WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 |

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання дипломного проекту для студентів спеціальності Електротехнічні системи електроспоживання всіх форм навчання Кривий Ріг Укладачі: канд.техн.наук, доцент ...»

-- [ Страница 2 ] --

Вибір схеми живлення цехових трансформаторів від ГЗП чи РП, визначення числа і місць розміщення силових пунктів, розподільчих і магістральних шинопроводів. Обґрунтування способу передачі і розподілу електроенергії в мережах напругою до і вище 1кВ.

Конструктивне виконання повітряних і кабельних ліній, струмопроводів напругою до і вище 1кВ. Вибір типу кабелів, траси кабельних ліній і способу їх прокладки.

Вибір перетинів провідників.

Вибір і перевірка перетинів струмоведучих пристроїв напругою до і вище 1 кВ за умовами нагріву розрахунковим струмом навантаженням і струмами короткого замикання, по втратах напруги, по короні, по механічній міцності, по економічності. Розрахунок шинопроводів. Результати вибору перетинів всіх ліній і струмоведучих частин зводяться в таблицю (кабельний журнал).

Розрахунок надійності.

Кількісне визначення параметрів надійності СЕП на підставі показників надійності елементів і структурної схеми мережі. Визначення збитку, від перерви в електропостачанні. Розробка заходів, що підвищують надійність СЕП при експлуатації.

Забезпечення якості електроенергії.

Побудова графіків відхилення напруги для максимального і мінімального режиму електроспоживання. Техніко-економічне обґрунтування вибору методів і засобів централізованого і місцевого регулювання напруги. Вибір регулювальних відгалужень трансформаторів із РПН.

Електрозбереження.

Визначення вартості електроенергії для розрахунку з енергосистемою.

Визначення втрат електроенергії в системі електропостачання та їх вартості.

Вибір типів лічильників активної і реактивної електроенергії й обґрунтування місць їх установки для здійснення комерційного і технічного обліку.

Автоматизований облік і контроль витрат електроенергії. Вибір технічних засобів автоматизованих (інформаційно-обчислювальних) систем обліку і контролю електроенергії, що дозволяють здійснювати керування електропостачанням, знижувати витрати електроенергії й оптимізувати електроспоживання. Структурна схема автоматичного обліку. Алгоритм обробки інформації.

Питання енергозберігаючої технології, раціонального, ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів. Усунення джерел додаткових втрат електроенергії, заходи щодо її раціональної витрати. Розробка окремих організаційно-технічних заходів економії електроенергії підприємства, цеху, ділянки і розрахунок очікуваної економії електроенергії. Економія електроенергії в окремих елементах схеми електропостачання: електричних мережах зовнішнього і внутрішнього електропостачання; трансформаторах, двигунах, технологічних установках ( вентиляційних, насосних і ін. ).

Енергозберігаючі режими електропостачання. Заходи щодо зниження втрат потужності й енергії в електричних мережах. Регулювання електроспоживання і рекомендації з економії електроенергії на промислових виробництвах.

Регулювання максимуму навантаження промислових електричних мереж.

Розробка рекомендацій з регулювання графіку електроспоживання. Комплекси споживачів-регуляторів потужності на підприємстві.

Вибір системи оперативного струму.

Вибір роду оперативного струму і прийнятий до установки тип джерела (блоки живлення, акумуляторні батареї, зарядно-підзарядні агрегати, випрямляч живлення, трансформатори власних потреб та ін.). Розрахунок необхідної потужності джерела оперативного струму. Розробка схеми живлення оперативних кіл.

Вибір системи керування і сигналізації.

Вибір системи керування (безпосереднього, дистанційної, телекерування), сигналізації нормальних і аварійних режимів, а також блокування. Ескіз пункту керування.

Вибір релейного захисту і системної автоматики.

