WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Трудові відносини з мобілізованими працівниками Часткова мобілізація оголошена та проводилася на підставі Указів Президента України «Про часткову мобілізацію» від: • 17.03.2014 № ...»

-- [ Страница 1 ] --

Трудові відносини

з мобілізованими працівниками

Часткова мобілізація

оголошена та проводилася на підставі Указів Президента

України «Про часткову мобілізацію» від:

• 17.03.2014 № 303/2014 (затверджений Законом України

від 17.03.2014 № 1126-VII, набрав чинності 18.03.2014);

• 06.05.2014 № 454/2014 (затверджений Законом України

від 06.05.2014 № 1240-VII, набрав чинності 07.05.2014);

• 21.07.2014 №607/2014 (затверджений Законом України

від 22.07.2014 № 1595-VII, набрав чинності 24.07.2014);

• 14.01.2015 № 15/2015 (затверджений Законом України від 15.01.2015 № 113-VIII, набрав чинності 20.01.2015) Працівники, мобілізовані до 01.04.2014, підлягали звільненню на підставі пункту 3 статті 36 КЗпП (у зв’язку із призовом на військову службу) Перша зміна у законодавстві Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення проведення мобілізації» № 1169-VII від 27.03.2014, який набрав чинності 01.04.2014, внесено зміни до:

• Кодексу законів про працю України;

• Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII.

Працівникам, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, гарантується збереження місця роботи, посади і середнього заробітку Мобілізація комплекс заходів, які здійснюються з метою планомірного переведення національної економіки на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України — на організацію і штати воєнного часу стаття 1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

від 21.10.1993 № 3543-XII Особливий період період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, а також виконання громадянами України свого конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій стаття 1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII Увільнення від роботи (рос. освобождение от работы) має тимчасовий характер і не передбачає припинення (розірвання) трудового договору.

За працівником, увільненим від роботи, зберігається робоче місце (посада), а у визначених законодавством випадках — і середній заробіток Документи, які є підставою для видання наказу про увільнення, визначені у листі Міноборони України «Щодо документа, який підтверджує призов під час мобілізації та проходження військової служби» від 21.08.2014 № 322/2/7142 Підставами для видання наказу про увільнення у зв’язку з призовом за мобілізацією можуть бути:

1) відмітки у військовому квитку;

2) довідка про призов військовозобов’язаного на військову службу, видана військовим комісаріатом або військовою частиною, а для резервістів — витяг із наказу або довідка про зарахування до списків військової частини, які видаються військовою частиною.

Вказані документи можуть видаватися родинам військовозобов’язаних та резервістів для пред’явлення їх за місцем вимоги.

–  –  –

Керуючись статтею 119 Кодексу законів про працю України, частиною другою статті 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII,

НАКАЗУЮ:

1. Увільнити МАРЧЕНКА Віктора Володимировича, організатора зі збуту відділу збуту, від роботи з 2 квітня 2014 року у зв’язку з призовом на військову службу під час мобілізації, на особливий період, зі збереженням місця роботи, посади і середнього заробітку, на строк не більше одного року… Запитання Працівник приніс повістку з військкомату про призов на військову службу у зв’язку з частковою мобілізацією з 21 березня 2014 року. Ми звільнили працівника на підставі його заяви та повістки військкомату за пунктом 3 статті 36 КЗпП. Чи правильно ми вчинили?

Відповідь Так, це відповідало нормам законодавства, що діяло на момент звільнення Позиція щодо необхідності збереження місця роботи за працівниками, мобілізованими до 01.04.2014, викладена у роз’ясненнях:

• Міноборони України «Роз’яснення щодо забезпечення гарантій збереження за громадянами, призваними на військову службу під час мобілізації, робочого місця (посади) та середнього заробітку»

від 29.04.2014;

• Державної інспекції України з питань праці «Щодо мобілізації» від 30.04.2014 Друга зміна у законодавстві 08.06.2014 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації»

від 20.05.2014 № 1275-VII За працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток Працівники, звільнені на підставі пункту 3 статті 36 Кодексу законів про працю України, мають бути поновлені на роботі Поновлення на роботі здійснюється шляхом скасування наказу про звільнення (роз’яснення Державної інспекції України з питань праці «Щодо поновлення на роботі працівників, які були звільнені у зв’язку з призовом на військову службу під час мобілізації» від 17.06.2014) Відмова роботодавця від скасування наказу про звільнення працівника у зв’язку із призовом на військову службу під час мобілізації та/або невиплата середньої заробітної плати є порушенням законодавства про працю і тягне за собою відповідальність:

