WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Т. В. Шевчук УДК: 215(091) НАУКА І РЕЛІГІЯ: ІСТОРІЯ ВІДНОСИН В статті висвітлюється історія відносин між наукою та релігією. Показано, як розвивалися ці взаємини від часів Античності та ...»

-- [ Страница 1 ] --

Т. В. Шевчук

УДК: 215(091)

НАУКА І РЕЛІГІЯ: ІСТОРІЯ ВІДНОСИН

В статті висвітлюється історія відносин між наукою та релігією. Показано, як розвивалися ці взаємини від часів Античності та Середньовіччя до сьогодення. Докладно розглянуто погляди відомих науковців ХХ–ХХІ ст.

на проблеми релігії та віри.

Ключові слова: наука, релігія, віра, фізика, Всесвіт.

В статье освещается история отношений между наукой и религией.

Показано, как развивались эти отношения со времен Античности и Средневековья до сего дня. Особое внимание уделено анализу взглядов известных ученых ХХ–ХХІ вв. на проблемы религии и веры.

Ключевые слова: наука, религия, вера, физика, Вселенная.

In the article history of relations between science and religion is lighten up.

It is rotined, as these relations developed from times of Antiquity and Middle ages to this day. The special attention is spared to the analysis of looks of the known scientists of 19 th — 20 th st. on the problems of religion and faith.

Keywords: science, religion, faith, physics, Universe.

Деякі дослідники вважають, що наука і релігія несумісні, тому що віддзеркалюють різні перспективи дійсності. Але відповідь на це питання лежить у Всесвіті.

Чому ми існуємо? Звідки ми прийшли? Чому світять сонце й зірки? Але найважливіше запитання: як і звідки почався космос, у якому ми живемо.

Протягом багатьох століть відповідь була ясна. Тільки Бог міг створити Всесвіт і людину. Але пізніше, особливо з ХVII ст., це твердження почали ставити під сумнів.

Релігійність — нормальний стан людини; вона іноді береться як головна ознака, що виділяє людину з тваринного світу.

В СРСР панувала ідеологія, за якою релігія походить від страху перед явищами природи, недоступними розумінню первісної людини. Але такий погляд на походження релігії давно залишено після наукового дослідження прадавніх міфів. Виявилося, що навіть у первісних народів релігійність породжувалася не страхом перед природою. Швейцарський психолог, дослідник міфології Карл Густав Юнг (1875–1961 рр.) показав, що міфи не є описом — це віддзеркалення душі людини, її внутрішнього споглядання.

Вже стародавні греки, котрі сприймали світ як гармонійно влаштоване ціле, вважали, що розум править світом, що світ влаштований за розумним планом, і цей план математичний. Від Античності аж до Середньовіччя релігія включала й знання, бо задовольняла всі духовні потреби людини, зокрема й у пізнанні світу.

То чи сприяє релігія розвитку природничих наук? На перший погляд питання поставлено некоректно. Наука, що виникла в Новий час, рішуче відкинула авторитет Церкви в пізнанні природи. І вся подальша історія науки була боротьбою науки та Церкви за самоствердження.

Одне зауваження, пов’язане з переворотом, що відбувся в епоху Ренесансу. Ідея співіснування таємних законів означала, що людство перейшло від рівня знання до рівня розуміння. Чим відрізняється знання від розуміння? Знання мають і тварини. Розуміння означає, що за зовнішніми подіями прихований закон. Виявляється, щоб досягти розуміння, потрібно розгадати якусь таємницю. Таке поступове розуміння таємниці — це і є рух науки.

Учені справедливо відстоювали автономні права на вільне дослідження природи, що не залежить від влади будь-якого авторитету. Однак при цьому самі творці нової науки були релігійними. Таким чином, вони боролися не проти віри взагалі, а проти релігійних забобонів, проти нічим не обрунтованих суджень.

Наука та релігія вивчають зовсім різні предмети й суперечити одна одній не можуть. Але якщо немає ґрунту для конфлікту, то чому конфлікт між ученими й Церквою все-таки існував?

