WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«Методичні вказівки до практичних робіт та самостійної роботи студентів з курсу «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності 090802 «Електронні прилади і пристрої» денної форми ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки,

молоді та спорту України

Сумський державний університет

Методичні вказівки

до практичних робіт та самостійної роботи студентів

з курсу «Вступ до спеціальності»

для студентів спеціальності

090802 «Електронні прилади і пристрої»

денної форми навчання

Суми

Сумський державний університет

Методичні вказівки до практичних робіт та самостійної

роботи студентів з дисципліни «Вступ до спеціальності» для

студентів спеціальності 090802 «Електронні прилади і пристрої»

денної форми навчання/ Укладач: І.В. Чешко Кафедра прикладної фізики Вступ Спеціальність «Електронні прилади і пристрої» це напрям підготовки інженерів електронної техніки і магістрів для роботи на промислових підприємствах, всіх сферах бізнесу та в науководослідних установах, робота яких пов`язана із розробкою, програмуванням і застосуванням комп’ютерно-інформаційних систем, сучасними напрямками нано- і оптоелектроніки, сенсорної техніки, використанням методів аналізу твердих тіл електронно-мікроскопічних, мас-спектрометричних та інших.

Даний курс має на меті роль введення в коло питань, які стосуються стадії професіоналізяції особистості. Перехід від стадії вибору професії до стадії професійної підготовки характеризується технологічними труднощами розвитку особистості, які в основному обумовлені дефіцитом інформації про специфіку майбутньої професійної діяльності, а також нехваткою знань студента про себе як майбутньому суб’єкту цієї діяльності. Основними завданнями цього курсу є підвищення рівня професійної орієнтованості першокурсників, формування уявлень у них про професії. Змістовний аспект курсу пов’язаний з інформаційною і психологічною допомогою в усвідомленні здійсненого професійного вибору.

Дисципліна «Вступ до спеціальності» передбачає виконання ряду практичних робіт та самостійне опрацювання матеріалу.

Практичні заняття проводяться у формі семінару або безпосередньо у вигляді практичної роботи. На семінарі студенти готують короткі доповіді за питаннями семінарського заняття та доповідають їх аудиторії з використанням наглядних засобів (мультимедійні презентації, плакати, записи на дошці). На практичній роботі студенти розв’язують певні завдання або виконують певні вправи з теми практичного заняття. За свої доповіді та відповіді в аудиторії на кожному занятті студенти мають змогу отримати бали згідно регламенту дисципліни «Вступ до спеціальності».

ЗМІСТ С.

1 Вступ 2 Розділ 1. Практичні заняття

2.1 Практичне заняття №1 «Етапи розвитку 5 електроніки»

2.2 Практичне заняття №2 «Умовні графічні позначення та стандарти схемотехніки»

2.3 Практичне заняття №3 «Маркування виробів 1 електроніки»

2.4 Практичне заняття №4 «Особливості 14 використання цифрової електроніки»

2.5 Практичне заняття №5 «Прилади квантової 18 електроніки»

2.6 Практичне заняття №6 «Інформаційна культура інженера електронної техніки»

2.7 Практичне заняття №7 «Автоматичні системи управління»

2.8 Практичне заняття №8 «Правила оформлення бібліографічних посилань по тексту та окремим списком»

3 Розділ 2. Самостійна робота студента 21

3.1 Тема 1. «Історія створення електроніки» 21

3.2 Тема 2. «Нобелівські лауреати з фізики в області 2 електроніки»

3.3 Тема 3. «Практичне застосування 26 оптоелектронних технологій»

3.4 Тема 4. «Інженерна діяльність фахівця з 28 електронних приладів та пристроїв»

3.5 Тема 5. «Основи інформаційної культури 30 інженера»

РОЗДІЛ 1. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

–  –  –

Питання семінару

1. Передумови появи електроніки.

2. Історія створення перших електронних приладів.

3. Становлення електроніки як самостійної галузі.

4. Огляд основних етапів розвитку електроніки.

5. Сучасний стан розвитку електроніки.

Методичні вказівки Фундамент електроніки було закладено працями фізиків в XVIII– ХІХ ст. Перші о світі дослідження електричних розрядів повітря що його академіки Ломоносов і Рихман у Росії незалежно від нього американський учений Франкель.

Передумовою появи електроніки можна вважати період 1800

- 1830 р. коли було створенно «вольтовий стовп» - перший електрохімічний генератор, а слідом за ним «величезної щонайпаче батареї» В. В. Петрова, за допомогою якої їм була отримана електрична дуга й зроблена багато нових відкриттів.

Найважливішими досягненнями цього періоду є відкриття основних властивостей електричного струму, законів Ампера, Био - Савара, Ома, створення прообразу електродвигуна, першого індикатора електричного струму (мультиплікатора), установлення зв'язків між електричними й магнітними явищами.