Вибір об'єкта релейного захисту і схеми. Вид захисту на ГЗП, РП, цехових підстанціях. Для релейного захисту одного чи декількох виділених елементів (вказуються керівником) вибирають схеми з'єднання вимірювальних трансформаторів і обмоток реле, тип реле і розраховують уставки спрацьовування по струмах, напругам, потужностям, а також необхідні витримки часу. Визначення коефіцієнта чутливості. Перевірка трансформаторів струму на 10% похибку.

Вибір уставок автоматичних вимикачів і плавких уставок запобіжників.

Узгодження селективності захисту.

У разі потреби дається короткий опис і приводяться схеми АПВ, АВР, АЧР і ін. Визначення напруги спрацьовування пускового органа АВР. Вибір типу реле, напруги й уставки спрацьовування дозволяючого органу.

Розрахунок стійкості електричної системи і вузлів навантаження.

Розрахунок статичної чи динамічної стійкості електричної системи.

Визначення граничного кута і часу відхилення для динамічної стійкості.

Перевірка стійкості системи при можливому самозапуску електродвигунів.

Визначення стійкості синхронних і асинхронних двигунів шляхом визначення залишкової напруги на шинах підстанції і на затискачах працюючих електроприймачів у момент пуску потужних асинхронних і синхронних електродвигунів.

Розділ 3. Спеціальна частина проекту

Спеціальна частина одна з детально розроблюваних питань електропостачання, або носить науково-дослідний характер, або являє собою глибоку переробку одного з розділів проекту. Спеціальна частина повинна містити схеми, пристрої та ін., що забезпечують підвищення ефективності, або технічного рівня системи електропостачання. Обсяг і зміст цього розділу визначається керівником.

Спеціальна частина розташовується в пояснювальній записці або в складі близького за змістом розділу, або окремо.

За узгодженням з керівником проекту розробляється одна з тем, орієнтовний зміст яких приведено нижче.

3.1 Ділянка повітряної лінії електропередачі.

Вихідні дані до проекту. Вибір перетину проводів за різних умов. Вибір типу проміжних, анкерних і кутових опор. Механічний розрахунок проводів і тросів. Розміщення опор по профілю траси. Вибір ізоляції ЛЕП, блискавкозахисту і заземлення.

3.2. Струмопровід на напругу 6-10 кВ.

Вибір перетину і конструкції струмопроводу в залежності від потужності, яка передається, умов середовища. Розрахунки струмопровода за припустимим відхиленням напруги, динамічної стійкості до струмів КЗ. Елементи конструкції струмопровода.

3.3. Головна знижувальна підстанція, підстанція глибокого введення.

Виконання РПР 35-220 кВ (відкрите, з посиленою ізоляцією, закрите).

Компонування РПР, кабельна каналізація, пристрої для ремонту трансформаторів. Конструкція РПР (6-10кВ), компонування, обґрунтування прийнятих розмірів. Спосіб прокладки кабелів. Розрахунок і конструкції блискавкозахисту, заземлення.

3.4. Цехові трансформаторні підстанції.

Обґрунтування прийнятого розміщення ЦТП ( відкрито в цеху, в окремому приміщенні). Обґрунтування прийнятих розмірів, проходів.

3.5. Шинний міст.

Призначення (зв'язок трансформатора з РП та ін.). Вибір перетину і профілю шин. Конструкція мосту. Перевірка прийнятої конструкції по стійкості до струмів КЗ. Загальний вигляд і вузли.

3.6. Автоматизована система керування електропостачанням.

Аналіз системи електропостачання, як об'єкта керування. Структура диспетчерського керування ( кількість і розміщення ДП і КП ). Обсяги телемеханізації. Вибір технічних засобів телемеханізації в залежності від структури диспетчерського керування й обсягів телемеханізації. Принципові схеми телемеханізованих об'єктів на КП і ДП. Засоби керування і відображення інформації на ДП (диспетчерський пульт, щит, дисплеї, пристрої реєстрації).

Автоматизована система диспетчерського керування з використанням засобів обчислювальної техніки.