Перша причина — взаємне невизнання. Католицька Церква проявляла нетерпимість до наукового пізнання, бо вважала власницею абсолютної істини тільки себе. Вона спалила на багатті Джордано Бруно, змусила відректися Галілео Галілея, анафемувала Блеза Паскаля. Однак нетерпимість виявляли й багато вчених, які приписували здатність повністю опанувати істину лише розумові.

Була й важливіша, хоча й не настільки очевидна, причина конфлікту. Боротьба між релігією й наукою зводилася до боротьби за вибір причинності. Що лежить в основі світу: вільна воля божества чи природний механізм?

Наука не спростовує релігії й не може цього зробити, однак, пояснюючи явища без посилань на Бога, вона робить релігію непотрібною, зайвою для пізнання. Нині посилання на Бога означає, з погляду фізика, відмову від науки й наукового методу. Однак це зовсім не означає, що наука робить релігію непотрібною вченому й витісняє Бога з його душі. Часто буває навпаки:

релігійність здатна збагатити творчість ученого, стати для нього стимулом.

Не випадково з шести найвидатніших учених ХVІІ ст. троє — Галілео Галілей, Рене Декарт, і Готфрід Вільгельм Лейбніц — були віруючими раціоналістами, а ще троє — Іоганн Кеплер, Ісаак Ньютон, Блез Паскаль — містиками, що вірували не тільки в створення світу, але й у Божий промисел.

Галілей у листі знайомій герцогині Флоренції Христині писав, що у Біблії й Природи він бачить одного Автора. Кеплер називав себе священиком Бога-Творця, хоча й не мав відповідного сану. Більше того, він говорив, що всі астрономи — це священики Бога-Творця [1].

Сама по собі наука не дає приводу витіснити Бога зі свідомості. Раціоналізм і розвиток науки не обов’язково ведуть до атеїзму. Але необґрунтована безмежна віра в силу розуму вже у ХVІІІ ст. призвела до безвір’я багатьох мислителів. Пройшло не набагато більше, ніж 100 років після виходу в світ «Математичних початків натуральної філософії» Ньютона, як серед фізиків запанував принцип, який вилучає ідею Бога.

Цікава вийшла картина: творець математичної фізики Ньютон глибоко вірував, а ньютоніанець Лаплас проголосив повне безбожництво фізиків. Опираючись на ту саму науку, Ньютон зробив одні висновки відносно Бога, а Лаплас — протилежні. Хоча з фізики як такої не випливає, що існує лише природна причиновість.

Факт залишається фактом: після Ньютона фізика зробила вибір, протилежний ньютонівскому. Вона пішла шляхом відмови від метафізики й Бога.

Ньютон, Галілей, Кеплер — люди ХVІІ—ХVІІІ ст. А от що говорили провідні вчені століття ХХ ст.?

У ХХ ст. відбулися серйозні зміни, пов’язані з відкриттям нової галузі природознавства — квантової фізики. Англійський астрофізик Артур Еддінгтон сказав, що «релігія стала можлива після 1927 року» (тобто після відкриття квантової механіки). Що він мав на увазі? В мікросвіті квантової механіки було виявлено, що існує чиста випадковість. Випадковість, яка не є непізнана необхідність. Лаплас говорив: те, що ми вважаємо випадковим — це наслідок нашого незнання. У природі все зв’язане між собою, всім явищам є причина, і є закон, за яким ця причина переходить у наслідок. Якби ми знали все це, то могли б передбачити. У такому разі в природі не може відбуватися нічого незвичайного, несподіваного. А якщо й відбувається щось несподіване, то тільки тому, що ми не знаємо всього.

Квантова механіка довела, що це не так. Навіть якщо ми знаємо все, існує чиста випадковість. Це схоже на свободу волі: людина вільна робити так чи інакше, її вчинок може ні від чого не залежати. Таку чисту випадковість було виявлено в квантовій механіці. Ейнштейн із цим не погоджувався. Він вважав, що квантова механіка недосконала і її потрібно змінити, пропонував різні теорії, за якими можна обійтися без чистої випадковості. Вже після смерті Ейнштейна, завдяки роботам Белла було-таки доведено, що така чиста випадковість справді існує й що немає ніяких таємних причин, за якими частинка або мікрочастинка воліє потрапити в одну точку екрана, а не в іншу.

