WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«Методичні вказівки до практичних робіт та самостійної роботи студентів з курсу «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності 090802 «Електронні прилади і пристрої» денної форми ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки,

молоді та спорту України

Сумський державний університет

Методичні вказівки

до практичних робіт та самостійної роботи студентів

з курсу «Вступ до спеціальності»

для студентів спеціальності

090802 «Електронні прилади і пристрої»

денної форми навчання

Суми

Сумський державний університет

Методичні вказівки до практичних робіт та самостійної

роботи студентів з дисципліни «Вступ до спеціальності» для

студентів спеціальності 090802 «Електронні прилади і пристрої»

денної форми навчання/ Укладач: І.В. Чешко Кафедра прикладної фізики Вступ Спеціальність «Електронні прилади і пристрої» це напрям підготовки інженерів електронної техніки і магістрів для роботи на промислових підприємствах, всіх сферах бізнесу та в науководослідних установах, робота яких пов`язана із розробкою, програмуванням і застосуванням комп’ютерно-інформаційних систем, сучасними напрямками нано- і оптоелектроніки, сенсорної техніки, використанням методів аналізу твердих тіл електронно-мікроскопічних, мас-спектрометричних та інших.

Даний курс має на меті роль введення в коло питань, які стосуються стадії професіоналізяції особистості. Перехід від стадії вибору професії до стадії професійної підготовки характеризується технологічними труднощами розвитку особистості, які в основному обумовлені дефіцитом інформації про специфіку майбутньої професійної діяльності, а також нехваткою знань студента про себе як майбутньому суб’єкту цієї діяльності. Основними завданнями цього курсу є підвищення рівня професійної орієнтованості першокурсників, формування уявлень у них про професії. Змістовний аспект курсу пов’язаний з інформаційною і психологічною допомогою в усвідомленні здійсненого професійного вибору.

Дисципліна «Вступ до спеціальності» передбачає виконання ряду практичних робіт та самостійне опрацювання матеріалу.

Практичні заняття проводяться у формі семінару або безпосередньо у вигляді практичної роботи. На семінарі студенти готують короткі доповіді за питаннями семінарського заняття та доповідають їх аудиторії з використанням наглядних засобів (мультимедійні презентації, плакати, записи на дошці). На практичній роботі студенти розв’язують певні завдання або виконують певні вправи з теми практичного заняття. За свої доповіді та відповіді в аудиторії на кожному занятті студенти мають змогу отримати бали згідно регламенту дисципліни «Вступ до спеціальності».

ЗМІСТ С.

1 Вступ 2 Розділ 1. Практичні заняття

2.1 Практичне заняття №1 «Етапи розвитку 5 електроніки»

2.2 Практичне заняття №2 «Умовні графічні позначення та стандарти схемотехніки»

2.3 Практичне заняття №3 «Маркування виробів 1 електроніки»

2.4 Практичне заняття №4 «Особливості 14 використання цифрової електроніки»

2.5 Практичне заняття №5 «Прилади квантової 18 електроніки»

2.6 Практичне заняття №6 «Інформаційна культура інженера електронної техніки»

2.7 Практичне заняття №7 «Автоматичні системи управління»

2.8 Практичне заняття №8 «Правила оформлення бібліографічних посилань по тексту та окремим списком»

3 Розділ 2. Самостійна робота студента 21

3.1 Тема 1. «Історія створення електроніки» 21

3.2 Тема 2. «Нобелівські лауреати з фізики в області 2 електроніки»

3.3 Тема 3. «Практичне застосування 26 оптоелектронних технологій»

3.4 Тема 4. «Інженерна діяльність фахівця з 28 електронних приладів та пристроїв»

3.5 Тема 5. «Основи інформаційної культури 30 інженера»

РОЗДІЛ 1. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

–  –  –

Питання семінару

1. Передумови появи електроніки.

2. Історія створення перших електронних приладів.

3. Становлення електроніки як самостійної галузі.

4. Огляд основних етапів розвитку електроніки.

5. Сучасний стан розвитку електроніки.

Методичні вказівки Фундамент електроніки було закладено працями фізиків в XVIII– ХІХ ст. Перші о світі дослідження електричних розрядів повітря що його академіки Ломоносов і Рихман у Росії незалежно від нього американський учений Франкель.

Передумовою появи електроніки можна вважати період 1800

- 1830 р. коли було створенно «вольтовий стовп» - перший електрохімічний генератор, а слідом за ним «величезної щонайпаче батареї» В. В. Петрова, за допомогою якої їм була отримана електрична дуга й зроблена багато нових відкриттів.

Найважливішими досягненнями цього періоду є відкриття основних властивостей електричного струму, законів Ампера, Био - Савара, Ома, створення прообразу електродвигуна, першого індикатора електричного струму (мультиплікатора), установлення зв'язків між електричними й магнітними явищами.

