WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 16 |

«ПІСЛЯКРИЗОВИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ аналітична доповідь КИЇВ – 201 Післякризовий розвиток економіки України: засади стратегії модернізації. - К.: ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ПІСЛЯКРИЗОВИЙ РОЗВИТОК

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ:

ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

аналітична доповідь

КИЇВ – 201

Післякризовий розвиток економіки України: засади стратегії модернізації. - К.:

НІСД, 2011. - 66 с.

Автори:

Жаліло Я. А., к. е. н., Засл. економіст України (керівник авторського колективу) Покришка Д. С.

Белінська Я. В., д. е. н., доц.

Бережний Я. В., к. держ. упр.

Бугрій М. Г.

Клименко І. В., к. е. н.

Ляпін Д. В., к. т. н.

Молдован О. О.

Павлюк А. П., к. е. н.

Скиба М. В., к. держ. упр.

Тищук Т. А., к. е. н., доц.

Ус І. В.

Янович М. В.

Доповідь підготовлено до засідання круглого столу 23 грудня 2011 р.

При повному або частковому відтворенні матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове.

© Національний інститут стратегічних досліджень, 2011.

Вступ Завершивши півторарічний період спаду, економіка України другий рік поспіль продовжує демонструвати позитивну динаміку зростання. Сприятлива ситуація на зовнішніх ринках протягом значної частини року, зростання інвестицій, доходів населення дозволили досягти за підсумками трьох кварталів року понад 5 % приросту ВВП. Зростання відбувається на тлі збереження стабільності основних макроекономічних показників, ефективного наповнення державного бюджету. Показники якості життя населення (насамперед динаміка реальних доходів) є значно скромнішими, проте також демонструють позитивну динаміку.

Між тим, триваюче економічне зростання парадоксальним чином поєднується з наростанням негативних суспільних очікувань щодо майбутнього української економіки. Певною мірою такі очікування продиктовані нестійкістю світової економічної динаміки, досить наочним «демонстраційним ефектом» фінансових негараздів провідних країн ЄС та відповідними песимістичними прогнозами провідних міжнародних фінансових установ. Проте й поточний стан вітчизняної економіки, незважаючи на досягнуті позитивні зрушення післякризового періоду, не дає підстав для заспокоєння щодо перспектив подальшого економічного розвитку. Структурні характеристики розвитку країни показують, що зростання не сприяє подоланню суперечностей, які негативно вплинули на стійкість економіки України в період фінансово-економічної кризи.

Спостерігається поступова «реанімація» основних рис докризової моделі економічного розвитку.

Хоча зміни, що відбулися у міжнародних фінансових відносинах у кризовий період, вже напевне не дозволять припуститися настільки критичного накопичення суперечностей, як це відбулося в українській економіці на середину 2008 р., остання зберігає значну волатильність та надмірну чутливість до коливань світової кон’юнктури.

За таких умов послідовна стратегія модернізаціїекономіки, яка знайшла втілення у Програмі економічних і соціальних реформ, видається єдиною реальною альтернативою, яка спроможна подолати як об’єктивні кризові ризики, так і посткризовий песимізм очікувань. Проте продовження реформування економіки відбуватиметься в умовах посилення нових глобальних і внутрішніх викликів, які не можуть не надавати відбиток ані перебігу, ані результатам реформ. Політика реформ має спрямовуватися на реалізацію двох певною мірою суперечливих цілей – антикризову стабілізацію економіки та її стратегічне реформування.

Представлене дослідження продовжує серію розробок фахівців НІСД, в яких обґрунтовувалися ризики виникнення макроекономічної нестабільності в Україні1, аналізувалися перші прояви кризи2, процес поширення кризових явищ в Україні3 та процес післякризового відновлення4. Авторами вивчаються особливості макроекономічної ситуації в Україні протягом 2011 р., робляться висновки щодо особливостей формування післякризової моделі економічного розвитку, оцінюються ризики та перспективи подальшої економічної динаміки та формулюються основні завдання у сфері реалізації економічних реформ.

1 Тактичні пріоритети та стратегічні орієнтири економіки України / Я. А. Жаліло та ін. – К.: НІСД, 2008. – 88 с.

Динаміка зростання та ризики нестабільності економіки України в 2008 році / Жаліло Я. А., Бабанін О. С., Белінська Я. В. та ін. – К.: НІСД, 2008. – 108 с.

Економічна криза в Україні: виміри, ризики, перспективи / Жаліло Я. А., Бабанін О. С., Белінська Я. В. та ін. / за заг. ред. Я. А. Жаліла. – К.: НІСД, 2009. – 142 с.; Реалії економічної кризи: чи є підстави для оптимізму?- Жаліло Я.А., Покришка Д.С., Бабанін О.С. та ін. – К.: НІСД, 2009. – 128 с.