Але повернемося до слів Эддінгтона про те, що релігія стала можливою після 1927 р. Про яку релігію йдеться? Він говорить про те, що випадкове виявилося реабілітованим. Це значить, що, якщо ми говоримо про розум, схований у Всесвіті, то він проявляє себе не тільки в законах і закономірностях, але й в одиничних подіях.

Серйозніше ставитися до християнського одкровення вченим дають змогу також відкриття, наприклад в астрофізиці, у космології. Тут доречно згадати А. Фрідмана, який виявив, що наш Всесвіт, швидше за все, мав початок. Всесвіту передувало якесь ніщо, коли не було самого часу, не було поняття «до». Відбулося відродження старої ідеї Августина Блаженного, який говорив, що час і Всесвіт виникли одночасно. Коли 1922 р. було зроблено відкриття про розширення й початок Всесвіту, Ейнштейн написав негативний відгук на цю статтю. Коли відкриття Хаббла підтвердило думку, що Всесвіт справді розширюється, Ейнштейн погодився, що ця теорія правильна.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Однак у будь-якому разі, його думка відіграла негативну роль і робота Фрідмана виявилася невідомою широким колам.

Макс Планк (1858–1947 рр.), німецький фізик, основоположник квантової фізики 1918 р. одержав Нобелівську премію з фізики «За відкриття квантів енергії». Його іменем названо фундаментальну постійну кванта дії.

«Хоч би куди і як далеко ми подивилися, ми не знаходимо суперечностей між релігією й природничою наукою, навпаки, саме в основних пунктах найкраща комбінація. Релігія й природнича наука не виключають одна одну, в що нині дехто вірить або цього боїться, вони доповнюють одна одну й залежні одна від одної. Безпосереднім вагомим доказом тому, що релігія й природнича наука не ворожі одна одній, є й той історичний факт, що навіть під час ґрунтовно-практичного обговорення цього питання саме такі найбільші натуралісти всіх часів як Ньютон, Кеплер, Лейбніц були перейняті духом християнства» [3].

Сучасна фізика вважає, що Всесвіт виник без фізичних причин, отже, — з нічого, і це не суперечить ніяким відомим фізичним законам. Всесвіт нібито мимовільно народжується з вакууму, коли не було ні реальних частинок, ані реальних простору й часу. Фізичний вакуум цілком відповідає біблійному творенню, хоча й без уживання слова «Бог».

Тепер якось краще вкладаються в голові слова зі Священного Писання, що Бог створив усе з нічого. Відповідно до сучасних наукових уявлень, космос почав існування з абсолютної порожнечі.

Всесвіт не існував вічно, а мав початок. Сам час, як і простір, з’явилися одночасно з первинною матерією, тому що невіддільні від неї. «Народження» світу описується науковою теорією «Великого вибуху».

І от наші сучасники, видатні вчені в різних галузях знання, шукають відповіді на споконвічне питання.

Cэр Джон Эклс (1903–1997 рр.) став лауреатом Нобелівської премії з фізіології й медицини 1963 р. «за відкриття, що стосуються іонних механізмів порушення й гальмування в периферичних і центральних ділянках нервових клітин». Эклсу також належать інші видатні відкриття, переважно в дослідженнях мозку. Джон Эклс — один з найкращих нейрофізіологів XX ст., засновник сучасної електрофізіології. Професор фізіології в Оксфордському університеті, Австралійському національному університеті (Канберра), Університеті штату Нью-Йорк та ін.

У статті «Сучасна біологія й поворот до віри в Бога» («Modern Biology and the Turn to Belief in God»), написаної для книги «Інтелектуали говорять про Бога: Посібник для студента у світському суспільстві» Джон Эклс приходить до такого висновку: «Наука й релігія багато в чому схожі. І в науці, і в релігії задіяні уява й творчі здібності людини. Вигаданий конфлікт між наукою й релігією — наслідок неуцтва.

