WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Ігрові форми роботи на уроках фізики та математики Виникнення зацікавлення в учнів предметом залежить в значній мірі від методики викладання, від того, наскільки вміло побудовано ...»

-- [ Страница 1 ] --

Ігрові форми роботи на уроках

фізики та математики

Виникнення зацікавлення в учнів предметом залежить в значній мірі від методики

викладання, від того, наскільки вміло побудовано навчальний процес. Зараз, коли в школі

відбувається спад позакласної роботи, коли збільшується розумове навантаження майже на всіх

уроках, слід задуматися над тим, як підтримати в учнів інтерес до матеріалу, що вивчається, як

активізувати мислення учнів на уроці, стимулювати їх до самостійного пошуку, здобуття знань.

Все це залежить від того яких багаж методичного банку вчителя.

Методичний банк вчителя – це сукупність різних форм діяльності, що використовуються ним під час проведення уроків. Крім традиційних форм (урок-лекція,, урок-семінар, бесіда, диспут та ін.) методичний банк може і повинен містити також ігрові форми, які дають змогу вносити, різноманітність у процес вивчення теми, викликати й підтримувати інтерес до навчального матеріалу, активізувати творчі здібності учнів, відчути радість від зроблених „відкриттів”, подолання перешкод, виховувати бажання активно, власними силами здобувати знання. Сучасна дидактика, звертаючись до ігрових форм навчання на уроках, розглядає в них можливість ефективної організації взаємодії вчителя з учнями, продуктивної форми їх спілкування з властивими їм елементами змагання, безпосередності, непідробленого інтересу.

Гра – творчість. Гра – праця. В процесі гри в дітей виробляються навики зосередженості, самостійного мислення, розвивається увага, бажання до засвоєння знань. Захопившись грою. Учні не зауважують, що вчаться: пізнають, запам’ятовують нове. Орієнтуються в незвичайних ситуаціях. Поповнюють запас понять, розвивають фантазію. Навіть пасивні учні включаються в гру, прикладають всі зусилля, щоб не підвести товаришів, при цьому відчувають свою важливість в процесі навчання.

Організація гри Реалізація ігрових прийомів і ситуацій на уроці проходять по таких напрямках: дидактична мета ставиться перед учнями в формі ігрової задачі; діяльність учнів підпорядковується правилам гри;

навчальний матеріал використовується в якості засобів гри; в учбову діяльність вводиться елемент змагання; успішність виконання дидактичного завдання зв’язується з ігровим результатом.

Основними структурними компонентами дидактичної гри є ігровий задум, правила, ігрові дії, пізнавальний зміст, обладнання, результат гри.

Ігровий задум виражається, як правило, в назві гри. Він закладений в дидактичній задачі, яку потрібно розв’язати.

Кожна гра має правила, які визначають порядок дій і поведінки учнів в процесі гри, сприяють на уроці створенню робочої атмосфери. Тому правила гри повинні розроблятися з врахуванням мети уроку і індивідуальних можливостей учнів. Цим створюються умови для прояву самостійності, наполегливості, розумової активності. Крім цього, правила гри виховують вміння керувати своєю поведінкою, підпорядковуватися вимогам колективу.

Ігрові дії регламентуються правилами гри, сприяють пізнавальній активності учнів, дають можливість проявити учням свої здібності, застосувати набуті знання. Вміння і навики для досягнення мети гри.

Основою гри є пізнавальний зміст. Пізнавальний зміст заключається в засвоєнні тих знань і вмінь, які застосовуються при розв’язуванні учбової проблеми, поставленої грою.

Обладнання гри в значній мірі включає обладнання уроку. Це використання технічних засобів навчання, таблиць, роздаткового матеріалу та ін.

Результат – це фінал гри. Він виявляється у формі розв’язку поставленої проблеми, задачі і дає учням моральне і розумове задоволення. Для вчителя результат гри є показником рівня навчальних досягнень учнів або в засвоєнні, або у їх застосуванні.

При організації гри необхідно продумувати:

Ціль гри. Які вміння і навики в області даного предмета засвоять учні в процесі гри. Якому моменту гри слід надати особливої уваги.

Кількість гравців.

Які дидактичні матеріали знадобляться для гри.

Яким чином затратити найменше часу на пояснення правил гри.

Скільки часу буде затрачено на гру.

Як охопити всіх учнів для участі у грі.

Як організувати спостереження за зайнятістю учнів в ході гри.

Які висновки зробити після гри. Назвати кращі моменти гри. Недоліки, оцінки.

Колективні ігри слід розрізняти за дидактичною метою уроку. Це ігри навчальні, контролюючі і узагальнюючі. Навчальною буде гра, якщо учасник гри набуде нових знань, вмінь і навиків або змушений їх набути в процесі підготовки до гри.