Устаткування диспетчерського пункту. Підсистеми АСК електропостачання - оперативного керування, обліку, планування і прогнозування. Зв'язок системи телемеханіки й автоматизованого обліку електроджерела з керуючою ЕОМ АСК електропостачання.

Розділ 4. Імітаційне моделювання

4.1. Методика, алгоритми, програма розрахунків та розрахунок на ЕОМ основних параметрів систем електропостачання.

Як приклади розрахунку можуть бути: статистична обробка експериментальних даних електричних навантажень проектованого об'єкта чи його частини; розрахунок електричних навантажень; розрахунок компенсуючих пристроїв; розрахунок надійності електропостачання;

розрахунок перетину провідників; розрахунок струмів КЗ і ін.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


4.2. Оптимізація режимів роботи системи електропостачання.

Вибір і обґрунтування критерію оптимізації. Складання цільової функції на підставі обраного методу математичного програмування (лінійного, нелінійного, динамічного). Обмеження, що накладаються на оптимізуючий параметр. Задача оптимізації і рішення її в загальному вигляді. Вибір ступеня оптимізації і рішення задач за допомогою ЕОМ.

Як приклади оптимізуючих режимів можуть бути: оптимізація надійності електропостачання; оптимізація графіків навантаження ( по активному і реактивному навантаженню роздільно і спільно ); оптимізація місця установки компенсуючих пристроїв; оптимізація режиму збудження синхронних двигунів ( вибір параметра і закону регулювання ); оптимізація числа, потужності і місця розташування цехових, головних знижувальних чи перетварювальних підстанцій; оптимізація електричних мереж (по конфігурації і конструктивному виконанню ); оптимізація регулювання напруги та ін.

Розділ 5. Охорона праці та безпека життєдіяльності

Мета цього розділу - розробка комплексу заходів, що забезпечують безпечні умови робіт в електрогосподарстві промислового підприємства. У розділ можуть входити наступні питання.

- обґрунтування вибору режиму нейтралі електроустановок напругою до і вище 1 кВ.;

- розрахунок захисного заземлення. Розрахунок і ескізи заземляючого пристрою, ГЗП, РП, цехової підстанції чи приміщення цеху (за завданням консультанта). Вибір виду і конструктивного виконання штучних заземлювачив. Визначення опору розтіканню вертикальних і горизонтальних електродів. Розрахунок заземлення блискавковідводів;

- обґрунтування прийнятої системи блискавкозахисту. Розрахунок блискавкозахисту підстанції. Розрахунок і побудова захисної зони групового блискавковідводу;

- захист підстанції від перенапруги набігаючих хвиль. Вибір вентильних і трубчастих розрядників, обмежників перенапруг. Розробка й обґрунтування заходів по захисту від комутаційних перенапруг.

Розділ 6. Управління, економіка та організація виробництва

Економічне обґрунтування технічних рішень, прийнятих у спеціальній частині дипломного проекту, які підвищують рівень експлуатації та електрифікації, або вдосконалюють систему електропостачання. Розрахунок капітальних вкладень і річних витрат порівнюваних варіантів. Економічна ефективність впровадження розробки.

Розрахунок загальних техніко-економічних показників (штату працюючих за категоріями, місячної продуктивності, собівартості, фондовіддачі та рентабельності) та їх порівняння з відповідними показниками діючого об’єкту проектування.

Висновки.

На підставі виконаних у дипломному проекті розрахунків, прийнятих рішень і аналізу режимів роботи схеми електропостачання і її основних елементів, приводяться основні висновки і рекомендації з їх впровадження.

Відзначається ступінь обґрунтованості прийнятих рішень, висвітлюється доцільність повної чи часткової реконструкції схеми електропостачання.

Наводяться результати розробки проекту реконструкції системи електропостачання, по підвищенню її надійності й економічності, поліпшення якості електроенергії, її економії. Відзначається ступінь відповідності рекомендації сучасному стану техніки електропостачання і вимогам економіки.

