WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«УДК 368.914 : [330.146 : 336.76] Боднер Г.Д., к.е.н., доцент, ТНУ імені В.І. Вернадського ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНИХ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ У РЕСПУБЛІЦІ КАЗАХСТАН У статті ...»

-- [ Страница 2 ] --

Розміри середньозважених коефіцієнтів номінального доходу НПФ Казахстану за помірним інвестиційним портфелем й накопиченого рівня інфляції представлені в табл. 3.

–  –  –

В усі роки періоду, що аналізується (крім 2009 р.), рівень інфляції, як видно із таблиці, перевищує прибутковість накопичувальних пенсійних фондів. Найвищий розмір перевищення спостерігався в 2007 (9,33 п. п.) і в 2008 (10,34 п. п.) роках. При цьому в 2008 році середньозважений коефіцієнт номінального доходу мав від’ємну величину (-0,84%), тобто більшість накопичувальних пенсійних фондів мали збиток від вкладення пенсійних накопичень. У 2009 році склався найвищий розмір номінального доходу (коефіцієнт становив 11,95%). У наступні роки спостерігалося його зниження до 2,59% у 2011 році й до 4,0% у 2012 році.

За період з 2007 по 2012 рік коефіцієнт номінального доходу знизився на 5,47 п. п. і, незважаючи на значне зниження рівня інфляції (на 12,8 п. п.), у 2012 році коефіцієнт номінального доходу нижче рівня інфляції на 2,0 п. п.

За трирічний і п’ятирічний періоди, як видно з таблиці, тенденція перевищення рівня інфляції над коефіцієнтом номінального доходу зберігається.

Разом з тим поряд зі значними й позитивними результатами реформування накопичувальної пенсійної системи Казахстану, багато її проблем залишаються невирішеними.

У цілому тенденція в пенсійній системі країни, на думку фахівців Рейтингового агентства Регіонального фінансового центра міста Алмати (РА РФЦА), характеризується невеликим зниженням ризикових активів у поточній вартості пенсійних активів, однак відсутність зростання до ВВП «чистого» інвестиційного доходу й сукупного капіталу фондів на тлі збільшення обсягів пенсійних накопичень і внесків свідчить про зниження ефективності пенсійної системи і її якісних характеристик. Багато в чому дана ситуація із прибутковістю складається через обмеженість фінансових інструментів і недостатню ефективність державного регулювання. Однією з гострих проблем сьогоднішньої накопичувальної пенсійної системи Казахстану є невисока прибутковість фондів, яка є нижчою за рівень інфляції.

Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2013 - №6 Боднер Г.Д. Тенденції розвитку недержавних накопичувальних пенсійних фондів у Республіці Казахстан Проблемами пенсійної системи країни, на їхню думку, є також недостатність пенсійних накопичень для забезпечення достойного рівня пенсійних виплат; невисокий ступінь охоплення населення послугами накопичувальних пенсійних фондів, недостатній рівень фінансової грамотності й інвестиційної культури населення, розвитку системи добровільних пенсійних накопичень [4].

Існуючі проблеми, а також об’єктивні умови розвитку економіки визначають необхідність удосконалювання накопичувальної пенсійної системи Казахстану. У квітні 2013 року парламент країни схвалив законопроекти «Про пенсійне забезпечення в Республіці Казахстан» і «Про внесення змін і доповнень у деякі законодавчі акти Республіки Казахстан з питань пенсійного забезпечення», які передбачають розвиток інституціональної бази накопичувальної пенсійної системи.

Внесені зміни передбачають поділ існуючих функцій накопичувальних пенсійних фондів за обліком пенсійних рахунків вкладників і інвестуванням їх пенсійних активів.

