WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«Вегера С.А., канд. екон. наук, доцент Дослідження виконано з використанням матеріалів звітів відповідних державних органів влади, навчальних програм Міністерства освіти і науки України, ...»

-- [ Страница 1 ] --

Основи споживчих знань в системі вищої освіти в

Україні.

Аналітичний коментар

Київ – 200

Вегера С.А., канд. екон. наук, доцент

Дослідження виконано з використанням матеріалів звітів

відповідних державних органів влади, навчальних програм

Міністерства освіти і науки України, окремих українських вищих

навчальних закладів, освітніх громадських організацій, що

впроваджують основи споживчих знань в українську освіту, а також

власного наукового досвіду та викладання дисципліни “Поведінка споживачів” у “ВНЗ Національна академія управління”.

ЗМІСТ Вступ І. Аналіз стану захисту прав споживачів на сучасному етапі в Україні.

1. Аналіз ситуації щодо дотримання прав споживачів в Україні.

2. Деякі висновки та пропозиції щодо усунення виявлених порушень чинного законодавства у галузі захисту прав споживачів.

ІІ. Організація ознайомлення з системою, структурою, особливостями захисту прав споживачів в Україні в вищих закладах. Споживча освіта, підвищення знань споживачів як складова вдосконалення якості життя, формування демократичного громадянського суспільства.

ІІІ. Висновки та рекомендації щодо вдосконалення процесу розвитку споживчої освіти.

1 Аналіз зроблено на основі Звіту про результати роботи Держспоживстандарту у 2006 році.

Офіц. веб-сайт (див. додаток 7).

Вступ Процес глобалізації, що набрав темп у результаті безпрецедентного розвитку світової економіки в другій половині ХХ століття, суттєво змінює світ і породжує нові виклики перед суспільствами.

За даними ООН, за період з 1950 по 1998 рік світова економіка зростала, у середньому, на 3.9% у рік. Для порівняння, у 1820 -1950 роки цей показник був 0.9%, а за період з 1500 до 1820 роки - 0.05%.

Одночасно зростали і доходи на душу населення: нині вони збільшуються в 42 рази швидше, ніж у докапіталістичну епоху і удвічі швидше, ніж на початку ХІХ століття, неймовірно збільшуючи не тільки процес виробництва, а й процеси обміну. Так, обсяги міжнародної торгівлі зростали швидше, ніж світовий валовий внутрішній продукт.

Процес глобалізації також характеризується неймовірними міграціями населення. За період з 1950 по 1998 роки Західна Європа прийняла більш 20 млн. іммігрантів, США, Канада і держави Латинської Америки - 34 млн. Для порівняння: в історичному процесі, названому "великим переселенням народів" (4-7 століття н.е.), взяли участь не більш 1.5 млн. чоловік.

Ці процеси означають, що глобальні ринки створюють нові кросс-культурні варіації, нові системи масової інформації, а аналіз глобальних ринків починається із глобального бачення ринків в таких категоріях як люди, їх потреби, здатність купувати та бажання витрачати кошти. Сьогодні споживачі вибирають із продуктів, що зроблені в інших країнах. Споживчий вибір спирається на ідеї, рекламу і рекомендації людей різних культур і націй. Потяг до купівлі схиляється під дією культурних, етнічних і мотиваційних змінних. Товаром, що продається найбільше, стає інформація (знання).

За цих умов система освіти повинна навчити суспільство, особливо молодь, вмінню орієнтуватись у повсякденному економічному та соціальному житті, правильному вибору професії, отриманню знань, необхідних для планування власного бюджету та витрат, вмінню орієнтуватись на ринку товарів та послуг.

Пріоритетом також стає зосередження уваги на вкрай актуальній проблемі – розвитку економічної теорії, впровадженні її нових розробок у практику вдосконалення освіти, формування пріоритетності державної політики у напрямку суттєвого підвищення рівня інвестиційних вкладень у людський капітал, дотримання в умовах ринку прав людини.

На досягнення цих цілей, безумовно, покликана освіта. Вона адаптована до всіх етапів життєвого циклу людини, та здатна дати нові професійні та життєві знання в тому числі і для власного захисту та самозахисту її споживчих прав.

І. Аналіз стану захисту прав споживачів в Україні на сучасному етапі.

В Україні протягом 2006 року робота у справах захисту прав споживачів була спрямована на забезпечення виконання статті Конституції України, Закону України ”Про захист прав споживачів”, інших законодавчих актів, указів і доручень Президента України, постанов, розпоряджень і доручень Уряду, рішень, наказів відповідних органів влади з метою вдосконалення та реалізації національної політики у цій сфері.