6. Оформлення дипломного проекту

Дипломний проект складається з пояснювальної записки (ПЗ) на державній мові, у твердому перепльоті і графічного матеріалу. Обсяг ПЗ складає 80-120 сторінок рукописного тексту, при цьому обсяг спеціальної частини може складати 30-50% від обсягу ПЗ. Графічний матеріал складає 5-7 аркушів креслень формату А1, а також графіки і рисунки які наведені в ПЗ і пояснюють зміст тексту.

Пояснювальна записка повинна в короткій і чіткій формі розкривати основну мету проекту, містити методи розрахунку і дослідження, а також безпосередньо розрахунки зведені у таблиці, опис проведених експериментів, їх аналіз, техніко-економічне порівняння й обґрунтовані висновки. Текст повинний доповнюватися ілюстраціями ( діаграмами, схемами і т.п.). Виклад текстового матеріалу ПЗ супроводжується таблицями, каталожними даними і т.п. Записка не повинна бути перевантажена описовим матеріалом і однотипними розрахунками, не повинно бути значних за обсягом витягів з підручників, довідників і каталогів.

Структура пояснювальної записки:

–  –  –

Обсяг та зміст окремих креслень визначає керівник проекту. Орієнтовний перелік креслень може бути наступний: план об'єкта з нанесенням основного технічного устаткування, приймачів та джерел електроенергії, картограми розрахункових електричних навантажень і трас електричних мереж, однолінійні схеми електропостачання на всіх напругах з місцями розміщення РЗА. Конструктивне виконання елементів ( ГЗП, РП, ТП і ін.), трилінійні схеми релейного захисту й автоматики одного з елементів СЕП.

Графічний матеріал виконується відповідно до діючих ДОСТів і ЄСКД.

7. Оформлення рамок креслень та кожного розділу пояснювальної записки СТОУ-01-07

ФОРМА ОСНОВНОГО НАПИСУ ДЛЯ КРЕСЛЕНЬ

У графах основного напису (номери в дужках) зазначають;

1 – найменування графічного документа, що записують без переносів і крапки в кінці. Якщо найменування складається з кількох слів, іменник ставлять на перше місце, наприклад: “Редуктор черв’ячний”;

2 – позначення документа за схемою, наведеною в п. 2.2.3, крім пунктів 13, 14, 15, 16. Після номера теми за наказом ставлять перші літери найменування графічного документа, позначеного в графі (1), наприклад: ЕО – ескізи операцій;

3 – позначення матеріалу деталі або заготовки (графу заповнюють тільки для креслень деталі або заготовки);

4 – ставиться літера “Н”, тому що цей документ “навчальний”;

5 – маса виробу в кілограмах без зазначення одиниці виміру;

–  –  –

ПОЗНАЧЕННЯ КОЖНОГО РОЗДІЛУ формують за схемою згідно з “Межгосударственным стандартом ГОСТ 2.201-80.ЕСКД Обозначение изделий и конструкторских документов”:

123. 45. 678. 910. 1112. 1314. 1516, де 123 – код підприємства – розробника (КТУ);Pages:     | 1 || 3 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет В.П. ГАМАЮН, О.І.ТРУШ, В.М.БОРОВИК Експлуатація та діагностика комплексів інформаційних технологій проектування Конспект лекцій Київ 20 УДК 004.9(042.4) ББК З 973.0я 7 Г 18 Рецензенти: О.І.Стасюк д-р техн. наук, проф. (Державний економіко-технологічний університет транспорту); Я.Є.Візор к-т техн. наук (Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України) В.М.Єфимець, к-т техн. наук, проф. (Національний авіаційний університет)...»

«УДК 336.76 А.М. Єрмошенко, канд. екон. наук, ст. викладач кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет ІНТЕГРАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ СТРАХОВИКІВ І БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ Статтю присвячено інтеграції фінансових послуг в контексті взаємодії страхових організацій і банків. Детально проаналізовано стандартні, комплексні, а також повністю інтегровані послуги зазначених фінансових установ. Ключові слова: інтеграція фінансових послуг, взаємодія банків...»

