WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 612.461.175 ISSN 1729-4428 О.М. Бордун, О.З. Дробчак ІЧ-спектри поглинання висушених зразків урини без відхилень від норми та з наявністю оксалатних солей Львівський національний ...»

ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE

Т.12, № 1 (2011) С. 164-167 V.12, № 1 (2011) P. 164-167

УДК 612.461.175 ISSN 1729-4428

О.М. Бордун, О.З. Дробчак

ІЧ-спектри поглинання висушених зразків урини без відхилень

від норми та з наявністю оксалатних солей Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська 1, м. Львів, 79000, Україна, тел. (0322) 964-679, e-mail: bordun@electronics. wups.lviv.ua Досліджено спектри ІЧ-поглинання сечовини, урини без відхилень від норми та ниркових оксалатних каменів. На основі зсуву частоти валентних коливань карбонільної групи С=О встановлено, що приєднання молекул оксалату кальцію та оксалатних комплексів в урині до сечовини здійснюється через атом кисню сечовини. Показано, що на основі зсуву частоти симетричних коливань s (СОО-) можна судити про наявність молекул чи агрегатів оксалату кальцію. Отримані результати можуть бути використані при розробці нових методів ранньої діагностики різних захворювань.

Ключові слова: урина, сечовина, ІЧ-поглинання.

Стаття поступила до редакції 01.04.2009; прийнята до друку 15.12.2010.

локалізувати проведення спектрального аналізу Вступ висушеної урини внаслідок її фрагментації при висиханні.

Спектроскопічні методи дослідження біорідин Метою даної роботи було використання методу відіграють важливу роль при дослідженні різних ІЧ-поглинання для дослідження висушених зразків захворювань. Одним з найпоширеніших методів урини, сечовини, кальцій оксалатних каменів та їх клінічного дослідження є аналіз урини. При цьому суміші з сечовиною.

статистика показує, що близько 5 % осіб жіночої статі та 12 % чоловічої хворіють нефролітіазом. Крім цього, досить небезпечним є те, що ознаки I. Методика експерименту захворювання проявляються на пізніх стадіях, коли особа потребує інтенсивного медикаментозного В роботі досліджувались зразки сечовини, урини лікування або, навіть, інвазивного втручання. В без від

–  –  –

Дослідження всіх вищезазначених зразків проводились після випаровування рідини.

Спектри поглинання в середній та далекій областях ІЧ-спектру отримувались з допомогою інфрачервоного Фур’є - спектрометра моделі Spectrum BX-II виробництва Perkin Elmer, який базується на однопроменевому скануючому інтерферометрі Dynascan з Ge/KBr розподільником.

Сигнал реєструвався DTGS - детектором.

Спектральна роздільність приладу не менша 0,8 см-1, відношення сигнал/шум більший, ніж 15000/1.

Вбудована система Sure Scan перевірки приладу забезпечувала достовірність отримуваних вимірів.

Рис. 3. Спектр ІЧ поглинання СаОх.

II. Результати і обговорення На рис. 1-4 приведені ІЧ-спектри поглинання сечовини – СО(NH2)2 (І), суміші СaC2О4+СО(NH2)2 (ІІ), кальцію оксалату (СаОх) - СaC2О4 (ІІІ) та сухих залишків урини без відхилень від норми (IV).

В спектрах чітко виділяються смуги, які приведені в таблиці 1.

Оскільки сечовина входить до складу зразків І, ІІ, IV, то логічно припустити, що деякі з виділених смуг спричинені коливними переходами саме в сечовині.

–  –  –

[1] З.С. Вайберг. Клиническая урология для врача поликлиники. Медпрактика, Москва. 322с. (2000).

[2] Н.М. Петрунь, Л.И. Берченко. Содержание химических веществ в тканях и жидкостях организма человека. Наука, Москва. 264с. (1964).

[3] С.V. Eddy, M.A. Arnold. Near-infrared spectroscopy for Measuring Urea in Hemodialysis Fluids // Clinical Chemistry, (47), рр.1279-1286 (2001).

[4] К. Накамото. ИК спектры и спектры КР неорганических и координационных соединений. Мир, Москва.

536 с. (1991).

