WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 42 |

«А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко МИТНА СПРАВА ПІДРУЧНИК Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів Київ ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ

А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко

МИТНА СПРАВА

ПІДРУЧНИК

Затверджено

Міністерством освіти і науки України

як підручник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

ББК 67.9я73

УДК 339.543:342.951(075.8)

Д 79

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-1632 від 07.07.2008)

Рецензенти:

Дудла І. О. — доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою товарознавства та комерційної діяльності Чернігівського державного технічного університету;

Дейниченко Г. В. — доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою устаткування підприємств харчування Харківського державного університету харчування та торгівлі;

Караванський В. В. — радник митної служби І рангу, начальник відділу контролю за переміщенням товарів Магістральної митниці.

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І.

Д 79 Митна справа: Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 320 с.

ISBN 978-611-01-0017-5 У підручнику наведені загальні відомості основних положень з митної справи, охоплені питання митних режимів, митних платежів, контролю за переміщенням вантажів через кордон, митного оформлення зовнішньоекономічних операцій.

Викладені питання пасажирських переміщень та митного оформлення багажу. Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, фахівців в галузі митної справи, зовнішньоекономічної діяльності, підприємців та громадян, які переміщують товари через митний кордон України.

ББК 67.9я73 УДК 339.543:342.951(075.8) © Дубініна А. А., Сорокіна С. В., ISBN 978-611-01-0017-5 Зельніченко О. І., © Центр учбової літератури, 2010 ЗМІСТ ВСТУП

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ

1.1. Історичний розвиток митної справи в Україні

1.2. Джерела митної справи

1.3. Митна політика України

1.4. Митні органи України

1.5. Тарифне та нетарифне регулювання в митній справі..............

1.6. Митні платежі

1.6.1. Митна вартість — основа нарахування митних платежів.... 45 1.6.2. Мито

1.6.3. Митні збори

1.6.4. Акцизний збір

1.6.5. Податок на додану вартість

Розділ 2. МИТНІ РЕЖИМИ

2.1. Поняття та зміст митного режиму

2.1.1. Загальні положення митних режимів

2.1.2. Зміст митного режиму

2.1.3. Пільги за митними режимами

2.2. Характеристика митних режимів

Розділ 3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ

3.1. Класифікація товарів при митному оформленні

3.2. Основні положення здійснення митного контролю................. 87 3.2.1. Характеристика митного контролю

3.2.2. Форми та зони митного контролю

3.2.3. Технологічна схема митного контролю

3.2.4. Документи для проведення митного контролю.............. 97

3.3. Вантажна митна декларація

3.4. Основні положення здійснення митного оформлення та декларування

3.4.1. Загальні положення митного оформлення

3.4.2. Декларування товарів, діяльність митного брокера.....109

3.5. Митний контроль за переміщенням вантажів між митницями....1 3.5.1. Загальні положення переміщення вантажів між митницями

3.5.2. Контроль за доставкою товарiв, що вивозяться з митної територiї України

3.5.3. Контроль за доставкою товарiв, що ввозяться на митну територiю України

3.5.4. Контроль за доставкою товарiв, що перемiщуються транзитом через митну територiю України

3.5.5. Контроль за доставкою в митницi призначення окремих видiв товарiв що перемiщуються через митний кордон України

3.6. Міжнародні державні перевезення митних вантажів.............131

3.7. Товари, які не підлягають пропуску через митний кордон України

Розділ 4. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

4.1. Контракт — як документ необхідний для митного оформлення вантажу

4.2. Міжнародні правила «Інкотермс»

4.3. Сертифікація товарів та верифікація сертифікатів при митному оформленні

4.4. Митне оформлення інвестиційної діяльності

4.5. Митне оформлення бартерної діяльності

4.6. Митне оформлення операцій з давальницькою сировиною..1

4.7. Митне оформлення товарів, що містять обекти інтелектуальної власності

4.7.1. Особливості переміщення через митний кордон України товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності

4.7.2. Заходи митних органів щодо контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, які містять об’єкти права інтелектуальної власності

4 4.7.3. Призупинення митного оформлення товарiв, що мiстять об’єкти права інтелектуальної власності... 191

