WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Валовий регіональний продукт Львівської області СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК ЛЬВІВ – 2012 Головне управління статистики у Львівській області За редакцією Г.М.Корисько Відповідальна за випуск ...»

-- [ Страница 1 ] --

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Валовий регіональний продукт

Львівської області

СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК

ЛЬВІВ – 2012

Головне управління статистики у Львівській області

За редакцією Г.М.Корисько

Відповідальна за випуск О.А.Голод

Комп’ютерна верстка Л.О.Біскуп

Обкладинка Б.М.Сікотовський

У збірнику вміщено дані про основні макроекономічні показники Львівської області у 2010р. порівняно з попередніми роками.

Розрахований на широке коло читачів.

Головне управління статистики у Львівській області

• адреса: пр. В.Чорновола, 4, м. Львів, 79058, Україна

• телефон: 258-59-05

• факс: 258-59-93

• електронна пошта: info@lv.ukrstat.gov.ua

• адреса в Інтернеті: www.lv.ukrstat.gov.ua Розповсюдження статистичних видань Головного управління статистики у Львівській області

• адреса: пр. В.Чорновола, 4, кім.20, м. Львів, 79058, Україна

• телефон: 258-59-11 © Головне управління статистики у Львівській області, 2012

ПЕРЕДМОВА

Статистичний збірник “Валовий регіональний продукт Львівської області” містить результати річних розрахунків основних макроекономічних показників економічної діяльності Львівської області.

У збірнику наведено дані щодо обсягу створеного в області валового регіонального продукту та валової доданої вартості за видами економічної діяльності, щодо структури та динаміки випуску товарів та послуг та валової доданої вартості. З більшості показників наведені дані, які характеризують місце Львівської області серед регіонів України.

В основу визначення показників покладено виробничий метод, методологія розрахунків якого розроблена відповідно до Системи національних рахунків (СНР’93) та Європейської Системи національних та регіональних рахунків (ESA’95).

За окремими показниками подані діаграми.

При підготовці збірника використано матеріали статистичного збірника Держстату України “Валовий регіональний продукт за 2001–2010 роки”.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тире (—) – явищ не було Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами

– заповнення рубрики за характером побудови Символ () таблиці не має сенсу ЗМІСТ стор.

Передмова

Короткий аналіз виробництва валового регіонального продукту Львівської області

1. Валовий регіональний продукт

1.1. Валовий регіональний продукт Львівської області

1.2. Формування валового регіонального продукту Львівської області.................. 9

2. Валова додана вартість

2.1. Випуск, проміжне споживання та валова додана вартість Львівської області

2.2. Індекси фізичного обсягу випуску та валової доданої вартості Львівської області

2.3. Випуск, проміжне споживання та валова додана вартість Львівської області за видами економічної діяльності у 2010 році

2.4. Індекси фізичного обсягу випуску Львівської області за видами економічної діяльності

2.5. Валова додана вартість Львівської області за видами економічної діяльності

2.6. Структура валової доданої вартості Львівської області за видами економічної діяльності

2.7. Індекси фізичного обсягу валової доданої вартості Львівської області за видами економічної діяльності

3. Міжрегіональні порівняння

3.1. Валовий регіональний продукт за регіонами України

3.2. Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу за регіонами України

3.3. Частка регіонів України у валовому регіональному продукті

3.4. Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту за регіонами України

3.5. Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту у розрахунку на одну особу за регіонами України

3.6. Частка регіонів України у випуску

3.7. Валова додана вартість за регіонами України

3.8. Частка регіонів України у валовій доданій вартості

3.9. Валова додана вартість у розрахунку на одну особу за регіонами України

3.10. Структура валової доданої вартості за видами економічної діяльності за регіонами України

3.11. Індекси фізичного обсягу випуску за регіонами України

3.12. Індекси фізичного обсягу валової доданої вартості за регіонами України

3.13. Індекси фізичного обсягу валової доданої вартості у розрахунку на одну особу за регіонами України

Методологічні пояснення

ПЕРЕЛІК ГРАФІКІВ Індекси фізичного обсягу валового внутрішнього продукту та валового регіонального продукту до попереднього та 2005 років

Частка проміжного споживання та валової доданої вартості у випуску

–  –  –

На регіональному рівні узагальнюючим показником, який характеризує рівень розвитку економіки регіону, є валовий регіональний продукт (ВРП), розрахунки якого розпочалися з даних за 2004 рік.