[5] Ю.А. Пантелеев, А.А. Липовский. Расчеты электронной структуры молекулы мочевины и ее пртононированных катионов. 1. Определение места протонирования. Роль электростатического взаимодействия. // Журнал структурной химии 17(1), сс. 5-8 (1976).

В.Г. Броновицкая. Мочевина в живых организмах. Из-во Ростовского у-та 82 с. (1970).

[6] [7] L. Lebioda On the geometry of urea-cation bonding in crystalline urea addacts.// Acta crystallogr. B 36 (2) pp.

271-275 (1980).

[8] David F Putnam. Composition and concentration properties of human urine. National aeronautic and space administration. Washington, D.C. 246 p. (1971).

[9] A. Xie, Y. Shen, D.M. F. Huang, S. Li, L. Chen. Growth of Oxalate Crystals Induced by complex Films Containing Biomoleculs // Cryst.Res.Technol., 42(7) pp. 667-672 (2007).

[10] M.A. Moharram, A. Higazi, A.A. Moharram. Infrared spectra of urine from cancerous bladders // International Journal of Infrared and Millimeter Waves 17(6), pp. 1103-1114 (1996).

Н.С. Антоненко, Я.А. Нугер. Инфракрасные спектры поглощения комплексов мочевины с солями [11] двухвалентных металлов. //Журнал неорганической химии, 11(5), сс.1072-1075 (1966).

В.С. Тиктинский. Мочекаменная болезнь. Наука, Москва. 310 с. (2000).

[12]

–  –  –

IR absorption spectra of urea, urine without any deviation in composition and calcium oxalate calculi were studied. The shifting of stretching vibrations frequency of carbonyl group C=O assert this fact that the oxalate complexes and CaOx molecules join to urea molecules via oxygen atom of urea. The value of this shifting may testify about presence of CaOx molecules or aggregates in urine. Obtained results may be used for developing of new methods of early nephrolithiasis diagnostics.

Key words: urea, urine, IR-absorption. 
Похожие работы:

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З КУРСУ “Прикладна фізика” Київ 2011 УДК 535.016, 620.191.4 Рецензент к.ф.-м.н., доц. Гайдай Ю.О. Коваленко А.В., Голобородько Н.С., Голобородько А.О., Данько В.П., Котов М.М. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу “Прикладна фізика” для студентів радіофізичного факультету. У посібнику викладено теоретичні відомості та завдання до трьох лабораторних робіт: «Оптична обробка...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України  Кіровоградський державний педагогічний університет   імені Володимира Винниченка        Авраменко О.В., Павличенко Г.Ю., Паращук С.Д.    Статистичні методи   в освітніх вимірюваннях    Частина І.   Класична теорія тестування      This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the...»

«УДК 551.584.5 Слизька К.П. Підходи до вивчення високих температур повітря на території України в контексті сучасних змін клімату Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ KaterynaSlyzka@gmail.com Анотація. В контексті глобальних змін клімату температура є одним з параметрів, що зазнає найбільшої мінливості, особливо в останнє десятиріччя. В статті розглянуто підходи та методики дослідження високих температур, що були запропоновані вченими для території України, проведено...»

«ФІЛОСОФСЬКЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАУКОВИХ ПРОБЛЕМ СУСПІЛЬСТВА УДК 165 Козаченко Н.П., канд. філос. наук (Криворізький національний університет, Кривий Ріг) ПІДҐРУНТЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕПІСТЕМОЛОГІЧНОГО КОНСТРУКТИВІЗМУ У статті розглянуто особливості та перспективи сучасного конструктивізму. Сформульовано тезу, що епістемологічний конструктивізм не зможе стати альтернативою реалізму, але дозволить виявити недоліки останнього. Ключові слова: епістемологія, знання, конструктивізм, репрезентаціоналізм,...»

«Вісник Дніпропетровського національного університету. Серія Економіка. Випуск 7. 2005С.64-76. УДК 911.3.3 Пам’яті Сергія Подолинського СТІЙКИЙ РОЗВИТОК ТА МЕТОДОЛОГІЧНА КРИЗА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ Сонько С.П,2005 © Криворізький економічний інститут КНЕУ, Кривий Ріг,Україна Наш земляк видатний український учений Сергій Подолинський в 187 році закінчив фізико-математичний факультет Київського університету ім. Св.Володимира, а ще через 5 років завершив навчання на медичному факультеті Вроцлавського...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»