• кримінальну (ст. 172 Кримінального кодексу України);

• адміністративну (ч. перша ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

• дисциплінарну (ст. 147 Кодексу законів про працю України) Виплата заробітної плати, яка зберігається за мобілізованим працівником, має здійснюватись у строки, встановлені для виплати заробітної плати на підприємстві, в установі, організації (роз’яснення Державної інспекції України з питань праці «Щодо поновлення на роботі працівників, які були звільнені у зв’язку з призовом на військову службу під час мобілізації»

від 17.06.2014) Запитання На період щорічної відпустки основного працівника прийняли нового працівника за строковим трудовим договором, якого призвали на військову службу під час мобілізації. Чи можна звільнити такого працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору, чи маємо зберігати за ним посаду і зарплату цілий рік?

Відповідь Так, організація має право звільнити такого працівника в останній день строкового трудового договору Запитання Під час щорічної відпустки працівник отримав повістку про призов на військову службу у зв’язку з мобілізацією. Чи можна відкликати працівника з відпустки?

Відповідь Закон про відпустки не передбачає відкликання працівника зі щорічної відпустки у разі призову на військову службу у зв’язку з мобілізацією.

Однак рішення є, якщо працівник, який перебуває у щорічній відпустці, передав в організацію повістку, якою його призивають на військову службу у зв’язку з мобілізацією, роботодавець видає наказ про увільнення працівника від роботи і про перенесення невикористаної частини щорічної відпустки працівника на період, який припадає на строк після його демобілізації Запитання Працівник був попереджений про звільнення у зв’язку із скороченням посади. Строк попередження спливав 30.04.2014.

Однак 28.04.

2014 працівник був призваний на військову службу у зв’язку із мобілізацією. Чи можемо ми скоротити працівника під час служби? Якщо ні, то чи потрібно повторно повідомляти працівника про скорочення після демобілізації і знову чекати 2 місяці, чи можна звільнити його на підставі вже врученого повідомлення?

Відповідь

За умов дотримання процедури скорочення, звільнення можливе у перший день роботи після демобілізації або після спливу одного року з дня призову на військову службу під час мобілізації, якщо працівник продовжує проходити військову службу (не був демобілізований) і роботодавець має підтвердження цьому Запитання Чи зараховувати до стажу роботи для відпусток час, коли працівник проходив військову службу за призовом під час мобілізації?


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Відповідь Час, коли працівник проходив військову службу за призовом під час мобілізації, зараховується до стажу роботи в організації, що дає право на щорічну основну відпустку, утім, не зараховується до стажу роботи в організації, що дає право на щорічну додаткову відпустку Час проходження військовослужбовцями військової служби, протягом якого особа брала участь в АТО в особливий період, зараховують до стажу державної служби у трикратному розмірі (п. 3 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994 № 283) Запитання Чи зберігається за працівниками, які призвані на військову службу у зв’язку із мобілізацією, пільговий стаж для призначення пенсії за Списком № 2 на час проходження служби?

Відповідь Ні, час проходження військової служби у зв’язку із мобілізацією до пільгового стажу для призначення пенсії за Списком № 2 не зараховується. Однак в цей час опрацьовується питання щодо внесення змін до Закону № 2011 в частині надання можливості зарахування до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, також і військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період Запитання Чи можна на час мобілізації основного працівника прийняти іншого?

Відповідь Так, за строковим трудовим договором.

Формулювання у наказі може бути таким:

ПРИЙНЯТИ … за строковим трудовим договором … на час проходження (прізвище, ім’я, по батькові) військової служби у зв’язку з призовом під час мобілізації до дати демобілізації або дати початку фактичного виконання обов’язків Запитання Як табелювати мобілізованих працівників?

Відповідь Буквеним кодом «ІН» («Інший невідпрацьований час, передбачений законодавством»), або цифровим — «22»

Запитання Працівник отримав повістку про призов під час мобілізації. Ми увільнили його від роботи. Через 10 днів працівник повернувся і надав довідку, що перебував у лікарні на обстеженні за направленням військкомату. Чи потрібно видавати наказ про те, що працівник став до роботи?