4.8. Митний аукціон

4.8.1. Загальні положення митного аукціону

4.8.2. Органiзацiя та пiдготовка до проведення митного аукцiону... 195 4.8.3. Проведення митного аукцiону

Розділ 5. ОСНОВИ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ........ 201

5.1. Перетинання пасажирів через митний кордон України........ 201

5.2. Митне оформлення пасажирського багажу при його переміщенні через митний кордон

5.2.1. Митне оформлення супроводжуємого пасажирського багажу

5.2.2. Митне оформлення несупроводжуємого пасажирського багажу

5.2.3. Митне оформлення пасажирського багажу в режимi тимчасового ввезення

5.3. Вимоги до харчових продуктів при їх митному оформленні 216 5.3.1. Санітарно-гігієнічний контроль

5.3.2. Ветеринарний контроль

5.3.3. Фітосанітарний контроль

5.3.4. Митне оформлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів

5.4. Порядок переміщення через митний кордон валюти............. 227 5.4.1. Переміщення через митний кордон України готівки

5.4.2. Переміщення через митний кордон України банківських металів

5.5. Порядок переміщення через митний кордон транспортних засобів

5.5.1. Порядок митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну для постійного користування

5.5.2. Порядок митного оформлення транспортних засобів, що тимчасового вивозяться за межи митної території України

5.5.3. Порядок митного оформлення транспортних засобів, що вивозяться за межи митної території України для постійного користування

5.5.4. Порядок митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України з метою транзиту

5.6. Вимоги до лікарських засобів та наркотичних речовин при їх митному оформленні

5.7. Порядок переміщення через митний кордон культурних цінностей

5.8. Порядок переміщення текстових та аудіовізуальних товарів через митний кордон

5.9. Переміщення через митний кордон вторинної сировини та відходів

5.10. Митне оформлення квітково-декоративної продукції під час її переміщення через митний кордон України...........

5.10.1. Правила перевезення імпортних, експортних і транзитних вантажівз квітково-декоративною продукцією

5.10.2. Особливості проведення митного оформлення квітково-декоративної продукції при її імпорті, експорті та транзиті

5.11. Особливості переміщення гуманітарної допомоги через митний кордон

5.12. Порядок переміщення через митний кордон поштових відправлень

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Додаток 1. Хронологічна таблиця подій з історії митної справи та митної політики в Україні

Додаток 2. Разова ліцензія Мінекономіки України на імпорт.

....293 Додаток 3. Дозвіл /висновок ДСЕК

Додаток 4. Експортний сертифікат якості

Додаток 5. Декларація митної вартості

Додаток 6. Вантажна митна декларація (форма МД-2).

..............

Додаток 7. Додатковий аркуш ВМД (форма МД-3)

Додаток 8. Додатковий аркуш ВМД (специфiкацiя форма МД-8).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


.

Додаток 9. Сертифікат відповідності

Додаток 10. Свідоцтво про визнання

Додаток 11. Сертифікат походження (форма СТ-1)

Додаток 12. Сертифікат про походження товару

6 Додаток 13. Митна пасажирська декларація

Додаток 14. Уніфікована митна квітанція (форма МД-1).............

Додаток 15. Гігієнічний висновок на імпортну продукцію.......... 307 Додаток 16. Гігієнічний висновок на вітчизняну продукцію........

Додаток 17. Ветеринарне свідоцтво

Додаток 18. Карантинний дозвiл на iмпорт (транзит)

Додаток 19. Карантинний сертифікат

Додаток 20. Фітосанітарний сертифікат

Додаток 21. Свідоцтво про держреєстрацію лікарських засобів та виробів медичного призначення

Додаток 22. Підтвердження про держреєстрацію лікарських засобів та виробів медичного призначення

Додаток 23. Одноразовий дозвіл на ввезення в Україну лікарських засобів та виробів медичного призначення............... 315 Додаток 24. Сертифiкат на ввезення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

Додаток 25. Свiдоцтво на право вивезення культурних цiнностей з територiї України

Додаток 26. Акт фiтосанiтарного контролю пiдкарантинних матерiалiв, об’єктiв та транспортних засобiв............ 3 Додаток 27. Бланк оглядового розпису (форма М 15)

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І.

МИТНА СПРАВА

ВСТУП Митна справа — учбова дисципліна яка вивчається у низці вузів та факультетів у системі учбових закладів України в якості учбового курсу.

