WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Анотація. Ця стаття присвячена одній з найбільш важливих проблем розвитку страхового ринку – страховому шахрайству, заходам боротьби з ним, а також впливом на діяльність страхових ...»

-- [ Страница 1 ] --

Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 254:

В 6 т. – Т. ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 477-488.

УДК 368.021

Проблеми страхового шахрайства та практика його уникнення

канд. ек. наук, доцент кафедри фінансів ДВНЗ «УАБС НБУ» Пластун В.Л.

Анотація. Ця стаття присвячена одній з найбільш важливих проблем

розвитку страхового ринку – страховому шахрайству, заходам боротьби з ним,

а також впливом на діяльність страхових компаній.

Ключові слова. Страхування, страховий ринок, страхова компанія, страхове шахрайство, страховий випадок, страхова виплата.

І. Вступ. Розвиток страхового ринку – одна з найважливіших умов становлення ефективної вітчизняної економіки. Проте формуванню сучасного страхового середовища перешкоджає безліч чинників, серед яких кризовий стан економіки, недосконалість податкового законодавства, небажання більшості фізичних та юридичних осіб витрачати гроші на сумнівні, з їх точки зору, переваги захисту від певних ризиків. Поряд з цим одним з найбільш деструктивних чинників є криміналізація страхового ринку, проявом якого є страхове шахрайство.

Злочини у сфері страхування володіють підвищеною суспільною небезпекою, оскільки ускладнюють або блокують виконання його основних завдань, пов'язаних з формуванням за рахунок грошових внесків цільового страхового фонду, призначеного для відшкодування можливого збитку, вирівнювання втрат в родинних доходах у зв'язку з наслідками страхових випадків, що сталися. Криміналізація страхового ринку перешкоджає також виконанню страхуванням таких важливих функцій, як підвищення стабільності діяльності суб’єктів господарювання, обмеження економічних ризиків, стимулювання підприємницької ініціативи тощо.

Страхове шахрайство є однією з найбільш проблемних ланок розвитку страхового ринку, але суттєвих розробок в цьому напрямі не здійснено. Більше того, будь-які дослідження в цій сфері не носять системного характеру і, як

Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 254:

В 6 т. – Т. ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 477-488.

правило, спираються лише на розгляд гучних справ та випадків. Це значно обмежує можливості аналізу обсягів страхового шахрайства. Інформація, яка поширюється страховими компаніями, нажаль, не заслуговує особливої довіри, адже найбільш відомі страховики прагнуть дещо знизити кількісні показники втрат від шахрайства щоб не завдати шкоди іміджу, в той час як дрібні компанії навпаки можуть невиправдано завищувати свої збитки від шахраїв з метою уникнення фінансових зобов’язань перед державою. Тим не менш, окремі дослідники намагались вирішити частину проблемних питань цієї сфери, серед яких слід відзначити праці В. Базилевича, О. Барановського, Н. Внукової, С.

Осадця.

Найбільш дискурсивними питаннями залишаються засоби боротьби із страховим шахрайством і, особливо, їх попередження. Це пов’язано із зростанням кількості випадків, коли шахраями є не поодинокі особи, а цілі групи осіб, серед яких є і страхувальники, і представники страховиків та органів правопорядку. Тому постає необхідність у систематизації джерел страхового шахрайства поряд із аналізом закордонного досвіду розв’язання подібних проблем.

ІІ. Постановка задачі. Основними напрямами даного дослідження будуть виступати виявлення джерел шахрайства, мотивів його здійснення, аналіз зарубіжного досвіду боротьби із злочинністю на страховому ринку, а також особливості вітчизняної практики уникнення страхового шахрайства.

ІІІ. Результати. Страхове шахрайство можна визначити як протиправну поведінку суб'єктів договору страхування внаслідок чого суб'єкти договору страхування отримують можливість незаконно і безоплатно обертати капітал на свою користь. З одного боку вона спрямована на здобуття страхувальником страхового відшкодування шляхом обману або зловживання довірою, або внесення меншої чим необхідно, при нормальній оцінці ризиків, страхової премії, а також приховування важливої інформації при висновку або в період дії договору страхування. З іншого боку це відмова страховика від виплати

Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 254:

В 6 т. – Т. ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 477-488.

страхового відшкодування без належних, зазначених в законодавстві, правилах страхування причин [3].

Протягом довгого часу страхове шахрайство не було проблемою страхового ринку України. Це було пов'язано з тим, що він лише розвивався і потенційні шахраї ще не розуміли, як на цьому можна заробляти. Що стосується страхових компаній, то у них не було достатньо інформації і статистичних даних відносно збитків від шахрайських дій, які вони могли б надавати один одному. Свою роль грав і низький рівень інформованості з даної проблеми в державних та правоохоронних органів.