Ризики економічної депресії та потенціал післякризового відновлення економіки України / [Жаліло Я.А., Покришка Д.С., Белінська Я.В. та ін.] – К.: НІСД, 2009.- 64 с.; Економіка України на шляху від депресії до зростання: джерела, важелі, інструменти / [Жаліло Я.А., Покришка Д.С., Белінська Я.В. та ін.] – К.: НІСД, 2010. – 96 с.; Економіка України після кризи: орієнтири стратегічних реформ / [Жаліло Я.А., Покришка Д.С., Белінська Я.В. та ін.]. – К.: НІСД, 2010. – 104 с.

Післякризова модель для України: тенденції та підґрунтя для подальшого розвитку

а) Тенденції світової економіки та їхній вплив на економічну динаміку в Україні Досить швидке за світовими мірками економічне зростання в Україні 2011 р. відбувалося на тлі непевних показників динаміки світової економіки. Її відновлення після кризи 2007-2010 рр.

відбувається дуже низькими темпами. За прогнозом МВФ, світова економіка зростатиме у 2011 р. та 2012 рр. на 4 %, а ВВП розвинутих країн – на 1,5 %. Загалом серед основних факторів на світову економіку найбільше впливають:

надмірне сповільнення економічного зростання у розвинутих економіках, передусім США та ЄС, за обмеженості державної політики щодо стимулювання економічного зростання;

загрози фінансовій стабільності країн зони євро внаслідок кризи суверенного боргу Греції та ризиків кризи низки інших європейських країн (Португалії, Іспанії, Італії, Ірландії), можливий провал антикризових заходів ЄС через неузгодженість позицій країн-членів ЄС та неефективність новостворених антикризових інституцій;

сповільнення попиту в країнах – нових центрах зростання, зокрема в країнах BRICS (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка);

можливе зростання цін на сільськогосподарську продукцію та інші сировинні товари.

Як наслідок, світова економіка на сучасному етапі характеризується підвищенням уваги до пошуку нової ефективної економічної моделі, яка б уможливила координацію зусиль урядів щодо вирішення нагальних економічних проблем, у першу чергу – проблем фінансової стабільності.

Економічна політика урядів спрямована як на знаходження відповідей на гострі короткочасні виклики фінансової нестабільності, які можуть викликати повторення нової глобальної економічної кризи, так і на сприяння розробленню політичних механізмів, які забезпечували би ефективне функціонування світової економіки за ситуації, коли зберігаються притаманні їй глобальні диспропорції. Передкризова модель глобальної економіки призвела до виникнення глобальної диспропорції між заощадженням та інвестуванням, між національним виробництвом, експортом, та внутрішнім споживанням як джерелами економічного зростання.

Економічно найбільш розвинені країни, передусім США та ЄС, підтримували високий рівень внутрішнього споживання значною кредитною експансією, у той час як рівень заощаджень у цих країнах зростав значно нижчими темпами, ніж темпи приросту реального ВВП. Натомість, для економік країн, що розвиваються, передусім Китаю, передкризова економічна модель ґрунтувалася на використанні експорту як основного рушія зростання, тоді як заощадження головним чином були орієнтовані на «експорт» фінансових ресурсів шляхом кредитування найбільших світових економік.

Розбалансування моделі глобальної економіки знайшло прояв у високодефіцитних зовнішньоторговельних балансах розвинутих країн та, відповідно, високому профіциті поточного рахунку у країнах, що розвиваються. У розвинутих країнах високий рівень зовнішньоторговельного рахунку компенсувався значними зовнішніми запозиченнями. Натомість, платіжні баланси низки країн, що розвиваються, часто урівноважувалися за допомогою керування обмінними курсами валют, що негативно впливало на можливість збільшення експорту розвинутими країнами та сприяло подальшому поглибленню глобального розбалансування економіки.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Таким чином, основною посткризовою тенденцією економічної політики є перегляд та зміна моделей економічного зростання. З одного боку, є намагання вирівняти глобальну диспропорцію між заощадженнями та інвестиціями через зовнішню торгівлю. Розвинуті країни, передусім США, повинні нарощувати експорт для зменшення дефіциту поточного рахунку, а відповідно, країни, що розвиваються, у першу чергу, Китай, повинні зменшити чистий експорт шляхом розвитку внутрішнього споживання. Отже, загалом напрямок змін можна характеризувати як перехід до економічної моделі, що ґрунтується на пріоритетності внутрішнього споживання для країн, що розвиваються, та конкурентоспроможності та фінансової стійкості – для розвинутих країн.

