WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 89 |

«Виклик для України: розробка рамкових основ змісту (національного курикулуму) загальної середньої освіти для 21-го століття Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 ...»

-- [ Страница 1 ] --

Академія педагогічних наук України

Директорат програм розвитку освіти

Міністерства освіти і науки України

Проект «Рівний доступ до якісної освіти в Україні»

Виклик для України:

розробка рамкових основ змісту

(національного курикулуму)

загальної середньої освіти

для 21-го століття

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції

26-27 червня 2007 р.

УДК 37.014.5 : 37.014.3

" В 43

Виклик для України: розробка рамкових основ змісту (національного курикулуму) загальної середньої освіти для 21-го століття. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 червня 2007 р. м. Київ. / Україна — Проект «Рівний доступ до якісної освіти», Академія педагогічних наук України, Державна установа «Директорат програм розвитку освіти» Міністерства освіти і науки України.

— К.: ТОВ УВПК «Ексоб», — 428 с.

Редакційна колегія:

Сергій Федорович Клепко, кандидат філософських наук Олег Ігоревич Гірний, кандидат технічних наук Олександр Петрович Дем'янчук, кандидат фізико-математичних наук Олена Іванівна Пометун, доктор педагогічних наук Євген Петрович Нелін, кандидат педагогічних наук Людмила Миколаївна Масол, кандидат педагогічних наук Наталія Миколаївна Пастушенко, кандидат педагогічних наук Валерій Володимирович Дивак, кандидат педагогічних наук Ольга Григорівна Ярошенко, доктор педагогічних наук Збірник підготовлено у рамках проекту «Рівний доступ до якісної освіти в Україні»

ISBN 966-7769-72-7 © ТОВ УВПК "Ексоб", 2008-03-07 © Державна установа «Директорат програм розвитку освіти»

Міністерства освіти і науки України Розділ 1.

ІНСТИТУЦІЙНІ, СТРАТЕГІЧНІ І ТАКТИЧНІ КОМПОНЕНТИ

НАЦІОНАЛЬНОГО КУРИКУЛУМУ

Нові вимоги до освіти та її змісту Василь КРЕМЕНЬ, академік НАН і АПН України, президент Академії педагогічних наук України, президент товариства «Знання» України Сучасні цивілізаційні тенденції розвитку ставлять нові вимоги перед людиною, а значить і перед освітою, зокрема її змістом, що відіграє вирішальну роль в становленні кожної особистості. Тому пошановуючи минуле вітчизняної освіти, віддаючи належне її сучасним досягненням, особливо ж складаючи щиру вдячність освітянам, що в непростих умовах сьогодення працюють результативно, слід чітко визначити нові освітні завдання і рішуче та поналегливо взятися за їх реалізацію, вірніше продовжувати і активізувати цю роботу, розпочату в українській освіті декілька років назад.

Перш за все зазначимо, що розвиток людства набирає все більш динамічнішого характеру. Про це свідчить аналіз будь-якої сфери суспільного життя. Зміна ідей, знань, технологій відбувається швидше, ніж зміна людського покоління. А це означає, що при звичній, традиційній освіті навчити людину на все життя неможливо не тільки в гарній школі, а й найкращому університеті. Тому що отримані у навчальному закладі знання не будуть обов'язково актуальними в житті і навпаки обов'язково з'являться нові знання, без засвоєння яких фахівець не буде ефективним та й взагалі людина не зможе бути сучасною часу нових знань, тобто втратить конкурентоспроможність. Що ж робити?

Безумовно, слід змінювати функції навчального процесу в школі та інших освітніх закладах. Традиційно він зорієнтований на отримання, в кращому випадку творче засвоєння суми знань тими, хто навчається. І, власне, у відповідь на запитання — яка школа краща, практично у ста відсотках відповідей ми почуємо: та, що дає кращі знання. І на певному історичному етапі ця відповідь була правильною.

Але не сьогодні. Нині ця відповідь правильна лише частково. Творче засвоєння певної суми знань залишається важливою функції сучасного навчального процесу. Щоправда і у виконанні цієї функції є ряд проблем. Серед них ми назвемо окремі — це недостатньо чітке виокремлення саме базових знань, намагання добитися засвоєння, а то й механічного запам'ятовування учнем інформаційного супроводження базових знань, яке є швидкозмінюваним і другорядним, що з одного боку непомірно розширює обсяг матеріалу, який змушений засвоювати учень, веде до його перевантаження, а з другого — розчиняє базові знання у другорядній інформації, нівелює їх, що негативно позначається на пізнавальній діяльності і розвитку особистості. Ще одна проблема — неповна відповідність базових знань, сформульованих —3— у програмах і підручниках, сучасним досягненням науки. Назвемо в якості прикладу практичну відсутність в діючих програмах і підручниках знань із нанотехнологій, які за своєю основоположністю повинні вивчатись в школі. Те ж саме можна сказати про біотехнології, як і про сучасні досягнення біології взагалі. Тому створення нових навчальних програм та підручників при переході до нового змісту і 12річного терміну навчання, окрім інших завдань, повинно усунути ці та інші недоліки.

