WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 19 |

«ПЕРШИЙ КРОК У НАУКУ Матеріали П’ятої студентської конференції факультету електроніки та інформаційних технологій (Суми, 29 грудня 2013 року) Суми Сумський державний університет П’ята ...»

-- [ Страница 3 ] --

Можливий шлях виходу з цієї ситуації – потужна система охолодження. Але навіть системи охолодження на рідкому азоті не можуть досягти необхідної температурної відмітки.

Науковці IBM прогнозують появу перших пристроїв, які будуть використовувати дану технологію у найближчі десять років.

Зважаючи на це, можна зробити висновок, що вони мають алгоритм розв’язання даної проблеми. Не дарма ж першим словом, зашифрованим у структурі з 12 атомів, було слово “THINK”.

Керівник: Ігнатенко В.М., доцент Секція: «Оптика. Електроніка. Інформаційні технології»

П’ята студентська конференція «Перший крок у науку», 29 грудня 2013 р., Суми, Україна

ФІЗИЧНИЙ БІК ВЕСЕЛКИ

Антошенко А.О., студентка; СумДУ, гр. ФЕ-21 Веселка (райдуга) – це одне з найгарніших природних, оптичних явищ, яке спостерігається в атмосфері внаслідок заломлення світла і являє собою одну чи декілька різнобарвних дуг, які ми можемо спостерігати на фоні неба проти Сонця.

Це явище виникає під час дощу, розрізняють первинну та вторинну райдугу. Смуги веселки дещо відрізняються одна від одної за насиченістю та за кольором, але порядок розташування кольорів у них завжди однаковий.

Поява веселки на небі пояснюється явищем дисперсії світлу у краплях дощу. Дисперсією світла називають залежність показника заломлення середовища від частоти світла. Для кожної довжини хвилі, яка відповідає певному кольору, буде різний показник заломлення.

Сонячне світло відбивається у водяних краплях, які знаходяться у повітрі, а вони, в свою чергу, по-різному відхиляють світло різних кольорів, внаслідок чого біле світло розпадається на спектр, тобто на смуги різних кольорів. Отже веселка є великим вигнутим спектром, і людина, яка буде стояти спиною до джерела світла буде бачити на небі різнокольорове світіння, яке має вигляд дуги.

З зовнішнього боку веселки ми бачимо червоний колір, а з внутрішнього – фіолетовий. Це пов’язано з тим, що світло фіолетового кольору має більший показник заломлення ніж світло червоного кольору. Тобто колір смуги визначається кутом заломлення світлового променя.

Веселку також можна створити експериментально. Для цього знадобиться дисперсійне середовище (наприклад, призма), яке може розкласти промінь світла на його складові, а також джерело світла.

Подаючи світло, під певним кутом на дисперсійне середовище, ми можемо спостерігати як білий світловий промінь буде розбиватися на спектри різних кольорів, створюючи веселку.

Ще однією особливістю веселки є те, що її світло є частково поляризованим.

–  –  –

3d – це лише абревіатура (3 dimensions, тобто 3 вимірювання). Все, що здатна побачити здорова людина навколо – тривимірне, зображення ж на екрані звичайного телевізора – двомірне. Телевізор з 3d технологією дозволяє бачити картинку майже як наживо, в обсязі.

В даній роботі ми розглянемо більш детально принцип роботи 3d технології, її типи(«активна», «пасивна» системи), та ще багато цікавого.

Для домашнього використання в основному віддають перевагу технології 3D з активним затвором. Завдяки гарним функціональним характеристикам його можна назвати кращою технологією дозволу високої чіткості. Мінус її тільки в тому, що окуляри на даному етапі дуже дорогі.

3d може викликати різні ефекти, наприклад, ефект "вертикальної конвергенції" (у момент, коли ви нахиляє голову набік, поки дивитися 3D - фільм, нове розташування щодо тривимірного екрана змушує одне око дивитися вгору, а інше - вниз. Це призводить до появи неприємних відчуттів, нудоти), "ефект трапецеїдальних спотворень" (якщо система проектування не дозволяє зображенню потрапити на поверхню екрану під кутом 90 градусів) та інші.

Стереокінематограф - різновид кінематографічних систем, що імітують наявність третього виміру, або викликають у глядача ілюзію глибини простору. Метод, як правило, передбачає одночасну зйомку за допомогою двох синхронізованих плівкових або цифрових кінокамер з ідентичними технічними характеристиками.

Сучасні комп'ютерні технології дозволяють створювати псевдостереозображення за допомогою комп'ютерної графіки, без застосування стереокамер.

3d технології з кожним роком розвиваються все більше і більше.

