WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 12 |

«План реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011 – 2014 рр. Зміст 1. ВСТУП 1.1 Стратегія регіонального розвитку Хмельницької області та план її реалізації ...»

-- [ Страница 1 ] --

План реалізації Стратегії регіонального розвитку

Хмельницької області

2011 – 2014

-проектжовтень 2011 р.

План реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011 – 2014 рр.

Зміст

1. ВСТУП

1.1 Стратегія регіонального розвитку Хмельницької області та план її реалізації............4

1.2 Методологія

1.3 Резюме аналізу ситуації

1.4 Логіка втручання

2. Програми

2.1 Програма 1: Розвиток туризму

2.1.1 Стан і проблеми

2.1.1.1 Підпрограма 1A: Зміцнення потенціалу і популяризація регіонального туризму

2.1.1.2 Підпрограма 1B: Підтримка розвитку окремих видів туризму та туристичних об’єктів

2.1.2 Часові рамки і засоби реалізації

2.1.3 Очікувані результати та показники

2.1.4 Орієнтовний фінансовий план

2.1.5 Припущення та ризики

2.1.6 Рекомендації

2.3 Програма 2: Диверсифікація економіки області та впровадження нових економічних інструментів

2.2.1 Стан і проблеми

2.2.1.1 Підпрограма 2A: Підтримка та сприяння диверсифікації економіки регіону..37 2.2.1.2 Підпрограма 2B: Впровадження нових економічних інструментів

2.2.2 Часові рамки і засоби реалізації

2.2.3 Очікувані результати і показники

2.2.4 Орієнтовний фінансовий план

2.2.5 Припущення і ризики

2.2.6 Рекомендації

2.3 Програма 3: Розвиток сільської місцевості та територій довкола міст області..........44 2.3.1 Стан та проблеми

2.3.1.1 Підпрограма 3A: Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектора

2.3.1.2 Підпрограма 3B: Забезпечення можливостей для отримання додаткового доходу для сільського населення

2.3.1.3 Підпрограма 3C: Покращення рівня самоорганізації і якості життя в сільській місцевості

2.3.2 Часові рамки і засоби реалізації

2.3.3 Очікувані результати і показники

2.3.4 Орієнтовний фінансовий план

2.3.5 Припущення та ризики

2.3.6 Рекомендації

2.4 Програма 4: Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем)

2.4.1 Стан та проблеми

2.4.1.1 Підпрограма 4A: Вдосконалення інфраструктури та збереження навколишнього середовища

2.4.1.2 Підпрограма 4B: Модернізація соціальних та медичних послуг

2.4.2 Часові рамки і засоби реалізації

2.4.3 Очікувані результати і показники

План реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011 – 2014 рр.

2.4.4 Орієнтовний фінансовий план

2.4.5 Припущення і ризики

2.4.6 Рекомендації

3. УЗГОДЖЕНІСТЬ

3.1 Узгодженість зі Стратегією регіонального розвитку Хмельницької області..............65

3.2 Узгодженість з Державною стратегією регіонального розвитку

3.3 Узгодженість з основними аспектами розвитку

4. МОНІТОРИНГ

5. ОСНОВНІ СУБ’ЄКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

6. КАТАЛОГ ПРОЕКТІВ

6.1 Програма 1: Розвиток туризму

6.2 Програма 2: Диверсифікація економіки області та впровадження нових економічних інструментів

6.3 Програма 3: Розвиток сільської місцевості та територій довкола міст області........123

6.4 Програма 4: Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем)

План реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011 – 2014 рр.

1. ВСТУП

1.1 Стратегія регіонального розвитку Хмельницької області та план її реалізації Стратегія регіонального розвитку Хмельницької області на 2011–2020 рр.

(Стратегія) була підготовлена робочою групою за участі різноманітних суб‘єктів регіонального розвитку шляхом семінарів-практикумів і обговорень, котрі відбувалися у період з жовтня 2010 по травень 2011 року. Регіональне партнерство створене з метою розробки Стратегії, передбачало участь обласної і районних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, освітніх та наукових установ, організацій громадянського суспільства, представників приватного сектору й інших зацікавлених сторін області. Учасники процесу розробки Стратегії мають брати провідну роль в управлінні реалізацією Стратегії задля розвитку області шляхом їх залучення до Ради регіонального розвитку і агенції регіонального розвитку, після їх створення.

