WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 33 |

«АТ«АВГуСТ» Київ-1999 ББК 67.9(4УКР)301.21я7 Т 35 Терещенко С., Науменко В. Т 35 Основи митного законодавства в Україні: Теорія та практика: Навч. посіб. для студентів вищ. та серед, ...»

-- [ Страница 1 ] --

Рекомендовано Міністерством освіти

України як навчальний посібник

для студентів вищих та середніх

спеціальних навчальних закладів

АТ«АВГуСТ»

Київ-1999

ББК 67.9(4УКР)301.21я7

Т 35

Терещенко С., Науменко В.

Т 35 Основи митного законодавства в Україні: Теорія та практика: Навч.

посіб. для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: АТ «Август», 1999. — 296 с. — Бібліогр.: с. 183-184.

ISBN 966-95225-4-4

З урахуванням вимог чинного законодавства України узагальнено і відображено на структурних схемах загальні основи та систему державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності через застосування засобів тарифного та нетарифного регулювання, їхній вплив на ефективність зовнішньоторговельних угод.

Матеріал, викладений у книжці, буде корисним для студентів та викладачів навчальних закладів, що готують фахівців у галузі зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Робота стане також у пригоді працівникам митної служби, які зможуть ознайомитися з деякими аспектами законодавчого регулювання зовнішьоекономічної діяльності, порядком та правилами митного оформлення й оцінити ефективність впливу засобів тарифного регулювання в конкретному регіоні на надходження коштів до державного бюджету.

Рецензенти:

Голова Державної митної служби України Ю.П. Соловков, кандидат економічних наук, член-кор. Міжнародної академії автоматизації В.О. Калінцев, А.Є. Мірошников © С. Терещенко, В. Науменко, 1999 ISBN 966-95225-4-4 © Оформления АТ «АВГуСТ»,1999 Пропонована вашій увазі книга Голова Державної «Основи митного законодавства митної служби України в Україні» — одна з перших спроб Ю.П.Соловков на високому професійному рівні систематизувати та проаналізувати основні вимоги чинного законодавства, що стосуються зовнішньоторговельних операцій.

Основні її положення матимуть широке практичне застосування в роботі суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та працівників митних органів.

Роботу можна рекомендувати як посібник з основ митного законодавства при підготовці фахівців з митної справи та підвищенні кваліфікації співробітників митних органів.

–  –  –

Передмова

Глава 1. Митна служба України

1.1. Реорганізація митної системи України.

Створення Державної митної служби України

1.2. Облік учасників зовнішньоекономічної діяльності в митних органах України

Глава 2. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

2.1. Особливості сучасного державного регулювання міжнародної торгівлі

2.2. Законодавча база України, що забезпечує регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Глава 3. Тарифне регулювання зовнішньої торгівлі

3.1. Структура митного тарифу України. Види мита

3.2. Митна вартість. Методичні підходи до визначення митної вартості

3.3. Економічні складові митного тарифу

3.4. Звільнення від сплати мита

3.5. Особливості тарифного регулювання імпортних операцій у ЄС і США

Глава 4. Особливості нетарифного регулювання та дозвільної системи України

4.1. Класифікація методів нетарифного регулювання та дозвільної системи України

4.2. Квотування і ліцензування

4.3. Облік—реєстрація зовнішньоекономічних контрактів

4.4. Державне регулювання експорту, імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів

4.5. Сертифікація імпортованої продукції

4.6. Ветеринарний контроль

4.7. Фітосанітарний контроль

4.8. Екологічний контроль

4.9. Контроль за переміщенням наркотиків

4.10. Санітарно-гігієнічний контроль

4.11. Контроль за експортом брухту і відходів чорних та кольорових металів

4.12. Гемологічний контроль

4.13. Експортний контроль

4.14. Ліцензії Національного банку України

4.15. Спеціальні санкції МЗЕЗторгу

Глава 5. Зовнішньоекономічні угоди

5.1. Основні зовнішньоекономічні угоди, що застосовуються у світовій практиці

Глава 6. Застосування законодавства України при укладанні деяких зовнішньоекономічних контрактів

6.1. Основні вимоги до зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу товарів

