WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Хроніка Молодіжний симпозіум з історії науки і техніки «Пріоритети української науки» 25–26 квітня 2013 р. у межах проведення Всеукраїнського фестивалю науки, спрямованого на ...»

Хроніка

Молодіжний симпозіум з історії науки і техніки

«Пріоритети української науки»

25–26 квітня 2013 р. у межах проведення Всеукраїнського фестивалю науки,

спрямованого на популяризацію наукових знань та їх історії, втретє відбувся

Молодіжний симпозіум з історії науки і техніки «Пріоритети української науки». У

симпозіумі брали участь студенти, аспіранти, молоді вчені, викладачі та науковці

університетів і наукових установ України, Росії, США, Туреччини, Узбекистану,

Татарстану.

Учасники з України представляли наступні міста – Київ, Дніпропетровськ, Харків, Одесу, Львів, Черкаси, Чернігів, Полтаву, Суми, Ніжин, Маріуполь, Переяслав-Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Севастополь, Тернопіль, Павлоград, Білу Церкву, Херсон, Кременчук, Донецьк, Керч, Кіровоград.

Симпозіум складався з 2 конференцій. 25 квітня 2013 р. відбулася щорічна XI Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Історія розвитку науки, техніки та освіти» за темою «Розбудова дослідницького університету», яка всьоме проходить у рамках Всеукраїнського фестивалю науки та втретє – в рамках Молодіжного симпозіуму з історії науки і техніки. Організаторами конференції виступили фізико-математичний факультет НТУУ «КПІ», Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України та Державний політехнічний музей при НТУУ «КПІ».

Конференція була спрямована на висвітлення значення прикладного аспекту історико-наукових розробок для розбудови дослідницького університету, а також їх використання в навчальному процесі. Питання, що розглядались на конференції, були присвячені відображенню фундаментальних досліджень та сучасних технологій в України та світі крізь призму наукових і науково-технічних шкіл, ролі особистості в науці, висвітленню еволюції фундаментальних ідей та теорій природознавства і техніки, впливу фізики на сучасний технологічний світ, розвитку освіти в Україні та світі, методології викладання фізико-математичних наук, ролі КПІ в розвитку науки та технічної освіти України. Все це дозволяє сформувати науковий світогляд молодої людини, підняти інтерес до вивчення фахових дисциплін, показати минулі та сучасні досягнення в різних галузях знань.

У конференції брали участь представники Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Одеського національного політехнічного університету, Національного університету «Львівська Політехніка», Тернопільського національного економічного університету, Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, Академії муніципального управління, Херсонської державної морської академії, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди», Сумського державний університету, Одеського національний морського університету, Національного університету штату Каліфорнія (США), Інституту фізики НАН України, Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі НАН України, Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України.

Захід відбувався в конференц-залі Науково-технічної бібліотеки НТУУ «КПІ»

ім. Г.І. Денисенка. Привітання та побажання плідної роботи учасникам висловив голова оргкомітету конференції, проректор з наукової роботи НТУУ «КПІ», академік НАН України М.Ю. Ільченко. Він підкреслив, що саме в дослідницькому університеті, яким є КПІ, відбувається інтеграція наукових досліджень і освіти, включаючи використання досліджень у практиці навчання студентів. Декан фізикоматематичного факультету, доктор технічних наук, професор В.В. Ванін наголосив на необхідності підвищення якості фундаментальної освіти в технічному університеті, та на важливості проведення таких заходів для патріотичного виховання молоді, чому сприяє вивчення історії науки і техніки України. Від Ради молодих учених при Державному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації України зі словом привітання виступила секретар Ради О.С. Вашуленко. Вона розповіла, які можливості мають молоді науковці щодо проведення інноваційних досліджень в Україні. Директор Науково-технічної бібліотеки В.Г. Дригайло зазначив, що бібліотека НТУУ «КПІ» сьогодні є потужним науковим осередком, має сучасний електронний каталог та можливості доступу до мережі Інтернет у читальних залах. Провідний науковий співробітник відділу історії науки і техніки Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, доктор історичних наук А.С.Литвинко підкреслила, що третій рік поспіль Молодіжна науково-практична конференція разом із Всеукраїнською конференцію молодих учених-істориків науки, техніки й освіти та спеціалістів, яку проводить Українське товариство істориків науки, ЦДПІН ім.

