WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Слухач: Д.В. Боровік Науковий керівник: Ю.Б. Пігарєв, кандидат фізико-математичних наук, доцент Науковий консультант: О.В. Голинська, старший викладач Забезпечення ефективного розподілу ...»

УПРАВЛІННЯ ВИДАТКАМИ МІСЦЕВИХ

БЮДЖЕТІВ: МЕХАНІЗМИ ПЛАНУВАННЯ ТА

ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

Слухач: Д.В. Боровік

Науковий керівник: Ю.Б. Пігарєв,

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Науковий консультант: О.В. Голинська,

старший викладач

Забезпечення ефективного розподілу

бюджетних ресурсів для задоволення

державних потреб можливе завдяки таким

методам планування показників, які б давали змогу встановлювати чіткі пріоритети в рамках наявних бюджетних ресурсів та звітувати перед платниками податків про ефективність надання державних послуг.

Мета – визначення основних проблем планування і ефективного використання видатків в умовах обмеженості фінансових ресурсів та розробка практичних рекомендацій щодо їх розв’язання в системі використання бюджетування орієнтованого на результат (ПЦМ)

Завдання:

розкрити особливості планування та здійснення видатків при балансовому (постатейному) методі планування;

здійснити порівняльний аналіз типового формування видатків бюджету та з використанням бюджетування орієнтованого на результат;

вивчити практичний досвід застосування бюджетування орієнтованого на результат інших, зокрема європейських країн;

провести аналіз та моніторинг виконання видаткової частини державного та місцевих бюджетів;

започаткувати формування районного бюджету за програмно-цільовим методом шляхом розробки бюджетних програм по галузях охорони здоров’я та культури і туризму;

розкрити проблеми та розглянути шляхи удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів;

розглянути методи забезпечення прозорості бюджету та донесення інформації про бюджет до громадськості.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Видатки бюджету - кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом.

Видатки місцевих бюджетів — це економічні відносини, які виникають у зв’язку з розподілом централізованих коштів, що перебувають у розпорядженні відповідних органів влади, та децентралізованих коштів, які є власністю місцевих органів влади.

Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі – метод управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу.

Порівняльний аналіз типового формування видатків бюджету та з використанням бюджетування орієнтованого на результат Динаміка частки видатків соціального спрямування у структурі видатків зведеного, державного та місцевих бюджетів за 2005–2009 роки 90,0 82,0 75,2 74,0 73,5 71,0 70,0 62,0 60,5 % 57,1 56,6 55,4 50,0 47,8 46,5 45,3 41,0 40,6

–  –  –

Шляхи підвищення ефективності видатків місцевого бюджету формування районного бюджету за програмноцільовим методом - бюджетні програми по галузях “охорона здоров’я” та “культура і туризм”;

прозорість бюджету та донесення інформації до громадськості;

–  –  –

введення автоматизованого опрацювання розписів місцевих бюджетів ;

доопрацювання програмного забезпечення АС “КАЗНА”;

зміна механізму фінансування розпорядників бюджетних коштів.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
Похожие работы:

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу Біо-ДС з метою передстерилізаційного очищення, дезінфекції та стерилізації 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Повна назва засобу – дезінфекційний засіб Біо-ДС. 1.1. Фірма виробник ТОВ АЛЬЯНС ГРУПП (Україна). 1.2. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %: пероксид водню 60,0 % 1.3.– 21,8; полігексаметиленгуанідин гідрохлорид – 2,0 (діючі речовини); допоміжні речовини; вода до 100,0. Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу. Засіб Біо-ДС...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З КУРСУ “Сучасна радіофізика” Частина 1 “Прямі задачі сучасної радіофізики” Київ 2011 УДК 621.391 Рецензент д.ф.-м.н., проф. Обуховський В.В. Голобородько А. О., Курашов В.Н. Конспект лекцій з курсу “Сучасна радіофізика” Частина 1 “Прямі задачі сучасної радіофізики”. Розглянуті різні системи представлення і опису сигналів, а також характеристики систем їх обробки. Показані оптимальні методи представлення детермінованих...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Навчально-виховний комплекс №12 м. Рівного «Особливості організації позаурочної роботи з фізики»Підготувала: вчитель фізики НВК №12 Курилюк Н.В. Рівне-2013 ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Поняття позаурочної роботи Розділ 2. Форми позаурочної роботи Розділ 3. Організація індивідуальної, групової та масової позаурочної роботи 3.1. Індивідуальна позаурочна робота..7 3.2. Групова позаурочна робота. 3.2.1.Факультативи..7 3.2.2. Фізичні гуртки..8 3.2.3....»

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Збірник наукових праць Випуск 1 Харків УДК [378.147:001.89] – 057.875 ББК 74.580.268 Н 34 Редакційна колегія: Л.І.Білоусова, канд.фіз-мат.наук, професор В.Д.Зоря, канд.фіз.-мат.наук, доцент Н.В.Олефіренко, канд. пед.наук, доцент Затверджено вченою радою Харківського національного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»