Для здійснення управління пенсійними рахунками вкладників передбачається створення єдиного державного накопичувального пенсійного фонду (ЄНПФ). У його завдання буде входити:

належний облік пенсійних рахунків вкладників, контроль за їхнім станом, внесення своєчасних змін, пов’язаних із природнім рухом вкладників (виїзд, досягнення пенсійного віку, смерть і т.д.) і проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань здійснення пенсійних внесків, інвестування пенсійних активів, пенсійних виплат тощо;

проведення моніторингу за інвестиційною прибутковістю пенсійних активів, здійснення виплат пенсійних накопичень.

Управління пенсійними активами буде здійснюватися Національним банком Республіки Казахстан. Даний вибір обумовлений тим, що Національний банк Казахстану має позитивний досвід роботи з управління активами Національного фонду; не є афілійованим з комерційними банками й іншими фінансовими групами; реалізує інвестиційну стратегію, вироблену Радою з управління пенсійними активами при Президентові Республіки Казахстан.

Персональний склад Ради й положення про нього затверджуються Президентом Казахстану.

Основними функціями Ради будуть розгляд і вироблення пропозицій по підвищенню ефективності управління пенсійними активами ЄНПФ, а також вироблення рекомендацій за переліком дозволених для розміщення пенсійних активів ЄНПФ інструментів.

Для забезпечення надійності й фінансової стабільності пенсійної системи, держава, з однієї сторони, залишає за собою гарантію збереження пенсійних накопичень громадян, а, з іншої сторони, буде вживати заходи з підвищення інвестиційної прибутковості пенсійних активів [2].

Єдиний накопичувальний пенсійний фонд буде створений у формі акціонерного товариства на базі АТ «Державний накопичувальний пенсійний фонд (ДНПФ)».

Засновником і акціонером єдиного накопичувального пенсійного фонду буде Уряд Республіки Казахстан.

ЄНПФ стане єдиною організацією, що здійснює залучення обов’язкових пенсійних внесків, і, на вибір самих громадян, може акумулювати добровільні й добровільні професійні пенсійні внески.

Функціями фонду будуть також облік індивідуальних пенсійних рахунків вкладників і здійснення пенсійних виплат за рахунок пенсійних накопичень.

Діючі накопичувальні пенсійні фонди можуть бути перетворені в організації, що управляють інвестиційним портфелем (у рамках чинного законодавства про ринок цінних паперів) і мають право участі в тендерах з управління пенсійними активами, при наявності відповідної ліцензії, або в добровільні накопичувальні пенсійні фонди, що залучають добровільні й добровільні професійні пенсійні внески громадян, або припинити свою діяльність, тобто ліквідуватися.

Управління пенсійними активами ЄНПФ буде здійснюватися Національним Банком Республіки Казахстан на підставі договору про довірче управління, що укладається між Національним Банком і ЄНПФ. При цьому інвестиційна стратегія буде вироблятися Радою з управління пенсійними активами ЄНПФ.

Національному банку буде надане право вибору організацій, що управляють інвестиційними портфелями, відповідно до інвестиційної стратегії.

Організаціями з управління інвестиційними портфелями можуть бути професійні учасники ринку цінних паперів, що здійснюють діяльність з управління інвестиційним портфелем на підставі ліцензії Національного банку, або іноземні організації, що здійснюють аналогічний вид діяльності відповідно до законодавства іноземної держави.

Основними критеріями вибору організацій з управління інвестиційними портфелями будуть можливість забезпечення ними встановлюваного Національним банком рівня інвестиційної приНауковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2013 - №6 Боднер Г.Д. Тенденції розвитку недержавних накопичувальних пенсійних фондів у Республіці Казахстан бутковості, результати колишньої діяльності з управління пенсійними активами, рівень комісії, що стягується, і їх ділова репутація.

Пенсійні активи будуть зберігатися в Національному Банку, який буде вести облік усіх операцій з акумулювання пенсійних активів, їх розміщення й отримання інвестиційного доходу [2].

Така консолідація й управління пенсійними активами під контролем Національного Банку дозволить більш ефективно й безпечно розпорядитися накопиченнями громадян.