В курсі вивчаються питання стосовно митної справи як сукупності норм, які регулюють суспільні відношення у сфері митної справи.

Зміст курсу визначено з урахуванням попереднього вивчення слухачами вищих учбових закладів курсів: «Правові засади митної справи», «Основи зовнішньоекономічної діяльності», «Цивільне право» та інше. Крім того, при визначенні змісту курсу мається на увазі те, що окремі питання митної справи є предметом вивчення і інших дисциплін — таких як банківське право, правоохоронні органи, боротьба з контрабандою та порушенням митних правил та інше.

Мета даного підручника — дати випускникам вузів комплекс знань, вмінь та навичок, які необхідні для професійної праці у митних, правоохоронних, податкових та інших органах, у сферу діяльності яких входять відношення пов’язані з переміщенням товарів через митний кордон України;

іншим категоріям слухачів допомогти глибше та системно вивчити митне законодавство та практику його використання, закріпити навички його реалізації у своїй практичній діяльності.

Основні завдання курсу:

• надати слухачам глибокі знання відносно сутності та значення митної справи, єдиної системи митних органів, їх функцій, прав та обов’язків, форм та методів діяльності;

• обучити правильному орієнтуванню у великому митному законодавстві, яке регулює усі види суспільних відношень, які пов’язані з переміщенням через митний кордон України товарів;

• ознайомити з принципами державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та основними видами комерційних угод у митній справі;

8 ВСТУП

• ознайомити з засобами та методами тарифного та нетарифного регулювання у митній справі.

У межах курсу «Митна справа» в даному підручнику дається системна характеристика основних структурних елементів митної справи у відповідності з внутрішньою структурою митного законодавства та, в першу чергу, його базових джерел — Митного Кодексу України та Закону України «Про Єдиний митний тариф». Питання, які складають зміст курсу згруповані за тематичними розділами, в яких матеріал розташовано в логічній послідовності за митним законодавством. У даному підручнику враховуться послідовність та внутрішня взаємність митних інститутів, які входять в Митний Кодекс, а викладання даних інститутів у наведеній послідовності має своєю метою дати чітке та логічне уявлення про цілісність та системність характеру митної справи її, єдності та комплектності.

Основною юридичною базою цього учбового курсу є Митний Кодекс України, Закон України «Про Єдиний митний тариф», Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Нормативні акти митного, адміністративного та інших галузей законодавства представлені в учбовому курсі лише в тій же мірі, в якій вони пов’язані з митною діяльністю.

У запропонованому підручнику використані основні положення авторських праць з митної справи, врахована низка робіт різних авторів з митного права, а також власний досвід викладення курсу «Митна справа» в Вузі.

Учбовий посібник розраховано на студентів та викладачів навчальних закладів. Також він може бути цікавим для фахівців в галузі митної справи, зовнішньоекономічної діяльності та підприємців, які здійснюють зовнішньоторговельну діяльність, а також для громадян, які перетинають митний кордон України у приватних та службових справах.

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І.

МИТНА СПРАВА

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

ВМД — вантажна митна декларація.

ГАТТ/СОТ — генеральна угода по торгівлі і тарифах/світова організація торгівлі.

ДМВ — декларація митної вартості.

ДМСУ — державна митна служба України.

ЄАІС — Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi.

ЄДРПОУ — єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.

ЗЕД — зовнішньоекономічна діяльність.

ІАМУ — інформаційно-аналітичне митне управління.

МВП — мiжнароднi поштовi вiдправлення.

МДП — міжнародні державні перевезення.

МКУ — Митний кодекс України.

МЛС — митний ліцензійний склад.

НБУ — Національний банк України.

ПДВ — податок на додану вартість.

ПМП — порушення митних правил.

ПТП — повiдомлення про транзитне переміщення.

СНД — Співдружність Незалежних Держав.

СРСР — Союз радянських Соціалістичних Республік.

ТПП — торгова промислова палата України.

Укр СЕПРО — Український центр стандартизації та експертизи продукції.

УКТ ЗЕД — українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності.