У 2010 році у Львівській області створено валового регіонального продукту на суму 41655 млн.грн. (проти 35955 млн.грн. у 2009 році), що становило 3,8% від загальноукраїнського показника (у 2005–2009 роках – 3,7–3,9%). За цим показником Львівщина у 2010 році посіла 10 місце серед регіонів України (у 2009 році – 9 місце).

У розрахунку на одну особу населення в області припадало 16353 грн.

валового регіонального продукту, що на 30,7% менше, ніж у середньому в Україні. За цим показником Львівщина посіла 14 місце (у 2005–2009 роках – 12–14 місця).

У 2010 році відносно 2009 року валовий регіональний продукт в області зріс на 2,3%, відносно 2005 року – на 4,2% (в Україні відповідно – на 4,1% і 5%). Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту в області був вищим від середньоукраїнського значення лише у 2006 і 2009 роках. За темпом приросту ВРП область у 2010 році (як проти 2009 року, так і 2005 року) серед регіонів України посіла 16 місце.

Понад 90% у структурі валового регіонального продукту займає валова додана вартість. Обсяг створеної у 2010 році валової доданої вартості становив 38766 млн.грн., або 3,9% від загальноукраїнського показника.

У 2010 році серед основних видів економічної діяльності найбільше валової доданої вартості було створено у промисловості – 17,4% (у тому числі у переробній промисловості – 11,8%). Дещо менше (14,7%) припало на підприємства транспорту та зв’язку, 13,6% – на підприємства торгівлі, 9,6% – на сільське господарство, мисливство та лісове господарство.

В області щорічно зростає питома вага валової доданої вартості, створеної у сфері послуг. Якщо у 2001 році ця частка становила 52,8%, у 2005 році – 59,3%, то у 2010 році – уже 69%. Так, у 2010 році у порівнянні із 2009 роком збільшилась частка транспорту та зв’язку (на 0,9 в.п.), торгівлі (на 0,7 в.п.), операцій з нерухомим майном (на 0,4 в.п.), охорони здоров’я (на 0,4 в.п.), готелів та ресторанів (на 0,1 в.п.). Натомість зменшилась питома вага фінансової діяльності, державного управління, освіти, надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльності у сфері культури і спорту.

У 2010 році відносно 2009 року обсяг валової доданої вартості в області збільшився на 1,5% (в Україні – на 3,4%).

Зріс обсяг валової доданої вартості у переробній промисловості (на 0,7%), торгівлі (на 3,9%), діяльності готелів та ресторанів (на 21,4%), діяльності транспорту та зв’язку (на 8,8%), фінансовій діяльності (на 3%), в організаціях, які займаються операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям (на 7,7%), державному управлінні (на 1,7%), у сфері охорони здоров'я та соціальної допомоги (на 0,6%).

Водночас зниження спостерігалось у сільському господарстві, мисливстві, лісовому господарстві, рибальстві та рибництві, освіті. У 2010 році, як і у 2009 році, відбулося скорочення обсягів валової доданої вартості у добувній промисловості, у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води, у будівництві, наданні комунальних та індивідуальних послуг, діяльності у сфері культури та спорту.

Найважливішими чинниками, які впливають на обсяг валової доданої вартості за видами економічної діяльності є випуск товарів та послуг та проміжне споживання.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У 2010 році випуск в основних цінах становив в області 86934 млн.грн, що становило 3,6% від загальноукраїнського показника (у 2005 році – 3,7%).

У структурі випуску найбільша частка припадала на промисловість – 34,0% (у тому числі на переробну промисловість – 27,8%), діяльність транспорту і зв’язку – 12,3%, оптову та роздрібну торгівлю – 11,3%, сільське господарство, мисливство та лісове господарство – 9,2%.

Проти попереднього року випуск у порівнянних цінах збільшився на 2,1%. Серед окремих видів економічної діяльності найбільше зростання обсягу випуску до попереднього року зафіксовано у діяльності готелів та ресторанів (на 16,4%.), у сфері державного управління (на 9,7%), у сфері діяльності транспорту та зв’язку (на 9,3%), переробній промисловості (на 6,2%), в організаціях із здійснення операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям (на 5,1%), фінансовій діяльності (на 4,7%), у сфері освіти (на 1,6%), в торгівлі (на 0,4%). Скорочення випуску відбулося у діяльності готелів та ресторанів (на 16,4%.), у сфері державного управління (на 9,7%), у сфері діяльності транспорту та зв’язку (на 9,3%), переробній промисловості (на 6,2%), в організаціях із здійснення операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям (на 5,1%), фінансовій діяльності (на 4,7%), у сфері освіти (на 1,6%), в торгівлі (на 0,4%).

