WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 11 |

«IНСТИТУЦIЙНИЙ РОЗВИТОК ПТНЗ: основнi пiдходи до бiзнес-планування та маркетингу Навчально-методичний посібник Київ – 200 УДК 378.014.5 ББК 74.58 І-71 Рекомендовано МОН України для ...»

-- [ Страница 1 ] --

Центральний інститут післядипломної

педагогічної освіти АПН України

Українсько-канадський проект «Децентралізація управління

професійним навчанням в Україні»

IНСТИТУЦIЙНИЙ

РОЗВИТОК ПТНЗ:

основнi пiдходи до

бiзнес-планування

та маркетингу

Навчально-методичний посібник

Київ – 200

УДК 378.014.5

ББК 74.58 І-71

Рекомендовано МОН України для підвищення кваліфікації керівників

ПТНЗ лист №1.4/18 –Г – 355 від 08.02.08 р.

Рекомендовано Науково-методичною радою Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України (протокол № 4 від 26.12.2007 р.)

Авторський колектив:

Даниленко Л.І., Сергеєва Л.М., Кашевський В.В., Пащенко О.В., Русанов Г.Г., Олійник Вол.В.

Інститутуційний розвиток ПТНЗ: основні підходи до бізнес-планування та маркетингу: Навчально-методичний посібник /Кол. автор.:

Даниленко Л.І., Сергеєва Л.М., Кашевський В.В. та ін. /За ред. Л.І. Даниленко – К.: ТОВ «Етіс Плюс», 2008. – 148 с.

Рецензенти:

Боголіб Т.М. – доктор економічних наук, професор;

Маслов В.С. – доктор педагогічних наук, професор.

У навчально-методичному посібнику розглянуто етапи розробки бізнес-плану для організації ефективного навчально-виховного процесу у професійнотехнічних навчальних закладах, розкрито особливості стратегії й тактики планування управлінської діяльності, запропоновано теоретичні та практичні аспекти маркетингової діяльності ПТНЗ як складової їх інституційного розвитку.

Для студентів, викладачів i майстрів виробничого навчання ПТНЗ, професійних ліцеїв, технікумів, коледжів, керівників професійно-технічних навчальних закладів, методистів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних працівників, викладачів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, навчальнометодичних центрів ПТО, слухачів курсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти.

ISBN 978-966-96822-6-0 © Колектив авторів © ЦІППО АПН України © Українсько-канадський проект «Децентралізація управління професійним навчанням в Україні»

ЗМIСТ ПЕРЕДМОВА.............................................

ВСТУП..................................................

РОЗДІЛ 1. ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПТНЗ

1.1. Перспективи інституційного розвитку ПТНЗ............ 9

1.2. Розробка бізнес-плану як процес розвитку ПТНЗ....... 15 РОЗДІЛ 2. СКЛАДОВІ БІЗНЕС-ПЛАНУ ПРОФЕСІЙНОТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬН

–  –  –

Проект «Децентралізація управління професійним навчанням в Україні» та Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України висловлюють щиру подяку за консультування та методичні поради під час підготовки даного навчально-методичного посібника панові Лу Шарлебуа та панові Джері Бонзалу, Саскачеванський інститут прикладних наук і технологій.

The Decentralized Management of Skills Training in Ukraine Project and the Central Institute of Postgraduate Pedagogical Education of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine express their sincere gratitude to Mr. Lou Charlebois and Mr. Gerry Bonsal (Saskatchewan Institute of Applied Science and Technology) for the invaluable advice, recommendations, and materials provided during the development of this manual.

4

ПЕРЕМОВА

Після переходу України до ринкової моделі економіки виникла потреба змінювати затарілі управлінські підходи у галузі освіти. Традиційна централізована система, особливо у сфері професійно-технічної освіти, вже не може ефективно забезпечувати потреби сучасного ринку праці. Тому неминучою є децентралізація – перехід повноважень від рівня міністерства до областей (в кількох областях України вже розпочався такий експеримент). Така ситуація створює для професійно-технічних навчальних закладів конкурентне середовище та спонукає змінювати підходи до управління закладом, орієнтуючись, передусім, на вимоги ринку праці.

Цей посібник про бізнес-план та етапи його розробки. Ми сподіваємося на увагу працівників сфери освіти, які тільки роблять перші кроки у сфері управління навчальним закладом, а також тих, хто вже не новачок у цій галузі, проте хоче навчитися сучасних механізмів планування і завдяки цьому підвищити ефективність роботи. Всі підприємства, установи та організації, які працюють у конкурентному середовищі, потребують бізнес-плану.

