WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 ||

«З історії виникнення космонавтики Ніхто достовірно не знає, коли у людини з’явилася думка про космос та космічні польоти. Ці ідеї існували в людській свідомості вже за часів ...»

-- [ Страница 3 ] --

З якою швидкістю повинна летіти ракета, для того щоб вивести 10.

космічний корабель на орбіту? (З першою космічною швидкістю – 7,9 км/с) – 4 бали.

«Открылась бездна звезд полна; звездам числа нет, бездне дна». Ці 11.

геніальні рядки належать видатному діячеві вітчизняної науки.

Про кого йде мова? (Про М.В.Ломоносова, першого російського вченого-енциклопедиста, засновника Московського університету)

– 5 балів.

У романі Ж.Верна «З гармати на Місяць» корабель «Колумбіада»

12.

мав ті ж самі розміри й вагу, що й американський корабель «Аполон». З якого місця стартувала на Місяць жюльвернівська «Колумбіада»? (З півострова Флорида. А приводнилися герої Ж.Верна, що повернулися з Місяця, за 4 км. від реальної точки приводнення першої американської експедиції на Місяць) – 4 бали.

13. У 1920 році цей студент зустрівся з К.Е Ціолковським. «Я вийшов від нього з однією думкою: будувати ракети і літати на них», згадував він у подальшому. Хто це був? (Сергій Павлович Корольов) – 2 бали.

14. «Земля є колискою людства, але неможливо вічно жити у колисці». Ці слова належать одному з видатних діячів космонавтики. Кому? (К.Е.Ціолковському) – 5 балів.

По завершенні гри журі підраховує суму балів кожної командиучасниці та оголошує переможця.

Література Борисов М. Кратеры Бабакина. – М. : Знание, 1982. – 160 с.

Докучаев Ю.А. Юрий Гагарин / Худож. Ю.Копейко. – М. : Детская литература, 1981. – 144 с., ил., фотоил.

Голованов Я.К. Марсианин: Цандер. Опыт биографии. – М. :

Молодая гвардия, 1985. – 223 с., ил. (Пионер – значит первый; Вып. 88).

Железняк Г.В. Відкритий космос. Земля. Всесвіт. – Харків :

Фактор, 2005. – 192 с., іл.

Попович П.Г. Бесконечные дороги Вселенной: очерки. – М. :

Советский писатель, 1985. – 240 с.

Популярная история астрономии и космонавтики / К.А.Ляхова.

– М. : Вече, 2002. – 496 с., ил. (32 с.) Романов А.П. Королев. – М. : Молодая гвардия, 1990. – 479 [1] с., ил. – (Жизнь замечательных людей. Сер. биогр. ; Вып. 708).

Степанов В.А. Юрий Гагарин. – М. : Молодая гвардия, 1987. – 335 с., ил. – (Жизнь замечательных людей. Сер. биогр. Вып. 1(676)).

Сто великих рекордов авиации и космонавтики / Авт. – сост.

С.Н.Зигуненко. – М. : Вече, 2008. – 480 с.

Штернфельд А.А. Парадоксы космонавтики. – М. : Наука, 1991. – 160 с., ил. – (Серия «Планета Земля и Вселенная»).

Энциклопедия для детей. Космонавтика / глав. ред. Е.Ананьева ;

отв. ред. В.Чесноков. – М. : «Аванта». – 2004. – 448 с.

Александров Ю.В. Космонавтика вчера, сегодня, завтра / Ю.В.Александров // Университеты. Наука и просвещение. – 2008. – № 4. – С. 4-15.

Архипцева Е. Ученый и изобретатель милостию божией : [про теоретика космонавтики К.Э.Циолковского] / Е.Архипцева // Наука и жизнь. – 2007. – № 10. – С. 4-8.

Бугров В. Полет человека на Марс – главная цель творчества С.П.Королева: [Корольов – головний конструктор літаків, ракет, планерів, супутників] / В.Бугров // Техника – молодежи. – 2004. – № 7. – С. 20-25.

Бугров В. Тяжелый, межпланетный… (из рассекреченной тетради) :

[С.Корольов – автор проекту марсіанської експедиції] // Техника – молодежи. – 2004. – № 1. – С. 30-35.