Результат тим кращий, чим чіткішою буде мета пізнавальної діяльності. Контролюючою буде гра, дидактична мета якої складається з повторення, закріплення, перевірки набутих знань. Для участі в ній кожному учаснику гри потрібні певний рівень підготовки. Узагальнююча гра вимагає інтеграції знань. Вона сприяє встановленню між предметних зв’язків, спрямована на набуття вмінь діяти в різних навчальних ситуаціях.

При організації ігор необхідно дотримуватися слідуючи принципів:

правила гри повинні бути простими, доступними для розуміння;

гра не сприятиме виконанню педагогічної мети, якщо викличе бурхливу реакцію, але не дасть достатньо матеріалу для розумової діяльності, не розвиває увагу;

при проведенні гри, пов’язаної із змаганням команд, повинен бути забезпечений контроль за результатами гри з боку всього колективу учнів; облік повинен бути зрозумілим, відкритим і справедливим;

потрібно, щоб кожен учень був активним учасником гри;

при проведенні на уроці декількох ігор складніші і простіші ігри по змісту повинні чергуватися;

в процесі гри учні повинні грамотно проводити свої судження, відповідь повинна бути правильною, чіткою, короткою, суттєвою;

гру необхідно закінчити на даному уроці, отримати результат.

Дидактичні ігри в залежності від змісту матеріалу, способу організації, рівня підготовки, мети уроку можуть бути різного характеру, наприклад бути продуктивними, репродуктивними, творчими, конструктивними, практичними, виховними.

Тематична вікторина Вікторина – одна з ігрових форм проведення уроку, що полягає в змаганні учнів у відповідях на запропоновані запитання ( запитання підбираються так, щоб тему, яка вивчається, подати у зацікавлено-пізнавальному плані). Учні можуть бути поділені на команди або виступати індивідуально.

Основна мета вікторини – в ігровій формі всебічно розглянути винесені на неї питання, дати можливість кожному учневі виявити активність, показати рівень своєї ерудиції.

С т р у к т у р а вікторини.

1. Вступна частина – ознайомлення учнів з умовами проведення вікторини, поділ їх на команди (у раз потреби).

2. Основна частина – відповіді учнів на запропоновані запитання вікторини.

3. Заключна частина – підбиття підсумків, виявлення переможців та найактивніших учасників вікторини.

Складання та розв’язування кросвордів, чайнвордів, ребусів.

(Може проводитися як окремий урок або як фрагмент під час звичайних занять.) Кросворд – вид задачі головоломки, що полягає в заповненні літерами рядків клітинок так, щоб у горизонтальних та вертикальних рядках були утворені задані за значенням слова.

Чайнворд – вид задачі-головоломки, що полягає у заповненні послідовно розташованих (ланцюжком) клітинок словами, що відгадуються, розташованими так, щоб остання літера попереднього слова була першою літерою наступного.

Ребус - загадка, в якій слово або фраза, що відгадується, зображені комбінацією фігур, літер, знаків.

Основна мета – в ігровій формі домогтися запам’ятовування основних термінів і понять теми та їх означень.

С т р у к т у р а.

1. Вступна частина – ознайомлення учнів з правилами гри, забезпечення їх необхідним роздатковим матеріалом (задачі-головоломки можуть бути запропоновані вчителем або складені учнями; складання головоломок починається за деякий час до початку ігрових уроків, наприклад за 1-2 тижні).

2. Основна частина – розгадування кросвордів, чайнвордів, ребусів.

3. Заключна частина – підбиття підсумків, виявлення переможців.

Презентація теми ( Проводиться на початку вивчення теми ) Презентація теми – подання теми, що буде вивчатися, ознайомлення учнів з темою на рівні науково-популярної літератури.

Основна мета – у загальних рисах подати учням тему, показати необхідність і користь її вивчення, викликати зацікавленість до питання теми.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


С т р у к т у р а.

1. Вступна частина – забезпечення необхідного оформлення класу, вступне слово вчителя.

2. Основна частина – короткочасні повідомлення учнів з науково-популярної літератури ( форма повідомлення має бути зацікавлено-пізнавальною, підготовка учнів до презентації теми починається за 1-2 тижні до підсумкового ігрового уроку).

3. Заключна частина – підбиття підсумків, аналіз зроблених доповідей, обґрунтування необхідності та користі вивчення даної теми.

Гра-конференція (Проводиться під час закріплення навчального матеріалу) Гра-конференція – одна з ігрових форм проведення уроку, що імітує збори, нараду представників наукових організацій для обговорення й розв’язування певних запитань.

Основна мета – всебічно розглянути питання, винесені на обговорення; виробити в учнів вміння виступати перед аудиторією, самостійно готувати та проводити дослідження, експеримент; виробляти власний стиль мислення, вміння уважно слухати своїх товаришів, критично аналізувати їхні відповіді.

