WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 106 |

«м. Івано-Франкіівськ – Киїїв м Івано-Франк вськ – Ки в 2014 ріік 2014 р к «Духовність у становленні та розвитку особистості» Міністерство освіти і науки України Національна Академія ...»

-- [ Страница 1 ] --

VIII Міжнародна науково-практична конференція

«ДУХОВНІСТЬ У СТАНОВЛЕННІ ТА РОЗВИТКУ

ОСОБИСТОСТІ»

9–11 жовтня 2014 р. м. Івано-Франківськ

м.. Івано-Франкіівськ – Киїїв

м Івано-Франк вськ – Ки в

2014 ріік

2014 р к

«Духовність у становленні та розвитку особистості»

Міністерство освіти і науки України

Національна Академія педагогічних наук України

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Лабораторія психології особистості ім. П.Р. Чамати ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Кафедра загальної та клінічної психології Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Духовність у становленні та розвитку особистості»

9–11 жовтня 2014 р., м. Івано-Франківськ Конференція присвячена пам’яті Мирослава Йосиповича Боришевського (1934–2014) – Вченого, Вчителя, Громадянина Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Київ – Івано-Франківськ – 2014 VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Духовність у становленні та розвитку особистості»

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН Максименко України, дійсний член НАПН України, доктор Сергій психологічних наук, професор Дмитрович ректор ДВНЗ «Прикарпатський національний університет Цепенда імені Василя Стефаника», доктор політичних наук, Ігор професор Євгенович заступник директора з наукової роботи Інституту психології Чепелєва імені Г.С. Костюка НАПН України, доктор психологічних Наталія наук, професор Василівна завідувач лабораторії психології особистості ім. П.Р. Чамати Сердюк Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Людмила доктор психологічних наук Захарівна проректор з наукової роботи Прикарпатського Загороднюк національного університету імені Василя Стефаника, доктор Андрій фізико-математичних наук, професор Васильович декан філософського факультету ДВНЗ «Прикарпатський Гоян національний університет імені Василя Стефаника», доктор Ігор філософських наук, професор Миколайович завідувач кафедри загальної та клінічної психології ДВНЗ Москалець «Прикарпатський національний університет імені Василя Віктор Стефаника», доктор психологічних наук, професор Петрович завідувач кафедри педагогічної і вікової психології ДВНЗ Карпенко «Прикарпатський національний університет імені Василя Зіновія Стефаника», доктор психологічних наук, професор Степанівна завідувач кафедри соціальної психології ДВНЗ Заграй «Прикарпатський національний університет імені Василя Лариса Стефаника», доктор психологічних наук, професор Дмитрівна старший науковий співробітник лабораторії психології Яблонська особистості ім. П.Р. Чамати Інституту психології імені Г.С.

Тетяна Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук Миколаївна старший науковий співробітник лабораторії психології Шевченко особистості ім. П.Р. Чамати Інституту психології імені Г.С.

Олена Василівна Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук доцент кафедри загальної та клінічної психології ДВНЗ Палій Анатолій «Прикарпатський національний університет імені Василя Андрійович Стефаника», кандидат психологічних наук, доцент VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Духовність у становленні та розвитку особистості»

Шановні учасники Міжнародної науково-практичної конференції «Духовність у становленні та розвитку особистості», яку ми проводимо спільно з Інститутом психології імені Григорія Костюка АПН України!

Модерна гуманістично зорієнтована наука стоїть на тому, що розвиток духовності особистості є проблемою, від вирішення якої залежить не лише його прогрес, а й само існування. Адже духовність – це насамперед екзистенційноморальна відповідальність, яка вирішальним чином визначає результати VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Духовність у становленні та розвитку особистості»

використання сучасних надпотужних технологій: нищення природи, здоров’я людини і суспільства чи збереження, вдосконалення і прогресивний розвиток їх.

Істотна позиція гуманістичної парадигми психолого-педагогічних наук, соціальної роботи стверджує, що провідним чинником гармонійного, оптимістичного, загального-благополучного стану особистості а відтак соціуму є її духовність – автентична свобода, що ґрунтується на високих духовноморальних цінностях.

Отож проведення цієї конференції у нашому Прикарпатському університеті є для нас честь, що стимулює нас до подальшого творчого пошуку у семантичному полі феноменології духовності.