Сподіваємося, що найближчим часом ми зможемо переглядати 3d фільми гарної якості.

–  –  –

Секція: «Оптика. Електроніка. Інформаційні технології»

П’ята студентська конференція «Перший крок у науку», 29 грудня 2013 р., Суми, Україна

–  –  –

На данном этапе активного развития микропроцессоров лидирует серверная продукция Intel, обеспечивающая масштабируемую производительность, повышенную надежность, гибкость и большое время бесперебойной работы необходимые для сред серверов и центров обработки данных.

В этом контексте мы рассмотрим большое количество конфигураций, с помощью которых можно собрать систему, которая будет наиболее полно соответствовать решаемой задаче. Благодаря интеллектуальности новейших серверов предоставляется возможность комбинировать различные виды процессоров, материнских плат, видов шасси, жестких дисков и установленных плат расширения.

Стоит упомянуть о улучшенной защите системы данных и надежности. Ключевым компонентом этого подхода является предоставление более надежных, устойчивых к поражениям платформ. Встроенные передовые технологии помогают предотвратить риск потери данных, сделать резервное хранение даже в случае неисправности жесткого диска. Высокая производительность стала теперь означать не только быстроту вычислительных процессов, но и минимальное энергопотребление, что есть немаловажным фактором при круглосуточном использовании серверов.

Благодаря мощным рабочим станциям появилась возможность ускорить работу в новаторских разработках, исследованиях, созданиях цифрового контента, трехмерного проектирования и удаленного сотрудничества. Последние разработки серверов на базе Xeon направлены прежде всего на то, чтобы снизить эксплуатационные затраты и окупиться по оценкам экспертов за девять месяцев.

Новейшие технологии процессоров Intel являются очень важными и неотъемлемыми в любой работе ИТ-инфраструктуры. Высокая производительность и надежность – это те характеристики, которые и определяют всю значимость серверной продукции Intel.

Среди всех конкурентов продукция Intel занимает лидирующие позиции и продолжает создавать одни из мощнейших серверов.

–  –  –

Динамічне програмування – розділ математичного програмування, в якому процес приийняття рішення може бути представлений у вигляді ланцюга послідовних кроків, що ведуть до мети.

Економічними процесами можна управляти та впливати на хід їх розвитку. Прикладами таких процесів є випуск продукції підприємством, заміна обладнання, розподіл коштів між підприємствами і т. д.

Всі перераховані задачі можливо розв'язувати методами динамічного програмування. В основі метода лежить принцип оптимальності, який вперше сформулював американський математик Р. Е. Беллман.

В роботі розлянута одна із важливих задач, задача визначення оптимальної стратегії заміни обладнання.

Оптимальна стратегія заміни обладнання полягає в визначенні оптимальних термінів заміни. Критерієм оптимальності може бути прибуток від експлуатації.

Пошагова процедура цієї задачі з критерієм оптимальності у вигляді прибутку від експлуатації виглядає таким чином, що на кожному етапі повинно бути прийняте рішення про збереження чи заміну обладнання. Застосовуючи функціональні рівняння

–  –  –

Секція: «Математика. Математична фізика. Комп’ютерні науки»

П’ята студентська конференція «Перший крок у науку», 29 грудня 2013 р., Суми, Україна

ДОСЛІДЖЕННЯ НЕКОРЕКТНОСТЕЙ ЕКВІВАЛЕНТНИХ

ПЕРЕТВОРЕНЬ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

–  –  –

З'ясування питання коректності розв'язуваної задачі, при еквівалентних перетвореннях математичних моделей об'ектів та процесів різної природи стало предметом дослідження порівняно недавно.

За можливістю зміни коректності задачі при еквівалентних перетвореннях слідують зміни в прикладних задачах та в комп'ютерних обчисленнях. На практиці це означає помилки в інженерних обчисленнях та ін.

Проблемою дослідження в роботі є зміна коректності задачі при знаходження розв'язків алгебраїчних рівнянь в результаті еквівалентних перетворень та наслідки неврахування таких некоректностей.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Мета роботи з'ясувати різницю та спільність уявлень про математичну модель та фізичну сутність процесу.

На основі вивчення та аналізу підручників математики та фізики, публікацій, інтернет ресурсів, пов'язаних з досліджуваною темою, виявити вплив фактів, що виникають при еквівалентних перетвореннях рівнянь, з точки зору практичних застосувань.

Розв'язок рівняння має практичний зміст тільки у випадку коли цей розв'язок є коректний, тобто малій зміні коефіцієнтів відповідає мала зміна розв'язків. Найпростішим способом перевірки коректності є повторення розв'язку для коефіцієнтів, що змінені на незначну величину. Якщо розв'язок зміниться суттєво, то задача некоректна.