Відповідь Наказ потрібен, утім, не тільки про те, що працівник став до роботи. В наказі неохідно перекваліфікувати підстави увільнення працівника від роботи Запитання Працівник підприємства був мобілізований. З кінця минулого місяця не виходить на зв’язок, що з ним — рідні не знають. Чи продовжувати нараховувати йому середню зарплату, яку отримує мати за дорученням?

Куди звертатися для документального підтвердження правомірності нарахування такому працівнику зарплати?

Відповідь Середній заробіток працівнику потрібно нараховувати і виплачувати. Для підтвердження правомірності нарахування такому працівникові зарплати можна звернутись до територіальних органів Державної інспекції України з питань праці Запитання Працівник нашої організації був мобілізований для проходження військової служби. У наказі військової частини про звільнення з військової служби, який надав працівник, написано «з 12 жовтня 2014 року виключити із списків особового складу частини та всіх видів забезпечення». З якої дати працівник має приступити до роботи?

Відповідь Працівник має стати до роботи 13 жовтня Запитання Працівник не з’являвся на роботі протягом трьох місяців, не виходив на телефонний зв’язок. Нещодавно він прийшов на роботу і надав документи, що підтверджують проходження працівником у цей період військової служби у зв’язку із мобілізацією.

Наразі працівник хоче звільнитися за власним бажанням. Чи зобов’язана організація виплатити працівнику середній заробіток за час проходження військової служби та чи зараховувати цей період до стажу роботи для надання відпустки?

Відповідь Так, організація зобов’язана нарахувати і виплатити середній заробіток і врахувати час проходження військової служби при розрахунку стажу роботи для надання відпустки Наказ про вихід працівника на роботу у зв’язку із звільненням у запас (фрагмент) У зв’язку зі звільненням у запас з військової служби (демобілізацією) на підставі Указу Президента України «Про часткову мобілізацію» від 15.01.2015 № 113-VIII,

НАКАЗУЮ:

1. МАРЧЕНКУ Віктору Володимировичу, організатору зі збуту відділу збуту, приступити до виконання своїх обов’язків з 20 березня 2015 року.

Підстава: військовий квиток (вказуються серія, номер, дата видачі, ким виданий).

Наказ про звільнення у зв’язку із закінченням строку трудового договору, укладеного на час відсутності працівника, який проходить військову службу за призовом під час мобілізації (фрагмент) У зв’язку зі звільненням у запас з військової служби (демобілізацією) та виходом на роботу Марченка В. В., на час відсутності якого було укладено строковий трудовий договір,

НАКАЗУЮ:

1. КРИВЧУКА Сергія Мироновича, організатора зі збуту відділу збуту, 19.03.2015 у зв’язку із закінченням строку трудового договору, пункт 2 статті 36 КЗпП України.

2. Бухгалтерії виплатити Кривчуку С. М. компенсацію за 22 (двадцять два) календарні дні невикористаної щорічної основної відпустки.

Підстави: 1. Наказ «Про прийняття на роботу Кривчука С. М.» від 21.04.2014 № 297-к/тр.

2. Наказ «Про вихід на роботу Марченка В. В. у зв’язку з демобілізацією» від 19.03.2015 № 355-к/тр.

Пояснювальна записка працівника про причини відсутності на роботі після звільнення у запас (демобілізації)

–  –  –

Після звільнення з військової служби 19.03.2015 я не вийшов на роботу, оскільки відчував нагальну потребу у спілкуванні зі своєю сім’єю, фізичному та моральному відпочинку.

Лист-запит до військового комісаріату щодо встановлення факту демобілізації працівника (фрагмент) Просимо Вас надати інформацію про те, чи був звільнений у запас з військової служби (демобілізований) працівник нашого Товариства Черняк Віктор Петрович, 1980 року народження, який мешкає за адресою: м. Київ, вул. Мармурова, буд. 39, кв. 16.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми зумовлена тим, що адміністративне право є одночасно найстарішою і наймолодшою юридичною наукою. З виникненням права, що спочатку не мало поділу на певні галузі, дана неподільна соціальна категорія за змістом збігалася із традиційним розумінням адміністративного права як унормованого примусового способу управління державою. Поштовх до розвитку даного права надало формування принципу поділу влад на законодавчу, виконавчу і судову, про що казав ще...»