Г.М. Доброва НАН України та Центр досліджень з історії науки і техніки ім. О.П. Бородіна Державного економіко-технологічного університету транспорту, включені до Молодіжного симпозіуму з історії науки і техніки.

Невідомі факти науково-педагогічної діяльності в Київському університеті академіка М.М. Боголюбова висвітлив у доповіді доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичної фізики механіко-математичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка В.Г. Самойленко. У виступі «Техніка в музеях університетів Європи» директор Державного політехнічного музею при НТУУ «КПІ» Н.В. Писаревська розповіла про формування та склад унікальних колекцій технічних та фізичних приладів університетів Падуї (Італія), Трондхейма (Норвегія), Ополі (Польща) та ін. Доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України В.А. Шендеровський у своїй доповіді «До 150-річчя Володимира Вернадського, Володимира Липського, Георгія Вульфа» зосередив увагу учасників на тому, що українські вчені завжди працювали та працюють на передових рубежах фізичної науки, а тому необхідним є ґрунтовне дослідження їх наукової спадщини.

Програма конференції містила 129 доповіді, серед яких 24 було виголошено як пленарні, 105 – як стендові. До початку роботи конференції було видано Збірник матеріалів. Так, було висвітлено науково-педагогічну діяльність видатного фізикатеоретика академіка О.І. Ахієзера, який навчався в КПІ (В.В.Тицький), розкрито шлях формування наукових інтересів фізика Г.А. Гамова (К.А. Сінягіна), проаналізовано стан розробки питання розвитку наукової фотографії в Україні (О.Ю. Колтачихіна), показано основні етапи створення антарктичного тягача «Харків’янка» (А.С. Томін). Наочна демонстрація деяких дослідів винахідника Н. Тесли була представлена А.О. Носовим за допомогою створеного ним діючого макета. Застосуванню фізичних досягнень у сучасному технологічному світі була присвячена доповідь «Моделі розрахунку втрат потужності сигналу в макростільникових системах зв’язку (Т.В. Тищенко, М.О. Калашник). Внесок українських учених у дослідження властивостей графену висвітлила Ю.М. Кобець.

Цікавий блок доповідей, який стосувався питань освіти, було виокремлено в секцію «Розвиток освіти в Україні та світі. Методологія навчання фізикоматематичних наук». Серед них «Проблеми та перспективи комп’ютеризованого контролю знань в учбових закладах» (С.І. Пильчук), «Холодильна техніка як складова технологічної освіти у вищих технічних закладах» (П.А. Ушенко).

Підсумовуючи результати роботи конференції, заступник голови оргкомітету конференції доцент ФМФ НТУУ «КПІ» Л.П. Пономаренко висловила загальну впевненість у тому, що подібні молодіжні науково-практичні конференції є потужним засобом залучення молоді до науки та формування навичок проведення науково-дослідницької роботи, що в цілому сприяє розбудові дослідницького університету НТУУ «КПІ».

Наступного дня 26 квітня 2013 р. відбулася XVIII Всеукраїнська конференція молодих учених-істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів, присвячена 150річному ювілею академіка В.І. Вернадського. Ці конференції щорічно проводять Українське товариство істориків науки, ЦДПІН ім. Г.М. Доброва, Рада молодих учених при Держінформнауки України та Центр досліджень з історії науки і техніки ім. О.П. Бородіна Державного економіко-технологічного університету транспорту. Захід проводився в актовому залі Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України. Тематика конференції охоплювала наступні питання: роль В.І. Вернадського в інституціалізації вітчизняної науки ХХ ст.;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


історія науки як складова історії культури; історія Національної Академії наук України; академічні інститути України як осередки формування нових наукових напрямів; фундаментальні дослідження та розвиток сучасних технологій у наукових інститутах та університетах України крізь призму наукових та науковотехнічних шкіл; історична біографістика вчених та організаторів науки; 50-річний досвід історико-наукових досліджень в Україні.