Ми знаходимо буття через Божественне діяння. Божественний Промисел веде нас протягом усього нашого життя. Коли ми вмираємо, мозок перестає функціонувати, але Божий Промисел і любов не припиняються. Кожний з нас — неповторна істота, наділена свідомістю, — є творіння Боже. Це релігійний погляд, і тільки він узгоджується з тим, що ми знаємо про світ» [4].

Ентоні Хьюіша (народ. 1924 р.), професор радіоастрономії в Кавендишській лабораторії Кембриджського університету (з 1971 р. дотепер), 1974 р. було визнано гідним Нобелівської премії з фізики за відкриття пульсарів.

На запитання: «Якими, на вашу думку, повинні бути відносини науки й релігії? Чому ви так вважаєте?» — професор Хьюіш відповідає так: «Я вважаю, що і наука, і релігія потрібні нам, щоб зрозуміти наше місце у всесвіті. Наука відкриває нам, як улаштований світ (хоча безліч запитань ще залишається без відповіді, і, думаю, так буде завжди). Але наука порушує питання, на які сама вона не в змозі відповісти. Чому Великий вибух в остаточному підсумку призвів до появи розумних істот, що ставлять запитання про сенс життя й про мету існування Всесвіту? Щоб відповісти на них, доводиться звернутися до релігії» [5].

Відповідаючи на запитання: «Що ви думаєте про природу Бога? Чи вважаєте ви, що Бог — розумний Творець, що замислив всесвіт?» — професор Хьюіш говорить: «Бог, безсумнівно, уявляється мені розумним Творцем.

Увесь земний світ складається з електронів, протонів і нейтронів, а вакуум заповнений віртуальними частками — для цього потрібний нескінченно великий розум» [5].

«Бог — це необхідна концепція, що розставляє все в моєму житті на місця. У християнстві я знаходжу найточніше за формою вираження цієї концепції. Самих тільки наукових законів недостатньо — має бути щось іще.

Хоч би скільки наука розвивалася, вона не відповість на всі запитання, які ми ставимо» [5].

1991 р. за редакцією Невілла Мотта (1905–1996 рр.), лауреата Нобелівської премії з фізики 1977 р. «за фундаментальні теоретичні дослідження електронної структури магнітних і неупорядкованих систем», професора фізики в Брістольському (1933–1954 рр.) і Кембриджському університетах (1954–1971 рр.); президента Міжнародного союзу фізиків (1951–1957 рр.), вийшов збірник статей відомих учених на тему важливості релігійної віри й діалогу між релігією й наукою. Збірник називався «Чи можуть учені вірити?» («Can Scientists Believe?». — London, James & James). У цій науковій антології є стаття й самого професора Мотта, котрий стверджує, що Бог необхідний, щоб пояснити походження й сутність людської свідомості: «Я певен також, що ні фізика, ані психологія ніколи не зможуть “пояснити” людську свідомість. Я вважаю, що людська свідомість перебуває поза сферою науки — там-то й відбувається спілкування Бога з людиною» [6].

Отже, Розвиток сучасної фізики свідчить, що вона вже вступила на шлях згоди з метафізикою й релігією. Виявилося, що наукове розуміння світу й релігійний світогляд доповнюють одне одного й необхідні одне одному. Можливо, в майбутньому відбудеться синтез двох глибоких істин — фізичної й релігійної — в ім’я створення єдиної картини світу.

1. Данилов Ю. А. Гармония и астрология в трудах Кеплера / Ю. А. Данилов // Данилов Ю. А. Прекрасный мир науки / Данилов Ю. А. — Традиция, 2008. — 383 с.

2. Они верили в Бога: пятьдесят нобелевских лауреатов и другие великие ученые.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу МЕДІКАРІН з метою дезінфекції та передстерилізаційного очищення Київ-2009 Організація розробник: Державна установа Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва Академії медичних наук України. Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоров'я та інших організацій, що виконують роботи з дезінфекції та контролю якості дезінфекції. Тиражування цих Методичних вказівок дозволяється лише за згодою ТОВ...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ _ 79 МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ «НАУКОВІ ЗДОБУТКИ МОЛОДІ — ВИРІШЕННЮ ПРОБЛЕМ ХАРЧУВАННЯ ЛЮДСТВА У XXI СТОЛІТТІ» ЧАСТИНА 15 – 16 квітня 2013 р. _ Київ НУХТ 2013 Програма і матеріали 79 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 15 – 16 квітня 2013...»