Стратегія забезпечує систематичний та комплексний підхід з метою ефективного використання наявного потенціалу для подолання проблем, котрі перешкоджають розвитку області.

В ній ставляться цілі розвитку і забезпечуються принципи їх досягнення з метою забезпечення зваженого розвитку, сталого економічного зростання і суспільного добробуту. По суті, він забезпечує рамки для соціальноекономічного розвитку Хмельницької області протягом наступного десятиліття (до 2020 року і далі), зосереджуючись на створенні імпульсу для переходу до економіки з високою доданою вартістю, де знання, середовище і якість життя підкріплюють сталий економічний розвиток.

Стратегія буде реалізована у три етапи: 2011 – 2014; 2015 – 2017 і 2018 – 2020. Перший етап реалізації стратегії, передбачений у цьому Плані реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011 – 2014 рр. (План реалізації) представляє перше зусилля по перетворенню поставлених Стратегічних цілей в детальні втручання – програми і проекти з визначеними засобами реалізації, відповідальністю і часовими рамками реалізації.

Підготовка Плану реалізації проводилася в середині 2011 року відповідно до цілей, поставлених у Стратегії і з огляду на існуючі та передбачувані можливості розвитку і виклики. Широка група зацікавлених сторін регіонального розвитку активно залучалася до процесу мобілізації регіональних ідей проектів, котрі оцінювалися і групувалися у тематичні програми відповідно до принципів синергії та взаємодоповнюваності. План також був пристосований під наявні фінансові ресурси і можливості реалізації і розроблений так, щоб забезпечити узгодження зі Стратегічними цілями Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області до 2020 року, Державної стратегії регіонального розвитку України та іншими важливими аспектами розвитку.

План реалізації підготовлений для всієї Хмельницької області. Особлива увага приділяється сільській місцевості і її зв’язку із містами (точками росту) з метою досягнення економічних показників і якості життя. Важлива увага була приділена територіальному аспекту втручань, націлених на зміцнення точок росту як рушійних сил регіонального розвитку і найкращих засобів для скорочення регіональних дисбалансів і покращення соціально-економічного добробуту. Як такий План зачіпає основні стратегічні вибори Стратегії, викладені в рамках Стратегічних цілей:

План реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011 – 2014 рр.

• Стратегічна ціль 1: Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності економічних суб‘єктів)

• Стратегічна ціль 2: Реалізація туристичного потенціалу регіону

• Стратегічна ціль 3: Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону

• Стратегічна ціль 4: Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем) Принципи сталого розвитку включені в усі цілі і компоненти цього Плану реалізації.

Сталість вимагає інтеграції та балансування економічних, територіальних, соціальних і екологічних цілей. Разом із вимогами екологічного захисту Стратегічна ціль:

Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем), будучи горизонтальною та багатосторонньою, представляє собою підґрунтя для майбутнього сталого розвитку Хмельницької області.

Розробка Стратегії і Плану реалізації, які відбувались через залучення широкого кола суб’єктів регіонального розвитку області є самостійним важливим досягненняя процесу стратегічного планування розвитку області. Окрім відповідальності за здійснення стратегії, зацікавлені суб‘єкти регіонального розвитку також братимуть участь у процесі перегляду та уточнення Плану реалізації, який потрібно проводити кожні три роки перед наступним етапом реалізації стратегії.

Перегляд і оновлення Плану слід робити з метою оцінки результатів реалізації, досягнутих на цей час для того, щоб поставити цілі реалізації на наступний період з урахуванням зміни в середовищі і узгодження обмежених ресурсів розвитку з новими цілями розвитку області.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


1.2 Методологія Процес розробки Плану реалізації відбувався за участі Робочої групи суб‘єктів регіонального розвитку, яка у такому ж складі займалася підготовкою Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 рр.

Часові рамки Плану реалізації — три роки. Таким чином реалізація стратегії складатиметься з трьох середньострокових циклів планування (кожен тривалістю 3 роки). Це також співпадає з очікуваним фінансовим (ресурсними) планами і створенням фінансових та контрольних механізмів й установ, відповідальних за реалізацію Плану. В той час як стратегічні цілі, операційні цілі і заходи розробляються на тривалий термін (9-10 років), програми і підпрограми цього Плану реалізації представляють собою втручання з середньостроковою пріоритетністю, що складаються з проектів розвитку.