Відбувалось подальше вдосконалення правової сфери, законодавчої та нормативно-правової бази, що регулює взаємовідносини між суб’єктами господарської діяльності та споживачами.

У зв’язку з набранням чинності Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про захист прав споживачів” (01.12.2005р. № 3161-ІV) та відповідно до прикінцевих положень були здійснені кроки щодо приведення у відповідність із цим Законом інших нормативно-правових актів. Зокрема, пройшли державну реєстрацію та введені в дію накази Держспоживстандарту “Про внесення змін до наказу Держстандарту України № 679 від 27.11.2000р.” та “Про затвердження Порядку проведення перевірок у суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, в тому числі ресторанного господарства, якості продукції, додержання обов’язкових вимог щодо безпеки продукції, а також додержання правил торгівлі та надання послуг”.

В Україні протягом 2006 року відбулись заходи, направлені на покращення ситуації із захистом прав споживачів, на підвищення обізнаності суспільства та фахівців.

З нагоди відзначення “Всесвітнього дня споживача” у березні поточного року, за участю відповідних органів, в Україні було проведено низку заходів, спрямованих на підвищення рівня споживчих знань громадян, привернення уваги на національному та регіональному рівнях всіх гілок влади, громадськості, підприємців до питань захисту прав споживачів. З нагоди відзначення Всесвітнього дня споживача було організовано широке висвітлення питань захисту прав споживачів у засобах масової інформації, за участю керівників обласних управлінь проведено прямі телефонні лінії, на яких споживачам надані відповіді, роз’яснення та консультації. В Київському Національному торгівельноекономічному університеті обговорювались зміни та доповнення до Закону України “Про захист прав споживачів”.

Реалізації Регіональних програм координації діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадських організацій щодо контролю за станом споживчого ринку в регіонах сприяв розгляд цих питань на місцях колегіями облдержадміністрацій.

–  –  –

Протягом року систематично проводився аналіз стану споживчого ринку України. Так, перевірено понад 46,5 тис. суб‘єктів господарювання сфери торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг. Майже кожне третє підприємство перевірено у взаємодії з правоохоронними органами та органами державного контролю та нагляду. За результатами здійснення державного контролю за дотриманням законодавства України про захист прав споживачів у 42,4 тис. підприємств, або у 91,2 % від перевірених, виявлені порушення.2 Попереджено понад 207,5 тис. порушень прав споживачів.

2 Діаграма 1 В результаті проведеної роботи в 2006 році були виявлені факти обману споживачів; порушення з продажу товарів (робіт, послуг), що не відповідають нормативним вимогам, реалізації товарів (робіт, послуг) без відповідних супровідних документів;

реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг) без видачі розрахункового документа, що засвідчує факт купівлі; найбільша кількість порушень пов’язана із ненаданням споживачам своєчасної та повної інформації про товар (роботу, послугу).

Діаграма 2

обман споживачів продаж товарів, виконання робіт (надання послуг), які не відповідають вимогам НД реалізація товарів, виконання робіт (надання послуг) без відповідних супровідних документів реалізація товарів, виконання робіт (надання послуг) без видачі розрахункового документу ненадання споживачам своєчасної та повної інформації про товар, роботу (послугу) інші Протягом 2006 року перевірено у 1,3 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року, якість товарів (робіт, послуг).

Попереджено придбання і використання населенням України недоброякісних продовольчих і непродовольчих товарів (робіт, послуг) на суму що складає 36,1 % від перевіреної кількості.4 Майже 101,6 тис. разів тимчасово припинялось виробництво, відвантаження, реалізація товарів (послуг, робіт). За результатами перевірок до адміністративної відповідальності притягнуто майже 42,3 тис. осіб, на яких накладено адміністративні стягнення.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Діаграма 3

–  –  –

306,7 240,4 110, 80,5

–  –  –

До підприємств, в яких виявлено порушення, застосовано адміністративно-господарських санкцій на суму понад 17,6 млн.

гривень. Для вжиття відповідних заходів правоохоронним органам, органам державного контролю і нагляду, місцевого самоврядування та їх виконавчим комітетам направлено більше 8,4 тис. матеріалів.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності державних органів у справах захисту прав споживачів є забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, виконання Законів України „Про захист прав споживачів”, „Про звернення громадян”, Указів Президента України „Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення” та „Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення”.

Питанню розгляду звернень громадян, їх особистому прийому та наданню іншої всебічної допомоги приділяється особлива увага.