ВИСНОВКИ

1. У результаті пенсійної реформи, що впроваджується в Республіці Казахстан з 1997 року, була створена функціонуюча накопичувальна пенсійна система, яка включає обов’язкову й добровільну складові. Обсяг пенсійних накопичень обов’язкової накопичувальної пенсійної системи на кінець 2012 року склав 3183,2 млрд. тенге, що в порівнянні з 2007 роком більше в 2,63 разу.

2. У структурі інвестиційного портфеля за період з 2007 по 2012 рік відбулося збільшення питомої ваги державних цінних паперів Республіки Казахстан з 25,4% до 50,5% (на 25,1 п. п.) і зменшення питомої ваги недержавних цінних паперів казахстанських емітентів з 46,3% до 25,9%, або на 20,4 п. п.

3. Середньозважені коефіцієнти номінального доходу за пенсійними активами накопичувальних пенсійних фондів (помірний інвестиційний портфель) становили: за п’ять років (2008-2012 рр.) — 23,48% (накопичений рівень інфляції за зазначений період становив 42,71%); за три роки (2010-2012 рр.) — 12,23% (рівень інфляції — 22,72%); за 2012 рік — 4% (рівень інфляції — 6%).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


4. В останні роки недержавні накопичувальні пенсійні фонди Казахстану не забезпечують рівня прибутковості, який дозволяє перевищити рівень інфляції, що складається в країні. Крім цього, у пенсійній системі країни є й інші проблеми: недостатність пенсійних накопичень для забезпечення гідного рівня пенсійних виплат; невисокий рівень охоплення населення послугами накопичувальних пенсійних фондів; низький рівень фінансової грамотності й інвестиційної культури населення; недостатній ступінь розвитку системи добровільних пенсійних накопичень. Існуючі проблеми, а також об’єктивні умови розвитку економіки визначають необхідність удосконалювання накопичувальної пенсійної системи Казахстану.

Таким чином, у результаті проведеного дослідження можна стверджувати, що Україна може використовувати накопичений у Республіці Казахстан досвід зі становлення та функціонування обов’язкової накопичувальної системи пенсійного страхування і участі в ній недержавних пенсійних фондів, але з урахуванням усіх законодавчих та організаційних змін, що відбулися упродовж періоду, який аналізується, та передумов, що складаються в економіці України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи: Закон України від 08.07.2011 р. №3668-VI. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.gov.ua.

2. Актуальные вопросы модернизации пенсионной системы Республики Казахстан. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://mangystau.enbek.gov.kz/node/272880.

3. О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан: Закон Республики Казахстан от 20 июня 1997 года №136. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.zakon.kz/212306-zakonrespubliki-kazakhstan-ot-20.html.

4. Обзор накопительной пенсионной системы Казахстана за 2011 год / Аналитическая служба Рейтингового Агентства РФЦА. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.rfcaratings.

kz/reports/ pension_report_2012.pdf.

5. Официальный сайт Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.afn.kz/

6. Сведения о коэффициентах номинального дохода НПФ / Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.afn.kz/index.cfm?docid=770.

7. Сведения о накоплениях и количестве вкладчиков / Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.afn.kz/index.cfm?docid=773.

8. Текущее состояние накопительной пенсионной системы Республики Казахстан на 1 апреля 2013 г. / Национальный банк РК. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.grantum.kz /up_files/tekushee%20sostoyanie.pdf.

Стаття надійшла до редакції 18 листопада 2013 року

–  –  –Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского  Серия «Юридические науки». Том 21 (60), № 1. 2008 г. С. 329­334.  УДК 343.163  Цакадзе Н.Ч.  ПРОБЛЕМИ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ І ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАКОНІВ  (ЗАГАЛЬНИЙ НАГЛЯД) В УКРАЇНІ  Автор  розглядає  діяльність  органів  прокуратури.  У  статті  розглядається  про­  блема  загального  нагляду  прокуратури.  Межі  прокурорського  нагляду  щільно ...»