Поряд із засвоєнням базових знань перед сучасною освітою все більше постає завдання навчити учня самостійно оволодівати новими знаннями та інформацією, навчити навчатися, виробити потребу в навчанні впродовж життя.

Людина розумна у ХХІ столітті — це людина, що постійно навчається. Людина, для якої отримання знань стає сутнісною рисою способу життя. Таку людину повинна формувати вже школа, а створити умови для безперервної освіти впродовж життя повинні суспільство і держава. Для цього слід налагодити сучасну і ефективну систему освіти дорослих, яка б передбачала: спеціальні навчальні установи, як наприклад систему післядипломної освіти педагогів, яка включає інститути післядипломної освіти в кожному регіоні України, а очолює її — Центральний інститут Академії педагогічних наук України; освітні послуги дорослим повинні надавати університети, започаткувавши різноманітні навчальні програми — від одноденних до багатомісячних; саме для дорослих найбільш ефективною може бути дистанційне навчання із використанням сучасних інформаційних технологій; освітньопізнавальні передачі, а то й спеціальний канал повинні бути постійно на національному телебаченні і радіо; держава повинна заохочувати просвітницьку діяльність громадських організацій і взагалі підтримувати розповсюдження знань в країні.

У сучасних умовах суттєво актуалізується ще одна функція навчального процесу — навчити людину використовувати отримані знання у своїй практичній діяльності — професійній, громадсько-політичній, побуті та ін. Поки що, на превеликий жаль, засвоєння знань тим, хто навчається часто свідомо чи ні зорієнтоване на досягнення «тактичної цілі» — успішно скласти іспит чи залік, по суті ж ця ціль набуває і стратегічний вимір. Тобто, знання заради успішної оцінки в заліковій чи табелі. При такому підході людина і знання найбільше зближуються в момент іспиту, але потім швидко і назавжди взаємно віддаляються. Практично втрачається смисл навчання, засвоєння знань. Вихід тут один — позбутися формального підходу в навчанні, перетворити навчальну діяльність в органічне засвоєння знань в якості методології, бази, основи діяльності людини в різних сферах життя. Тобто — знання як органічна, сутнісна складова особистості, що визначає її поведінку і характер її дій. І цього ми зможемо досягти лише при суттєвій перебудові самого викладання знань. Мабуть найбільш яскравим прикладом хибності нашої освіти є викладання іноземних мов, в усякому разі в минулий час. Кожен з нас — представників старшого покоління, вчив мову п'ять чи десять, а то й більше років, але далеко не всі можуть продемонструвати уміння спілкуватися нею. І причина тут не тільки у відсутності мовного середовища не тільки у недостатності стимулів до вивчення мови в закритому суспільстві, а й у тому, що викладання мови не носило послідовного практичного характеру. Нас навчали знанню про мови, нам викладали граматику іноземної мови у всій її багатоманітності, але нас не вчили самій мові, мовленню як такому. Тобто вивчення іноземної мови не переслідувало в якості мети практичне володіння мовою. На жаль, вивчення іноземної мови є не виключним, а найбільш яскравим прикладом відсутності практичної цілі у вивченні навчальної —4— дисципліни. При більш уважному погляді ми бачимо подібні недоліки у вивченні математики, коли учні не можуть застосувати знання для аналізу конкретної, особливо нетипової ситуації, а також при вивченні історії, коли самоціллю стають знання про дату події (наприклад військової операції), її перебіг, і повністю нехтується аспект використання знання історії для аналізу учнями сучасних подій в суспільстві. Подібні недоліки є типовими і для інших предметів, практично для освіти в цілому. І не тільки середньої, а й професійно-технічної та вищої.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Усе це набуває особливої загрози в умовах, коли людство рухається до нової якості суспільного розвитку — суспільства знань. Дуже часто можна зустріти зведення поняття «суспільства знань» до виключно чи переважно його інформаційної складової. Розуміючи значення цієї складової, автор під час перебування на посаді Міністра освіти і науки намагався зробити все можливе для комп'ютеризації та інформатизації освіти в Україні. І цю роботу слід активно здійснювати і надалі. Але зазначимо, що вирішальним чинником суспільства знань буде Людина. Людина, що здатна діяти на основі отриманих знань, на основі практичного їх використання.

