WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 53:004:378 Мястковська М.О. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ Кам’янець-Подільський національний університет імені ...»

SWorld – 19-30 March 2013

http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2013

MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2013

УДК 53:004:378

Мястковська М.О.

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, вул. Уральська, 3, 32300 UDC 53:004:378 Myastkovska M.O.

THE ORGANIZATION OF STUDENTS INDIVIDUAL WORK BY TOOLS

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY TRAINING

Kamenets-Podolskiy national university Ivan Ohienka, Kamenets-Podolskiy Uralska 3, 32300 У статті розглянуто організацію самостійної пізнавальної діяльності майбутніх вчителів фізики. Продемонстровано вивчення тем розділу «Молекулярна фізика та термодинаміка» засобами навчального ресурсу MasteringPhysics.

Ключові слова: засоби, інформаційно-комунікаційні технології навчання, самостійна робота, індивідуальний підхід, студент, майбутній вчитель, фізика.

The article deals with the organization of independent learning of future teachers of physics. Demonstrate study topics section "Molecular physics and thermodynamics" means learning resource MasteringPhysics.

Keywords: tools, information and communication technology training, selfstudy, individual attention, student, future teacher, physics.

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, світові та вітчизняні тенденції в економіці та суспільстві визначають сучасні напрямки освіти: освіта впродовж життя, підвищення ролі самостійної роботи, індивідуальний підхід до кожного студента, використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій.

Але українська галузь інформаційно-комунікаційних технологій відстає від світової, наприклад, американської, європейської. А для подолання розриву необхідний певний час. Тому доцільно використовувати передові світові засоби інформаційно-комунікаційних технологій навчання.

У вітчизняних наукових працях проблемам використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій присвячено праці Бикова В.Ю. [4], проблемам використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання у вищих навчальних закладах присвячено праці Морзе Н.В. [5], проблемам організації самостійної роботи майбутніх учителів фізики засобами інформаційно-комунікаційних технологій присвячено праці Сергієнка В.П. [6, 7], Суся Б.А. [8, 9] та ін.. Ідеї особистісно орієнтованої освіти висловлювались в роботах Атаманчука П.С. [1, 2], Бабанского Ю.К., Благодаренко Л.Ю. [3], Сергієнка В.П. [6, 7], Якиманської І.С. та ін. Водночас недостатньо досліджувались питання організації самостійної роботи з фізики студентів у країнах, які є флагманами комп’ютерної індустрії, наприклад США.

Тому ми розглядаємо використання можливостей закордонних навчальних ресурсів для самопідготовки.

Розглянемо навчальний ресурс MasteringPhysics (освоєння фізики) [11] та організацію самостійної пізнавальної діяльності майбутніх вчителів фізики (рис.1).

Рис.1. Головна сторінка ресурсу MasteringPhysics MasteringPhysics є найбільш технологічно передова, навчально ефективна система домашніх завдань з фізики, яка широко використовується. Викладачі індивідуально працюють зі студентами, забезпечуючи при цьому інструкції з багатою навчальною діагностикою.

MasteringPhysics використовують більше мільйона студентів, дана платформа є найбільш ефективною та широко використовується як онлайн підручник, домашні завдання та оцінювальна система для предметів.

Для викладачів MasteringPhysics має такі можливості.

MasteringPhysics: індивідуалізує уроки; покращує навчання і рівень освіти;

дає уявлення про успішність студентів; легко збирає дані для демонстрації результатів оцінювання.

MasteringPhysics підручники допомагають студентам у самостійному вивченні з найскладніших тем фізики, які забезпечують індивідуальний темп навчання. Ці підручники поглиблено розроблені, щоб тренувати студентів з натяками (підказками) і реалізовувати зворотній зв'язок, характерний для їх індивідуальних помилок (рис.2).

Рис. 2. Підручник MasteringPhysics MasteringPhysics допомагає студентам підключатися до реального світу з використанням інтерактивних науково-дослідних моделей з Phet групи в Університеті Колорадо – Boulder (рис.3).

Рис. 3. Інтерактивні науково-дослідні моделі Phet ActivePhysics – велика бібліотека випробуваних і перевірених аплетів, призначена для заохочення студентів, щоб протистояти помилкам і навчитися мислити критично (рис.4).

Рис. 4. Бібліотека аплетів ActivPhysics (симулятор) Дослідження показують, що MasteringPhysics є єдиною системою онлайнових домашніх завдань з фізики, яка поліпшує навчання. Широкий спектр опублікованих робіт на основі NSF спонсорованих досліджень та незалежних тестів наочно продемонструють переваги MasteringPhysics (рис.5).