«УДК 005.32:331.101.3. Тимошенко Д. В. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ПРАЦЯ: ОСОБЛИВОСТІ ТА АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ З УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу В статті запропоновано погляд на мотивацію персоналу підприємств, що дає змогу провести оцінку особливостей формування нових соціальних цінностей і мотиваційних орієнтирів економіки знань, які видозмінюють поведінку сучасних працівників. Ключові слова: мотивація, інтелект, інтелектуальна праця, інтелектуальний...»

«УДК 339.137.22 JEL Classification: D11, D18, M31 Іваннікова Марина Миколаївна, ст. викладач кафедри маркетингу, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (м. Полтава, Україна) МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ ЛОЯЛЬНІСТЮ СПОЖИВАЧІВ У статті розглядаються теоретико-методологічні засади та практичні рекомендації щодо розроблення та запровадження програми лояльності споживачів до продукції підприємств легкої промисловості. Проведені моніторингові дослідження підприємств Полтавського...»

«УДК 330.322.54 Смірних Д. В., Войтко С. В. доктор економ. наук, професор Національний технічний університет України «КПІ» АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ CLOUD COMPUTING ТА ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЇЇ В УКРАЇНІ ANALYSIS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF CLOUD COMPUTING TECHNOLOGY AND FURTHER DEVELOPMENT IN UKRAINE У цій статті було визначено актуальність аналізу інвестиційної привабливості технології cloud computing та подальшого її розвитку в Україні. Розглянуто технологію cloud...»

«Одеська національна академія харчових технологій РОЗДІЛ 4 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ТЕХНОЛОГІЇ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПЕРЕРОБЦІ М’ЯСА, МОЛОКА Й МОРЕПРОДУКТІВ Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів, 2014 Одеська національна академія харчових технологій ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУРОУТВОРЮЮЧИХ КОМПОНЕНТІВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ РЕСТРУКТУРОВАНИХ ВИРОБІВ З М’ЯСА КРОЛІВ Абрамчук О.Ю. ОКР «Бакалавр», факультету ННІХТБ Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків В даний час в...»

«СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ І ДЕРЖАВА 1(2), 2009 УДК 330.342 Оксана Борейко Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ Анотація. В даній статті розглянуто актуальні на сьогоднішній день питання для будь-якої держави, а саме, як впливає сучасна фінансова криза на розвиток економіки країни в цілому та як у таких умовах залучити потенційних інвесторів до співпраці в галузях розвитку інновацій. Ключові слова: криза,...»

«Донецька обласна державна адміністрація Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Регіональні аспекти управління інноваційною діяльністю Навчально-методичний посібник Рекомендовано науково-методичною радою Донецького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних...»

«Наукова економічна організація «Перспектива» МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ РОЛЬ І МІСЦЕ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 28 лютого 2014 року Частина ІІ м. Дніпропетровськ УДК 332.1(063) ББК 65.04я43 Р 68 Роль і місце регіональної інноваційної політики в розвитку економічної системи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 28 лютого 2014 р.). – У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2014. – Ч....»

«Благодійний Фонд “Місія Міжнародний Фонд Український координаційний Інтелектуальних Ініціатив” “Відродження” пункт програми EUREKA ПРИНЦИПИ EUREKA ТА ІНШИХ ЄІВРОПЕЙСЬКИХ ПРОГРАМ ЯК ЧИННИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ Матеріали. Повідомлення. Реферати. Матеріали науково-практичного семінару, проведеного Міністерством освіти і науки України 22 травня 2009 року Видання здійснене за підтримки Міністерства освіти і науки України, Науково-практичний семінар проведено за сприяння Міжнародного фонду...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ МЕНЕДМЖЕНТУ, АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ПРАВА Кафедра інформаційних технологій в менеджменті “Економетрія” методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки “Менеджмент” Вінниця – 2011 к.е.н., доц. Н.А. Потапова, асист. Леонтюк О.В., асист. Дусанюк С.В. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки “Менеджмент”.– Вінниця: ОЦ ВНАУ. –...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»