6.2. Посередницькі операції

6.2.1. Посередницькі операції на основі договорів доручення та договорів комісії

6.2.2. Договори консигнації

6.3. Операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах

6.3.1. Схеми здійснення зовнішньоекономічних операцій з переробки давальницької сировини

6.3.2. Сплата митних платежів під час здійснення операцій з давальницькою сировиною

6.3.3. Основні вимоги до зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з переробки давальницької сировини

6.3.4. Декларування давальницької сировини (готової продукції)

6.3.5. Обмеження на здійснення переробки давальницької сировини

6.4. Бартерні (товарообмінні) операції у зовнішньоекономічних відносинах

Глава 7. Лізинг як зовнішньоекономічна угода

7.1. Загальна характеристика лізингу

7.2. Переваги та недоліки лізингу

7.3. Особливості міжнародного лізингу

7.4. Особливості правового регулювання лізингових угод у провідних країнах ринкової економіки

7.5. Особливості застосування лізингу в Україні

Глава 8. Особливості митного оформлення деяких вантажів

8.1. Порядок та особливості митного оформлення майна

8.2. Режим іноземного інвестування в Україні

8.3. Митне оформлення вантажів з гуманітарною допомогою

Глава 9. Ефективність зовнішньоторговельних операцій в Україні

9.1. Методи аналізу ефективності зовнішньоторговельних операцій

9.2. Вплив митно-тарифних засобів регулювання на зовнішньоекономічну діяльність

9.2.1. Сукупний попит та сукупна пропозиція

9.2.2. Алгоритм оцінки ефективності застосування митно-тарифних засобів регулювання ЗЕД

9.2.3. Теоретичні аспекти впливу митної вартості на зовнішньоекономічну діяльність

9.3. Механізм дії митно-тарифних методів регулювання зовнішньої торгівлі

9.4. Показники економічної ефективності експорту та імпорту, порядок їх розрахунку

9.5. Розрахунок показників товарів виробничого призначення

9.6. Розрахунок показника економічної ефективності імпорту товарів народного споживання

9.7. Розрахунки показників економічної ефективності за співвідношенням цін на внутрішньому та зовнішньому ринках

9.8. Оцінка ефективності з використанням системи показників

9.9. Оцінка ефективності зовнішньоторговельних операцій в Україні

9.9.1. Оцінка ефективності імпортних операцій

9.9.2. Оцінка ефективності експортних операцій

Список літератури

Додаток

Закон України «Про митну справу»

від 25.06.91 p. № 1262-ХII

Митний Кодекс України від 12.12.91 p. №1970 (витяг)

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»

від 16.04.91 p. №959-ХІІ (витяг)

Закон України «Про Єдиний митний тариф»

від 05.02.92 p. № 2097-ХII (витяг)

Декрет КМУ «Про Єдиний митний тариф України»

від 11.01.93 p. №4-93

Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.94 р. №185/94-ВР

Закон України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» від 23.12.98 p. № 351-XIV

Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) (наказ МЗЕЗторгу від 05.10.95 p. №75)

Закон України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах»

від 15.09.95 р. №327/95-ВР

Наказ ДМСУ «Про затвердження Положения про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів» від 31.12.96 p. №592

Наказ ДМСУ «Про затвердження Порядку ведения обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах»

від 31.05.96 p. №237 (витяг)

–  –  –

З проголошенням державної незалежності Україна самостійно регулює свою зовнішньоекономічну політику. Розвиток ринкових відносин вимагає від керівників підприємств та організацій оволодіння основами державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, знання норм та правил укладання договорів (контрактів), ґрунтовної обізнаності з порядком та правилами здійснення зовнішньоторговельних операцій.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Підготовка фахівців у галузі зовнішньоекономічної діяльності вимагає розробки певної літератури з теоретичних та практичних проблем здійснення зовнішньоторговельних операцій.

Книгу, яку ви тримаєте в руках, написали працівники митних органів. Сподіваємося, що вона стане в пригоді, насамперед, студентам, що вивчають митну справу, а також керівникам зовнішньоторговельних підприємств та організацій.

Її ключові положення базуються на чинних законодавчих та підзаконних актах України, документах міністерств та відомств. У книзі проаналізовано основні аспекти державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Значну увагу приділено митнотарифним засобам регулювання, розглянуто структуру митного тарифу, принципи визначення митної вартості, правила та умови звільнення від сплати мита, особливості митно-тарифного регулювання в економічно розвинутих країнах світу.