Проте для багатьох, особливо в нашій країні, необхідність розробки бізнесплану не є незаперечною істиною. Мета цього посібника – показати всім зацікавленим значення бізнес-плану для організації ефективного навчального процесу, навчити розробляти такий план, відкрити секрети стратегії й тактики, які допоможуть почуватися впевнено у час швидких змін.

Головна орієнтація посібника – професійно-технічні навчальні заклади.

Саме на прикладі їх роботи розроблені бізнес-плани, хоча описані принципи складання бізнес-плану можуть бути з однаковим успіхом застосовані в будь-якій іншій галузі освіти.

Одна з відмінностей бізнес-планування ПТНЗ, яка суттєво відрізняє цей вид планування від існуючих традиційних видів, – його маркетингова спрямованість. Тому значна частина посібника присвячена теоретичним і практичним аспектам маркетингової діяльності ПТНЗ.

Відмінність маркетингової діяльності ПТНЗ від його бізнес-діяльності полягає у тому, що перша – характеризує «просування» освітніх послуг (підготовлених фахівців) на ринку праці, друга – якість процесу їх підготовки.

Освітні потреби особистості значно зростають у сучасному інформаційному суспільстві. Зростає попит на якісну освіту. Конституція України, закони про освіту гарантують громадянам доступність і безплатність здобуття професійної освіти. Потенційні споживачі освітніх послуг розуміють, що бюджетне фінансування розраховане на навчання мінімального обсягу освітніх послуг, тому згодні оплачувати додаткові послуги, але за умови забезпечення їхньої якості. На відміну від іншого товару, їх обсяг не зменшується у процесі обміну.

Згідно з науковими основами маркетингу одним із його завдань є вивчення потреб споживачів освітніх послуг, задоволення їх більш ефективними й продуктивними засобами навчання, забезпечення добробуту навчального закладу.

Освітній маркетинг і бізнес-планування – нові напрями в управлінні навчальними закладами в умовах ринкової економіки; вони забезпечують дослідження попиту на освітні послуги та певні знання понад стандарти, встановлені державою, впливають на розвиток освітніх потреб громадян, формують позитивній імідж освітнього закладу та сприяють отриманню якісних освітніх послуг.

6 ВСТУП Посібник публікується в рамках проекту «Децентралізація управління професійним навчанням в Україні» (далі Проект), який фінансується Канадським агентством міжнародного розвитку з негрошовими внесками Міністерства праці та соціальної політики, Асоціації місцевих коледжів Канади та Саскачеванського інституту прикладних наук та технологій.

Проект має за мету сприяти збільшенню зайнятості та самозайнятості в Україні, насамперед, через надання таких послуг у ПТНЗ з підготовки кваліфікованих робітників, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітного населення, які відповідатимуть змінам на місцевому та регіональному ринках праці. Вдосконалення процедур розробки політики управління, викладання та підтримки, як учнів ПТНЗ, так і слухачів з числа безробітних, збільшує доступ до навчання та відповідність потребам споживачів освітніх послуг і роботодавців. Це, в свою чергу, підтримує розвиток громадянського суспільства та сприяє організованому переходу до ринкової економіки. Посадові особи мають створити таке навчальне середовище, яке заохочуватиме створення ефективного взаємозв’язку між потребами громади та змістом навчальних програм. У професійнотехнічних навчальних закладах мають працювати керівники та педагогічні працівники, які краще можуть визначати навчальні потреби громади й забезпечити їх. В основі цих потреб лежить усвідомлення того, що представники різних соціальних груп та різних регіонів повинні мати рівний доступ до якісних освітніх послуг. Доступність програм навчання є особливо важливою для соціально незахищених верств українського населення, які повністю залежать від державних соціальних послуг, зокрема таких як професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації, за допомогою яких можливо збільшити доходи та викорінити бідність у відповідних громадах.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Покращення можливостей для проведення бізнес-планування є ключовим кроком на шляху до співпраці між навчальними закладами та громадами, які вони обслуговують. Зрозуміло, що найбільш адекватна модель бізнес-планування має відображати сучасну економічну, соціальну та політичну ситуацію в Україні. Крім того, немає потреби в копіюванні канадського або іншого досвіду та очікуванні аналогічних результатів. Саме тому пропонується застосувати міжнародні підходи до бізнес-планування в галузі професійно-технічної освіти та професійного навчання, які адаптовані до використання в Україні. Експериментальні (пробні) бізнесплани розроблені в пілотних навчальних закладах Проекту в Дніпропетровській, Рівненській та Закарпатській областях. До посібника також увійшов досвід роботи зі схожими процесами в Канаді.