С т р у к т у р а.

1. Вступна частина – ознайомлення учнів з темою конференції та її підтемами ( кожну підтему конференції готує певна група учнів за деякий час до конференції, наприклад за тиждень;

забезпечення необхідного оформлення класу, підготовка плакатів, структурно-логічних схем для доповідей, демонстраційних матеріалів.

2. Основна частина – виступи учнів з доповідями (4-6 хв.), виділення основних моментів, відповіді на запитання опонентів, обговорення доповідей.

3. Заключна частина – підбиття підсумків конференції; коротке резюме, узагальнення суті зроблених доповідей з кожної підтеми і з теми в цілому; аналіз допущених помилок неточностей.

Контрольна гра (Проводиться на уроках перевірки знань умінь і навичок) Контрольна гра – одна з ігрових форм роботи, що полягає в змаганні учнів у вмінні розв’язувати задачі (задачі підбираються так, щоб охопити всю тему). Учні можуть бути об’єднані в групи або виступати індивідуально.

Основна мета – в ігровій формі перевірити вміння використовувати набутий досвід і знання учнів при розв’язуванні задач.

С т р у к т у р а вікторини.

1. Вступна частина – ознайомлення учнів з правилами гри, забезпечення їх необхідними роздатковими матеріалами ( таблиця задач у вигляді шахматної дошки). Правила гри: кожна команда повинна пройти так званий шлях від задачі, які містяться в пунктах А1 (верхньому лівому кутку таблиці) до клітинки нижнього правого кутка таблиці; шлях має бути нерозривним. Оскільки шлях по діагоналі найкоротший, то він повинен містити найвищі задачі.

2. Основна частина – робота учнів над розв’язуванням задач. Вибір задач належить групі, крім початкових і кінцевих пунктів..

3. Заключна частина – підбиття підсумків, сумування набраних балів (кожна задача в клітці має свою вартість в балах) виявлення переможців та найактивніших учасників гри.

Реклама здобутих знань (проводиться після вивчення теми) Реклама знань – одна з ігрових форм проведення заняття, що полягає в поширенні інформації про здобуті знання з метою ознайомлення учнів і створення популярності, попиту.

Основна мета – дати інформацію про здобуті знання з метою ознайомлення учнів і створення попиту на ці знання, забезпечення їх популярності.

С т р у к т у р а.

1. Вступна частина – забезпечення необхідного оформлення класу, підготовка рекламних матеріалів, вступне слово вчителя.

2. Основна частина – виступи учнів, що рекламують знання з окремих питань теми, обґрунтування ними необхідності вивчення даних питань. Наведення конкретних прикладів практичного застосування здобутих знань.

3. Заключна частина – підбиття підсумків, виявлення найкращих рекламних виступів, визначення переможців.

Дослідження теми (питання) Дослідження - активний пошук розв’язання поставленої задачі, підсумком якого стануть самостійно здобуті нові знання.

Основна мета – розвиток самостійності учнів, підвищення їх творчої активності, пробудження інтересу до теми, що вивчається.

С т р у к т у р а.

1. Вступна частина – нагромадження фактів, висунення гіпотез (дослідницька робота починається за 1-2 тижні до проведення підсумкового ігрового заняття).

2. Основна частина – постановка експерименту, що підтверджує гіпотезу, розробка і всебічна перевірка її правильності.

3. Заключна частина – повідомлення про результати дослідження, підбиття підсумків, аналіз допущених помилок, виявлення найефективніших методів дослідження.

Гра „Футбол” (Проводиться на уроках перевірки знань умінь і навичок) Футбол – гра-змагання між командами, де кожен має відповідну роль: гравці (нападаючі, захисники, воротарі, капітани), польові арбітри, головний арбітр (суддя). Дана гра дає можливість диференціювати навчальний процес.

Основна мета – систематизація і контроль знань учнів з теми, зосередження на використанні вже набутого учнями досвіду, розвиток взаємо особистих навичок та вмінь.

С т р у к т у р а.

1. Вступна частина – ознайомлення учнів з правилами ведення гри, поділ на команди, розподіл ролей.

2. Основна частина – змагання за принципом командної естафети, організованої за правилами спортивної гри в футбол, включаючи конкурси нападаючих, захисників, воротарів, капітанів.

3. Заключна частина – арбітри підбивають підсумки змагань і оголошують кількість набраних балів, визначають переможців Розв’язування парадоксів та софізмів Парадокс – думка, судження, різко відмінні від загальноприйнятих, що суперечать (іноді лише на перший погляд) здоровому глузду; несподіване явище, яке не відповідає звичайним уявленням.