У 1830-1870 р. з'явилося відкриття М. Фарадеєм явища електромагнітної індукції, створення першого электромашинного генератора. Розробляються різноманітні конструкції електричних машин і приладів, формулюються закони Ленца й Кирхгофа, створюються перші джерела електричного висвітлення, перші электроавтоматические прилади, зароджується електровимірювальна техніка. Однак широке практичне застосування електричної енергії було неможливо через відсутність економічного електричного генератора.

При підготовці питання щодо етапів розвитку електроніки слід дотримуватися наступного поділу.

1 етап - до 1904 р. (в1873 г. А. Лодигін винайшов лампу розжарювання з вугільним стрижнем; в1883 г. Т. Эдісон відкрив явище термоелектронної емісії; в1874 г. Ф. Браун відкрив випрямний ефект у контакті металу з напівпровідником; в1895 г.

А. Попов використовував цей ефект для детектування радіосигналів і т.д.).

2 етап - до 1948 р. період розвитку вакуумних і газорозрядних електроприладів (в 1904 р. Д. Флеминг сконструював електровакуумний діод; в 1907 р. Лі-де-Форест винайшов тріод; в1920 році Бонч-Бруевич розробив генераторні лампи з мідним анодом і водяним охолодженням, потужністю до1 кВт; в 1924 р. Хеллом розроблена екранована лампа із двома сітками (тетрід) і в 1930 р. лампа із трьома сітками (пентод); в 1929 р. В. Зворикіним був винайдений кінескоп; з 30-х років ведеться розробка приладів СВЧ-діапазону і т.д.).

У цей час електровакуумні прилади займають значну нішу в ряді існуючих класів приладів електроніки й працюють в області високих рівнів потужностей 3 етап - з 1948 р. – період створення й впровадження дискретних напівпровідникових приладів.

4 етап - з 1960 р. – період розвитку мікроелектроніки (Роберт Нойс запропонував ідею монолітної інтегральної схеми й, застосувавши планарну технологію, виготовив перші кремнієві монолітні інтегральні схеми).

Розвиток серійного виробництва інтегральних мікросхем ішов етапами:

1) 1960 – 1969 рр. – інтегральні схеми малого ступеня інтеграції.

2) 1969 – 1975 рр. – інтегральні схеми середнього ступеня інтеграцій.

3) 1975 – 1980 рр. – інтегральні схеми з великим ступенем інтеграції.

4) 1980 – 1985 рр. – інтегральні мікросхеми з надвеликим ступенем.

5) З 1985 р. – інтегральні мікросхеми з ультравеликим ступенем інтеграції.

5 етап – з 80-х років розбудовується функціональна електроніка, що дозволяє реалізувати певну функцію апаратури без застосування стандартних базових елементів (діодів, резисторів, транзисторів і т.д.), базуючись безпосередньо на фізичних явищах у твердому тілі.

6 етап - в останні роки розбудовується новий напрямок наноелектроніка. Нанотехнології дозволяють маніпулювати атомами, що дає можливість конструювати нові прилади з якісно новими властивостями.

Цей поділ є умовним і деякій літературі можливо зустріти інші його варіанти.

Контрольні запитання

1. Які фізичні відкриття заложили фундамент розвитку електроніки?

2. Скільки основних етапів розвитку електроніки можна виділити?

3. По якім ознакам поділяють розвиток електроніки на певні періоди?

4. Коли розпочався сучасний етап розвитку електроніки?

Рекомендована література

1. Гейтс Э. Д. Введение в электронику - Ростов на Дону:

Феникс, 1998. - 638с.

2. Стахів П.Г., Коруд В.І., Гамола О.Є. та ін., Основи електроніки з елементами мікроелектроніки: навч. посіб.

— Львів : Магнолія Плюс, 2006. — 225 с.

3. Малютин А. Е., Филиппов И. В. История электроники. Москва: Электронный учебник — РГРТА, 2006.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


4. Кашкаров А.П. Электронные конструкции XXI века.

Москва: РадиоСофт, 2007. - 128 с.

5. Гейтс Э. Д. Введение в электронику - Ростов н/Д : Феникс, 1998. - 638с.

6. Алфимова М.М. Занимательные нанотехнологии. — Москва: Бином, 2011. — С. 96.

Практичне заняття №

УМОВНІ ГРАФІЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СТАНДАРТИ

СХЕМОТЕХНІКИ

Питання практичної роботи

1. Умовні графічні позначення активних та пасивних елементів.

2. Стандарти та особливості цифрової та аналогової схемотехніки.

3. Умовні графічні позначення в різних розділах електроніки (вакуумна електроніка, гелеоелектроніка, квантова електроніка та ін.).