Оргкомітетом було одержано 86 доповідей, 60 учасників були присутні особисто. Робота конференції складалась з пленарного засідання та 4 секцій:

Історія становлення фізико-математичних наук та астрономії в Україні та світі;

Розвиток технічних наук і технологій в Україні у світовому контексті; Істориконаукові дослідження розвитку медико-біологічних, сільськогосподарських наук та наук про землю; Етапи розвитку суспільно-гуманітарного знання: історичні, філософські, економічні та педагогічні науки.

На урочистому відкритті конференції з привітаннями та побажаннями плідної роботи виступили д.ф.-м.н., професор, Президент Українського товариства істориків науки, завідувач відділу історії науки і техніки ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України Ю.О.Храмов; д.б.н., професор, Голова Центру досліджень з історії науки і техніки ім. О.П. Бородіна Державного економіко-технологічного університету транспорту О.Я. Пилипчук; к.е.н., секретар Ради молодих учених при Державному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації України О.С. Вашуленко.

Значне зацікавлення аудиторії викликали пленарні доповіді:

"В.І. Вернадський та наука України» д.і.н. А.С. Литвинко, «Пріоритети в науковотехнологічній політиці незалежної України: історія еволюції уявлень і боротьби поглядів» д.е.н., професора О.С. Поповича, «Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених: підсумки 10 проведених конкурсів» к.е.н. О.В. Красовської, «Віхи історії розвитку радіотехнологій в Криму» к.т.н. П.П. Єрмолова. Пленарне засідання було змістовно завершене переглядом науково-популярного фільму про життя та діяльності академіка Д.К. Заболотного.

Серед ґрунтовних виступів учасників секційних засідань були, зокрема, наступні: «Родина вченого-статистика А.С. Бориневича: представники одеської інтелігенції» О.І. Ісаєвої з Дніпропетровського національного університету ім.

Олеся Гончара; «Закордонне відрядження Г.А. Гамова як можливість входження в міжнародне наукове співтовариство» К.А. Сінягіної з Одеського національного політехнічного університету; «Внесок науково-виробничих підприємств Дніпропетровського регіону в теорію механічних коливань та хвиль у ракетнокосмічній техніці» Є.В. Горбенко і Г.І.Сокол з Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара; «В.С. Будник та В.М. Ковтуненко: грані стосунків (до 100-річчя від дня народження В.С. Будніка) О.О.Чаплиц з ДП «КБ «Південне»

ім. М.К. Янгеля; «Внесок професора В.В. Правдича-Немінського в розвиток електрофізіології в першій половині ХХ століття» К.С. Вариводи з ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди»; «О. Г. Черняхівський (1869-1939) – дійсний член наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка у Львові» В.В. Галах з Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН; «Науково-педагогічна діяльність Ж.Е. Жілібера та її вплив на розвиток ботанічних і медичних знань в українських землях на межі XVIII – XIX ст.» Н.М. Шиян, Л.В. Зав’ялової та О.М. Оптасюк з Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України; «Філософський аналіз сучасної кризи психологічної науки» М.М. Орищенка з Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка; «Значення кольору та символіки в становленні та розвитку дизайну» І.Ф. Саєнко з Черкаського державного технологічного університету.

Традицією симпозіуму є проведення фахової екскурсії для його учасників.

Цього року відбулася екскурсія до Музею медицини України.

Такі заходи є підготовчим майданчиком для майбутніх аспірантів, які потім приходять в аспірантуру з історії науки і техніки, стимулюють залучення молоді до науки та формування в неї навичок дослідницької роботи й наукового світогляду.

–  –  – 
Похожие работы:

«Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З МАТЕМАТИКИ для абітурієнтів фізико-математичного факультету Кіровоград 200 ББК Тестові завдання з математики для абітурієнтів фізикоматематичного факультету. За редакцією Ю.І. Волкова.– Кіровоград: РВЦ КДТУ ім. В.Винниченка. 2002.–77с. Автори: Волков Ю.І., Войналович Н.М., Малюк Н.Г. У посібнику подані тестові завдання з математики, які призначені для проведення вступних іспитів на...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА НЕПОРОЖНЯ Лідія Вікторівна УДК 372. 853 МЕТОДИЧНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ ХВИЛЬОВОЇ І КВАНТОВОЇ ОПТИКИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис Роботу виконано в Інституті педагогіки АПН України доктор педагогічних наук, професор Науковий...»