З розвитком ринку страхування, збільшенням попиту на страхові послуги і зростанням числа клієнтів, страховий бізнес став привабливіший для різного роду авантюристів і шахраїв.

В залежності від стадії розвитку страхового ринку страхове шахрайство і напрями протидії йому має такі прояви [2].

На першому етапі кількість страхових випадків є невеликою і суттєво не зростає. Для усунення наслідків страхової злочинності страховики часто йдуть шляхом підвищення страхових тарифів, особливо в ризиковому страхуванні.

Водночас у злочинних структурах зростає зацікавленість страхуванням.

Другий етап характеризується тим, що кількість страхових випадків зростає, стає помітною і відчутною. Страхові компанії вдаються до певних захисних дій, але страхові злочинці в основному залишаються безкарними, оскільки кримінальні справи практично не порушуються. Повноцінної інформації про страхові злочини дуже мало, але вона з'являється частіше.

Третій етап характеризується зростанням кількості страхових злочинів.

Шахрайством у страхуванні займається все більше осіб. Починають формуватися організовані злочинні групи, що спеціалізуються на цих злочинах.

У зв'язку із цим страховики починають взаємне співробітництво, обмінюються інформацією, ведуть спільні реєстри і бази даних. На цьому етапі починають створюватися групи для дослідження і класифікації страхових злочинів і боротьби з ними.

Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 254:

В 6 т. – Т. ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 477-488.

За даними зарубіжної статистики 90% всіх випадків шахрайства здійснюється шахраями-одинаками і лише 10% – злочинними угрупуваннями.

Страхове шахрайство за кордоном має свої особливості. Наприклад, у США та Канаді шахрайство переважає у сфері медичного страхування та страхування життя (рис. 1), в той час як в країнах Західної Європи протиправні дії частіше спостерігаються у майновому страхування, в тому числі більшість випадків присутня в автострахуванні (рис. 2).

–  –  –

Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 254:

В 6 т. – Т. ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 477-488.

Що стосується загальних обсягів збитків, яких завдають страхові шахраї, то вони є доволі суттєвими (рис. 3). При цьому в Західній Європі до 10-15 % всіх страхових виплат отримують страхові шахраї. Наприклад, у Німеччині щорік реєструється від 9 до 11,5 тисяч випадків страхового шахрайства, на які доводиться близько 7-9 % всіх страхових виплат. В результаті страховики щороку втрачають від 3,5 до 5 млрд. євро. Ще більше випадків шахрайства зустрічаються в Швеції, а ринок страхування в Канаді щорік втрачає близько 1,8 млрд. дол. США.

10,0% 9,5% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,4% 3,0% 3,2% 2,9% 2,0% 1,8% 1,0%

–  –  –

Рисунок 3 – Питома вага виплат по випадках страхового шахрайства від сукупного розміру страхових премій, % За даними Служби фінансового контролю (Великобританія) на шахраїв припадає близько 10% обсягу виплат при страхуванні особистих автомобілів і до 15% при страхуванні особистого майна. Страхова компанія «Norwich Union»

провела дослідження на базі звітів про масштаби шахрайства у Великобританії.

За розрахунками компанії у 2004 році втрати економіки країни від дій страхових шахраїв склали 15,8 млрд. фунтів стерлінгів.

У Франції збитки, заподіяні недобросовісними клієнтами страхових компаній, оцінюються в суму близько 3 млрд. дол. США. За офіційними даними, лише розкриті випадки шахрайства складають в цілому 10% від


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 254:

В 6 т. – Т. ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 477-488.

виплаченого страхового відшкодування. Не дивлячись на це, існує загальне переконання, що Франція лідирує в Європі по ефективності організації боротьби із страховою злочинністю. У Нідерландах виплати шахраям складають близько 5% від всіх страхових виплат, досягаючи приблизно 300 млн. дол. США. А найбільш вражаючими є втрати страховиків США – щорічно вони оцінюються в 100 млрд. дол. США.

Із страховим шахрайством в країнах Заходу борються самі страховики, їх союзи і об'єднання, а також держструктури. Практично у всіх розвинених країнах існують спеціалізовані організації, що протистоять страховому шахрайству (див. табл. 3). У Європі розуміння загрози зростання злочинності в страховому секторі досягло такого рівня, що викликало вирішення загальних зборів Європейського комітету із страхування про створення програми протидії страховим махінаціям, прийняте 1993 року.

