WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«VІ Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів МОЛОДЬ І ПОСТУП БІОЛОГІЇ 21-24 вересня 2010 року Львівський національний університет імені Івана Франка Біологічний факультет ...»

VІ Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів

МОЛОДЬ І ПОСТУП БІОЛОГІЇ

21-24 вересня 2010 року

Львівський національний університет імені Івана Франка

Біологічний факультет

Шановні студенти та аспіранти!

Запрошуємо Вас взяти участь у VI Міжнародній науковій конференції "Молодь і поступ

біології", яка відбудеться у Львові 21-24 вересня 2010 року. Організаторами конференції є рада

молодих вчених та студентська наукова спільнота біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Конференція проводиться з метою сприяння науковому спілкуванню обдарованої молоді, що працює на розвиток біологічної науки. До участі в конференції запрошуємо студентів та аспірантів, що проводять дослідження в усіх галузях біології, біомедицини та екології. За матеріалами конференції буде видано збірку тез доповідей учасників.

Робота конференції планується за такими секціями:

• Ботаніка (Bot) • Біохімія (Chem) • Інтродукція рослин (Intro) • Біофізика (Phys)

• Зоологія (Zoo) • Мікробіологія, вірусологія та

• Фізіологія людини і тварин, біомедицина (Animal) імунологія (Micro)

• Молекулярна та клітинна біологія

• Фізіологія рослин (Plant) (Mol)

• Екологія (Eco)

• Генетика та біотехнологія (Gen) Робочі мови конференції – українська та англійська.

Вимоги до участі в конференції та оформлення тез доповідей учасників Для участі в конференції на адресу оргкомітету потрібно надіслати заявку, тези доповіді та оплатити організаційний внесок. Заявку на участь у конференції необхідно надіслати не пізніше 1 липня 2010 року в електронному вигляді (на диску CD або електронною поштою) за схемою:

Заявка на участь у VІ Міжнародній науковій конференції "Молодь і поступ біології" (Львів, 21-24 вересня 2010 р.) Телефон E-mail Форма доповіді (усна, стендова) Повна офіційна назва установи Науковий керівник (прізвище,

–  –  –

Необхідно вказати щонайменше один номер телефону та одну адресу електронної пошти. Всі інші поля обов’язкові для заповнення. Дані з заявок будуть переноситися в електронну базу даних, у зв’язку з цим просимо не змінювати формату таблиці, не видаляти з неї незаповнених колонок, інформацію вводити простим текстом, в межах однієї клітинки не використовувати перенесення слів, натискання клавіш "Enter", "Shift"+"Enter", "Ctrl"+"Shift"+"Пробіл" та інших знаків і комбінацій клавіш, що не несуть інформації та використовуються лише для форматування тексту. Номери телефонів потрібно вводити в міжнародному форматі (+код країниінші коди та номер телефону, для України +380ХХХХХХХХХ, де ХХХХХХХХХ – код міста/оператора та номер телефону) без розділових знаків та пробілів. В одну клітинку можна вводити лише один номер телефону чи одну адресу електронної пошти. Назву доповіді потрібно написати малими буквами (за винятком початку речення і власних назв). У графі "секція" потрібно вказати код лише однієї секції. Потребу в поселенні просимо відмітити знаком "+" або "-". Бланк заявки та зразок її заповнення можна завантажити на http://bioweb.franko.lviv.ua/postup2010/ukrainian/registration Просимо в заявки вносити відомості, дійсні станом на вересень 2010 р. Одна заявка оформляється одним учасником конференції на одні тези.

Організаційний внесок для українських учасників становить: 100 грн (студенти), 150 грн (аспіранти); для іноземців – 30 євро. В організаційний внесок не входить вартість розсилки збірника тез. Оплату за харчування та проживання проводять самі учасники.

Тези доповіді подають українською або англійською мовою в друкованому варіанті (в 2-х екземплярах) та електронному варіанті не пізніше 10 липня 2010 року. Обсяг тексту – до 1 сторінки формату А4, всі поля – 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 12, інтервал одинарний. Рисунки і графіки не приймаються. У посиланнях на літературні джерела в тексті подавати в дужках прізвище автора та рік публікації. Просимо не використовувати зміни регістрів, шрифтів, форматування тексту, виділень. Оргкомітет залишає за собою право редагувати та відхиляти тези, які не відповідають тематиці конференції, мають низький науковий рівень, не оформлені згідно зазначених вимог.

В електронному варіанті тези повинні бути збережені в форматі rtf (Ms Word 97–2003), а заявка – в форматі rtf або xls (Ms Excel 97–2003). Назви файлів повинні містити прізвище основного автора та тип документу, наприклад, petrenko_tezy та petrenko_zayavka. Один екземпляр друкованого варіанту тез повинні підписати всі автори, а також науковий керівник роботи.

Обов’язкова структура тез доповідей:

прізвища та імена всіх авторів (прізвище доповідача підкреслити);

назва доповіді;

офіційна назва навчального закладу, де виконувалася робота;

поштова адреса навчального закладу; e-mail (якщо є) короткий зміст доповіді (текст тез).

За зразком:

Дішодзе В., Побережник О.

ІНДУКЦІЯ ЕТИЛМЕТАНСУЛЬФАНАТОМ СУПРЕСОРНИХ ДО ГЕНА ДИСТРОФІНУ

МУТАЦІЙ У DROSOPHILA MELANOGASTER

Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Грушевського, 4, м. Львів, 79005, Україна Е-mail: rania@ukr.net Текст тез.

–  –  – 
Похожие работы:

«Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия: География. Том 22 (61). 2009 г. № 2. С.59-69. УДК 911.52 ГЕНЕЗИС І СТРУКТУРА ГЕОКОМПЛЕКСІВ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ВОЛИНСЬКОЇ ВИСОЧИНИ Карпець Ю. М. Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, e-mail: karpets_yu@ukr.net На підставі аналізу літературних, фондових та польових матеріалів схарактеризовано генезис та структуру ландшафтів Волинської височини. Ключові слова: ландшафт, місцевість, генезис,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА ГОРДА Ірина Михайлівна УДК 378.14:51:378:63:167.22 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ З МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2014 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі математики і теорії та методики навчання...»

«А. М. Заїка, С. С. Тарнавська МАТЕМАТИКА Підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України Тернопіль Видавництво «Підручники і посібники» ББК 22.1я721 З-17 Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.02.2012 р. № 118) Експертизу здійснював Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України Рецензенти: Ярослав...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ ім. М. М. БОГОЛЮБОВА Шека Денис Дмитрович УДК 537.611 Динаміка двовимірних магнітних солітонів 01.04.02 — теоретична фізика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико–математичних наук Київ — 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі математики та теоретичної радіофізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка доктор фізико–математичних наук, професор Науковий консультант:...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА О.В. Авраменко, Л.І. Лутченко, В.В. Ретунська, Р.Я. Ріжняк, С.О. Шлянчак Інноваційні та сучасні педагогічні технології навчання математики Кіровоград – 2009 УДК 51(07) ББК ISBN О.В. Авраменко, Л.І. Лутченко, В.В. Ретунська, Р.Я. Ріжняк, С.О. Шлянчак Інноваційні та сучасні педагогічні технології навчання математики: Посібник для спецкурсу. – Кіровоград: КДПУ, 2009. – 200 с. Робота...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»