4. Відмінності між умовними графічними позначеннями радянського та зарубіжного зразків.

Теоретичні відомості Електрична схема — це технічний документ, що містить у вигляді умовних графічних зображень чи позначень інформацію про будову виробу, його складові частини та взаємозв'язки між ними, дія якого ґрунтується на використанні електричної енергії.

Схема електрична принципова – графічне зображення, за допомогою умовних графічних і буквено-цифрових позначень, зв’язків між елементами електричного пристрою. Схема електрична принципова, не показує взаємного (фізичного) розміщення елементів, а лише вказує на те, які елементи з якими з’єднуються. Зазвичай, при розробці радіоелектронного пристрою, процес створення схеми електричної принципової є проміжною ланкою між стадіями розробки функціональної схеми і проектуванням друкованої плати.

Структурні електричні схеми розробляються на першому етапі проектування. На структурних схемах зображуються основні елементи. Цей вид схем дає загальну уяву про роботу електроустаткування і позначаються у шифрі основного напису символами Э1.

Принципові електросхеми розділяються на два типи.

Перший тип (повна принципова схема) служить для відображення силових мереж. В залежності від призначення креслення, на схемі можуть знаходитися окремо кола живильної і розподільчої мереж, так і їх суміщені зображення. На основі повної принципової схеми створюються «локальні» принципові електричні схеми – другий тип, що включає в себе зображення окремих об’єктів, наприклад, принципова схема блоку управління.

При складанні принципових електричних схем слід враховувати наступні фактори:

всі елементи електричного пристрою показуються окремо і розміщуються в різних місцях схеми в залежності від порядку виконуваних дій;

на електросхемі показуються всі електричні зв’язки елементів, що входять в неї;

релейно-контактні схеми складають з урахуванням мінімального навантаження контактів реле;

при створенні схеми слід використовувати мінімально можливу кількість елементів, тим самим підвищуючи надійність обладнання;

слід використовувати засоби електричного захисту і блокування, які допоможуть уникнути аварійних ситуацій;

в складних схемах доцільно використовувати сигнальні системи;

для зручності монтажу всі затискачі елементів і проводи на схемі маркуються.

В табліці1 представлено умовні графічні позначення основних виробів електроніки.

Всі елементи на схемі повинні бути визначені однозначно.

Для цього дані про елементи записують в таблицю, яку заповнюють зверху вниз і розміщують на першому аркуші, або виконують у вигляді самостійного документа на форматі А4.

Кожний елемент схеми повинен мати позиційне позначення, яке включає в себе позначення літерою та порядковий номер.

Наприклад, позначення літерою: резистор – R, конденсатор

– С, котушка індуктивності – L, амперметр – А, вольтметр – V, генератор – Г, діод напівпровідниковий – Д, дросель – Др, кнопка

– Кн, прилад електронний – Л, двигун – М, запобіжник – Пр, реле

–  –  –

– Р, тріод напівпровідниковий – Т, трансформатор – Тр і т.д.

Позиційне позначення виконують поряд з умовним знаком праворуч від нього або над ним. Порядкові номери призначаються відповідно до послідовності розташування елементів зверху вниз і зліва направо.

Завдання для розв’язування Завдання 1. Назовіть всі елементи запропонованих електричних схем на рис.12-21.

–  –  –

Рис.6. Електрична схема індикатора напруги акумулятора Рис.7. Електрична схема пристрою зарядки акамулятора Рис.8. Електрична схема телефоної приставки Рис.9. Пристрій автоматичного зарядного пристрою

–  –  –

Завдання 2. Нарисуйте умовне графічне позначення:

а) діодної лампи, конденсатора змінної емності, трансформатора, фоторезистор;

б) тріодної лампи, конденсатора постійної емності, стабілітрона, оптопари;

в) варікапу, конденсатора змінної емності неполяризований, коксіального кабелю, фотодіоду;

г) трансформатора без сердечника, запобіжника, резистора змінного наміналу, фототранзистора;

д) операційного підсилювача, напівровідникового транзистора, котушки індуктивності, коаксіально кабелю;

е) гальваничного елементу, конденсатора неполяризованого, шини, напівровідникового діоду;

ж) лампи розжарювання, резистора постійного наміналу, форотранзистора, варистору;

з) подстроечного конденсатора, тунельного діоду, трансформатора, стабілітрону;

і) тріодної лампи, конденсатора постійної емності, стабілітрона, оптопари;

и) трансформатора без сердечника, запобіжника, резистора змінного наміналу, фототранзистора;

к) операційного підсилювача, напівровідникового транзистора, котушки індуктивності, коаксіально кабелю.

Контрольні запитання

1. Дайте визначення електричній схемі.