Таблиця 3 – Суспільні організації по боротьбі зі страховим шахрайством в різних країнах

–  –  –

Основними елементами системи колективної безпеки, що складається, в міжнародній практиці є:

­ об'єднання зусиль всіх страхових компаній в боротьбі з шахрайством;

­ захист корпоративних капіталів;

­ дослідження засобів для створення коаліції і центрального банку даних;

Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 254:

В 6 т. – Т. ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 477-488.

­ створення ефекту "вагону" (всі слідують виробленим і прийнятим нормам поведінки).

Що ж стосується України, то сьогодні одними з головних чинників існування страхового шахрайства є відсутність кваліфікованих фахівців, які можуть вести ефективну боротьбу з наслідками шахрайських дій і не знання зарубіжного досвіду відносно прикладів боротьби з ними.

На сьогоднішній день, серйозні дослідження проблеми страхового шахрайства в Україні доки не проводилися, але багато фахівців провідних страхових компаній легко можуть назвати найбільш «популярні» види шахрайства. Левова частка шахрайств (70-75%) здійснюється при страхуванні майна, автомобілів і цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів. Істотну роль відіграють протиправні дії в сфері страхування фінансових ризиків і медичного страхування.

Найбільш розповсюджені методи шахрайства в Україні в сфері авто страхування є: інсценування ДТП, угону автомобіля, умисна зміна або приховування інформації про реальні обставини ДТП або про стан водія, який управляв автомобілем у момент аварії, страхування вже розбитого авто (при цьому, як правило, є провина страхового агента, який страхує машину «не дивлячись» або вступає в змову з шахраями). В сфері медичного страхування:

домовленість з медичними працівниками про надання неправдивих лікарняних висновків.

ЛСОУ, усвідомлюючи масштаб втрат страхового ринку від шахрайських операцій, уже давно дійшла висновку про необхідність створення єдиної інформаційної бази страхового ринку, в якій будуть накопичуватися відомості про страхові випадки і відшкодування збитків. Практика такої роботи на сьогодні вже є – це, передусім, створення загальних баз даних з автострахування та страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів.

На сьогодні в Кримінальному кодексі України (ККУ) немає такого терміну, як «страхове шахрайство», відповідно, відсутні й норми, які ставили

Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 254:

В 6 т. – Т. ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 477-488.

би цьому злочину жорсткі правові бар’єри. По статті 190 ККУ всі неправомірні діяння в сфері страхування можна кваліфікувати як шахрайство. Воно тягне мінімум на штраф в 850 грн., також можуть застосовуватися суспільні роботи строком до 240 годин, виправні роботи до двох років або навіть обмеження свободи до трьох років. Якщо ж шахрайство скоєне в крупних розмірах — більше 4250 грн., зловмисникові може загрожувати вирок строком від трьох до восьми років. Якщо на гарячому буде спіймана група аферистів і доведені випадки шахрайства у особливо великих розмірах (більше 10,2 тис. грн.), то свободи можна позбутися на 5-12 років з конфіскацією майна. Правда, всі ці норми украй рідко застосовуються на практиці, і саме безкарністю фахівці пояснюють нинішній шахрайський бум.

Для ефективної боротьби зі страховою злочинністю потрібні добра воля, бажання страхових компаній обмінюватися інформацією і формування масивів даних про об'єкти і суб'єктів підвищеного ризику.

Тим більше що передумови для цього є. В Україні на комерційній основі запрацювало перше спеціалізоване бюро страхових історій – представництво російської компанії «Бюро страхових історій», яка надає свої послуги на нашому ринку через консалтингову групу «Бізнес-гарант». У бюро беруть участь 33 російських і 32 українських страховика. Спеціалізоване бюро викликало у учасників ринку інтерес. Проте не факт, що він трансформується в реальну співпрацю. Адже конкуренція вимушує страховиків обережно відноситися до розкриття інформації про своїх клієнтів.

ІV. Висновки. Таким чином, можна стверджувати, що страхове шахрайство на страховому ринку відіграє суттєву роль, спричиняючи значних втрат як у конкретних страхувальників, так і в державі в цілому. Виплати по випадках, які мають ознаки шахрайських складають до 10-15 % загальних розмірів страхових відшкодувань.

При цьому, не дивлячись на розроблені за кордоном механізми боротьби, вони не завжди є дійсними в конкретному випадку. Більше того, розвинені

Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 254:

В 6 т. – Т. ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 477-488.

країни світу мають значний досвід в цій сфері, але, тим не менш, суттєво зменшити обсяги протиправних дій не вдається.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту ОБЛІК У ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” спеціальності 6.030509 “Облік і аудит” Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 657.1(073) О-1 Рекомендовано до видання науково-методичною радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської...»