У 1830-1870 р. з'явилося відкриття М. Фарадеєм явища електромагнітної індукції, створення першого электромашинного генератора. Розробляються різноманітні конструкції електричних машин і приладів, формулюються закони Ленца й Кирхгофа, створюються перші джерела електричного висвітлення, перші электроавтоматические прилади, зароджується електровимірювальна техніка. Однак широке практичне застосування електричної енергії було неможливо через відсутність економічного електричного генератора.

При підготовці питання щодо етапів розвитку електроніки слід дотримуватися наступного поділу.

1 етап - до 1904 р. (в1873 г. А. Лодигін винайшов лампу розжарювання з вугільним стрижнем; в1883 г. Т. Эдісон відкрив явище термоелектронної емісії; в1874 г. Ф. Браун відкрив випрямний ефект у контакті металу з напівпровідником; в1895 г.

А. Попов використовував цей ефект для детектування радіосигналів і т.д.).

2 етап - до 1948 р. період розвитку вакуумних і газорозрядних електроприладів (в 1904 р. Д. Флеминг сконструював електровакуумний діод; в 1907 р. Лі-де-Форест винайшов тріод; в1920 році Бонч-Бруевич розробив генераторні лампи з мідним анодом і водяним охолодженням, потужністю до1 кВт; в 1924 р. Хеллом розроблена екранована лампа із двома сітками (тетрід) і в 1930 р. лампа із трьома сітками (пентод); в 1929 р. В. Зворикіним був винайдений кінескоп; з 30-х років ведеться розробка приладів СВЧ-діапазону і т.д.).

У цей час електровакуумні прилади займають значну нішу в ряді існуючих класів приладів електроніки й працюють в області високих рівнів потужностей 3 етап - з 1948 р. – період створення й впровадження дискретних напівпровідникових приладів.

4 етап - з 1960 р. – період розвитку мікроелектроніки (Роберт Нойс запропонував ідею монолітної інтегральної схеми й, застосувавши планарну технологію, виготовив перші кремнієві монолітні інтегральні схеми).

Розвиток серійного виробництва інтегральних мікросхем ішов етапами:

1) 1960 – 1969 рр. – інтегральні схеми малого ступеня інтеграції.

2) 1969 – 1975 рр. – інтегральні схеми середнього ступеня інтеграцій.

3) 1975 – 1980 рр. – інтегральні схеми з великим ступенем інтеграції.

4) 1980 – 1985 рр. – інтегральні мікросхеми з надвеликим ступенем.

5) З 1985 р. – інтегральні мікросхеми з ультравеликим ступенем інтеграції.

5 етап – з 80-х років розбудовується функціональна електроніка, що дозволяє реалізувати певну функцію апаратури без застосування стандартних базових елементів (діодів, резисторів, транзисторів і т.д.), базуючись безпосередньо на фізичних явищах у твердому тілі.

6 етап - в останні роки розбудовується новий напрямок наноелектроніка. Нанотехнології дозволяють маніпулювати атомами, що дає можливість конструювати нові прилади з якісно новими властивостями.

Цей поділ є умовним і деякій літературі можливо зустріти інші його варіанти.

Контрольні запитання

1. Які фізичні відкриття заложили фундамент розвитку електроніки?

2. Скільки основних етапів розвитку електроніки можна виділити?

3. По якім ознакам поділяють розвиток електроніки на певні періоди?

4. Коли розпочався сучасний етап розвитку електроніки?

Рекомендована література

1. Гейтс Э. Д. Введение в электронику - Ростов на Дону:

Феникс, 1998. - 638с.

2. Стахів П.Г., Коруд В.І., Гамола О.Є. та ін., Основи електроніки з елементами мікроелектроніки: навч. посіб.

— Львів : Магнолія Плюс, 2006. — 225 с.

3. Малютин А. Е., Филиппов И. В. История электроники. Москва: Электронный учебник — РГРТА, 2006.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


4. Кашкаров А.П. Электронные конструкции XXI века.

Москва: РадиоСофт, 2007. - 128 с.

5. Гейтс Э. Д. Введение в электронику - Ростов н/Д : Феникс, 1998. - 638с.

6. Алфимова М.М. Занимательные нанотехнологии. — Москва: Бином, 2011. — С. 96.

Практичне заняття №

УМОВНІ ГРАФІЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СТАНДАРТИ

СХЕМОТЕХНІКИ

Питання практичної роботи

1. Умовні графічні позначення активних та пасивних елементів.

2. Стандарти та особливості цифрової та аналогової схемотехніки.

3. Умовні графічні позначення в різних розділах електроніки (вакуумна електроніка, гелеоелектроніка, квантова електроніка та ін.).