Рис. 5. Порівняльна діаграма результатів навчання Викладач може подивитися, як працюють студенти впродовж навчання, до початку іспиту. Це можливо завдяки кольоровій заліковій книжці, в якій одразу помітно, у кого зі студентів є проблеми і з якої теми (рис.6).

Рис. 6. Електронна залікова книга студента З MasteringPhysics студенти краще здають екзамени.

В якості інструктора домашньої системи, MasteringPhysics призначений для забезпечення студентів налаштуванням на навчання та індивідуальний зворотній зв'язок, щоб допомогти поліпшити навички розв’язування завдань.

Студенти виконують домашню роботу ефективно і з навчальними програмами, які забезпечують адресну допомогу.

Наведемо приклади деяких інструментів досліджень:

MasteringPhysics підручники (рис.2).

MasteringPhysics допомагає студентам підключатися до реального світу з використанням інтерактивних науково-дослідних моделей з Phet (рис.3).

Бібліотека аплетів ActivePhysics (рис.4).

Огляд математики MasteringPhysics розглядає на практиці найбільш важливі математичні поняття, які студент повинен зрозуміти та засвоїти для успішного вивчення фізики (рис.7).

Рис. 7. Математичний додаток MasteringPhysics Інтерактивна Etext дозволяє виділяти текст, додавати свої власні нотатки дослідження і розглядати персоналізовані, відзначає інструктора, 24/7 (рис.8).

Рис.8. Інтерактивна Etext Розглянемо додаткові ресурси для студентів. ActivPhysics OnLine включає в себе більше 400 моделей з 1000 у MasteringPhysics. Слід зауважити, що ресурс англомовний, але, якщо використовувати Web-переглядач Google Chrome, то можна налаштувати автоматичний переклад web-сторінок на рідну мову (рис.9).

Рис.9. Сторінка MasteringPhysics, яка перекладена українською мовою Наприклад, продемонструємо вивчення теми «Цикл Карно» засобами ActivPhysics OnLine (рис.10).

Рис.10. Перелік стимуляторів з розділу «Термодинаміка»

Цикл Карно. Відкривається діалогове вікно: у правій частині представлено текстову інформацію, а у лівій симулятор.

Рис.11. Вікно ActivPhysics OnLine Для завантаження симулятора, необхідно натиснути відповідну кнопку.

Тоді симулятор запрацює (рис.12).

Рис.12. Вікно ActivPhysics OnLine Параметри моделі можна змінювати (рис.13).

Рис.13. Вікно ActivPhysics OnLine При натисненні на кнопку Objective (мета) вікно зменшується і відображається інформація – вступ (історична довідка) (рис.14).

Рис.14. Вікно Objective Є можливість повернення на початкову сторінку (кнопка back).

У правій частині вікна (нижче) викладено теоретичний матеріал (рис.15).

Рис.15. Вікно ActivPhysics OnLine (теоретичний матеріал) Далі розміщено кілька завдань та запитань, до деяких з них є підказки (кнопка «Advisor») (рис.16).

Рис.16. Вікно ActivPhysics OnLine (запитання) Наприклад, питання 3 (зміна енергії): визначити зміну внутрішньої енергії газу, роботу, пророблену газом, і передачі тепла газів для кожного етапу циклу.

Використовуйте основні поняття представлені на початку. Коли ви закінчите, порівняйте свої результати з результатами Advisor (рис.17).

Рис.17. Вікно ActivPhysics OnLine (відповідь) В кінці є резюме або висновки, узагальнення (кнопка «Summary») (рис.18).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Рис.18. Вікно ActivPhysics OnLine (висновки) Для роботи в ActivPhysics OnLine не потрібна обов’язкова реєстрація.

Тематичні дослідження, ілюструють різні способи використання викладачами (інструкторами) в різних установах MasteringPhysics під час навчання [10].

MasteringPhysics успішно використовують при викладанні курсів в таких університетах: Массачусетський технологічний інститут, Університет Манчестера (Великобританія), Університет Клемсона, Шабо коледж, Технологічний інститут штату Джорджія та інші [10].

Отже, використання майбутніми учителями фізики під час самопідготовки новітніх засобів інформаційно-комунікаційних технологій сприяє: реалізації індивідуального підходу до кожного студента, підвищенню ролі самостійної роботи, покращенню мотивації до навчання. А це сприяє підвищенню якості освіти.

Література:

Атаманчук П.С. Дидактика физики (основные аспекты):

1.

[Монография] / П.С. Атаманчук, П.И. Самойленко. – М. : Московский государственный университет технологий и управления, РИО, 2006. – 245 с.

Атаманчук П.С. Інновації в формуванні фахових якостей майбутніх 2.

вчителів фізики / П.С. Атаманчук // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка [Текст]. Вип. 77 Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О.

– Чернігів ЧДПУ, 2010. – 368 с. (Серія: педагогічні науки). – С. 167-173.