Гудима А. Космос, Вітчизна, особистість : [до 55-річного ювілею першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка] / А.Гудима // Голос України. – 2006. – № 17. – С. 2.

Достать до неба : [розповідь про «Хаббл» – орбітальний космічний телескоп] // Студенческий меридиан. – 2004. – № 5. – С. 26-27.

Зеленина Е. «Человечество всегда будет работать в космосе»

(К.Э.Циолковский) : [про запуск першого супутника Землі 4 жовтня 1957 року] / Е.Зеленина // Время. – 2005. – № 177. – С. 3.

Зеленина Е. Шаг в бездну : [про перший вихід людини у відкритий космос, який здійснив 18 березня 1965 року вихованець Чугуївського авіаційного училища Олексій Леонов] / Е.Зеленина // Время. – 2005. – № 31 (22 березня). – С. 3.

Мейлицев В. Гибель «Колумбии». Через два года «Шаттлы» все еще на приколе / В.Мейлицев // Эхо планеты. – 2005. – № 6. – С. 20-22.

Оберемко В. Человек, который родился вовремя : [невідомі факти з життя Юрія Гагаріна] / В.Оберемко // Комсомольськая правда в Украине.

– 2009. – № 10. – С. 22.

Толстоевский Е. У Космоса – не женское лицо : [розповідь про політ першої в світі жінки-космонавта Валентини Терешкової] / Е.Толстоевский // Харьковские известия. – 2008. – № 72. – С. 14.

Чирва А. Юрій Кондратюк: хто він? : [про вітчизняного «піонера»

теоретичної космонавтики Олександра Шаргея] / А.Чирва. Із книги «Космічні хроніки» // Науковий світ. – 2005. – № 4. – С. 14-16.

Шахов А.Ю. История космического ракетостроения Украины / А.Ю.Шахов, И.И.Петухов, Г.П.Цепляева // «Гагарінські читання». Збірник тез науково-практичної конференції довузівської молоді / ХНАУ ім.

М.С.Жуковського «ХАІ». – Х., 2009. – С. 24-26.

Штернфельд М. Он придумал слово «космонавтика» : [про вітчизняного класика теоретичної космонавтики Арі Штернфельда] / М.Штернфельд // Техника – молодежи. – 2005. – № 4. – С. 9-11.

–  –  –Pages:     | 1 | 2 ||
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ _ 78 МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ «НАУКОВІ ЗДОБУТКИ МОЛОДІ — ВИРІШЕННЮ ПРОБЛЕМ ХАРЧУВАННЯ ЛЮДСТВА У XXI СТОЛІТТІ» ЧАСТИНА 1 2 – 3 квітня 2012 р. _ Київ НУХТ Програма і матеріали 78 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 2 – 3 квітня 2012 р. —...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу МЕДІКАРІН з метою дезінфекції та передстерилізаційного очищення Київ-2009 Організація розробник: Державна установа Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва Академії медичних наук України. Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоров'я та інших організацій, що виконують роботи з дезінфекції та контролю якості дезінфекції. Тиражування цих Методичних вказівок дозволяється лише за згодою ТОВ...»

«УДК 628.3.03 Яцков М.В., к.т.н., доцент, Варнавська І.В., ст.викладач (Національний університет водного господарства та природокористування, м.Рівне) АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРАТУ ПОЛІГОНІВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В статті розглянуті і проаналізовані існуючі методи та схеми очищення стічних вод полігонів твердих побутових відходів, вказані їх переваги та недоліки. In clause existing methods and schemes of sewage treatment of ranges of firm household waste are considered and analysed,...»

«Національна академія наук України Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова ЮЩЕНКО Руслан Андрійович УДК 681.3.06 МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОДНОРІДНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ НА КЛАСТЕРНИХ КОМПЛЕКСАХ 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. Науковий керівник: доктор...»

«ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ УДК 330.322.01 Пилипенко Г.М. ОНТОЛОГІЧНІ І ГНОСЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИОКРЕМЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ У ФУНКЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ СУСПІЛЬСТВА У статті досліджуються онтологічні і In the article the ontological and gnosiological гносеологічні фактори виокремлення factors of selection of economic sphere are probed економічної сфери у окрему над суспільну in separate over public structure, specified on структуру і оформлення економічного narrow-mindedness of this methodological...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»