Узагальнено та класифіковано методи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. В кожному розділі визначено основні умови митного оформлення вантажів, що потребують контролю з боку відповідних державних органів.

Наведено класифікацію основних зовнішньоторговельних угод, що застосовуються у світовій практиці, подано найважливіші поняття та визначення. З урахуванням власного досвіду роботи в митних органах та положень законодавчих і нормативних актів, що діють

ОСНОВИ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ

в Україні, автори наводять рекомендації стосовно укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу, посередницьких договорів (контрактів). Визначено також особливості оформлення додаткових угод.

При розгляді основних вимог та порядку здійснення операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах визначено документи, що регламентують порядок здійснення таких операцій. Подано конкретні пропозиції щодо укладення договорів (контрактів) на переробку давальницької сировини, наведено перелік основних документів, що мають подаватися до митниці для оформлення. З урахуванням законодавчих актів 1995-1998 років наведено узагальнену таблицю податків та зборів, що підлягають сплаті при митному оформленні давальницької сировини та готової продукції.

Спираючись на світову практику, автори розглянули види та особливості лізингу як зовнішньоекономічної угоди, історію його розвитку, основні схеми лізингових угод. Проаналізовано переваги та недоліки застосування лізингових операцій.

Читачам запропоновано порядок та особливості митного оформлення майна. Звернуто увагу на основні операції, які можна проводити з майном, тимчасово ввезеним в Україну (вивезеним за межі України). Визначено механізм державного регулювання іноземних інвестицій, що надходять в Україну в товарній формі, та основні умови митного оформлення ввезення іноземних інвестицій в Україну. Узагальнено основні законодавчі та державні документи, що регламентують порядок митного оформлення благодійної допомоги.

Окрему главу присвячено ефективності зовнішньоекономічних операцій. На підставі проведених досліджень запропоновано алгоритми оцінки прибутковості зовнішньоторговельних угод як на етапі їх планування, так і в процесі виконання. Наведено практичні приклади оцінки ефективності зовнішньоекономічних операцій.

В кінці книги подано список літератури, яка допоможе читачам поглибити свої знання у сфері зовнішньої торгівлі. В «Додатку»

наведено витяги з деяких законодавчих актів.

Запропоновані узагальнені таблиці та систематизація не є загальноприйнятими в Україні, автори розробили їх на підставі законодавчих та державних документів станом на кінець 19 ПЕРЕДМОВА 11 року, прагнучи спростити читачам засвоєння навчального матеріалу.

Наведені у книзі систематизація певних аспектів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, визначення особливостей укладення зовнішньоекономічних контрактів, методика аналітичної оцінки ефективності впливу митно-тарифних засобів регулювання ЗЕД, сподіваємося, зацікавлять і фахівців митної служби України.

Глава І

–  –  –

1.1. РЕОРГАНІЗАЦІЯ МИТНОЇ СИСТЕМИ

УКРАЇНИ. СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ

СЛУЖБИ УКРАЇНИ

З 1991 року митним комітетом пройдено великий шлях:

збільшено кількість митниць, облаштовано пункти пропуску через митний кордон України, поліпшено технічну базу і т. ін. Збільшення кількості суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, підвищення їхньої активності на зовнішньому ринку в умовах стабілізації ринкової економіки призвело до необхідності удосконалення структури митної системи. Це стало можливим з виходом Указу Президента від 29 листопада 1996 року за № 1145/96 «Про Державну митну службу України», на виконання якого у митній системі України проведено ряд організаційних заходів щодо реформування митних органів. У процесі перебудови митної системи було принципово змінено схему управління митними органами, зменшено кількість митниць, ліквідовано територіальні митні управління. Натомість було створено регіональні митниці, що поєднали в собі функції оперативних і координуючих органів у регіоні.

Сучасна структура митної служби України включає центральний апарат, що здійснює загальне керівництво, 10 регіональних митниць, 46 митниць, 187 митних постів, 12 спеціалізованих митних установ та організацій. Загальну структуру митної системи України представлено на схемі 1.1.