–  –  –

Розділ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ

1.1. Історичний розвиток митної справи в УкраїніPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 42 |
 
Похожие работы:

«УДК 339 БАЛ-ВОЖНЯК ТЕРЕЗА* Інституціоналізація організаційної поведінки в процесі подолання блокування інновацій в Польщі та Україні АНОТАЦІЯ. У статті на прикладі Польщі наводено парадокси, які сприяють блокуванню інновацій і обмеженню про-інноваційної організаційної поведінки. Їх усунення вимагає повторної інституціоналізації в напрямку суб’єктивного підходу до інноваційності. Презентований діагноз щодо Польщі можна використовувати, щоб охарактеризувати висновки в частині дій, спрямованих на...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра банківської справи БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки “бакалавр” галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 336.717(073) Б23 Рекомендовано до видання методичною радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи...»

«Економічні науки 20. Денісов А. С. Механізм ціноутворення в трансформаційних економічних умовах / А. С. Денісов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. – № 9. – С. 178–180.21. Верхоглядова Н. І. Основи ціноутворення : [навч. посібник] / Н. І. Верхоглядова, С. Б. Ільїна. – К. : Кондор, 2007. – 252 с.22. Шкварчук Л. О. Ціни і ціноутворення : [навч. посібник] / Л. О. Шкварчук. – К. : Кондор, 2004. – 214 с.23. Ушакова Н. Г. Міжнародне ціноутворення : [навч. посібник] / Н. Г. Ушакова, Н....»

«УДК 339.9 Інтернаціоналізація автомобільної промисловості в умовах зростання національних економік ТЕТЯНА ЛАДУБА* АНОТАЦІЯ. У статті досліджено стратегії, моделі і форми інтернаціоналізації автомобільної промисловості в умовах розвитку інтеграційних процесів та зростання рівня відкритості національних економік. Автором визначено фактори та обґрунтовано критерії ефективної реалізації стратегій інтернаціоналізації автомобільних компаній США, Японії, ЄС та Китаю. КЛЮЧОВІ СЛОВА. Автомобільний...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Факультет економіки Кафедра інформаційних та підприємництва технологій в менеджменті Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу “Моделювання економіки” для студентів факультету економіки підприємництва спеціальностей 7.050.106. Вінниця – 2007 УДК 636.22. Завдання та методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу економіки”. В них наводяться задачі лабораторного “Моделювання практикуму,...»

«Проблеми економіки організацій та управління ISSN 1813 6796 підприємствами ВІСНИК КНУТД 2014 №1 Economic Questions and Enterprise Management STATE REGULATION OF ART AND CULTURE ESTABLISHMENTS FUNCTIONING IN UKRAINE NASTYCH T.P. Chernihiv State Institute of Economics and Management The article elucidates the problematic of financing cultural activity in Ukraine, defines the ways and mechanisms of improving state support of culture and the sources of improving financial condition of art and...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра економічної кібернетики ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ: ЕКОНОМЕТРИКА Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, спеціальності 6.030502 “Економічна кібернетика” галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 519.862. Е45 Рекомендовано до видання методичною радою...»

«УДК 330.1 А. В. Терентьєва, асистент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА АНТИКРИЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація. Досліджено сутність термінів «діяльність», «антикризова діяльність», види діяльності». Визначено окремі аспекти проблеми управління антикризовою діяльністю підприємства. Ключові слова. Діяльність, антикризова діяльність, антикризове управління, види діяльності підприємства. Вступ. Об’єктивна необхідність здійснення ефективної...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДЕРЖАВНОГО ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТРАНСПОРТУ СЕРІЯ «ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ» ВИПУСК 22 Київ·2013 УДК 656: 62 Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту Міністерства освіти і науки України: Серія «Транспортні системи і технології». – Вип. 22. К.: ДЕТУТ, 2013. 204 с. Збірник містить статті, присвячені теоретичним,...»

«Науковий вісник, 2005, вип. 15.4 кож побачити економічні проблеми в момент їхнього виникнення й одразу їх усувати. Однак на практиці лише деякі підприємства споживчої кооперації застосовують систему управлінського обліку для ефективнішого вирішення питань i проблем ведення бізнесу, багато керівників не завжди усвідомлюють роль управлінського обліку на підприємстві та недостатньо чітко розуміють поставлену мету і завдання. Література 1. Україна. Закон. Про бухгалтерський облік та фінансову...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»