Таким чином, цей посібник створений, передусім з урахуванням потреб, що існують на рівні професійно-технічного навчального закладу. Він пропонує корисну інформацію для керівників ПТНЗ, педагогічних працівників, слухачів, а також спеціалістів управлінь освіти, центрів зайнятості, роботодавців тощо. Посібник представляє перевірені та релевантні підходи до бізнес-планування в галузі професійно-технічної освіти та професійного навчання. Водночас, запропоновані підходи не розглядаються як єдиний можливий шлях для всіх навчальних закладів. Ефективні процеси є ситуативними та залежать від місцевих умов і персоналій. Вказавши на це, ми сподіваємося, що цей посібник забезпечить міцну підтримку процесу бізнес-планування. Запрошуємо читачів ділитися своїм досвідом та забезпечувати, завдяки цьому, повторне використання посібника в майбутньому.

8 РОЗДІЛ 1.

ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПТНЗ

1.1. ПЕРСПЕКТИВИ ІНСТИТУЦІЙНОГО

РОЗВИТКУ ПТНЗ

На сучасному етапі розвитку в Україні відбувається модернізація освітньої галузі. Відповідно до «Концепції розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні» її модернізація спрямовується на створення необхідних умов для інноваційного розвитку професійного навчання різних категорій населення, зокрема, у професійних навчальних закладах різних типів, форм власності та підпорядкування, на виробництві тощо; забезпечення якісної професійної підготовки кваліфікованих робітників для галузей економіки, малого й середнього підприємництва з урахуванням потреб ринку праці.

Розвиток – одне з фундаментальних філософських і наукових понять.

Так, у філософському енциклопедичному словнику подається таке його тлумачення: «Розвиток – необоротна, спрямована, закономірна зміна матеріальних та ідеальних об’єктів. Не кожна зміна є розвитком. Лише одночасна наявність усіх вище наведених властивостей (необоротність, спрямованість, закономірність) виділяє розвиток серед інших змін». Отже, розвиток – це зміна, але не кількісна, а якісна (на відміну від зростання, удосконалення та ін.) і притому лише позитивна. Система, що змінилася, має характеризуватися новими властивостями, які забезпечуватимуть ефективне виконання всіх функцій.

Стратегія розвитку ПТНЗ має бути інноваційною, базуватися на сучасному законодавчому та нормативному забезпеченні, науково обґрунтованих критеріях оцінювання якості навчального процесу, державних стандартах профтехосвіти, результатах моніторингу попиту та пропозицій потреби регіональних ринків праці у робітничих кадрах. Тому, на сьогодні, надзвичайно важливим аспектом є активізація діалогу між навчальними закладами системи ПТО, владою та громадськістю, зокрема, через обговорення перспектив інституційного розвитку професійно-технічної освіти, оскільки вітчизняна освітня галузь обрала шлях кардинальних реформ входження до світового освітянського простору, поліпшення якості освіти. А це означає, що наші державні інституції мають створюватися й розвиватися на основі світових стандартів і перевіреної багаторічним досвідом кращої світової практики з прозорим державним управлінням із залученням громадськості. Слід звернуті увагу на важливість таких аспектів інституційного розвитку ПТНЗ: розбудова інституційної спроможності, розроблення механізмів реагування на звіти й пропозиції, регіоналізація.

Дуже важливим чинником у діяльності ПТНЗ є інституційний аналіз, метою якого є оцінка можливостей навчального закладу в існуючому політичному, економічному та правовому полі, впливу зовнішнього середовища на реалізацію навчального процесу. Інституційний аналіз передбачає розв’язання таких завдань:

— характеристика політичних і економічних факторів, які впливають на навчальний процес;

— оцінка найважливіших законів та нормативних актів, що безпосередньо пов’язані з навчальним процесом;

— визначення оптимальних форм організації навчального процесу;

— вибір організаційної структури навчального закладу та принципів підбору навчально-педагогічного колективу;

— оцінка слабких і сильних сторін навчального закладу, людських ресурсів колективу, кваліфікації, управлінських та адміністративних можливостей усіх учасників навчального процесу.

Основними методами інституційного аналізу є:

— збирання та опрацювання опублікованих даних про навчальне середовище та можливості його організації;

— бесіди із зовнішніми експертами та персоналом навчального закладу;

— анкетне опитування зовнішніх експертів і навчально-педагогічного персоналу навчального закладу.