Сьогодні митні органи України забезпечують контроль на 74 автомобільних, 36 авіаційних, 40 морських та річкових, 4 поромних пропускних пунктах, через які щоденно перетинають кордон 160-180 тисяч громадян та близько 40 тисяч одиниць різних видів транспортних засобів.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 33 |
 
Похожие работы:

«Науковий вісник, 2004, вип. 14.4 ний на тривалий період часу та його ефективність є дещо нижчою за ефективність короткотермінової інвестиції, можливої в даний момент часу, то необхідно оцінити, чи банку буде вигідно вкласти гроші на короткий період, а після закінчення даного прибуткового проекту, можливо, не мати змоги інвестувати гроші з ефективністю, котру запропоновано в довготерміновому проекті, чи зразу інвестувати гроші на тривалий термін, хоча з дещо нижчою ефективністю. Отже,...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Факультет економіки Кафедра інформаційних та підприємництва технологій в менеджменті Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу “Моделювання економіки” для студентів факультету економіки підприємництва спеціальностей 7.050.106. Вінниця – 2007 УДК 636.22. Завдання та методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу економіки”. В них наводяться задачі лабораторного “Моделювання практикуму,...»

«„Бібліотека молодого державного службовця” ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ: сподівання та проблеми Київ 2009 ББК 66.0+67.0 Е УДК 35.01:65.012.1:519 Матеріали готували: Джоан Кедді та Крістіан Вергес; Енн Макінтош (порівняльний огляд сучасної практики); Стівен Коулмен (аналіз майбутнього демократії та інтернету). Випуск серії видань „Бібліотека молодого державного службовця” здійснюється у рамках державної Програми підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого...»

«Тарасюк Г. Ключові показники ефективності та оцінка логістичної стратегії підприємства [Електронний ресурс] / Г. Тарасюк, О. Рудківський, О. Погайдак // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 2 (9). — С. 223-231. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13thmlsp.pdf. УДК 005.21 JEL Classification: L1, L21, M11 Галина Тарасюк 1, Олег Рудківський 2 Житомирський державний технологічний університет, вул. Черняховського, 103, Житомир, 10002, Україна...»

«Пивоваров М. Розвиток інституту інфраструктури малого підприємництва: проблеми та шляхи його покращення [Електронний ресурс] / М. Пивоваров // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 6–18. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13pmgwyp.pdf. УДК 330.354 JEL Classification: M1, М21 Михайло Пивоваров Класичний приватний університет, вул. Жуковського, 70 Б, м. Запоріжжя, 69002, Україна e-mail: pivovarov_mg@ukr.net д.е.н., проф....»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра міжнародної економіки ДИПЛОМНА РОБОТА МАГІСТРА Методичні рекомендації щодо написання і захисту Для студентів спеціальності 8.03050301 “Міжнародна економіка” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 339.5 Д4 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи...»

«УДК 37.07 : 339.1 М.В. Руда Національний університет “Львівська політехніка” ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ © Руда М.В., 2012 Висвітлено суть освітньої логістики як ефективного інструментарію управління ВНЗ в сучасних умовах, наведено передумови її формування. Розглянуто особливості потоку знань і їх нагромадження у глобальному масштабі. Окреслено специфіку методів та інструментів освітньої логістики в контексті реформування системи освіти. Ключові слова: освітня...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра міжнародної економіки МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Методичні рекомендації до практичних, семінарських занять і самостійної роботи У 2 частинах Частина І Для студентів напряму підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 339.9(073) М43 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських...»

«Малюта Л. Інноваційна політика як основа підвищення міжнародного конкурентного статусу національної економіки [Електронний ресурс] / Л. Малюта, Т. Лібусь // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 141-150. — Режим доступу до журн. :. http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13mlysne.pdf. УДК 339.137:341.17 JEL Classification: O31 Людмила Малюта, Тетяна Лібусь Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль,...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекомендації щодо підготовки дипломних робіт зі спеціальності “ОБЛІК І АУДИТ” (для магістрів) Київ 2004 Підготовлено кандидатами економічних наук, професорами М. Ф. Базасем і В. Г. Жилою Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту (протокол № 1 від 17.09.03) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Базась М. Ф., Жила В. Г. Методичні рекомендації щодо підготовки дипломних робіт зі спеціальності “Облік і...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»