«Курсова робота на тему: “Аналіз фінансових результатів” ПЛАН ВСТУП ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ ПРИБУТКУ АНАЛІЗ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД ПОЗАРЕАЛІЗАЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ НА ПРИБУТОК ОКРЕМИХ ФАКТОРІВ, ЯКІ БАЗУЮТЬСЯ НА КАТЕГОРІЇ МАРЖИНАЛЬНОГО ДОХОДУ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Особливістю формування ринкових відносин є посилення таких факторів, як...»

«Спецвипуск 2012. Частина 2 7. Стеченко М. Управління регіональним розвитком. — К.: Вища школа, 2000. — С. 278—295.8. Сторонянська І. Міжрегіональні інтеграційні процеси в Україні: тенденції та перспективи розвитку: Монографія / І. Сторонянська. — Львів: ІРД НАН України, 2009. — 392 с. Статтю подано до редакції 20.10.2012 р. УДК 378.4:339.924 Д.О. Ільницький, канд. екон. наук, доцент кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»...»

«Аналіз перспектив торгівельних відносин між Україною та ЄС у контексті переговорів щодо розширеної угоди Ref: TRADE06/D0 Підсумковий звіт за результатами глобального аналізу Підсумковий звіт проміжного етапу Підсумковий фінальний звіт Замовник: Європейська комісія, Генеральний Директорат по Торгівлі Підготовлений: Роттердам, 13 грудня 2007 р. ECORYS Nederland BV P.O. Box 41 3006 AD Rotterdam Watermanweg 3067 GG Rotterdam The Netherlands T +31 (0)10 453 88 00 F +31 (0)10 453 07 6 E...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ» ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА ПРОГРАМИ з позашкільної освіти Дослідницько-експериментальний напрям ВИПУСК 2 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ УДК 374+001.89(80/7.072.2) ББК 74.200.5 А в т о р с ь к и й к о л е к т и в:...»

«ISSN 2071 – 8187. Інституціональний вектор економічного розвитку УДК 005.591.3:658 Олена Кравченко МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБҐРУНТУВАННЯ ПОЛІВАЛЕНТНОГО ПІДХОДУ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА У статті визначено сутність категорії “система управління” та охарактеризовано основні ознаки системи управління розвитком підприємства. Здійснено аналіз інваріантних підходів до управління розвитком підприємства: визначено їх переваги й недоліки. Запропоновано полівалентний підхід до...»

«Міністерство транспорту України Київський університет економіки і технологій транспорту Будівельні конструкції і будівлі на транспорті Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи КИЇВ 2004 УДК 721.011 ( 075.3 ) ББК 0513 р ( 2 ) 3-252 Будівельні конструкції і будівлі на транспорті. Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи. – Київ: КУЕТТ, 2004. – 66 с. Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи містять у собі варіанти індивідуальних...»

«Для користувача Посібник з експлуатації geoTHERM Система теплових насосів повітря/вода UA Зміст Зміст 1 Вказівки до документації 1.1 Дотримання діючої документації 1.2 Зберігання документації 1.3 Використовувані символи 1.4 Дійсність посібника 1.5 Маркування СЕ шуму зовнішнього модуля 2 Вказівки з техніки безпеки 2.1 Вказівки з техніки безпеки й попереджувальні вказівки. 4 4.13.1 Активація функції економії 2.1.1 Класифікація попереджувальних вказівок 2.1.2 Структура попереджувальних вказівок...»

«УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ УДК 336:228.32 О.В. Акіншина Національний університет “Львівська політехніка”, Л.І. Третьякова Львівський інститут менеджменту МІЖНАРОДНЕ ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ © Акіншина О.В., Третьякова Л.І., 2013 Досліджено основні ознаки глобалізації економіки, методи та схеми міжнародного податкового планування. Наведено класифікацію та дано характеристику методів трансфертного ціноутворення. Розглянуто інструменти міжнародного...»

«Наукове електронне (онлайн) видання Молодіжний науковий вісник ДНУ ім. О. Гончара. Серія: Економічні науки, №2/2013 СЕРІЯ: ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ ВИПУСК 2 Наукове електронне (онлайн) видання Молодіжний науковий вісник ДНУ ім. О. Гончара. Серія: Економічні науки, №2/2013 Редакційна колегія збірника: Смирнов Сергій Олександрович, д.фіз-мат.н., проф. – голова редакційної колегії (Україна) Павлов Роман Анатолійович, к.е.н., доц., Україна – заступник голови редакційної колегії (Україна) Халявкін Андрій...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»