«Національний інститут стратегічних досліджень Регіональний філіал у м. Одесі О.Є. Рубель, Л.Л. Рассоха УЧАСТЬ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДУНАЙСЬКОГО РЕГІОНУ (концептуальні засади) Аналітична доповідь Одеса – 201 УДК 332.1:330.15(075.8) ББК 65.04я73+65.28я Рекомендовано до друку рішенням засідання співробітників Регіонального філіалу НІСД у м. Одесі, Протокол № 8 від 31 серпня 2011 року. Рецензенти: д.е.н., проф. О.М. Котлубай д.е.н., проф. В.М. Степанов Участь України в...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор (Підпис, прізвище, ініціали) «_» _ 200 р. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання дипломних робіт спеціалістів та магістрів за напрямом “ Облік, аналіз і аудит готової продукції, товарів та їх реалізації ” для студентів спеціальності 8.050106, 7.050106 “Облік і аудит” напряму 0501 «Економіка і підприємництво» денної, заочної форми навчання та другої вищої освіти Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних...»

«М.Адамів. Сутність та роль антисипативного управління на підприємствах/ М.Адамів // Галицький економічний вісник. — 2010. — №3(28).— с.112-121 (проблеми мікро та макроекономіки України) УДК 658:330.3 Марта АДАМІВ СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ АНТИСИПАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Резюме. Розглянуто та проаналізовано позиції авторів щодо визначення сутності антисипативного управління. На основі результатів аналізування літературних джерел уточнено трактування поняття „антисипативне управління...»

«Національний лісотехнічний університет України тається споживач за вдосконаленням способу задоволення своєї потреби. А це означає, що управління інноваційною діяльністю, всіма її ланками в ринкових умовах має опиратись на науково обґрунтовані методи. Література 1. Ільєнкова С.Д. Інноваційний менеджмент : підручник. – К. : Вид-во Юніті. – 2001.– С. 374.2. Коваленко А.О. Інноваційна діяльність у промисловості України // Економіка промисловості України. – К. : РВПС України НАН України, 2002. – С....»

«ББК 67.312.2я73 М5 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2 354 від 17 лютого 2005 року) Рецензенти: Бобкова А. Г. — професор, доктор юридичних наук, зав. каф. господарського права Донецького національного універ ситету; Жилінкова І. В. — професор, доктор юридичних наук, каф. цивільного права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого; Шишка Р. Б. — професор, кандидат юридичних наук, каф. цивільно правових дисциплін Національного університету...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» УДК 338.24: 330. 341.1+6 Політило Марія Петрівна КООПЕРУВАННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПРОЦЕСІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ Спеціальність 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Львів 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі фінансів Навчально-наукового...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ Кафедра «Вагони та вагонне господарство» А.А. Стецько, В.М. Іщенко ЗАГАЛЬНА БУДОВА ВАГОНІВ І КОНТЕЙНЕРІВ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ ЗАЛІЗНИЦЬ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних робіт для студентів спеціальності 6.07010502 «Вагони та вагонне господарство» усіх форм навчання Київ 2013 УДК 629.4 А.А. Стецько, В.М. Іщенко. Загальна будова вагонів і контейнерів та їх...»

«Науковий вісник ЧДІЕУ № 4 (8), 2010 УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ УДК 65.012.4 Л. С. Ладонько, к.е.н., І. В. Калінько, к.т.н., Г. В. Старченко, к.т.н. ВИКОРИСТАННЯ БЕНЧМАРКІНГУ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОГО ПРОФІЛЮ ПІДПРИЄМСТВА У статті досліджено бенчмаркінг, як метод удосконалення бізнеспроцесів. Представлені авторські пропозиції щодо визначення конкурентної сили підприємств-конкурентів включених до групи «бенчмарк». В статье исследовано бенчмаркинг, как метод усовершенствования...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»