Благодаренко Л.Ю. Технологія особистісно-орієнтованого навчання 3.

фізики : [навчально-методичний посібник] / Л.Ю. Благодаренко. – К. : НПУ, 2005. – 112 с.

Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного 4.

інформаційного простору системи освіти України: монографія / [В.В.

Лапінський, А.Ю. Пилипчук, М.П. Шишкіна та ін.]; за наук. ред. проф. В.Ю.

Бикова. – К. : Педагогічна думка, 2010. – 160 с. іл.1.

Морзе Н.В. Моделі ефективного використання інформаційнокомунікаційних та дистанційних технологій навчання у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / Н. В. Морзе, О. Г. Глазунова // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2008. – №2(6). – Режим доступу до журн.:

http://www.ime.edu-ua.net/em6/content/08mnvshi.htm.

Сергієнко В.П. Створення навчальних ресурсів у середовищі moodle 6.

на основі технології „cloud computing” / В.П. Сергієнко, І.С. Войтович // Інформаційні технології і засоби навчання, 2011. – №4 (24). – Режим доступу до журналу: http://www.journal.iitta.gov.ua Сергієнко В.П. Теоретичні і методичні засади навчання загальної 7.

фізики в системі фахової підготовки вчителя : автореф. дис.... д-ра пед. наук :

13.00.02 – теорія і методика навчання фізики / В.П. Сергієнко ; Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. – К., 2005. – 40 с.

Сусь Б.А. Активізація самостійної розумової діяльності студентів 8.

під час лекційних занять / Б.А. Сусь, А.І. Міночкін, О.Б. Кравченко // Вісник

Черкаського університету. – 2012. – № 12 (225). – режим доступу:

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchu/ped/2012_225/N225p123-126.pdf Сусь Б.А. Дидактичні та методичні основи активізації самостійної 9.

діяльності студентів (курсантів) при різних формах занять з фізики / Б.А. Сусь.

– Київ : КВІУЗ. 1996. – 196 с.

10. http://media.pearsoncmg.com/bc/bc_0mastering/casestudies/Mastering_ White_Paper_v3.pdf

11. http://www.masteringphysics.com/site/index.html

References:

1. Atamanchuk PS Didactic physics (Basic aspects): [Monograph] / PS Atamanchuk, PI Samoilenko. - Moscow: Moscow state university technology and management, RIO, 2006. - 245 p.

2. Atamanchuk PS Innovations in shaping the professional skills of future teachers of physics / PS Atamanchuk / / Bulletin Chernihiv State Pedagogical University named after Taras Shevchenko [text]. Vol. 77 Chernihiv State Pedagogical University named after Taras Shevchenko goal. yet. Nosko MO - Chernihiv ChSPU, 2010. - 368 p. (Series: pedagogical sciences). - S. 167-173.

3. Blahodarenko LY Technology student-centered learning physics [Textbook] / LY Blahodarenko. - K.: NEA, 2005. - 112 p.

4. Means of ICT unified information space of the system of education of Ukraine: monograph / [VV Lapinskyy, A. Pilipchuk, MP Shishkin et al.], For science. yet. prof. VU Bykov. - K.: Teacher opinion, 2010. - 160 p. il.1.

5. Morse NV Models effective use of ICT and distance learning technologies in higher education [electronic resource] / N. Morse, OG Glazunov // Information technology and learning tools. - 2008. - № 2 (6). - Mode of access journal.: Http://www.ime.edu-ua.net/em6/content/08mnvshi.htm.

6. Sergienko VP Creating learning resources in the environment moodle technology-based "cloud computing" / VP Sergienko, I. Voitovich / / Information

technology and learning tools, 2011. - № 4 (24). - Mode of access journal:

http://www.journal.iitta.gov.ua

7. Sergienko VP Theoretical and methodological bases of general physics in the professional training of teachers: Abstract. dis.... Dr. ped. Science: 13.00.02 Theory and Methods of Physics / VP Sergienko, National Pedagogical University.

MP Drahomanov. - K., 2005. - 40 p.

8. Sus BA Activation of independent mental activity of students during lectures / BA Sus, AI Minochkin, OB Kravchenko / / Bulletin Cherkasky University.

- 2012. - 12 (225). - Mode of access:

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchu/ped/2012_225/N225p123-126.pdf

9. Sus BA Didactic and methodological foundations activation independent of students (cadets) in various forms of training in physics / BA Sus. - Kyiv: KVIUZ.

1996. - 196 p.

