів кореляції і ! І І - М С або '' 'і - І 2 9 І - М С і з послідуючнм відновленням рівнів радіойоду та відповідних доз опромінення населення для населених пунктів, де прямі вимірювання радіойоду не проводились.

Нами використовувався метод на основі виділення деревини (для 1985, 1986 та 1987 років) синтезу бензолу з ного наступним вимірюванням методом рідгшно-сцинтилляційного лічення (Quantulus 1220 У Це дозволяє впевнено, з похибкою не більше 1.1% визначати М рівні надлишкового С (Д 'С) до 3 Бк на кілограм вуглецю (Бк кг"'С).

Для обслідуваних зразків Д М С розподілений від 7.5 до 269.8 Бк кг"'С.

На основі результатів вимірювання надлишкового 'С в річних кільцях для 38 дерев з 30-км зони проведена попередня оцінка картини просторового розподілу 'С аварійного походження. Це дало можливість обгрунтувати оптимальний план роботи, що дозволить отримати повну картину розподілу аварійного М С навколо ЧАЕС та перейти до етапів оцінки коефіцієнтів кореляції та ретроспективного відновлення рівнів викиду радіойоду.

Передбачено в 1997 році відібрати зразки з 70-100 дерев в різних місцях зони відчуження з урахуванням повноти просторового охоплення.

Одночасно планується:

а) провести оцінку величини тритієвого сліду в навколишньому середовищі накопиченого в органічних сполуках в результаті аварії на ЧАЕС та міри інформативності рівнів тритію для вирішення задач ретроспективної дозиметрії;

б) дослідження И С, що стосуються викиду радіовуглецю в складі графіту, як маркера аерозольного переносу радіоактивності для відстаней до 10-30 км від ЧАЕС.

–  –  –

Науковий центр радіаційної медицини АМНУ, Інститут радіаційного захисту АТНУ Одним із перспективних методів реконструкції доз є термолюмінесцентна (ТЛ) дозиметрія на основі кварцевих включень в будівельних матеріалах, що пройшли термічну обробку під час виготовлення. Даний метод, глибоко розроблений в останні два десятиріччя, застосовувався, зокрема, для реконструкції доз, отриманих жертвами атомних бомбардувань Хіросіми та Нагасакі, а також населення районів, що прилягають до атомного полігону в штаті Невада, США. Світовий досвід, а також критичний аналіз деяких вітчизняних спроб реконструкції доз даним методом показують, наскільки важливим є системний підхід до розв'язання цієї досить складної задачі. Чорнобильська аварія має свою специфіку, що виділяє її з ряду раніше відомих ситуацій. Як наслідок, із всього різноманіття напрацьованих в даній області підходів тільки ті можуть знайти застосування, котрі більш всього відповідають умовам Чорнобильського опромінення. В нашому випадку мова йде про реконструкцію доз, значення яких лежать в широкому діапазоні (від близьких до фонових до сотень мГр) та сформованих джерелами складної конфігурації та енергетичного складу. Крім того, очікується перехід від доз, накопичених будівлями, до доз на еталонних площадках.

Відповідно, в адаптації та розвитку мають потребу такі елементи ТЛ дозиметричної методики, як відбір проб, коректне вимірювання кумулятивної дози, визначення фонового компонента цієї дози, перехід від виміряних значень до доз на еталонній площадці.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 57 |
 
Похожие работы:

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія: педагогічні науки Випуск 78 (1) МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА ДО 90-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 7 Частина 1 Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ КІРОВОГРАД – 2008 Випуск 78 (1) Серія: педагогічні науки НАУКОВІ ЗАПИСКИ ББК 83,3 Ук Н-37 УКД 8У Наукові записки. – Випуск 78 (1). – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – 275 c....»

«УДК [91:372.8](075.3) ББК 74.26 К72 Серія «Рятівник» заснована у 1998 р.Р е ц е н з е н т и: Ю. П. Грицак, канд. геогр. наук, доцент Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна; Г. Д. Довгань, учитель географії ЗОШ № 5, м. Харків Видано за ліцензією ТОВ Видавництво «Ранок» Костенко Л. В.К72 Географія України у визначеннях, таблицях і схемах.— Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2006.— 112 с. — (Рятівник). ISBN 966–08–1456–9. Пропонований навчальний посібник є довідником з курсу географії...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇ НИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ВИКОНАННЯ МА ҐІСТЕРСЬКИХ РОБІТ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання маґістерських робіт для студентів спеціальностей “Технологія та устаткування зварювання ” та “Технологія та устаткування для відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій ” Затверджено на засіданні кафедри зварювального виробництва, діаґностики та відновлення металоконструкцій Протокол № 1 від 28. 08. 2007 р. Львів 2007 Виконання...»

«ІІ ЗАГАЛЬНО УНІВЕРСИТЕТСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ В ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ-2006 13 березня 2006 року Київ ДУІКТ Міністерство транспорту та зв’язку України Міністерство освіти і науки України ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Кафедра вищої математики ІІ ЗАГАЛЬНО УНІВЕРСИТЕТСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ В ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ 2006 13 березня 2006 року ПРАЦІ КОНФЕРЕНЦІЇ Київ ДУІКТ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ Голова –...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Фізико-хімічний інститут Бердянський державний педагогічний університет Державний фонд фундаментальних досліджень НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова Інститут металофізики імені Г.В. Курдюмова Інститут загальної і неорганічної хімії імені В.І. Вернадського Інститут хімії поверхні Інститут термоелектрики УКРАЇНСЬКЕ ФІЗИЧНЕ ТОВАРИСТВО АСОЦІАЦІЯ...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА Савченко О. М. ФІЗИКА. ПРАКТИКУМ Методичні вказівки для студентів природничих факультетів m m1g R ХАРКІВ 2013 УДК 53 ББК 22.3 Рецензенти: кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри експериментальної фізики фізичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Шеховцов О. В.; кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри загальної фізики фізичного факультету...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Комп’ютерне моделювання систем та процесів Методи обчислень Частина 1 Навчальний посібник Вінниця ВНТУ УДК 681.3 (07) ББК К 32 Автори: Квєтний Р. Н., Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О.М. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Системна інженерія». Лист № 1/11-1254 від...»

«Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім.О.М.Макарова Заочна аерокосмічна школа «Всесвіт» РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА Методична розробка і завдання №1 Підготував кандидат технічних наук, доцент Ліннік А.К. м.Дніпропетровськ 2011р. Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім. О.М.Макарова Зміст 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО РАКЕТИ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 2. ЗАГАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ ПРО КОСМІЧНІ ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ (КЛА) ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 3. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ ПУСКОВИХ...»

«УДК 551.579 (477:292.452:282) Ш-95 АНАЛІЗ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ РІЧКИ ПРУТ В ЛАНДШАФТНО-МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ КАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ П. Шубер, В. Березяк Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Дорошенка 41, м. Львів, 79000 Україна Здійснено аналіз гідрометеорологічних процесів басейну річки Прут. Досліджено динаміку рівня і витрат води Прута за період 2002 – 2008 модельних років. Вивчено зміну найвищого річного рівня і максимальної річної...»

«ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ VISNYK LVIV UNIVERSITY Філософські науки. 2008. Вип. 11. С.72-79 Philos. Sci. N 11. P.72-79 УДК 167/168:575 ОНТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЖИТТЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ БІОЛОГІЇ Володимир Боднар Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна, k_filos@franko.lviv.ua У контексті досягнень генетики розглянуто субстанційний підхід до феномену життя та з’ясовано його редукціоністську орієнтацію. Проаналізовано перспективність...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»