WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Кафедра фізики, ровесниця Одеському національному політехнічному університету, має всі підстави пишатися своєю дев'яносторічною історією. У її колиски стояли видатні радянські фізики – ...»

VI

Кафедра

Фізики

--Physics

Department

Анисимов Володимир

Олександрович,

кандидат технічних наук, доцент,

завідувач кафедри

Кафедра фізики, ровесниця Одеському національному політехнічному університету, має

всі підстави пишатися своєю дев'яносторічною історією. У її колиски стояли видатні

радянські фізики – академіки Л.І.Мандельштам, М.Д.Папалексі, І.Є.Тамм, яким присвячені

меморіальні дошки на фасаді адміністративного корпусу. Перша в Одеському

політехнічному інституті лекція з фізики була прочитана у жовтні 1918 р. Леонідом Ісааковичем Мандельштамом. Закінчивши Страсбурзький університет (1902 р.) і пропрацювавши в ньому професором під керівництвом нобелівського лауреата К.Ф.Брауна, Л.І.Мандельштам після повернення до Одеси (1915 р.) був обраний приват-доцентом Одеського університету, а потім (1918 р.) професором, першим завідувачем кафедри фізики ОПІ. Микола Дмитрович Папалексі, також випускник Страсбурзького університету, став доцентом (1918 р.) і професором (1922 р.) кафедри фізики Одеського політехнічного інституту.

Імена Л.І.Мандельштама та М.Д.Папалексі нині згадуються у всіх підручниках загальної фізики, зокрема, у зв'язку з експериментальним обґрунтуванням природи носіїв струму в металах за інерцією електронів при крутильних коливаннях котушки. Згодом Л.І.Мандельштам та М.Д.Папалексі заснували радянську радіофізичну школу, виконали основоположні дослідження з нелінійних коливань, розробили метод параметричного збудження електричних коливань, метод радіолокації Місяця (Сталінська премія, 1942 р.).

Ігор Євгенович Тамм, що працював з 1921 р. асистентом кафедри фізики ОПІ, згодом став засновником наукової школи фізиків-теоретиків у СРСР, Героєм Соціалістичної Праці.

Досліджував проблеми ядерної фізики, теорії випромінювання, фізики твердого тіла, фізики елементарних частинок, фізики плазми та керованого термоядерного синтезу. Брав участь у створенні атомної і термоядерної зброї (1946-1953 рр.). За відкриття і пояснення ефекту Черенкова І.Є.Тамму разом з І.М.Франком і П.А.Черенковим присуджена Нобелівська премія (1958 р.).

У перші роки на кафедрі фізики ОПІ викладали також М.А.Аганін, Б.Ф.Цомакіон, К.Б.Романюк, Г.Л.Міхневич, С.І.Солнцев, В.П.Твердий. У важких умовах Громадянської війни та розрухи вони організували навчальний процес, створили навчальні лабораторії фізичного практикуму і демонстраційний кабінет, науково-дослідну лабораторію високого вакууму. Після від'їзду Л.І.Мандельштама до м.Москви і до 1931 р. завідувачем кафедри був Марк Абрамович Аганін, член-кореспондент АН УРСР, геофізик, фахівець у галузі метеорології та земного магнетизму. Під його керівництвом силами Одеської геофізичної лабораторії була виконана магнітна зйомка території України, організована магнітна обсерваторія.

На жаль, досі не віднайдено достовірну інформацію про персональний склад та діяльність кафедри у 1931-1944 рр. Серед тих, хто обіймав посаду завідувача кафедри в цей складний період згадується К.І.Ржепишевський.

Засновником Одеської школи фізиків-ядерників був Заслужений працівник Вищої школи України професор Володимир Володимирович Маляров, який тривалий час у післявоєнний період завідував кафедрами фізики Одеського політехнічного інституту, а потім Одеського інженерно-будівельного інституту. Ним написаний перший у СРСР підручник «Основи ядерної фізики», який був перевиданий багатьма іноземними мовами.

З 1957 р. до 1983 р. кафедрою фізики завідував відомий вчений, прекрасний педагог і видатний організатор наукових досліджень професор Андрій Васильович Кортнев. На початку його діяльності колектив кафедри був нечисленним (О.О.Васильковський і Г.М.Гасюк, Л.Ф.Розенберг, З.М.Гирдимова, С.І.Лучич, Г.Я.Брейтбарт, Г.М.Вальдер, В.В.Спаська). За короткий час А.В.Кортнев перебудував навчальний процес, залучив до роботи молодих випускників фізичного факультету Одеського державного університету (І.І.Кононову, А.М.Куценка, Ю.В.Рубльова, Д.Ю.Главацького, Л.Г.Куценко, В.Г.Кунцевську, Р.В.Протопопова, В.А.Ловягина, В.К.Макарова, Т.В.Макарову, Т.М.Сліозберг, В.О.Трофимова, Г.С.Кащенко, В.Ф.Флору, А.Ф.Назаренка, Н.В.Мартиновську). Був побудований п'ятиповерховий учбово-лабораторний корпус, обладнані сучасні науково-дослідницькі лабораторії, зразковий фізичний практикум, спеціалізовані фізичні аудиторії та демонстраційний кабінет. У видавництві «Высшая школа» (м. Москва) була опублікована серія підручників для вищих навчальних закладів: «Практикум по физике», «Практикум по электричеству с элементами программированного обучения», «Сборник задач по общему курсу физики» (витримав три видання у Варшаві польською мовою).