Активність споживачів у захисті своїх прав постійно зростає. Так, протягом 2006 року державними органами у справах захисту прав споживачів одержано більше 40,0 тис. звернень громадян. Склалась тенденція до щорічного зростання таких звернень в середньому більше ніж на 10,0 % на рік.

Вимоги споживачів за результатами розгляду їх звернень були задоволені у 88,4 % випадків. Більше 10,9 млн. гривень повернено споживачам за придбані неякісні товари та надані неналежної якості послуги.5

–  –  –

З метою попередження надходження на споживчий ринок неякісних та небезпечних продовольчих товарів територіальними органами у справах захисту прав споживачів постійно проводяться перевірки якості та безпеки основних груп продовольчих та непродовольчих товарів, з числа перевірених у 2006 р. забраковано та знято з реалізації 49%.

Всього по Україні протягом 2006 року перевірено більше 1,3 млн. умовних одиниць основних груп непродовольчих товарів, з них забраковано та знято з реалізації або 62,3 %.7 Основними недоліками, за якими бракувались непродовольчі товари, були:

- відсутність документів, що підтверджують якість та безпеку (35,8 %);

- відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації (близько 54,1 %);

- невідповідність вимогам нормативних документів (8,9 %);

- реалізація товарів з закінченим терміном придатності (1,1 %);

Незважаючи на всі заходи, що вживаються Урядом для поліпшення стану надання житлово-комунальних послуг та забезпечення населення якісними послугами, результати перевірки за 2006 рік свідчать, що у 77,8 % суб’єктів господарювання з перевірених встановлені різного роду порушення вимог чинного

6 Діаграма 57 Діаграма 6

законодавства. Про незадовільний стан надання населенню житловокомунальних послуг свідчить кількість скарг споживачів з цих питань. У 2006 р. їх питома вага становила 12 % від загальної кількості. Суттєвою причиною низької якості послуг є незадовільна робота багатьох житлово-експлуатаційних підприємств по утриманню житлових будинків, прибудинкових територій та внутрішньо будинкових систем води та теплопостачання. Визначені нормами правила утримання будинків та прибудинкових територій, терміни періодичності профілактичного обслуговування не витримуються.

–  –  –

Встановлені факти, коли на споживачів перекладається сплата за воду, спожиту виконавцями послуг, орендарями або нераціонально витрачену, що формує негативне ставлення споживачів до встановлення приладів обліку. Перевірки показують, що у багатьох випадках плата нараховується за неякісні або фактично ненадані послуги з водою, теплопостачанням. Зрозуміло, що це ставить під сумнів достовірність величезних сум заборгованості населення.

Увага приділяється питанням розвитку правової бази рекламного виробництва, яка є запорукою підвищення ефективності рекламного ринку в Україні, знань споживачів. Створюється система соціальної реклами як єдиного цілого. Пріоритетом у сфері реклами є співпраця об’єднань підприємств з об’єднаннями громадян.

Державними органами постійно перевірялись рекламні носії, в тому числі об’єкти зовнішньої реклами, здійснювались перевірки у друкованих засобах масової інформації та на каналах телебачення та радіо.8 Здійснюється моніторинг створення та функціонування нових

–  –  –

підприємств, суб’єктів господарювання різних форм власності, контролюється їх діяльність на ринку України. На жаль, інформації про їх обізнаність з точки зору захисту прав споживачів не встановлено.

–  –  –

Важливим для держави став досвід Київської міської Ради, яка затвердила Програму захисту прав споживачів у Києві на 2007р. Відповідно до проекту рішення в 2007 р. у Головному управлінні по справах захисту прав споживачів Київської міської державної адміністрації введуть відділ юридичного забезпечення державного захисту прав споживачів. Цей підрозділ буде надавати безкоштовну допомогу клієнтам у складанні позовів у суд, а під час процесів буде представляти їхні інтереси. Крім того, держадміністрація відкриє «гарячу лінію» з питань захисту прав споживачів. Також планується безпосередньо на ринках розташувати консультативні пункти для відстоювання інтересів покупців. У 2007-2010 р. відповідно до програми держадміністрації будуть проводитися рейди на ринках і в магазинах, регулярний контроль за роботою комунального транспорту. Також планується впровадити сучасні засоби захисту від стороннього підключення до абонентських відводів телефонних мереж.

9 www.glavred.info, 15.03.2007.

–  –  –

2. Деякі висновки та пропозиції щодо виявлених порушень чинного законодавства у галузі захисту прав споживачів.