«УДК 615.327.07:663.64](477.83) № держреєстрації 0109U001465 Інв. № Міністерство охорони здоров’я України Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології (Укр. НДІ МР та К) 65014, м. Одеса, пров. Лермонтовський, 6 тел. (048) 722-35-68 ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Укр НДІ МР та К д.мед.н., проф. К.Д.Бабов “”2010 р. ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ТА ЦІННОСТІ НЕГАЗОВАНОЇ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ ЕДЕЛЬ, РОЗЛИТОЇ В ПЕТФ-ПЛЯШКИ, З ЦІЛЛЮ ВСТАНОВИТИ ТЕРМІН...»

«С. У. Гончаренко О ~LГ л С2 _П_ Навчальний посібник для 9 1 1 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ «Освіта» ББК 22.3я721 Г65 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України № 1/1461 від 15.09.2000 р.) Права авторів та видавничі права ДСВ «Освіта» захищені Законом України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. (зі змінами від 11. 07. 2001 p.). Друковане копіювання...»

«C.П. Ситник Різнорівневі задачі з Фізики 7–9 класи ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН ББК 22.3я721 С41 Рецензенти: доцент кафедри природничо-математичної освіти Львівського обласного інституту післядипломної освіти, заслужений працівник освіти України В.Р. Шаромова; Передмова вчитель фізики, вчитель-методист ЗШ І-ІІІ ступенів №23 м. Львова О.І. Чайка Нова програма з фізики ставить за мету не лише оволодіння теоретичними знаннями, а й формування в учнів наукового світоСитник С.П. гляду і...»

«Міністерство освіти й науки України Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Заочна фізико-математична школа Л.В.Ізюмченко, Л.І.Лутченко, В.В.Нічишина, Р.Я.Ріжняк Вирази та тотожні перетворення Серія: Навчальні матеріали для учнів заочної фізико-математичної школи Кіровоград – 2008 УДК ББК Л.В.Ізюмченко, Л.І.Лутченко, В.В.Нічишина, Р.Я.Ріжняк Вирази та тотожні перетворення: Методичний посібник для виконання контрольних робіт учнями 10-11 класів / Серія:...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.І. Пирогова Кафедра фармацевтичної хімії Аналітична хімія МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самопідготовки, проведення практичних занять і виконання лабораторних робіт Модуль 3. Інструментальні (фізичні та фізико-хімічні) методи аналізу Вінниця 2012 “Схвалено” Методичною радою фармацевтичного факультету Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова 14 грудня 2011 р. Протокол № 2 Складачі:...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА студентами напряму підготовки 6.040103 Геологія Видання офіційне Дніпропетровськ Державний ВНЗ НГУ Методичні рекомендації до виконання та оформлення кваліфікаційної роботи бакалавра студентами напряму підготовки 6.040103 Геологія /Упоряд.: В.Ф. Приходченко, І.В....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова Методичні вказівки до розв’язання задач по темі «Кінематика, поступальний рух» ОДЕСА – 200 Розглянуто на засіданні кафедри загальної і хімічної фізики (протокол № 4 від 11.12.2006 р.) Рекомендовано до друку Вченою радою фізичного факультету ОНУ ім. І. І. Мечникова Укладачі: доцент кафедри загальної і хімічної фізики ОНУ Гоцульский В.Я., доцент кафедри загальної і хімічної фізики ОНУ Кондратьєв Е.М. доцент...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ ім. М. М. БОГОЛЮБОВА Шека Денис Дмитрович УДК 537.611 Динаміка двовимірних магнітних солітонів 01.04.02 — теоретична фізика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико–математичних наук Київ — 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі математики та теоретичної радіофізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка доктор фізико–математичних наук, професор Науковий консультант:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»