Методика інституційного аналізу заснована на розглянутих вище способах вивчення впливу середовища на навчальний заклад та аналізу його діяльності в минулому й планах на майбутнє. Опрацювання даних потребує знань методів макроекономіки та статистики, а також вміння вести бесіду й проводити анкетне опитування – обізнаність з методами соціології та психології.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 11 |
Похожие работы:

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 18 червня 2009 р., четвер ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Щоб стати успішними, треба бути першими. В науці Голос України Відкриваючи засідання, заступник Голови Верховної Ради України М.Томенко зазначив, що питання, винесене на широке обговорення, стосується майбутнього України в найближче десятиліття. Зі співдоповідями виступили голова Комітету...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ЯКОВЕНКО ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ УДК 330.341.1+338.48 (100) МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ Спеціальність 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Сімферополь – 2012 Дисертацією є рукопис Роботу виконано на кафедрі менеджменту...»

«УДК 339.138:338.4 ЦИГАНКОВА ТЕТЯНА, ЄВДОЧЕНКО ОЛЕНА, ШЕЛЕСТОВИЧ НАТАЛЯ* Стратегії міжнародних компаній у турбулентному маркетинговому середовищі АНОТАЦІЯ. Досліджено маркетингові стратегії міжнародних компаній в умовах турбулентності глобального середовища та запропоновано їх типізацію за критерім успішності для компаній, що працюють на міжнародних ринках промислових та споживчих товарів, а також послуг. КЛЮЧОВІ СЛОВА. Міжнародна маркетингова стратегія, турбулентність глобального середовища,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) _ 2014 р. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030507 Маркетинг денної та заочної форм навчання, в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 7.03050701 Маркетинг Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на...»

«ЕКОНОМЕТРІЯ Частина Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет ЕКОНОМЕТРІЯ Частина Навчальний посібник Вінниця ВНТУ УДК 330.43(075) ББК 65в6я73 Е45 Автори: Азарова А. О., Сачанюк-Кавецька Н. В., Роїк О. М., Міронова Ю. В. Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 2 від 20.10.2011 р.) Рецензенти: І. Г. Лук’яненко, доктор...»

«АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА УСТАНОВА „ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ім. Л.В. ГРОМАШЕВСЬКОГО” САЛМАНОВ АЙДИН ГУРБАН ОГЛИ УДК 616 036.22+616.94:617.55 НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА ІНФЕКЦІЯМИ ОБЛАСТІ ХІРУРГІЧНОГО ВТРУЧАННЯ 14.02.02 – епідеміологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2008 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Інфекції в області хірургічного втручання (ІОХВ) є...»

«УДК: 502.131.1:330.59 Б. Л. Ковальов1 Методичні підходи до формування інформаційного наповнення векторної моделі оцінки сталого способу життєдіяльності У роботі проаналізовано кількісне та якісне інформаційне наповнення існуючих індексів та індикаторів соціально-економічного та сталого розвитку, для кожної з методик розрахунку результуючого індексу та індикатору визначено кількість та сутність рівнів агрегування. На підставі проведеного аналізу та згідно з визначеними критеріями відбору було...»

«Інформація про стан економічного і соціального розвитку Кіровоградської області у рамках виконання Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки за січень-листопад 2013 року 1. Підвищення конкурентоспроможності економіки та покрашення інвестиційного клімату 1.2. Детінізація економіки З метою детінізації економіки в області вживаються заходи щодо: підвищення рівня заробітної плати, у тому числі шляхом легалізації відносин у сфері зайнятості населення та оплати праці;...»

«Пивоваров М. Розвиток інституту інфраструктури малого підприємництва: проблеми та шляхи його покращення [Електронний ресурс] / М. Пивоваров // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 6–18. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13pmgwyp.pdf. УДК 330.354 JEL Classification: M1, М21 Михайло Пивоваров Класичний приватний університет, вул. Жуковського, 70 Б, м. Запоріжжя, 69002, Україна e-mail: pivovarov_mg@ukr.net д.е.н., проф....»

«Громадська організація «Центр економічних досліджень та розвитку» Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ В ЕКОНОМІЦІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЧАСТИНА ІІ Одеса УДК 33.02(063) ББК 65.05я43 П 7 Матеріали друкуються в авторській редакції. Редакція не завжди поділяє думку та погляди автора. Відповідальність за достовірність фактів, власних імен, географічних назв, цитат, цифр та інших відомостей несуть автори публікацій....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»