Сформуємо таку людину через освіту — будемо мати перспективу утвердити знанєве суспільство, діяльність якого в цілому і в різних сферах зокрема буде організовано на основі знань.

Із жалем слід констатувати, що попри гучні заяви про науковий характер керівництва суспільством і науковість самого його розвитку, що лунали ще в радянський період розвитку України і не менш гучно проголошуються в останні шістнадцять років, в кращому випадку знання, наука відіграють декоративну, прикрашальну роль в управлінні державою і суспільством. Досить сказати, що практично жодна серйозна програма розвитку держави, чи її окремих сфер не мала серйозної наукової апробації, не кажучи про те, що їх створення здійснювалось без активної участі вчених. І якщо в радянський період влада вважала за потрібне хоча б «освятити» подібні плани наукою, то в останні роки не було навіть цього. Не абсолютизуючи можливості сучасної української науки, все ж таки важко зрозуміти зарозумілість чиновного люду, готового творити стратегічні плани великої європейської країни в умовах формування знаннєвого суспільства на основі власної інтуїції, шляхом спроб і власних помилок.

Успішна реалізація українською освітою вищезазначених функцій, поряд із здійсненням інших назрілих перетворень, дозволить сформувати людину із інноваційним типом мислення, інноваційним типом культури, готовністю до інноваційного типу діяльності, що стане адекватною відповіддю на перехід цивілізації в інноваційний тип розвитку. Лише сформувавши інноваційну особистість, здатну до творення змін і сприйняття змінності, ми зможемо стати конкурентоспроможною нацією. Тому що змінність перестає бути виключенням, а стає правилом, сутнісною рисою функціонування суспільства і кожного його члена зокрема. І відоме побажання, яке висловлювали бажаючи негарного — щоб ти жив в епоху змін, перестає бути винятковим, а змінність все більш і об'єктивно стає правилом для кожного в ХХІ столітті. Змінність, як сутнісна риса способу життя людини стає закономірністю. І українське суспільство, а освіта зокрема покликані підготувати людину до життя в нових умовах, сформувати людину інноваційну.

Сучасне суспільство також вимагає більш глибшого особистісного розвитку людини. І разом з тим — створює все ліпші передумови для цього.

Якщо визначати основні причини першої із названих тез, то слід зазначити, що процес глобалізації, який до того ж супроводжується розвитком сучасних інформаційних технологій, суттєвим чином, буквально на порядки, збільшує комунікаційне середовище, в якому живе і функціонує людина. За порівняно короткий історичний період комунікативне середовище людини стало невпізнаним. Якщо в общинній Росії і колгоспному селі Радянського Союзу людина спілкувалась у вузькому середовищі невеликого населеного пункту, отримуючи в другому випадку інформацію ззовні через одну програму радіо і єдину газету, бо всі вони були схожими, то в сучасних, тим більше майбутніх умовах, людина отримує нескінченну множину інформаційних впливів з усього світу, вступає у відносини і контакти з громадянами своєї та інших країн. Ці впливи за змістом, орієнтацією, не тільки різноманітні, а й часто суперечливі, протилежні, що суттєвим чином ускладнює визначення самостійної позиції людини. Тобто для того, щоб залишатись сама собою, а тим більше ефективною в багатоманітному полі спілкування і впливів людина повинна бути значно більш розвинута як особистість, бути самодостатньою особистістю.

Наступною причиною необхідності поглиблення особистісного розвитку людини, формування самодостатності особистості є об'єктивно обумовлений у світі і зрозуміло в Україні, процес зростання демократичності суспільства. Цей процес в свою чергу викликаний різноманітними причинами. Серед них — необхідність регулюючих, управлінських дій в масштабах людства, що обумовлено глобалізацією і зростанням цілісності світу; створення регіональних організацій держав, яким добровільно передані ряд функцій держав; необхідність демократичної загальної атмосфери для розвитку сучасних науково-інформаційних технологій; потреба, врешті-решт, у все більш розвинутій демократії для все більш глибокого розвитку і самореалізації особистості в суспільстві і т. ін. Одним словом, демократизація є необхідною передумовою подальшого прогресу суспільства і людини.

У той же час головний чинник подальшої демократизації — в розвитку особистості, в її самодостатності, здатності своєю сутністю обумовлювати характер і все більш високий рівень демократії. Так, для демократичності країни важливо яким є президент держави, який склад парламенту і характер законів, що приймаються ним, з представників яких політичних сил і з якими особистісними здібностями складається уряд і т. ін. Але дійсну демократичність суспільства врешті-решт визначає ступінь самодосконалості громадян, їх здатність до самостійної і усвідомленої дії, в тому числі і раціонального, з огляду демократичності, формування владних структур різних рівнів в державі. Тому навчально-виховний процес в освітніх закладах, як і соціальне середовище в суспільстві в цілому, повинні бути максимально зорієнтовані на формування розвинутої, самодостатньої особистості.