Софізм – неправильний за суттю умовивід, що формально здається правильним, заснований на навмисному, свідомому порушенні правил логіки.

Основна мета – вироблення гнучкості мислення, розвиток не традиційності та нешаблонності сприйняття, розвиток логічного стилю мислення в учнів.

С т р у к т у р а.

1. Вступна частина – ознайомлення учнів з умовами проведення гри, створення команд, підбір задач для команди суперниці за одним зазначеним парадоксом чи софізмом (робота починається за 1-2 тижні до проведення підсумкового ігрового заняття).Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Левківський Іван Петрович УДК 538.94 КРАЙОВІ СТАНИ В СИСТЕМАХ З КВАНТОВИМ ЕФЕКТОМ ХОЛА Спеціальність 01.04.02 – теоретична фізика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ – 2010 Дисертацією є рукопис Робота виконана на фізичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Гусинін Валерій Павлович,...»

«УДК 551.584.5 Слизька К.П. Підходи до вивчення високих температур повітря на території України в контексті сучасних змін клімату Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ KaterynaSlyzka@gmail.com Анотація. В контексті глобальних змін клімату температура є одним з параметрів, що зазнає найбільшої мінливості, особливо в останнє десятиріччя. В статті розглянуто підходи та методики дослідження високих температур, що були запропоновані вченими для території України, проведено...»

«Міністерство освіти і науки України Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника НАУКОВА БІБЛІОТЕКА КАТАЛОГ докторських та кандидатських дисертацій (2005 – 2009) Івано-Франківськ -2009Відповідальний за випуск – заступник директора Наукової бібліотеки С. В. Олейник Укладач – завідувач наукового відділу Наукової бібліотеки І. М. Арабчук Рецензент – провідний бібліотекар Наукової бібліотеки І. Ю. Шимків Комп’ютерна верстка – бібліотекар І. Л. Кріцак Алфавітний покажчик...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка Геологічний факультет Кафедра гідрогеології та інженерної геології М.М. КОСТЮЧЕНКО, О.В. МОКІЄНКО Лабораторний практикум із визначення фізичних та фізико-хімічних властивостей ґрунтів Посібник Київ – 2013 УДК 624.131 Р е ц е н з е н ти : канд. техн. наук, асистент А.В. Шостак нач. відділу інженерних вишукувань ДП «УКРДІПРОДОР» Яковенко М.П. Рекомендовано до друку вченою радою геологічного факультету (протокол №5 від 23 грудня 2013 року)...»

«ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу НІКА-ІЗОСЕПТИК з метою дезінфекції Київ 2013 Організація-розробник: ДУ Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України. Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоров'я та інших організацій, які виконують роботи з дезінфекції. Тиражування цих Методичних указівок дозволяється лише зі згоди ТОВ ФОРМАТ МЕДІА (Україна). II ЗАТВЕРДЖУЮ Головний державний санітарний лікар України...»

«Управління освіти Світловодського міськвиконкому Міський Методичний кабінет Перспективний план роботи міського методичного кабінету на 2011 – 2013 роки І.Вступ Впродовж 2007 – 2010 років міський методичний кабінет працював над реалізацією проблеми «Впровадження принципів компетентнісної освіти в навчально-виховний процес на основі підвищення кваліфікації педкадрів. Вдосконалення самореалізації педкадрів засобами методичної роботи». З питань реалізації даної проблеми працювала творча група в...»

«В.о. тадеєв Геометрія Геометричні тіла. Векторно-координатний метод у стереометрії клас 11 Підручник для навчання математиці на академічному і профільному рівнях в загальноосвітніх навчальних закладах Підручник для учнів, які прагнуть знати більше, та вчителів, які хочуть вчити краще Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН ББК 22.1я72 74.262.21 Т13 Рецензенти: доктор фізико-математичних наук, професор Київського національного університету ім. Тараса...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ ім. М. М. БОГОЛЮБОВА Шека Денис Дмитрович УДК 537.611 Динаміка двовимірних магнітних солітонів 01.04.02 — теоретична фізика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико–математичних наук Київ — 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі математики та теоретичної радіофізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка доктор фізико–математичних наук, професор Науковий консультант:...»

«Державний комітет архівів України Український науково-дослідний інститутархівної справи та документознавства (УНДІАСД) ОПИСУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБЕРІГАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Схвалено Протокол засідання Нормативно-методичної комісії Держкомархіву 12 жовтня 2010 р., № 2 Киів 2010 СПИСОК АВТОРІВ Старший науковий співробітник відділу документознавства УНДІАСД Ю. С....»

«Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” «БІОФІЗИКА» МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт Київ «Політехніка»-0Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” «БІОФІЗИКА» МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки 6.0909-«Прилади», 7.090905 «Медичні прилади та системи» приладобудівного факультету...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»