А.В.Кортнев став засновником наукового напрямку кафедри – досліджень з прикладної акустики та ультразвукової техніки. Під його керівництвом починалися роботи над такими проблемами: генератори, випромінювачі та приймачі ультразвукових коливань; вплив ультразвукових коливань на фізико-хімічні процеси в рідині та на границі «рідина – тверда фаза»; методи та пристрої для вимірювання енергетичних характеристик ультразвукових полів; ультразвукова кавітація та її прояви; інтенсифікація технологічних процесів під впливом ультразвукових коливань; конденсований високовольтний розряд у провідних рідинах; розробка та створення апаратури для гідроакустичних вимірювань.

Завдяки цим роботам стало можливим широке впровадження ультразвуку в промисловість із річним ефектом, у 1,5 млн. крб. У науково-дослідному секторі кафедри працювало до 150 співробітників. За плідну наукову та викладацьку діяльність А.В.Кортнев був нагороджений орденом Леніна.

У 1966-1994 рр. кафедра регулярно видавала Міжвідомчий Республіканський науковотехнічний збірник «Электроакустика и ультразвуковая техника».

На базі кафедри фізики та силами її викладачів у 1966 р. була організована кафедра електроакустики та ультразвукової техніки (Г.М.Гасюк, А.М.Куценко, Р.В.Протопопов, В.В.Флора, В.В.Лисенко, В.А.Ловягин), яка спочатку у складі інженерно-фізичного факультету, а в 1972–1988 р.р. у складі ФАОТ випускала інженерів-електроакустиків. Також на базі кафедри фізики були створені підготовче відділення ОПІ та у 1978 р. кафедра загальноосвітніх дисциплін (В.Г.Вартанов, В.Л.Тараненко, Л.С.Зайцева, А.М.Куценко, С.М.Гончаренко).

У різний час на кафедрі працювали відомі фахівці в галузі напівпровідникової техніки професори М.Т.Міщенко та А.Л.Рвачов, творець теорії тонкої структури рентгенівських спектрів поглинання проф. А.І.Костарьов.

Нині наукові традиції А.В.Кортнева продовжують його учні. Основні напрямки сучасної наукової діяльності:

1. Створення джерел ультразвукових коливань, технологічні застосування ультразвукових коливань, методи вимірювання енергетичних характеристик ультразвукових полів (Заслужений діяч науки і техніки України проф. А.Ф.Назаренко та його послідовники Л.А.Давіденко, В.Ф.Флора, М.Є.Дюбченко, Ю.М.Дудзінський, Т.М.Сліозберг).

2. Дослідження ультразвукової кавітації, ерозійної кавітаційної активності; розробка методів та засобів акустичних вимірювань в умовах кавітації (проф. В.К.Макаров, С.Г.Супрун, Л.А.Давіденко).

3. Нелінійна акустодіагностика напруженого стану середовища та деталей конструкцій (Заслужений діяч науки і техніки України проф. А.М.Куценко, В.О.Анисимов, О.С.Шереметиков, Д.М.Козлов, В.В.Тищенко).

Результати наукових досліджень кафедри, які виконувалися в рамках різноманітних програм, зокрема національних оборонних, а також міжнародних проектів COPERNICUS та INTAS, впроваджені на багатьох підприємствах (наприклад, НВО «Энергия»), відображені у численних публікаціях. Лише за останні три десятиріччя видані 10 монографій, понад 800 статей (серед них більше 100 – в академічних виданнях і 8 – в енциклопедичних), отримано близько 80 авторських свідоцтв та десятки медалей ВДНГ СРСР, неодноразово представлені доповіді на Міжнародних конференціях, захищені три докторські (А.Ф.Назаренко, В.К.Макаров, А.М.Куценко) та десятки кандидатських дисертацій.

З 1983 р. кафедрою завідував проф. Альфред Миколайович Куценко. В 1988 р. кафедру було розділено на дві споріднені кафедри – загальної та теоретичної фізики (завідувач кафедри проф. А.М.Куценко) і загальної та прикладної фізики (завідувач кафедри проф.

А.Ф.Назаренко). У 2000 р. ці кафедри були знову об'єднані, і завідувачем кафедри став доцент Володимир Олександрович Анисимов.