Міжнародні експерти, зокрема, автори дослідження МВФ «Перспективи розвитку світової економіки» (вересень 2011 р.) вважають, що глобальна диспропорція між заощадженнями та інвестуванням сьогодні зберігається та загострюється замість того, щоб зменшуватися. Проте іншою, більш загрозливою тенденцією сучасної світової економіки є уповільнення економічного зростання як у розвинутих країнах, так і у країнах, що розвиваються. Повільне зростання створює серйозні труднощі для реалізації урядами економічної політики, спрямованої на подолання глобальних диспропорцій. Характеризуючи цю проблему, віце-прем’єр Держради КНР Ван Цишань влучно висловився, що «незбалансоване відновлення набагато краще незбалансованої рецесії».

Антикризові програми державного фінансування економік розвинутих країн не привели до піднесення внутрішнього приватного попиту, і саме економічна політика зі стимулювання приватного попиту стає сьогодні пріоритетом політики посткризового відновлення.

Виклики успішному посткризовому відновленню значною мірою знаходяться у фінансовій сфері. Економічна криза 2007-2010 рр. значною мірою була спричинена проблемами, що походили з фінансового сектору та укорінені у диспропорції, коли роль фінансового сектору в економіці розвинутих країн була гіпертрофованою. Відповідно, результати виробленого суспільного багатства у фінансовому секторі ставали все частіше «віртуальними», фінансові зобов’язання у розвинутих країнах часто значно перевищували обсяги реальних активів, а інвестиції спрямовувалися передусім не в проекти реальних секторів економіки, а у високодохідні фінансові продукти, ризики яких було дедалі важче контролювати. Тому реформування фінансового сектору, зокрема регулювання та ризик-менеджменту, постає як одна з тенденцій трансформування сучасної глобальної економічної моделі.

Водночас для поточної ситуації характерні серйозні ризики повторення глобальної кризи, передусім викликані напруженою ситуацією у царині державних фінансів США та ЄС. Йдеться насамперед про загрози фінансовій стабільності країн зони євро внаслідок кризи суверенного боргу Греції та ризиків кризи низки інших європейських країн (Португалії, Іспанії, Італії, Ірландії), можливий провал антикризових заходів ЄС через неузгодженість позицій країн-членів ЄС та неефективність новостворених антикризових інституцій. Питання фінансової стабільності у зоні євро є, мабуть, ключовими для перспектив економічного розвитку та успіху проекту союзу європейських країн. Протягом багатьох років економіки таких країн, як Греція, супроводжували економічне зростання значним рівнем дефіцитів державного бюджету. У ЄС зберігалася нерівномірність соціально-економічного розвитку країн-членів, проте загалом потужна економіка ЄС надавала «слабким» країнам-членам можливість використання значних обсягів запозичень.

Сучасна економічна політика ЄС перш за все залежить від позицій економічно найбільш потужних країн ЄС: Німеччини та Франції. Відповіддю ЄС на загострення боргової кризи стало перш за все створення нових механізмів термінової антикризової допомоги, зокрема European Financial Security Facility (EFSF). Шлях досягнення фінансової стабільності для деяких країн ЄС є дуже довгим та вимагає глибоких структурних реформ, які у деяких країнах можуть також мати несприятливі соціальні наслідки. ЄС сьогодні трансформується у напрямі більшої координації економічної політики та посилення відповідальності країн – членів. Пріоритетом нових ініціатив саміту ЄС 9 грудня 2011 р. стали заходи задля збереження стабільності єдиної європейської грошової одиниці та гармонізації економічної політики країн – членів ЄС.

Сьогодні уряди країн світу повинні знаходити відповіді на численні виклики та загрози:

ризики повторення рецесії, нестабільність державних фінансів, проблеми кредитоспроможності та фінансування бюджетних дефіцитів, загрози зростання безробіття та подолання негативних наслідків скорочення соціальних програм тощо. Ефективна система фінансової стабільності має спиратися на реалізацію стабілізаційних програм і конкретних заходів щодо стимулювання та підтримки економічного зростання, визначення базових принципів реформування глобальних інститутів з метою запобігання майбутнім катаклізмам, формування механізмів протидії міжнародним фінансовим потрясінням.

Післякризове зростання виробництва в українській економіці відбувається значною мірою завдяки експортоорієнтованим галузям, для яких чинник зовнішнього попиту є одним з провідних. Саме ці галузі промисловості, що найбільше постраждали від кризи, започаткували 5 Власти Китая считают, что несбалансированный рост экономики лучше, чем сбалансированный спад.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://korrespondent.net/business/economics/1285326-vlasti-kitayaschitayut-chto-nesbalansirovannyj-rost-ekonomiki-luchshe-chem-sbalansirovannyj-spad економічне піднесення в 2010 р. Галузі, орієнтовані на внутрішній ринок, демонструють значно слабшу позитивну динаміку.