10. http://media.pearsoncmg.com/bc/bc_0mastering/casestudies/Mastering_ White_Paper_v3.pdf

11. http://www.masteringphysics.com/site/index.html 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Фізико-хімічний інститут Бердянський державний педагогічний університет Державний фонд фундаментальних досліджень НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова Інститут металофізики імені Г.В. Курдюмова Інститут загальної і неорганічної хімії імені В.І. Вернадського Інститут хімії поверхні Інститут термоелектрики УКРАЇНСЬКЕ ФІЗИЧНЕ ТОВАРИСТВО АСОЦІАЦІЯ...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Академія педагогічних наук України Мішкольцький університет (Угорщина) Магдебурзький університет (Німеччина) Петрошанський університет (Румунія) Познанська політехніка (Польща) Софійський університет (Болгарія) Академія наук вищої школи України ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ’Я Наукове видання Тези доповідей ХX МІЖНАРОДНОЇ...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет Методичні вказівки до практичних робіт та самостійної роботи студентів з курсу «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності 090802 «Електронні прилади і пристрої» денної форми навчання Суми Сумський державний університет Методичні вказівки до практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності 090802 «Електронні прилади і пристрої» денної...»

«Республіка Азербайджан Національна академія наук Азербайджану. Національна академія наук Азербайджану – головна державна наукова установа, що забезпечує організацію, координування й розвиток фундаментальних і прикладних досліджень у країні, була створена в 1945 р. на базі Азербайджанської філії АН СРСР і мала назву Академія наук Азербайджанської РСР. Першим президентом академії обрали відомого вченого-хірурга, доктора медичних наук, академіка АН Азербайджанської РСР М. М. Міргасімова. Спочатку...»

«Ін­ е­ е­ ­ а­на­ ­ а­І­освІ­ а ж н рн ук т УДК 620.179.15:004.421.2 Синьков М. ., Закидальський А. ., Цибульська Є. . В І О ДО 50-РІЧЧЯ СТВОРЕННЯ ПРИНЦИПОВО НОВОГО НАУКОВОГО НАПРЯМКУ — КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ. ПРІОРИТЕТНА РОЗРОБКА НТУУ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ». В роботі показаний пріоритет українських вчених в створенні основоположних робіт з комп’ютерної томографії. Відзначається 50-річний юбілей першого комп’ютерного томографа, який був сворений в Київському політехнічному...»

«2. Визначені експериментальні значення ліпофільності в системі н-октанол-вода. Встановлено, що ліпофільність сполуки залежить від природи гетероциклу та замісників у 6-му положенні хінолінового циклу. Найбільшу розрахункову та експериментальну ліпофільність мають сполуки N-ацетил-S-(6-бром-2метилхінолін-4-іл)цистеїн, N-ацетил-S-(акридин-9-іл)-L-цистеїн та N-ацетил-S-(7метокси-1,2,3,4-тетрагідроакридин-9-іл) L-цистеїну – 3,78±1,49 та 3,53±0,13, 2,85±1,50 та 3,12±0,16, 2,16±0,77 та 3,4±0,15...»

«1. ПІБ Морозюк Тетяна Владиленівна 2. Назва Водоаміачні термотрансформатори (теорія, синтез, оптимізація) 3. Спеціальність 05.14.06. – „Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика” 4. Місце роботи Одеська державна академія холоду.5. Де виконана дисертація Одеська державна академія холоду.6. Науковий керівник Нікульшин Руслан Костянтинович, д.т.н, професор 7. Опоненти Лавренченко Георгій Костянтинович, д.т.н., професор Статюха Геннадій Олексійович, д.т.н., професор Сурін Сергій...»

«ПЕРЕДУМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ З ФІЗИКИ В ЧАСИ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ (початок 1960-х років) М. В. Головко, канд. пед. наук, Інститут педагогіки НАПН України Постановка проблем. Підручникотворення є важливим чинником формування, внутрішнім рушієм, і, водночас, практичним результатом розвитку змісту шкільної фізичної освіти та методичної науки. Підручник з фізики відбиває як тенденції удосконалення структури й змісту шкільного курсу фізики, пріоритети...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський національний університет радіоелектроніки ЛІНКОВА АННА МИХАЙЛІВНА УДК 319.61.126 КОМБІНОВАНИЙ МЕТОД ДВОЧАСТОТНОГО ЗОНДУВАННЯ ДИСПЕРСНИХ СЕРЕДОВИЩ В АТМОСФЕРІ 01.04.03 – радіофізика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Харків – 2012 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова Національної академії наук України. Науковий керівник...»

«УДК 54+53(477)«20» КУЙБІДА ЛОПАТИНСЬКА Віктор Віталійович, Валентина Василівна, д-р. іст. наук., доцент каф. біології, директор Ін-ту фізичного виховання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький та природознавства держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди» ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький (м. Переяслав-Хмельницький) держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький) ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ХІМІЧНОЇ НАУКИ ТА ЇЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ Еволюція хімічної і фізичної галузі проходила в тісному взаємозв’язку з цивілізаційними...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»