На кафедрі працюють 2 професори, 8 доцентів, 8 старших викладачів, 4 асистенти, 9 інженерів і лаборантів. Серед активних викладачів кафедри – два академіки Академії наук вищої школи України, академік Нью-Йоркської академії наук, лауреат Державної Премії України. До складу Інституту комп’ютерних систем кафедра увійшла у 1983 р. 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт «Числові методи обробки результатів експерименту» з дисципліни «Обчислювальна техніка і програмування» для студентів спеціальності 6.090102 «Фізичне матеріалознавство» Затверджено редакційно-видавничою радою університету, протокол № 1 від 20.01.05 Харків НТУ «ХПІ» 2005 Методичні вказівки до лабораторних робіт «Числові методи обробки результатів...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Тернопільський осередок Українського фізичного товариства Науковий семінар, присвячений 20-річчю Українського фізичного товариства м. Тернопіль, 24-25 листопада 2010 року Матеріали наукового семінару, присвяченого 20-річчю Українського фізичного товариства – Тернопіль: ТНТУ, 2011 – 34 с. У збірнику представлені тези доповідей наукових робіт тернопільських фізиків, які є...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. МЕЧНИКОВА Кафедра теплофізики Фізика теплопровідності та експериментальні методи визначення коефіцієнту теплопровідності речовин Одеса УДК 536.075 В методичному посібнику розглянуті основні задачі стаціонарної теплопровідності та основні методи визначення коефіцієнту теплопровідності. Посібник містить короткі теоретичні відомості про теплопровідність тіл різного агрегатного стану. Рекомендується...»

«Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет КУРС ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Твердотіла електроніка» для студентів спеціальностей 6.090803 «Електронні системи», 6.090802 «Електронні прилади і пристрої», 6.090804 «Фізична і біомедична електроніка» заочної і денної форм навчання Суми Вид-во СумДУ ПЕРЕДМОВА Дисципліна Твердотіла електроніка є вступним предметом у циклі промислової електроніки. Детальний розгляд фізичних процесів і напівпровідникових елементах електронних схем і...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ» НАУКОВІ ЗАПИСКИ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ ВИПУСК 2 КИЇВ 2012 Наукові записки Малої академії наук України, 2012 р., № 2 ЗАСНОВНИК – НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ» ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ «НАУКОВІ ЗАПИСКИ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ» ЗАСНОВАНО У ТРАВНІ 2012 РОКУ УДК 374:001.32](477)(051)+37...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Я. М. ГРИГОРЕНКО Л. В. МОЛЬЧЕНКО ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПЛАСТИН ТА ОБОЛОНОК З ЕЛЕМЕНТАМИ МАГНІТОПРУЖНОСТІ Підручник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів УДК 539.3:620.179.14(075.8) ББК 22.251я73 Григ83 Рецензенти: д-р фіз.-мат. наук, проф. В.Г. Карнаухов, д-р фіз.-мат. наук, проф. Я.Г. Савула, д-р техн. наук, проф. О.О. Рассказов Затверджено Вченою радою Київського національного...»

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу «Біо Хлор –Т» з метою дезінфекції І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Повна назва засобу дезінфекційний засіб «Біо Хлор –Т».1.2. Фірма виробник – ТОВ «Альянс Групп»1.3. Дезинфікуючий засіб «Біо Хлор-Т», містить в якості діючої речовини дихлорізоціанурат натрію. (Na-соль ДХЦК), 65,5 %, з миючим ефектом.адипіновакислота 10% бікарбонат натрію – 20%, сульфат натрію 4,5%. Термін придатності засобу в нерозкритій упаковці виробника 5 років. Термін придатності робочих...»

«Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Наукова бібліотека Інформаційний бюлетень Випуск 27 (Березень–грудень 2013 р.) Черкаси – 2014 ББК 78.584 К 53 Книжкова скарбниця : інформаційний бюлетень. Вип. 27 (Березень–грудень 2013 р.). – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – с.Укладач: Демченко Н. В., зав. інформаційно-бібліографічним відділом Схвалено до друку методичною радою наукової бібліотеки (протокол №1 від 31 січня 2013 р.) Перелік умовних позначень А2 –...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» НЕКРАШЕВИЧ ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ УДК 536.248.ТЕПЛОПЕРЕДАВАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МІНІАТЮРНИХ ТЕПЛОВИХ ТРУБ З МЕТАЛОВОЛОКНЕВОЮ КАПІЛЯРНОЮ СТРУКТУРОЮ Спеціальність 05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2014 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі атомних електричних станцій...»

«Цей посібник є другою частиною посібника “Основи фізики вакууму та вакуумної техніки”, перша частина якого “Методи отримання високого й надвисокого вакууму” вийшла з друку у 2001 році (Автори – І.І. Бех, О.Є. Лушкін, Б.І. Михайловський). В ньому детально розглядаються методи вимірювання високого й надвисокого вакууму, розкриваються питання про вимірювання парціальних тисків залишкових газів в електровакуумних приладах, а також питання мас-спектрометричного аналізу в вакуумних системах. Наведені...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»