Обсяг проміжного споживання в економіці області у 2010 році становив 48168 млн.грн., або 55,4% від випуску товарів і послуг. Рівень витратомісткості в економіці області у 2010 році був на 2,9 в.п. менший, ніж у 2005 році, але на 0,7 в.п. більшим, ніж у 2009 році.

Відповідно до технологічних особливостей економічної діяльності найбільш витратомісткими видами діяльності у 2010 році традиційно були промисловість, де питома вага проміжного споживання у випуску становила 77,1%, будівництво – 65,9%, рибальство, рибництво – 63,6%. Найменша частка проміжних витрат у 2010 році спостерігалася у сфері фінансової діяльності (23,3%), державному управлінні (28,0%), освіті (33,4%) та охороні здоров’я (34,9%).

–  –  –

115.8 107.9 107.3 104.1 102.7 115.4 114.6 102.3 108.3 104.2 107.3 85.2 90 101.9 105.0 80 108.3 100.9 102.3 105.8 88.3 100.7 98.1

–  –  –

160 154.6 157.5 146.8 142.0 142.4 146.8 131.4 132.2 137.7 134.9 137.6 133.0 130 122.5 130.9 127.4

–  –  –

90.4 87.1 80 85.7 83.6 83.7 Валовий регіональний продукт Львівської області Головне управління статистики у Львівській області Валова додана вартість

–  –  –

115 110.6 107.5 105.3 103.5 100.3 81.2 108.4 98.6 99.9 109.1 102.1 83.4

–  –  –

Валовий регіональний продукт Львівської області Головне управління статистики у Львівській області Валова додана вартість

–  –  –

107.5 102.0 96.8 108.4 118.3 118.1 98.5 100.6

–  –  –

188.5 189.1 170.4 161.7 170 153.2 158.5 153.5 160 133.4 119.2 130 112.6 189.6 160.3 189.4 162.6 161.3 110 157.9 173.8 148.2 130.8 117.1

–  –  –

Валовий регіональний продукт Львівської області Головне управління статистики у Львівській області Валова додана вартість

2.5. Валова додана вартість Львівської області за видами економічної діяльності

–  –  –

Валовий регіональний продукт Львівської області Головне управління статистики у Львівській області Валова додана вартість 2.7. Індекси фізичного обсягу валової доданої вартості Львівської області за видами економічної діяльності

–  –  –

108.9 107.4 103.4 105 100.6 101.9 87.4 90 108.0 106.7 97.3 100.0 101.5 90.6

–  –  –

117.0 119,2 115,2 115,2 110 108.0 107,7 104,4 107,4 106.0 104,2

–  –  –

163.5 163.0 170 158.1 151.8 150.9 150 133.1 120.2 113.6 152.7 166.0 110 150.4 166.0 144.1 100.0 155.6 138.5 108.0 111.1 100

–  –  –

Валовий регіональний продукт Львівської області Головне управління статистики у Львівській області Міжрегіональні порівняння

3.2. Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу за регіонами України

–  –  –

Валовий регіональний продукт Львівської області Головне управління статистики у Львівській області Міжрегіональні порівняння

3.3. Частка регіонів України у валовому регіональному продукті

–  –  –

Валовий регіональний продукт Львівської області Головне управління статистики у Львівській області Міжрегіональні порівняння

–  –  –

Валовий регіональний продукт Львівської області Головне управління статистики у Львівській області Міжрегіональні порівняння

3.6. Частка регіонів України у випуску

–  –  –

Валовий регіональний продукт Львівської області Головне управління статистики у Львівській області Міжрегіональні порівняння

3.8. Частка регіонів України у валовій доданій вартості

–  –  –

Валовий регіональний продукт Львівської області Головне управління статистики у Львівській області Міжрегіональні порівняння 3.11. Індекси фізичного обсягу випуску за регіонами України

–  –  –

Валовий регіональний продукт Львівської області Головне управління статистики у Львівській області Міжрегіональні порівняння 3.13. Індекси фізичного обсягу валової доданої вартості у розрахунку на одну особу за регіонами України

–  –  –

На регіональному рівні узагальнюючим показником, який характеризує рівень розвитку економіки регіону є валовий регіональний продукт (ВРП).

Валовий регіональний продукт визначається як сума валової доданої вартості усіх видів економічної діяльності в основних цінах, включаючи чисті податки на продукти.

Показниками, які застосовуються при визначенні ВРП виробничим методом, є випуск, проміжне споживання, валова додана вартість, оплата послуг фінансових посередників, податки та субсидії на продукти.