«наукових праць ЧДТУ. – 2010. – № 22. – С. 58 – 61. 7. ШевченкоКотенко Ю., Тимчук Х., наук. кер. – Тулюлюк А. С., Перестрахування як спосіб забезпечення фінансової стійкості страхової компанії // Наукові конференції. – 2009. – С 1. І.Б. Лупак студ. групи ЕФІм-13 Науковий керівник – к. е. н., доц. каф. фінансів Л.Є.Фурдичко РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ З розвитком технологій інвестиції стали найважливішим засобом прогресивних структурних зрушень в економіці, покращення...»

«МАРКЕТИНГ-МІКС Бібліографічний список літератури 1. Артімонова І. В. Концепція маркетинг-микс як основа програмно-цільового підходу до організації маркетингової діяльности підприємства / І. В. Артімонова // Акт. пробл. економіки. 2010. № 4 (106). С. 94 101.2. У Б20 Балабанова Л. В. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств : монографія / Л. В. Балабанова, О. А. Бриндіна. Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. 230 с.3. Волошина Н. О рекламно-сувенирных коммуникациях В2В-маркетинга / Н....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА Збірник наукових праць Випуск 72 Одеса «Юридична література» УДК 340(063) ББК 67.0я43 А 437 У черговому збірнику наукових праць розглядаються актуальні проблеми сучасної юриспруденції у контексті забезпечення сталого розвитку державних інституцій та окремих галузей права. Більшість опублікованих статей виконані науковцями НУ ОЮА у рамках таких державних фундаментальних та...»

«СОНЕЧКО Читанка-хрестоматія для читання в дитячому садку ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН УДК 82(082):373.2 ББК 83.8я70 С62 Укладач Клід Ірина Олексіївна С62 Сонечко. Читанка-хрестоматія для читання в дитячому садку / укладач Клід І.О. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2012. — 304 с. ISBN 978-966-10-2338-2 Збірник творів «Читанка-хрестоматія для читання в дитячому садку» укладено відповідно до базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» Міністерства освіти і науки...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ, 2011 Збірник тез доповідей за підсумками студентських, магістрантських, аспірантських наукових досліджень та наукових досліджень викладачів на XLV науковій конференції студентів і магістрантів Кіровоград 2011 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЗИ доповідей на XLV науковій конференції студентів і...»

«Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Мінаков С.М. ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Стандартизація в зварюванні і споріднених процессах» для студентів напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» Київ 20 Лекція Тема 1.1 Історія та основні поняття стандартизації Стандартизація встановлення і застосування правил з метою упорядкування діяльності в певній галузі на користь і за участю всіх зацікавлених сторін, зокрема для досягнення оптимальної економії при дотриманні...»

«УДК 658 Н.А. Городиська Національний університет “Львівська політехніка” ПОНЯТТЯ ІНЖИНІРИНГУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ У РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ © Городиська Н.А., 2012 На підставі огляду та узагальнення різних підходів до трактування поняття “інжиніринг” виявлено їхні переваги та недоліки, а також на основі цього розвинено сутність зазначеного поняття. Окрім того, обґрунтовано значення інжинірингу у ринкових умовах господарювання. Ключові слова: виробництво, інжиніринг, інжинірингова діяльність,...»

«Національний лісотехнічний університет України Динаміка загальної суми капітальних інвестицій та інвестицій в основний капітал носить зростаючий характер. Інвестиції в основний капітал становлять близько 80 % загальної суми капітальних інвестицій, до того ж частка цього показника по роках теж має зростаючу тенденцію, що є позитивним моментом. На підприємствах України розроблення стратегії відтворення основних виробничих фондів сприятиме вирішенню комплексу основних завдань щодо підвищення...»

«НАУКОВЕ ЖИТТЯ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ: ЗА МАТЕРИАЛАМИ XIV ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 8-9 жовтня 2009 року на базі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна під егідою Всеукраїнської асоціації економічної кібернетики відбулася XIV Всеукраїнська науково-методична конференція „Проблеми економічної кібернетики”. У роботі конференції прийняли участь 142 особи з 38 ВНЗ України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»