Підсумовуючи наведену інформацію можна зробити висновок, що незважаючи на заходи, що здійснює держава порушення прав споживачів носять масовий характер. Особливо це розумієш, коли дивишся на наведені діаграми.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«Ю.В. Богоявленська, І.В. Карчевська. Проблеми визначення і забезпечення граничного рівня якості трудового життя УДК 331 : 338 : 314 Ю.В. Богоявленська, І.В. Карчевська1 Проблеми визначення і забезпечення граничного рівня якості трудового життя Розглянуто теоретичні та прикладні засади якості трудового життя на макроі мікрорівнях. Визначено категорію і досліджено граничний рівень якості трудового життя за допомогою системи показників та індексів. Запропоновано напрямки удосконалення наукової і...»

«Хорунжак Н. Розвиток принципів обліку як наслідок інноваційних процесів в науці та техніці [Електронний ресурс] / Н. Хорунжак // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 277-286. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12knmntt.pdf. УДК 338:658 JEL Classification: H12, O18 Надія Хорунжак Тернопільський національний економічний університет вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46000, Україна, e-mail: nadija-choru@mail.ru к.е.н., доц.,...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра економічної кібернетики ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ: ЕКОНОМЕТРИКА Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, спеціальності 6.030502 “Економічна кібернетика” галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 519.862. Е45 Рекомендовано до видання методичною радою...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра міжнародної економіки ДИПЛОМНА РОБОТА МАГІСТРА Методичні рекомендації щодо написання і захисту Для студентів спеціальності 8.03050301 “Міжнародна економіка” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 339.5 Д4 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи...»

«Науковий вісник, 2006, вип. 16.2 Література 1. Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Научная мысль как планетное явление. – М.: Наука, 1997. – Кн. 2. – 150 с.2. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє: до ефективніших суспільств. Доповідь Римському клубові: Пер. з англ. – К.: Основи, 1993. – 238 c.3. Кульчицький Я.В. Проблеми становлення соціально-екологічних суспільних відносин: методологічний аспект// Вісник Львів. ун-ту. Серія економічна. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. – 2004, вип. 33. – С....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ Кафедра «Вагони та вагонне господарство» А.А. Стецько, В.М. Іщенко ЗАГАЛЬНА БУДОВА ВАГОНІВ І КОНТЕЙНЕРІВ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ ЗАЛІЗНИЦЬ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних робіт для студентів спеціальності 6.07010502 «Вагони та вагонне господарство» усіх форм навчання Київ 2013 УДК 629.4 А.А. Стецько, В.М. Іщенко. Загальна будова вагонів і контейнерів та їх...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2010. Вип. 50. С. 296-305 Series Philol. 2010. Is.50. P. 296-305 УДК 811.162.3:369.635 З ДОСВІДУ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА З УКРАЇНСЬКОГО ФАХОВОГО МОВЛЕННЯ ЕКОНОМІСТІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ ПІВДЕННОСХІДНОГО РЕГІОНУ Людмила Островська, Ірина Беганська Донецький державний університет управління, кафедра українознавства, вул. Челюскінців, 163а, корпус 3, ауд.211, Донецьк, 83015, Україна, тел.:(062)337-38-56 У статті висвітлено досвід створення...»

«УДК 339 БАЛ-ВОЖНЯК ТЕРЕЗА* Інституціоналізація організаційної поведінки в процесі подолання блокування інновацій в Польщі та Україні АНОТАЦІЯ. У статті на прикладі Польщі наводено парадокси, які сприяють блокуванню інновацій і обмеженню про-інноваційної організаційної поведінки. Їх усунення вимагає повторної інституціоналізації в напрямку суб’єктивного підходу до інноваційності. Презентований діагноз щодо Польщі можна використовувати, щоб охарактеризувати висновки в частині дій, спрямованих на...»

«Якість – гарантія успіху та конкурентоспроможності / І.О. Сидоренко // Економічні науки: науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: АНТ Лтд, 2005. – Вип. ІІІ. – С. 458 – 461. 35. Системи управління якістю. Вимоги : ISO 9001–2001.– [Чинний від 2001–104–01]. – К.: Держстандарт України, 2001. – 23 с. 36. Системи управління якістю.Настанови щодо поліпшення діяльності. Вимоги :ISO 9004–2001. – [Чинний від 2001–01–01]. – К.: Держстандарт України, 2001. – 44 с. 37....»

«УДК 65.014.1+658.3108 С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, Я.С. Богів Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра менеджменту та міжнародного підприємництва ТРАНСФЕРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ І ПОКАЗНИКИ Князь С.В., Георгіаді Н.Г., Богів Я.С., 2012 Розкрито сутнісні характеристики трансферного потенціалу інноваційного розвитку підприємств, висвітлено особливості його формування і оцінювання. Приділено увагу також виявленню та використанню резервів підвищення рівня трансферного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»