Основною посткризовою тенденцією в сфері зовнішньої торгівлі стало відтворення в за період 2009-2011 рр. докризової динаміки зростання експорту 2006-2008 рр., і в 2011 р. у номінальному вимірі експорт товарів повернувся до максимального рівня, досягнутого у 2008 р.

(рис. 1).

Рис. 1. Обсяги експорту в січні-листопаді 2006-2011 рр., млн дол. СШАPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 16 |
Похожие работы:

«Економічні науки 4. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств : навчальний посібник / М.Я. Коробов. – К. : Знання, КОО, 2000. – 378 с.5. Наконечна Г.Ф. Теорія економічного аналізу : навчальний посібник / Г.Ф. Наконечна, П.О. Магдійчук. – Хмельницький : ХДУ, 2004. – 200 с.6. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навчальний посібник / Г.В. Савицька. – К. : Знання, 2004. – 654 с.7. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності / О. Кононенко, О. Маханько. –...»

«КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ ТРАНСПОРТУ Кафедра економічної теорії РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ЕКОНОМІЧНІ РАЙОНИ УКРАЇНИ методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів економічних спеціальностей безвідривної форми навчання КИЇВ 2003 Методичні вказівки розглянуті та затверджені на засіданні кафедри (протокол № 11 від 22 квітня 2003 р.) та на засіданні методичної комісії факультету (протокол № 3 від 21 травня 2003 р.) Призначені для студентів економічних...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія екон. 2010. Вип. 43. С.616-629 Ser. econ. 2010. Vol. 43. P.616-629 УДК 336.2 НОРМАТИВНО – ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВЗАЄМИН В УКРАЇНІ Дорош В.Ю Луцький національний технічний університет Висвітлено та періодизовано нормативно – правове забезпечення регулювання міжбюджетних взаємин в Україні в умовах трансформаційних змін. Дається характеристика соціально-економічного стану країни. Вказано можливі шляхи розв’язання фінансових...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» УДК 338.24: 330. 341.1+6 Політило Марія Петрівна КООПЕРУВАННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПРОЦЕСІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ Спеціальність 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Львів 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі фінансів Навчально-наукового...»

«ISPC «Scientific technologies of the future», 28.02.2014 SECTION 13. Geography. History. Oceanology. Meteorology. Tatarinov Sergey Iosifovich candidate of historical Sciences, associate Professor, сorresponding member of International Academy of Theoretical & Applied Sciences, Educational and Scientific Professional Pedagogical Institute of Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy tatbronza@yandex.ua THE DONBASS DISTRICT COUNCILS’ CHARITY IN THE DEVELOPMENT OF MEDICINE IN THE 2ND PART OF...»

«УДК: 339.146.4.001.37 Зайчук Тетяна Олександрівна, канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри економіки ПВНЗ «Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління» ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ І ТАРГЕТИНГУ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ У статті розглянуті методичні підходи до визначення ринкового потенціалу, які застосовуються у світовій практиці. На основі аналізу існуючих наукових підходів до вибору цільового ринку розроблено адаптовану до потреб та...»

«політехніка” (Інформаційно-видавничий цент „ІНТЕЛЕКТ+” Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів), 1999. – 244 с. 10. Громова Т.М. Розвиток конкуренції як інституту торгівлі в сучасних економічних умовах // Наука й економіка. Наук.-теорет. журн. Хмельницьк. екон. ун-ту. – 2008. – №4 (12). – С.151-155. 11. Конкурентоспроможність підприємства: Конспект лекцій. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.if.ua/book/14/1232.html. 12. Тараненко, І.В. Алгоритм дослідження...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національна академія наук України Академія технологічних наук України Інститут проблем математичних машин і систем НАН України Глінвордський університет, Великобританія Технічний університет Лодзі, Польща Інститут прикладної математики імені М.В. Келдиша РАН, Росія Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини, Білорусь Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка Чернігівський державний технологічний університет...»

«Навчальне видання Методичні вказівки для підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Економіка та організація виробництва» для студентів денної форми навчання напряму підготовки всіх технічних спеціальностей Редактор В. Дружиніна Коректор З. Поліщук Укладач: Лілія Олександрівна Нікіфорова Оригінал-макет підготовлено Л. Нікіфоровою Підписано до друку Формат 29,7 х 42. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman. Друк. різографічний. Ум. друк. арк. Наклад прим. Зам. №. Вінницький...»

«УДК 339.137.2 О.П. Савіцька, Н.В. Савіцька* Національний університет “Львівська політехніка”, *Львівський інститут економіки і туризму ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ © Савіцька О.П., Савіцька Н.В, 2013 Розкрито сутність поняття “конкурентоспроможність регіону”. Охарактеризовано суть та види конкурентних переваг, окреслено фактори впливу на їх формування. Висвітлено особливості застосування системного, комплексного і нормативного підходів під час оцінювання конкурентних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»