В роботі на прикладі двох задач розв'язання систем алгебраїчних рівнянь з параметрами розглядається зміна коректності та умови її зміни в залежності від варіювання параметрів. Показано як малий теоретично дрейф параметрів на практиці призводить до появи небезпечних систем, які в непередбачуваний момент часу втрачають стійкість, що може спричиняти аварії та катастрофи.

–  –  –

Футбол – популярнейшая спортивная игра на нашей планете. Она представляет собой блестящее и многовариантное проявления такого действия в природе как удар, законы которого объясняет физика.

Учёные кафедры физики Университета Лестера проанализировали физические величины, которые влияют на мяч в полёте. Они вывели уравнение, описывающее удар для очень точной траектории полета мяча и тут подавляющую роль в выполнении такого удара играет «Эффект Магнуса».

При ударе по мячу, который вращается вокруг оси, перпендикулярной воздушному потоку вокруг мяча, воздух движется быстрее относительно центра. Когда внешняя часть мяча движется в том же направлении, что и воздушный поток - это снижает давление в соответствии с принципом Бернулли. На другой стороне происходит обратный эффект - воздух движется медленнее по отношению к центру. Возникающая неуравновешенность сил заставляет мяч отклоняться.Боковое отклонение летящего мяча это и есть «Эффекта Магнуса».

Расстояние до ворот около 15м, скорость полета примерно 35 м/с и угловая скорость 10 м/с – такие начальные параметры были взяты для анализа траектории. В результате подсчетов было установлено, что мяч под «эффектом Магнуса» отклонится на 5м от первоначальной траектории полёта.

Для идеальной траектории также очень важно как футболист бьет по мячу. Место удара смещено по отношению к центру, примененная сила действует в качестве крутящего момента, который придает мячу вращение. Вращение тесно связано с коэффициентом трения между ногой и мячом, а так же с расстоянием от места удара до центра тяжести мяча и напрямую влияет на скорость полёта мяча.

Проблемой является сложность применения этой формулы. Для принятия решения у футболиста есть доли секунды, и он не может заниматься вычислениями во время удара, поэтому чтобы выполнить «идеальный» удар необходимо упорно и долго тренироваться.

Секція: «Математика. Математична фізика. Комп’ютерні науки»

П’ята студентська конференція «Перший крок у науку», 29 грудня 2013 р., Суми, Україна

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПАРАМЕТРИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ

МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ

Костиленко О.О., Шапка С.О., студенти; СумДУ, гр. ПМ-01 Для будь-якого динамічного об’єкту найбільш важливим є питання обмеженості ресурсів та їх оптимального використання. У зв’язку з цим виникає необхідність у побудові математичних моделей, які адекватно описують існуючі тенденції та забезпечують високоточні прогнозні властивості динамічних систем.

Більшість технічних, біологічних, економічних систем тощо відносяться до класу складних систем, оскільки їх складові взаємодіють між собою. Тому виникає необхідність враховувати цей взаємозв’язок при моделюванні таких систем. Ця проблема стає особливо актуальною при дослідженні макроекономічних систем, особливо в умовах світової економічної та фінансової кризи.

У даній роботі вивчаються макроекономічні системи розвинутих країн, для яких взаємозв’язки між основними секторами економіки встановлені протягом досить тривалого періоду розвитку і, отже, статистична інформація може дозволити встановити основні параметри функціонування цих систем.

Розвиток макроекономічних систем відбувається циклічно. Тут фази підйому змінюються фазами спаду, після чого спостерігається зростання і т.д. Якщо виходити з довгострокової тенденції функціонування даної системи, то вона подається прямолінійним трендом з додатним або від’ємним нахилом. Тоді цикли можна розглядати як коливання динамічних систем та їх складових навколо відповідних трендів.

Моделювання циклів потребує досить тривалого періоду функціонування досліджуваної системи, протягом якого повинні стабілізуватись взаємозв’язки між її окремими елементами.

Циклічність розвитку такої системи обумовлена тим, що в ній розповсюджуються гармонічні хвилі. Основна задача, яка тут виникає, полягає у визначенні значущих гармонік, які суттєво впливають на макроекономіку країни. Між загальною кількістю значущих гармонік і числом фазових координат, за допомогою яких можна описувати дану динамічну систему, встановлюється взаємно-однозначний зв’язок.

30 Секція: «Математика. Математична фізика. Комп’ютерні науки»

П’ята студентська конференція «Перший крок у науку», 29 грудня 2013 р., Суми, Україна Тому розмірність n фазового простору заздалегідь невідома і повинна визначатись в процесі виявлення значущих гармонічних хвиль, характерних для даної динамічної системи.