Ми радо з великою вдячністю вітаємо професорів з зарубіжжя, які беруть участь у цій конференції: Акіміякову Беату, директора Інституту імені Юрая Палеша, Словаччина; Патріцію Бівер, директора Центру Аппалач Державного університету Аппалачч, США; Светлану Бєсєдіну, Любов Галкіну й Оксану Люсову з Волзького інституту економіки, педагогіки та права, м. Волзький, Волгоградської області, Росія; Маріуша Гвозда з Університету Марії КюріСклодовської у м. Люблін, Польща; Аделіну Зебу з Політехнічного університету імені Тадеуша Костюшки, м. Краків, Польща; Беату Зебу з Інституту педагогіки Жешувського університету, м. Жешув, Польща, Аделіну Зебу – студентку Краківської політехніки, Польща, Петра Мазура з Вищої школи суспільних наук в м. Кельце, Польща; Теда Ослона з Державного університету Теннесі, США;

Іванну Роховську з Інститут імені Юрая Палеша у м. Левочі, Словаччина; Рассела Франка з Пенсільванського державного університету, США.

Вельмишановні колеги, дорогі друзі дякуємо вам, що своєю участю у нашій конференції ви підтримали українську науку, Україну у дуже важкий для неї час.

Разом ми переможемо!

Щиро і радо вітаємо всіх наших українських колег, які беруть участь у цій конференції! Бажаємо плідної праці, і вагомих наукових результатів.

Ректор ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», доктор політичних наук, професор Ігор ЦЕПЕНДА.

–  –  –

У статті зроблено спробу висвітлити процес духовного розвитку індивіда в контексті цілеспрямованого впливу на його особистість шляхом утвердження християнських цінностей. Реформування освіти на засадах прийняття та засвоєння основ християнської моралі повинно не лише сприяти формуванню людяності як найважливішого критерію високоморальної особистості, а й кардинально змінити пріоритети розвитку науки і культури, і, що особливо важливо, змінити орієнтири в загальній стратегії виховного впливу на підростаюче покоління. Сучасна модель освіти має базуватися на відтворенні власного етнокультурного досвіду в його органічному поєднанні з найновішими досягненнями науки, культури і соціальної практики.

Ключові слова: християнська мораль, духовність, християнські (духовноморальні) цінності, ціннісні ставлення.

This article attempts to highlight the process of spiritual development of the individual in the context of targeting his identity by strengthening Christian values.

Educational reform based on the adoption and assimilation of basic Christian morality should not only promote humanity as the most important criterion highly moral person, but also dramatically change the priorities of science and culture, and, most importantly, change the orientation of the overall strategy of the influence on the younger generation. The modern model of education is based on the reproduction of their own ethno-cultural experience in its organic combination of the latest achievements of science, culture and social practices.

Keywords: Christian morality, spirituality, Christian (spiritual and moral) values, values, relationships.

Постановка проблеми. Перманентні кризові явища в галузі виховного впливу на підростаюче покоління все більше переконують наукову громадськість в необхідності повернення до культурно-етнічних традицій свого народу, до тієї багатющої спадщини, яка дуже часто нашими недругами свідомо спотворювалась, перекручувалась, подавалась в іронічно-принизливому контексті. Повернення до своїх етнічних витоків, до свого національного коріння неодмінно загострює VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Духовність у становленні та розвитку особистості»

проблему зміни наукової парадигми у питаннях формування особистості юних громадян. Тому й виникла у свій час необхідність в розробці Державної національної програми "Освіта" (Україна – ХХІ ст.), в якій чи не вперше на такому рівні заговорили про надзвичайно важливу роль релігії у духовному відродженні нації.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Попри чітке усвідомлення нами того, що релігійність не є тотожною духовності, все ж вважаємо за необхідне наголосити: майбутнє держави, котра має таку багатовікову християнську культуру, в значній мірі, залежить від актуалізації багатющого досвіду християнського виховання, від змісту тих цінностей, котрі зможуть скласти основу світогляду сучасної молоді, забезпечивши тим самим усвідомлення нею ідентичності зі своїм народом, його історією, традиціями, усім культурним надбанням.

Зважаючи на те, що прогрес сучасної психології для багатьох зарубіжних (Ш.

Бюлер, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл та ін.) і вітчизняних (І. Бех, М.

Боришевський, В. Москалець та ін.) вчених вбачається у розвитку й поширенні принципів гуманістичної психології, здійснити цей крок, на наш погляд, неможливо у відриві від цінностей християнської етики. Адже у християнській моралі акумульовано найвищі цінності європейської і світової цивілізації. В зв’язку з тим, що українці як нація формувались в лоні християнської церкви, то цілком очевидно виникла необхідність в тому, щоб підростаюче покоління не лише було обізнане з християнською культурою своєї країни, а й нарешті змогло долучитися до її засвоєння, утвердження та пропагування. Сподіваємось, що з поглибленням процесів демократизації суспільства, поширенням модернових тенденцій в освіті та переосмисленням власного історичного минулого у змісті предметів суспільствознавчого циклу світської школи, все більш виразніших форм набуватиме сучасне бачення ролі релігії та церкви у розвитку й становленні Української держави, а також їх значенні у житті людини та суспільства.