В ході процесу підготовки Плану максимально застосовувалися принципи ЄС, методологія і інструменти для стратегічного і операційного планування із незначними поправками для відображення особливостей України. Принципи та інструменти, які застосовувалися для визначення напрямків розвитку і сфер втручання передбачали:

• Партнерство – домовленість про спільні цілі шляхом консультацій та на основі консенсусу з представниками влади, ділових кіл, освітніх установ, організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених сторін;

• Участь і спільна власність – забезпечення широкої соціальної згоди, чіткої громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямку спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а також захист від спроб окремих суб’єктів розвитку задовільнити лише власні інтереси;

План реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011 – 2014 рр.

• Покроковий консультативний підхід – кожна наступна стадія процесу здійснюється на основі результатів попередньої(іх) фази(фаз);

• Сталість – результат застосування інших принципів і методологічних інструментів, таких як баланс і узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, програм);

• Інтеграцію – досягнуту завдяки широкій участі усіх заінтересованих сторін та забезпеченню їх потреб на регіональному рівні через розробку спільних заходів;

• Інновацію – визначення оригінальних втручань (проекту) з метою забезпечення найбільш ефективного використання наявних ресурсів;

• Узгодженість, ієрархію та взаємопов’язаність – втручання нижчого рівня узгоджені із планами вищого рівня (напр., План реалізації узгоджується зі Стратегією);

План реалізації підготовлено на основі чинного законодавства та із застосуванням європейської практики, враховуючи не сформованість українського правового середовища та практики щодо юридичної, організаційної, інституційної та фінансової підтримки політики розвитку, механізмів розподілу коштів і їх резервного фінансування для пріоритетів регіонального розвитку.

Партнером процесу підготовки Плану виступив – Проект ЄС «Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні», що діяв головним чином в якості технічної допомоги, надаючи методичні вказівки і допомогу в процесі розробки.

Консультації, проведені між членами Робочої групи, сприяли посиленню їх зацікавленості і забезпечили взаємну згоду стосовно сфер втручання і основних пріоритетів розвитку, як головних елементів Стратегії і Плану реалізації.

Після ухвалення Стратегії Хмельницькою обласною радою1, було проведено роботу з мобілізації регіональних проектів, реалізація яких дозволить досягнути визначені стратегією цілі.

У фазі розробки Плану, ідеї проектів були оцінені і зібрані в чотири тематичні програми з урахуванням їх взаємного посилення і взаємодоповнення. План узгоджено з наявними і передбачуваними джерелами фінансування і можливостями для реалізації проектів, а самі проекти були перевірені на предмет відповідності Державній стратегії регіонального розвитку.

План націлений на використання основних економічних можливостей наявних у області, але також враховує оптимальні способи сприяння сталості – соціальну інтеграцію, доступність і захист довкілля з урахуванням збереження природних, культурних і історичних ресурсів та надбань. Головна мета Плану реалізації повністю узгоджена з стратегічною метою Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області:

Хмельниччина – провідний регіон Південно-Західної України, у якому хочеться жити та працювати, який хочеться відвідувати та в який хочеться інвестувати.

Хмельниччина – регіон з низьким екологічним навантаженням, економіка якого базована на високоефективному багатопрофільному сільському господарстві, наукомістких, складальних виробництвах та торгових і транспортно-логістичних послугах.

Рішення Хмельницької обласної ради №24-4/2011 від 18 травня 2011 року.1

План реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011 – 2014 рр.

1.3 Резюме аналізу ситуації Хмельницька область розташована на південному заході Східноєвропейської рівнини і займає площу 20.600 км2. Місто Хмельницький – обласний центр, розташований близько до географічного центру області, на перетині маршрутів північ-південь і західсхід. Основними економічними центрами області є місто Волочиськ на заході, м.

Шепетівка на півночі, м. Кам’янець-Подільський на півдні і Летичів на сході. Для деяких південних та північних районів існують проблеми з доступністю, оскільки декілька районних центрів (Славута, Шепетівка, Ізяслав, Полонне, Кам’янець-Подільський і Нова Ушиця) розташовані на відстані більше 100 км від обласного центру.