«УДК 621.373.43:537.523 В. Чигінь, П. Горун Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра фізики ПИТОМІ ВТРАТИ ПОТУЖНОСТІ ГАЗОВОГО РОЗРЯДУ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗБУДЖЕННЯ ЕКСИПЛЕКСНИХ МОЛЕКУЛ У СУМІШІ Ar-Kr-Xe-Cl2 © Чигінь В., Горун П., 2009 V. Chyhin, P. Gorun SPECIFIC LOSSES OF GAS DISCHARGE POWER AND EFFICIENCY OF EXCIPLEX MOLECULES EXCITATION IN MIXTURE OF Ar-Kr-Xe-Cl2 © Chyhin V., Gorun P., 2009 Проведено чисельне моделювання розряду у чотирикомпонентній газовій суміші Ar-Kr-Xe-Cl2,...»

«Академія педагогічних наук України Державна науково-педагогічна бібліотека України Семен Устимович Гончаренко До 75-річчя від дня народження Каталог виставки Випуск 15 Київ 2003 Укладач та відповідальна за випуск Л.О. Пономаренко, завідувач відділу ДНПБ України Комп’ютерний набір, верстка і дизайн Т.С.Бережна Зміст Вступ Вчений високої думки, академік, педагог: Життєвий і творчий шлях Семена Устимовича Гончаренка ТВОРИ С. У. ГОНЧАРЕНКА Дисертації Педагогічні концепції, стандарти Теоретичні...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Загальна фізика. Оптика» (Частина ІІІ) Київ – 2010 УДК 535 Рецензент д-р фіз.-мат. наук, проф. В.С. Овечко Рекомендовано вченою радою радіофізичного факультету (протокол №3 від 8 листопада 2010 року) Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Загальна фізика. Оптика» / Упорядники: В.І. Кисленко, В.М. Стецюк. – К.: Видавнича лабораторія радіофізичного факультету, 2010. – Ч. ІІІ. – 44...»

«Українське товариство істориків науки Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України Центр досліджень з історії науки і техніки ім. О.П.Бородіна ПРОГРАМА ХVII ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ-ІСТОРИКІВ НАУКИ, ТЕХНІКИ ТА ОСВІТИ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ за темою: ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ Київ, 20 квітня 2012 р., 10.00 Оргкомітет: Професор, д.ф.-м.н. Ю.О. Храмов (голова); професор, д.б.н. О.Я. Пилипчук (співголова); провідний науковий співробітник,...»

«СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Леонов Дмитро Сергійович УДК 539.21:548.4:536.42:669.018 МОДЕЛІ СТРУКТУРНИХ ЗМІН У (КВАЗИ)БІНАРНИХ ТВЕРДИХ РОЗЧИНАХ (Ti1cWc)B2 ТА ГЦК-Ni1cAlc: ТЕРМОДИНАМІКА І КІНЕТИКА 01.04.07 — фізика твердого тіла Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Суми – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Технічному центрі НАН України. Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Куницький Юрій Анатолійович,...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА ОРШАНСЬКИЙ Леонід Володимирович УДК 378:371.13.036 (043.3) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ХУДОЖНЬО-ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З КУРСУ “ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА” (Розділ “Оптика”. Частина перша) Упорядники: В.І. Кисленко В.М. Стецюк І.М. Халімонова Н.П. Харченко Київ Видавничий центр “Київський університет” Лабораторна робота 4.1. ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЦЕНТРОВАНИХ ОПТИЧНИХ СИСТЕМ ТА ЇХ ЕЛЕМЕНТІВ Мета роботи: ознайомлення з деякими сучасними методами оптичних вимірювань і набуття навичок юстування лінз, об’єктивів, телескопів та...»

«Раціональне природокористування і охорона природи Наукові записки. №2. 2010. УДК 553.04 (477.43/44) Роман БРОНЕЦЬКИЙ СУЧАСНИЙ СТАН ОСВОЄНОСТІ БАЛЬНЕОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОДІЛЛЯ Проведено аналіз сучасного стану освоєності бальнеологічних ресурсів Поділля на прикладі родовищ мінеральних вод із затвердженими запасами. Досліджено зміни санаторно-курортних закладів та кількості ліжкомісць з 1995 по 2008 роки. Проаналізовано територіальні відмінності досліджуваних проблем за адміністративними...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»