А проблем тут поки що багато.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 89 |
 
Похожие работы:

«Міністерство охорони навколишнього природного середовища України Національна академія наук України Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного Зелена книга України Рідкісні, такі, що перебувають під загрозою зникнення, та типові природні рослинні угруповання, які підлягають охороні Київ 2009 УДК 581.524 : 502.75 (477) ББК Д Зелена книга України /під загальною редакцією члена-кореспондента НАН України Я.П. Дідуха – Київ: Хімджест, 2009. 490 с. Книга є офіційним державним документом, в якому зведено...»

«В.о. тадеєв Геометрія Геометричні тіла. Векторно-координатний метод у стереометрії клас 11 Підручник для навчання математиці на академічному і профільному рівнях в загальноосвітніх навчальних закладах Підручник для учнів, які прагнуть знати більше, та вчителів, які хочуть вчити краще Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН ББК 22.1я72 74.262.21 Т13 Рецензенти: доктор фізико-математичних наук, професор Київського національного університету ім. Тараса...»

«ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Виходить 4 рази на рік Випуск № 42 КИЇВ – 2013 УДК621.43 ББК 32-26.8-68.49 Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2013. – Вип. №42. – 292 с. У збірнику опубліковано статті вчених, науково-педагогічних працівників, ад’юнктів і...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ СМІРНОВА ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА УДК 519.63:519.85:533:532.542 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЧИСЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ НЕІЗОТЕРМІЧНИХ РЕЖИМІВ ТРАНСПОРТУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ПО ДІЛЯНЦІ ГАЗОПРОВОДУ 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Харків – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Харківському національному університеті радіоелектроніки...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт «Числові методи обробки результатів експерименту» з дисципліни «Обчислювальна техніка і програмування» для студентів спеціальності 6.090102 «Фізичне матеріалознавство» Затверджено редакційно-видавничою радою університету, протокол № 1 від 20.01.05 Харків НТУ «ХПІ» 2005 Методичні вказівки до лабораторних робіт «Числові методи обробки результатів...»

«Леся Гарасим УДК 398-051(477)Г.Нудьга:316.64 КУЛЬТ УРОЛОГІЧНА ТЕОРЕМА ГРИГОРІЯ НУДЬГИ Передумова. Діяльність Григорія Нудьги як культуролога, літературознавця, фольклориста, письменника, публіциста припадає на ХХ століття – складний історичний період, який був розбурханий революціями, ослаблений війнами, потаврований ідеологічними кліше, зрешетований голодоморами. Народившись на козацькій землі, перейнявши найкращі риси волелюбних предків, що упродовж століть змагалися за свої національні...»

«УДК 615.327.07:663.64](477.83) № держреєстрації 0110U001949 Інв. № Міністерство охорони здоров’я України Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології (Укр НДІ МР та К) 65014, м. Одеса, пров. Лермонтовський, 6 тел. (048) 722-35-68 ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Укр НДІ МР та К д.мед.н., проф. К.Д.Бабов “”2010 р. ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕРМІНУ ПРИДАТНОСТІ ДО СПОЖИВАННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ „ШУМИЛІВСЬКА” (НЕГАЗОВАНОЇ ТА СЛАБОГАЗОВАНОЇ),...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова В. М. АДАМЯН, М. Я. СУШКО МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ Методичні вказівки з курсу “Методи математичної фізики” для студентів фізичного факультету Одеса “Астропринт” Методичні вказівки зорієнтовано на студентів спеціальності 7.070101 – “фізика” денних відділень фізичних факультетів університетів, які приступають до вивчення курсу “Методи математичної фізики”. Вони створені на базі лекційного курсу та...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка С.Є.Шнюков, А.П.Гожик ОСНОВИ ГЕОХІМІЇ Навчальний посібник Київ – 20 ЗМІСТ 1. Вступ. Поняття про сучасну геохімію 1.1. Загальний зміст, об’єкт, предмет та головні завдання геохімії як науки. 1.2. Історія виникнення та розвитку геохімії як наукової дисципліни.1.3. Сучасне положення геохімії серед природничих наук, її взаємодія з мінералогією, петрологією, геофізикою та іншими науками про Землю. 1.4. Сучасні завдання та розділи геохімії, їх...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ А.С. МАКАРЕНКА ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ І ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ 3-4 грудня 2009 р., м. Суми ДО 85 РІЧНИЦІ СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ А.С. МАКАРЕНКА Суми Видавництво СумДПУ імені А.С....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»