Тому цілком логічною видається поява у 2003 р. "Концептуальних засад формування духовності особистості на основі християнських цінностей", в котрих було задекларовано, що виховний процес освітніх закладів повинен спиратись на християнські морально-етичні цінності як загальноєвропейські та загальнолюдські. При цьому духовно-моральне виховання повинно здійснюватись з орієнтацією на особистість як головну цінність цього процесу, на визнання унікальності, своєрідності кожної дитини, її духовного, внутрішнього світу, на гуманізм, повагу до гідності і прав дитини на свободу, щастя, всебічний розвиток, прояв її здібностей як основи всього навчально-виховного процесу.

Результати теоретичного аналізу проблеми. Сучасний стан суспільства дає нам незаперечне право стверджувати, що багато кризових явищ у різних VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Духовність у становленні та розвитку особистості»

сферах суспільного (а отже і особистісного) життя, безпосередньо пов’язані (і багато в чому спричинені) низьким рівнем духовності або навіть бездуховності серед наших громадян. Адже істинне, глибинне "Я" людини завжди пов’язане з духовністю, могутня, продукуюча сила якої підтримує єдність особистості, протидіє формуванню саморуйнівних тенденцій у її психіці. Духовність же, – на думку М. Бердяєва, – завжди пов’язана з Богом і є здобутком внутрішньої сили, опірності, протидії владі, світу та суспільства над людиною. Людський дух завжди повинен прагнути до трансцендентності, тобто того, що перевищує людину. Лише за такої умови вона не "втратить" саму себе, а навпаки, досягне гармонії та щастя [1, с.165-167 ].

Духовність в психології інтерпретують як домінування в системі мотивів особистості її вищих базових потреб: пізнавальної, етико-естетичної і соціальної, тобто потреби жити, діяти "для інших". Духовність – це вершинний ціннісносмисловий зміст людської психіки – "вершина особистості" [3, c. 166]. Вона проявляється в психічному перш за все у вигляді смислових налаштувань, ціннісних орієнтації і цінностей, життєвих смислів особистості. Духовність слід вважати основою її моральності. З одного боку, – це здатність будувати свою поведінку у відповідності з визначеними соціально прийнятими цінностями, еталонами, а з іншого – це здатність володіти особистим імунітетом щодо "низьких" масовидних тенденцій.

Духовність – це багатовимірна система, складовими якої є утворення у структурі свідомості та самосвідомості особистості, в яких у формі ціннісних орієнтацій віддзеркалюються її найбільш актуальні морально-релевантні потреби, інтереси, погляди, ставлення до навколишньої дійсності, до інших людей, до себе самої, що стали суб’єктивно значущими регуляторами активності [5, с. 54-55].

Важливо наголосити на тому, що розвиток духовності особистості, – на думку М.Й. Боришевського, – відбувається у процесі нескінченного трансцендентного пошуку, в процесі якого людина "відкриває для себе нові життєві ціннісні простори, або ж починає усвідомлювати нові сенси в уже відомих їй цінностях" [5, с. 55]. Ця теза дуже тісно перекликається з ключовим положенням концепції логотерапії, згідно якої "рушійною силою людської поведінки є прагнення віднайти і реалізувати смисл життя" (В. Франкл). В зв'язку з цим, суб’єктні пошуки такого сенсу можуть тривати упродовж всього життя.

Більш того, цілком логічним видається припущення, що для декого цей пошук може виявитись безрезультатним або правильніше основним його результатом можуть стати лжецінності чи цінності, що адекватні уявленням про людину як суто матеріальну істоту.

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Духовність у становленні та розвитку особистості»

Як нам видається, запобігти цьому можна лише створенням належних умов для первинної моральної соціалізації дитини, насамперед умов її виховання в сім'ї. Якщо у дитини виробляється звичка постійно співвідносити, порівнювати себе з іншими людьми, формується усвідомлення інших людей як основної життєвої цінності, що наповнює життя моральним сенсом, то у неї виховується почуття власної гідності в органічному поєднанні з повагою до гідності інших людей. Вироблення в дитини з ранніх років здатності до самостійної духовної діяльності свідчить про активні зусилля особистості спрямовані на оволодіння моральними багатствами суспільства (М.Й. Боришевський, Г.С. Костюк, В.О.

Сухомлинський). Потреба у самовихованні, сформована на ранніх етапах онтогенезу, як правило, стає постійним супутником людини впродовж усього її життя.



Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 106 |
 
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П.ДРАГОМАНОВА ТОМАЩУК Олексій Петрович УДК 517(07):371.13 ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ В УМОВАХ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 13.00.02 – теорія та методика навчання математики Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ–1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти України....»

«Вельмишановний(а) МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ _ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Запрошуємо Вас взяти участь у роботі наукоНаукове товариство імені Тараса Шевченка вої конференції “Стан і перспективи сучасної геоГеологічний факультет логічної освіти та науки”, присвяченої 65-річчю геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, яка відбудеться 13–15 жовтня 2010 р. на геологічному фаНаукова конференція, культеті (м. Львів, вул....»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет С. Є. Тужанський, Г. Л. Лисенко CИСТЕМИ ЛАЗЕРНОЇ ВІДЕОПОЛЯРИМЕТРІЇ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ НЕОДНОРІДНИХ БІОТКАНИН Монографія Вінниця ВНТУ УДК 681.74:535.56 ББК 32.86-01:22.343 Т81 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 3 від 28.10.2010 р.) Рецензенти: В. Г. Петрук, доктор технічних...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ТІЄКУРА ІВ УДК 658:512.011:681.326:519.713 ВЕКТОРНО-ЛОГІЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ВБУДОВАНОГО ТЕСТУВАННЯ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ НА КРИСТАЛАХ 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2012 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у Харківському національному університеті радіоелектроніки, Міністерство освіти і науки,...»

«Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Наукова бібліотека Інформаційний бюлетень Випуск 28 (січень–лютий 2014 р.) Черкаси – 2014 ББК 78.584 К 53 Книжкова скарбниця : інформаційний бюлетень. Вип. 28 (січеньлютий 2014 р.). – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 78 с.Укладач: Демченко Н. В., зав. інформаційно-бібліографічного відділу Схвалено до друку методичною радою наукової бібліотеки (протокол № 2 від 3 квітня 2014 р.) Перелік умовних позначень А2 –...»

«ТЕОРІЯ ПІЗНАННЯ 101 УДК 141.312 П.С. Богачевський Київський національний університет ім. Тараса Шевченка вул. Володимирська, 64/13, м. Київ, Україна, 01601 E-mail: wor4yn@gmail.com КОНЦЕПТ ВІРТУАЛЬНОСТІ ЯК ФЕНОМЕН ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ НАУКИ Розглядається концепт віртуальності як смислова похідна рефлексії над основним матеріалом сучасної науки в період постнекласики. Ключові слова: віртуальність, концепт віртуальності, віртуалістика, сінергетика. Сьогодні віртуалістика ще формується як самостійне...»

«УДК 636.22/.28:637.1(092) КАПРАЛЮК Оксана Вікторівна, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач відділу науково-методичної роботи та наукового реферування Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України (м. Київ) НАУКОВИЙ ВНЕСОК Ав. А. КАЛАНТАРА (1859–1937) У РОЗВИТОК СКОТАРСТВА ТА МОЛОЧНОЇ СПРАВИ Проаналізовано внесок відомого вченого з зоотехнії Ав.А. Калантара у вивчення молочної продуктивності великої рогатої худоби, фізико-хімічного...»

«ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Тема Год. Тема 1. Філософія як специфічний тип знання. Поняття світогляду, його походження, структура, сутність та роль у житті людини. 1. Історичні типи світогляду: міфологія, релігія, філософія. 2. Сутність філософського світогляду. Предмет та основне питання філософії. Структура і функції філософії. 3. Місце та роль філософії у сучасному суспільному житті. 4. Тема 2. Світовий філософський процес. Філософська думка в Україні. Історичний розвиток світової філософії 1....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ O.I. Михальов, Вол.В. Гнатушенко, Вік.В. Гнатушенко, І.С. Дмитрієва МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсових проектів з дисципліни «Комп’ютерні методи обробки зображень» для студентів напряму 050101 – «Комп’ютерні науки» Дніпропетровськ 2013 Михальов О. І., Гнатушенко Вол. В., Гнатушенко Вік. В., Дмитрієва І.С. «Комп’ютерні методи обробки зображень» УДК 681.3.06+519.68 Методичні вказівки до виконання курсових проектів...»

«Міністерство культури України Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького Календар знаменних і пам’ятних дат Одеси на 2013 рік Упорядник О. П. Делі Редактор Є. П. Андрющенко Одеса Січень 6 січня 115 років від дня народження Володимира Миколайовича Сосюри (1898поета, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка. 1920 р. приїхав до Одеси, служив деполіткурсантом 41-ї стрілецької дивізії. Тут знайомиться та співпрацює з Ю. Олешею, Е. Багрицьким та К. Гордієнком. Літературне...»




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»