2. З чого складається електрична схема?

3. Які основні правила складання електричних схем?

4. Чим відрізняється принципова електрична схема від функціональної електричної схеми?

5. Що таке умовні графічні позначення виробів електроніки?

6. Які має умовні графічні позначення резистор, конденсатор, транзистор, діод, дросель, трансформатор, логічний елемент, операційний підсилювач?

Рекомендована література

1. Стахів П.Г., Гомоля О.Є. Основи електроніки:Pages:   || 2 | 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ТІЄКУРА ІВ УДК 658:512.011:681.326:519.713 ВЕКТОРНО-ЛОГІЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ВБУДОВАНОГО ТЕСТУВАННЯ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ НА КРИСТАЛАХ 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2012 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у Харківському національному університеті радіоелектроніки, Міністерство освіти і науки,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ CУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ На правах рукопису Дехтярук Леонід Васильович УДК 539.292 ЕЛЕКТРОННІ ТРАНСПОРТНІ ЕФЕКТИ У БАГАТОШАРОВИХ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМАХ 01.04.07 – фізика твердого тіла Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Науковий консультант: Проценко Іван Юхимович Заслужений діяч науки і техніки України, доктор фізико математичних наук, професор Суми – 2008 ЗМІСТ СТР СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” БУРМАК АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ УДК 669.11.018:621.785 ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРНО-ФАЗОВИХ СТАНІВ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМУ УДАРНОМУ ОБРОБЛЯННІ ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОВЕРХНІ АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ Д16 Спеціальність 05.16.01 – металознавство та термічна обробка металів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в...»

«Магістерська програма спеціальності 8.04020401 «Прикладна фізика» Інформація про кафедру термоелектрики Завідувач кафедри – Анатичук Лук’ян Іванович Працюють на кафедрі: професорів –1; докторів наук – 2; доцентів – 3; кандидатів наук – 6. Монографії, підручники з грифом МОНМСУ, методичні посібники 1. Анатычук Л.И. Термоэлементы и термоэлектрические устройства. – К.: Наукова думка, 1979. – 768 с. 2. Анатычук Л. И., Лусте О. Я. Микрокалориметрия. – Л.: Вища школа, 1981.– 160 с. 3. Анатычук Л.И.,...»

«Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Тестові завдання з фізики. Задачі і запитання для абітурієнтів фізикоматематичного факультету Кіровоград – 2003 ББК 22.3 р Т – 36 УДК 53 (07) Т – 36 Тестові завдання з фізики. Задачі і запитання для абітурієнтів фізико-математичного факультету /За ред. С.П.Величка, Н.В. Подопригори. – 3-е вид., доп. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2003.– 144с. Автори: Величко С.П., Вовкотруб В.П., Кононенко С.О., Подопригора...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _ Іванов С.В. «» 2013 р. ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять для студентів за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Реєстраційний номер електронних СХВАЛЕНО методичних рекомендацій у НМВ на засіданні кафедри технології цукру і підготовки води Протокол № 7 від 19 лютого 2013 р. Київ...»

«ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ 105 УДК 323.1 (477) О.В. Долгов, канд. політ. наук, доцент Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова Французький бульвар, 22, м. Одеса, Україна, 65968 ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ КОРДОНІВ ЯК ЧИННИКА ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ Аналізуються основні етапи і теорії дослідження політичного простору в якості чинника політичного процесу. Ключевые слова: лімологія, політичний кордон, контактна зона, політичний процес, держава, природний кордон....»

«1. ПІБ Камінський Олександр Віталійович 2. Назва Підвищення ефективності промислового та індивідуального теплота водопостачання на основі комбінованого використання вторинних та альтернативних енерго-ресурсів 3. Спеціальність 05.14.06. – „ технічна теплофізика та промислова теплоенергетика ” 4. Місце роботи НВО «Криогенмаш»5. Де виконана дисертація Одеський національний політехнічний університет 6. Науковий керівник Мазуренко Антон Станіславович, д.т.н, професор 7. Опоненти Нікульшин Володимир...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия: География. Том 22 (61). 2009 г. № 2. С.59-69. УДК 911.52 ГЕНЕЗИС І СТРУКТУРА ГЕОКОМПЛЕКСІВ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ВОЛИНСЬКОЇ ВИСОЧИНИ Карпець Ю. М. Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, e-mail: karpets_yu@ukr.net На підставі аналізу літературних, фондових та польових матеріалів схарактеризовано генезис та структуру ландшафтів Волинської височини. Ключові слова: ландшафт, місцевість, генезис,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ Миколаївський національний аграрний університет ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» НААН України Київський національний університет імені Тараса Шевченка Національний інноваційний кластер «Родючість ґрунтів» Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків, Миколаївське відділення Українське географічне...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»