4. Відмінності між умовними графічними позначеннями радянського та зарубіжного зразків.

Теоретичні відомості Електрична схема — це технічний документ, що містить у вигляді умовних графічних зображень чи позначень інформацію про будову виробу, його складові частини та взаємозв'язки між ними, дія якого ґрунтується на використанні електричної енергії.

Схема електрична принципова – графічне зображення, за допомогою умовних графічних і буквено-цифрових позначень, зв’язків між елементами електричного пристрою. Схема електрична принципова, не показує взаємного (фізичного) розміщення елементів, а лише вказує на те, які елементи з якими з’єднуються. Зазвичай, при розробці радіоелектронного пристрою, процес створення схеми електричної принципової є проміжною ланкою між стадіями розробки функціональної схеми і проектуванням друкованої плати.

Структурні електричні схеми розробляються на першому етапі проектування. На структурних схемах зображуються основні елементи. Цей вид схем дає загальну уяву про роботу електроустаткування і позначаються у шифрі основного напису символами Э1.

Принципові електросхеми розділяються на два типи.

Перший тип (повна принципова схема) служить для відображення силових мереж. В залежності від призначення креслення, на схемі можуть знаходитися окремо кола живильної і розподільчої мереж, так і їх суміщені зображення. На основі повної принципової схеми створюються «локальні» принципові електричні схеми – другий тип, що включає в себе зображення окремих об’єктів, наприклад, принципова схема блоку управління.

При складанні принципових електричних схем слід враховувати наступні фактори:

всі елементи електричного пристрою показуються окремо і розміщуються в різних місцях схеми в залежності від порядку виконуваних дій;

на електросхемі показуються всі електричні зв’язки елементів, що входять в неї;

релейно-контактні схеми складають з урахуванням мінімального навантаження контактів реле;

при створенні схеми слід використовувати мінімально можливу кількість елементів, тим самим підвищуючи надійність обладнання;

слід використовувати засоби електричного захисту і блокування, які допоможуть уникнути аварійних ситуацій;

в складних схемах доцільно використовувати сигнальні системи;

для зручності монтажу всі затискачі елементів і проводи на схемі маркуються.

В табліці1 представлено умовні графічні позначення основних виробів електроніки.

Всі елементи на схемі повинні бути визначені однозначно.

Для цього дані про елементи записують в таблицю, яку заповнюють зверху вниз і розміщують на першому аркуші, або виконують у вигляді самостійного документа на форматі А4.

Кожний елемент схеми повинен мати позиційне позначення, яке включає в себе позначення літерою та порядковий номер.

Наприклад, позначення літерою: резистор – R, конденсатор

– С, котушка індуктивності – L, амперметр – А, вольтметр – V, генератор – Г, діод напівпровідниковий – Д, дросель – Др, кнопка

– Кн, прилад електронний – Л, двигун – М, запобіжник – Пр, реле

–  –  –

– Р, тріод напівпровідниковий – Т, трансформатор – Тр і т.д.

Позиційне позначення виконують поряд з умовним знаком праворуч від нього або над ним. Порядкові номери призначаються відповідно до послідовності розташування елементів зверху вниз і зліва направо.

Завдання для розв’язування Завдання 1. Назовіть всі елементи запропонованих електричних схем на рис.12-21.

–  –  –

Рис.6. Електрична схема індикатора напруги акумулятора Рис.7. Електрична схема пристрою зарядки акамулятора Рис.8. Електрична схема телефоної приставки Рис.9. Пристрій автоматичного зарядного пристрою

–  –  –

Завдання 2. Нарисуйте умовне графічне позначення:

а) діодної лампи, конденсатора змінної емності, трансформатора, фоторезистор;

б) тріодної лампи, конденсатора постійної емності, стабілітрона, оптопари;

в) варікапу, конденсатора змінної емності неполяризований, коксіального кабелю, фотодіоду;

г) трансформатора без сердечника, запобіжника, резистора змінного наміналу, фототранзистора;

д) операційного підсилювача, напівровідникового транзистора, котушки індуктивності, коаксіально кабелю;

е) гальваничного елементу, конденсатора неполяризованого, шини, напівровідникового діоду;

ж) лампи розжарювання, резистора постійного наміналу, форотранзистора, варистору;

з) подстроечного конденсатора, тунельного діоду, трансформатора, стабілітрону;

і) тріодної лампи, конденсатора постійної емності, стабілітрона, оптопари;

и) трансформатора без сердечника, запобіжника, резистора змінного наміналу, фототранзистора;

к) операційного підсилювача, напівровідникового транзистора, котушки індуктивності, коаксіально кабелю.

Контрольні запитання

1. Дайте визначення електричній схемі.

2. З чого складається електрична схема?

3. Які основні правила складання електричних схем?

4. Чим відрізняється принципова електрична схема від функціональної електричної схеми?