Випуск - це вартість товарів і послуг, які є результатами виробничої діяльності господарюючих одиниць у звітному періоді.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«УДК 658.821 JEL Classification: M30, M31 Сигида Любов Олексіївна, аспірант кафедри маркетингу та УІД, Сумський державний університет ВИБІР МАРКЕТИНГОВИХ КАНАЛІВ ДЛЯ РОЗПОДІЛУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У статті визначено послідовність етапів вибору маркетингових каналів при розподілі інноваційної продукції на промисловому підприємстві, що базується на результатах діагностики його маркетингової політики розподілу та комплексної оцінки існуючих каналів. Запропоновано...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНІ ПРОЕКТИ У СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ Аналітична доповідь Київ 2013 УДК 338.24.021.8:339.9(477) Н 35 За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове Авторський колектив: Я. А. Жаліло, к. е. н., с. н. с. (керівник авторського колективу); Д. С. Покришка (розд. 1.1, 1.2, 3.1, 4.6); Я. В. Бережний, к. держ. упр. (розд. 1.1, 1.2, 2.2, 3.1); А. П. Павлюк, к. е. н., с. н. с....»

«Посібник користувача Доторкніться, щоб відкрити Зміст ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД Вигляд спереду 12 Вигляд збоку 13 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИСТУПАЮЧИ ДО РОБОТИ Заряджання акумулятора 15 Керування живленням 16 Завантаження файлів 19 Жести керування 20 Робота з екранною клавіатурою 21 Підсвічування екрану 23 Налаштування з’єднання Wi-Fi 23 Встановлення microSD-карти 27 ГОЛОВНЕ МЕНЮ Останні події 30 Бібліотека 32 Магазин 36 Нотатки 37 Словник 37 Програми 38 Пошук 50 Музика 51 Статусний...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Український державний Одеська національна академія університет фінансів зв’язку та міжнародної торгівлі ім. О.С. Попова Одеський інститут Інститут економіки фінансів та менеджменту ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ у схемах і таблицях Навчальний посібник Одеса – 20 УДК 658. 15(075) ББК 65.9(2)26я73 Ф5 Рецензенти: Є.А. Бєльтюков, доктор економічних наук, професор (Одеський національний політехнічний університет); С.К. Харічков, доктор економічних наук,...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Белгородский государственный национальний исследовательский университет (НИУ «БелГУ») Департамент економіки та міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації Харківський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників» Студентське наукове...»

«ISSN 2072-294X. Економіка та управління підприємствами 67 машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики, 2013, № 3 (23) УДК 338.456 Є. М. КАЙЛЮК, М. А. БРАТАШ Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, Україна ДОСЛІДЖЕННЯ ДОСВІДУ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ В РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ У статті на основі вивчення досвіду різних країн світу по управлінню житловим фондом, визначено основні характерні риси, що формують ефективну систему житлових відносин між усіма...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТРИ РОКИ ЧЛЕНСТВА У СОТ: ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД Аналітична доповідь Київ–2011 УДК 338.012.339.5(477) Т 67 За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове Автори: Клименко І. В., к. е. н.; Федірко О. А., к. е. н.; Ус І. В. Електронна версія: http://www.niss.gov.ua Три роки членства у СОТ: тенденції зовнішньої торгівлі УкраїТ 67 ни у посткризовий період: аналіт....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор_ С.В. Іванов підпис _ _ 2014 р. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання дипломного проекту для студентів спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри перевірені. Написання одиниць менеджменту...»

«Ровенчак О. Висвітлення питань міжнародної міґрації на сторінках української преси // Український соціум. — 2010. — № 3(34). — С. 39-49 Висвітлення питань міжнародної міграції на сторінках української преси УДК 314.74: 070(477) У статті здійснено аналіз трьох українських газетних видань на предмет висвітлення питань міжнародної міграції за допомогою методу дискурс-аналізу (із елементами контентаналізу). Найбільше уваги приділяється темам економічної міграції, довгострокової міґрації (діаспорам)...»

«Цілі у сфері якості виконавчих органів міської ради, апарату ради та його виконавчого комітету, самостійних підрозділів виконавчого комітету на 2012 рік Управління економіки, ринкових відносин та інвестицій № Цілі Відповідальний Строк форма звітності пор. виконавець виконання З метою інформування територіальної громади: Видати інформаційний бюлетень про місто Алчевськ за підсумками 2011 Курочка Д.С. Бюлетень 1. 01.09.2012 року З метою забезпечення розвитку бізнесу: Розробити Концепцію розвитку...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»