З точки зору природних ресурсів основними ґрунтами є сірі підзолисті та чорноземи. В області існують щонайменше три природні й кліматичні зони, що зменшує небезпеку несприятливого впливу погодних умов на сільське господарство. Область займає 6-те місце в країні за водними ресурсами і має доволі рівномірно розподілену мережу річок, струмків та ставків. На ліси припадає лише 14% всього земельного фонду, тоді як орна земля займає 61%, із ступенем розорюваності 80% сільськогосподарських угідь.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 12 |
 
Похожие работы:

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра міжнародної економіки МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Методичні рекомендації до практичних, семінарських занять і самостійної роботи У 2 частинах Частина І Для студентів напряму підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 339.9(073) М43 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор (Підпис, прізвище, ініціали) «_» _ 200 р. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання дипломної роботи з розділів економічного аналізу для студентів спеціальності 8.050106, 7.050106 “Облік і аудит” напряму 0501 «Економіка і підприємництво» денної, заочної форми навчання та другої вищої освіти Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні кафедри вказівок у НМУ 49.17-03.07.2009 обліку і...»

«Міністерство транспорту та зв’язку України Державний економіко–технологічний університет транспорту Кафедра телекомунікаційних технологій та автоматики І.М. Бондаренко ВВЕДЕННЯ В СПЕЦІАЛЬНІСТЬ Методичні рекомендації щодо групових занять та самостійної роботи для студентів 2-курсу денної форми навчання спеціальності 7.092507 “Автоматика та автоматизація на транспорті” спеціалізації 7.092507 “Автоматизовані системи технологічного зв’язку на залізничному транспорті” Київ – 2009 УДК 621.398(075)...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В АПК” (для бакалаврів, спеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентами кафедри організації самоврядування В.В. Утвенком та П.В. Сацьким Затверджено на засіданні кафедри організації самоврядування (протокол №7 від 30.05.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Утвенко В.В., Сацький П.В....»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекоМендації щодо забезпечення саМостійної роботистудентів здисципліни “бухгалтерськийобліктасудова експертиза” (бухгалтерськийобліктаекспертиза) (длябакалаврів) Київ 200 Підготовлено викладачем кафедри обліку і аудиту І. В. Тропіною Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту (протокол №13 від 25.06.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом тропіна і. в. Методичні рекомендації щодо забезпечення...»

«Громадська організація «Центр економічних досліджень та розвитку» Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ В ЕКОНОМІЦІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЧАСТИНА І Одеса УДК 33.02(063) ББК 65.05я43 П 7 Матеріали друкуються в авторській редакції. Редакція не завжди поділяє думку та погляди автора. Відповідальність за достовірність фактів, власних імен, географічних назв, цитат, цифр та інших відомостей несуть автори публікацій....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ О. Б. Білоцерківський ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ Затверджено редакційно-видавничою радою університету, протокол № 2 від 27.06.08 Харків НТУ ХПІ 2008 Навчальне видання БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ Олександр Борисович ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 7.080206 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Роботу до видання рекомендував В.А....»

«Національний інститут стратегічних досліджень Регіональний філіал у м. Одесі О.Є. Рубель, Л.Л. Рассоха УЧАСТЬ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДУНАЙСЬКОГО РЕГІОНУ (концептуальні засади) Аналітична доповідь Одеса – 201 УДК 332.1:330.15(075.8) ББК 65.04я73+65.28я Рекомендовано до друку рішенням засідання співробітників Регіонального філіалу НІСД у м. Одесі, Протокол № 8 від 31 серпня 2011 року. Рецензенти: д.е.н., проф. О.М. Котлубай д.е.н., проф. В.М. Степанов Участь України в...»

«Науковий вісник, 2004, вип. 14.4 ний на тривалий період часу та його ефективність є дещо нижчою за ефективність короткотермінової інвестиції, можливої в даний момент часу, то необхідно оцінити, чи банку буде вигідно вкласти гроші на короткий період, а після закінчення даного прибуткового проекту, можливо, не мати змоги інвестувати гроші з ефективністю, котру запропоновано в довготерміновому проекті, чи зразу інвестувати гроші на тривалий термін, хоча з дещо нижчою ефективністю. Отже,...»

«М.Стаюра. Партнерський маркетинг і логістичне обслуговування / М.Стаюра // Галицький економічний вісник. — 2010. — №3(28).— с.138-145 (проблеми мікро та макроекономіки України) УДК 339.13 Марія СТАЮРА ПАРТНЕРСЬКИЙ МАРКЕТИНГ І ЛОГІСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ Резюме. У статі розглянуто особливості формування партнерських стосунків “постачальник споживач”, проаналізовано переваги та недоліки партнерських стосунків, запропоновано сучасні системи формування партнерських стосунків з клієнтами. The summary:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»