5. Що таке умовні графічні позначення виробів електроніки?

6. Які має умовні графічні позначення резистор, конденсатор, транзистор, діод, дросель, трансформатор, логічний елемент, операційний підсилювач?

Рекомендована література

1. Стахів П.Г., Гомоля О.Є. Основи електроніки:Pages:   || 2 | 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Ужгородський національний університет» А.А. Горват, В.М. Жихарев МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА Лабораторний практикум Навчальний посібник Ужгород Видавництво УжНУ «Говерла» 20 ББК 22.3 Я73 Г–67 УДК 53 (075.8) Горват А.А., Жихарев В.М. Г – 67 Молекулярна фізика і термодинаміка. Лабораторний практикум.– Ужгород: Вид. УжНУ, «Говерла» 2011 – 224 с. У посібнику наведені описи 18 лабораторних робіт...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо застосування засобу «ОБП-1054» для дезинфекції та очищення повітря Київ 2009 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо застосування засобу «ОБП-1054» виробництва ООО «Микроклеточная технология» з метою дезинфекції, очищення, дезодорації і зволоження повітря 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Повна назва засобу та виробник – засіб для очищення повітря із знезаражувальним ефектом «ОБП-1054», виробництва ООО «Микроклеточная технология» (Росія). 1.2. Склад...»

«В. Я. Корженко, О. В. Абрамчук, Л. В. Горчинська   Країнознавство посібник для студентів-іноземців першого курсу   Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет В.Я. Корженко, О.В. Абрамчук, Л.В. Горчинська СПІЛКУЄМОСЯ УКРАЇНСЬКОЮ КРАЇНОЗНАВСТВО Навчальний посібник Вінниця ВНТУ УДК 811. 161. 2 (075) ББК 81. 2У-96 К66 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 5 від...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА студентами напряму підготовки 6.040103 Геологія Видання офіційне Дніпропетровськ Державний ВНЗ НГУ Методичні рекомендації до виконання та оформлення кваліфікаційної роботи бакалавра студентами напряму підготовки 6.040103 Геологія /Упоряд.: В.Ф. Приходченко, І.В....»

«Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНО ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ З ОСНОВ ЕКОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРНОЇ ЕКОЛОГІЇ «МЕТОДИ І ПРИЛАДИ ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ» Затверджено на засіданні кафедри фізики, хімії і агрономії Протокол №5 від 29.01.2013 р. Затверджено на засіданні Методичної ради ННІ ПХВ Протокол №5 від 30.01.2013 р. Харків 2013 О.В. Солошенко, А.М. Фесенко, Н.Ю. Гаврилович,...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА П О В А Р Світлана Вікторівна УДК 37.014.542 ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ З ФІЗИКИ І МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ 13.00.02 – теорія і методика навчання фізики АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Запорізькому національному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор педагогічних наук,...»

«РОЗДІЛ I. Географія. № 11, 2014 6. Ільїн Л. В. Озера України : довідник / Л. В. Ільїн, В. О. Мартинюк. – Львів : РВВ Львів. держ. ун-ту, 1998. – 52 с. 7. Ільїн Л. В. Лімнокомплекси Українського Полісся : монографія : у 2-х т. Т. 1 : Природничо-географічні основи дослідження та регіональні закономірності / Л. В. Ільїн. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 316 с.8. Маринич О. М. Удосконалена схема фізико-географічного районування України / [О. М. Маринич, Г. О....»

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу Біохлор з метою дезінфекції 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Повна назва засобу – дезінфекційний засіб Біохлор.1.2. Фірма виробник – ТОВ Альянс групп (Україна).1.3. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин: гіпохлорит натрію (діюча речовина), а також допоміжні речовини (ПАР, антикорозійні, стабілізуючі добавки, ароматизатор). Початковий вміст активного хлору у концентраті засобу 5,0 % – 9,0 %. 1.4. Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу....»

«УДК 330.42(092) (477) ВНЕСОК Є. Є. СЛУЦЬКОГО У СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ЕКОНОМІКО –МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Черняк О. І., д.е.н., професор Київський національний університет ім. Тараса Шевченка До ключових постатей нашої національної еліти належить Євген Євгенович Слуцький (1880 -1948) – випускник Імператорського університету Св. Володимира (сьогодні Київський національний університет імені Тараса Шевченка), вчений зі світовим ім’ям, автор глибоких та оригінальних праць у галузі економічної...»

«Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Мішкольцький університет (Угорщина) Магдебурзький університет (Німеччина) Петрошанський університет (Румунія) Познанська політехніка (Польща) Софійський університет (Болгарія) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ’Я Наукове видання Тези доповідей ХXІI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ У чотирьох частинах Ч. ІІІ Харків 2014 ББК 73 І 57 УДК 002 Голова...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»