Методика дослідження полягає у виділенні прямолінійних трендів, навколо яких відбуваються гармонійні коливання, розкладанні залишків для випусків секторів в дискретний ряд Фур’є, в параметричній ідентифікації модельних траєкторій і встановленні значущих гармонік, що мають однакові частоти коливань, у всіх секторах. Тренд кожної фазової координати залежить від частот, на які налаштовані гармонічні хвилі, що їй відповідають. І, навпаки, на гармоніки, що характеризують кожну фазову координату, впливає тренд навколо якого вони коливаються. Кількості значущих гармонік у розкладі різних фазових координат можуть різнитись.Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 19 |
 
Похожие работы:

«Гуменюк А. Ф.ЕЛЕКТРИКА ТА МАГНЕТИЗМ Посібник із курсу загальної фізики (Для фізичних спеціальностей університетів) Київ 2007 Зміст Передмова Фундаментальні взаємодії у природі Типи взаємодій. Інтенсивність взаємодій. Далекодійні та близькодійні взаємодії. Фізичний вакуум. Глава 1. Електричне поле у вакуумі 1.1. Властивості електричного заряду Поняття електричного заряду. Два типи заряду. Елементарний заряд. Адитивність заряду. Інваріантність заряду. Закон збереження електричного заряду. Про...»

«Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” «БІОФІЗИКА» МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт Київ «Політехніка»-0Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” «БІОФІЗИКА» МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки 6.0909-«Прилади», 7.090905 «Медичні прилади та системи» приладобудівного факультету...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ _ 78 МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ «НАУКОВІ ЗДОБУТКИ МОЛОДІ — ВИРІШЕННЮ ПРОБЛЕМ ХАРЧУВАННЯ ЛЮДСТВА У XXI СТОЛІТТІ» ЧАСТИНА 1 2 – 3 квітня 2012 р. _ Київ НУХТ Програма і матеріали 78 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 2 – 3 квітня 2012 р. —...»

«Міністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій 80 МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті” Частина 10–11 квітня 2014 р. Київ НУХТ Програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті”, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014 р. – Ч.4....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Д.О. Воронович, І.В. Луньов, А.М. Охрімовський, О.В. Подшивалова ЕЛЕКТРИКА Й МАГНЕТИЗМ Навчальний посібник до лабораторного практикуму Харків «ХАІ» 2011 УДК [53 + 537 + 537.6] (076.5) Е45 Рецензенти: д-р фіз.-мат. наук, проф. М.І. Гришанов, доц. В.П. Олефір Воронович, Д. О. E45 Електрика й магнетизм [Текст]: навч. посіб. до лаб. практикуму / Д.О....»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Лісова Т.В. Моделі та методи сучасної теорії тестів Навчально-методичний посібник This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. УДК 371 ББК 74.04(4Укр)я73 Роботу виконано в рамках міжнародного...»

«Еколого-географічні аспекти і проблеми природокористування Наукові записки. №1. 2010. УДК 911:630*22:504.73] (477.83-25) Олег БАБИЧ ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ЛІСОВИХ ГЕОСИСТЕМ ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ М. ЛЬВОВА У статті розглянуто фізико-географічні особливості, категоріальну та територіальну структуру мережі лісових урочищ. Досліджено геоекологічний стан лісових геосистем їх просторово-часове функціонування. На прикладі ландшафтних геокомплексів надано оцінку рекреаційного потенціалу. Розкрито потенційні та...»

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо застосування засобу Дезактін з метою дезінфекції об’єктів та достерилізаційного очищення виробів медичного призначення 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Назва засобу дезінфекційний засіб Дезактін за ТУ У 22920528.002Фірма виробник ТОВ Делана (Україна).1.3. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %: 1,3-дихлор-5,5-диметилгідантоїн (дихлорантин) 21,0-23,0 (діюча речовина); 5,5-диметилгідантоїн 12,4-16,4; диспергатор 9,0-12,0; аніонні поверхневоактивні речовини...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра економічної кібернетики МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи Для студентів галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” за напрямом 6.030502 “Економічна кібернетика” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 330.45(073) М7 Рекомендовано до видання методичною радою банківського факультету Державного вищого навчального закладу “Українська...»

«Л.В. Непорожня, Н.М. Меньшикова, А.М. Петренко ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА «Збірник завдань для проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів в основній школі. Фізика. 10 клас.» розроблено відповідно до чинної навчальної програми з фізики для учнів 7–9 класів. У збірнику містяться різнорівневі завдання, що згруповано в 10 варіантів. Критерієм складності завдання є кількість логічних кроків, які необхідно виконати для його розв’язання. Структура варіанта тесту...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»