WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Довідка про результати проведення анкетного опитування користувачів статистичної інформації з питань статистики зовнішньої торгівлі послугами (участь в анкетному опитуванні Держстату ...»

Довідка

про результати проведення анкетного опитування користувачів статистичної

інформації з питань статистики зовнішньої торгівлі послугами

(участь в анкетному опитуванні Держстату України)

З метою оцінки якості, доступності, ступеня задоволення потреб основних

користувачів статистичної інформації у вересні-жовтні 2014р. Головним управлінням

статистики у Сумській області проведено тематичне анкетне опитування з питань статистики

зовнішньої торгівлі послугами.

В електронному вигляді анкету було розміщено на офіційному веб-сайті Головного управління статистики у Сумській області та надіслано (у паперовому та електронному вигляді) користувачам статистичної інформації.

Запитання анкети стосувались обізнаності та з’ясування потреб користувачів статистичної інформації щодо показників зі статистики зовнішньої торгівлі послугами.

Було отримано 16 відповідей від користувачів статистичної інформації.

Основні висновки за результатами опитування (інформація по кожному окремому питанню анкети, у відсотках) Частина 1. Загальні запитання

1.1. Статистична інформація щодо основних показників зовнішньої торгівлі послугами, яку Ви використовуєте у Вашій діяльності, є?

1.1.1. Основою Вашої діяльності 0 1.1.3. Додатковою інформацією 69 1.1.2. Важливою складовою 25 1.1.4. Складно відповісти 6

1.2. Вкажіть, будь ласка, як Ви отримуєте необхідну статистичну інформацію щодо основних показників зовнішньої торгівлі послугами? (виберіть одну або кілька відповідей) 1.2.1. На паперових носіях 1.2.2. Електронними засобами (друковані видання Держстату 6 (електронна пошта, Інтернет, веб-сайт) 75 України / територіальних 1.2.3. Відповідь на запит 19 органів 1.2.4. Інше (вкажіть, будь ласка) державної статистики) __________________________

1.3. Як часто Ви використовуєте веб-сайт Держстату України / територіальних органів державної статистики для отримання статистичної інформації зі статистики зовнішньої торгівлі послугами?

1.3.1. Постійно 31 1.3.3. Майже не використовую 0 1.3.2. Періодично 69 1.3.4. Взагалі не використовую 0

1.4. Вкажіть, будь ласка, з якою метою Ви найчастіше використовуєте статистичну інформацію щодо основних показників зовнішньої торгівлі послугами? (виберіть одну або кілька відповідей) 1.4.1. Моніторинг виконання загальнодержавних та регіональних програм розвитку 56 1.4.2. Розробка концепцій, програм, законодавчих та нормативно-правових актів, інших документів 3 1.4.3. Аналіз та прогнозуваннясоціально-економічного розвитку країни та регіонів 63 1.4.4. Аналіз стану зовнішньоекономічних відносин України з іншими країнами світу 19 1.4.5. Здійснення міжнародних порівнянь (визначення місця України в Європейській та світовій спільноті) 1.4.6. Наукові дослідження у сфері зовнішньоекономічних послуг 0

–  –  –

Якщо так, то вкажіть, будь ласка, Ваші джерела отримання інформації __________________________________________________________________________

При цьому, поясніть, будь ласка, чому? (виберіть одну або кілька відповідей) 1.5.1.1. Інформація Держстату України / територіальних органів статистики є недоступною або відсутньою 1.5.1.2. Інформація не має достатнього рівня деталізації 0 1.5.1.3. Існують проблеми з аналітичними матеріалами, методологічними поясненнями, з тлумаченням показників тощо 0 1.5.1.4. Показники представлені за недостатньо тривалий проміжок часу 0 1.5.1.5. Інше (вкажіть, будь ласка) _________________________________________________________________________

1.6. Чи використовуєте Ви у своїй діяльності статистичні публікації органів державної статистики щодо показників зовнішньої торгівлі послугами:

1.6.1. Так 63 1.6.2. Ні 37 Якщо так, то дайте, будь ласка, загальну оцінку системі основних показників зовнішньої торгівлі послугами, наведених у статистичних публікаціях:

–  –  –

1.7. Вкажіть, будь ласка, які показники зовнішньої торгівлі послугами, наведені у вищезазначених публікаціях, Ви використовуєте у своїй роботі? (виберіть одну або кілька відповідей)

–  –  –

1.8. Якщо Ви використовуєте у своїй діяльності декілька статистичних публікацій Держстату України / територіальних органів статистики, зазначте, будь ласка, які з них Ви вважаєте більш наповненими та корисними у Вашій діяльності:

1.8.1. Експрес-випуск "Зовнішня торгівля послугами" 56 1.8.2. Статистичний збірник "Зовнішня торгівля товарами та послугами" 56 1.8.3. Статистичний збірник "Співробітництво між Україною та країнами ЄС" 6

–  –  –

Визначення критеріїв якості статистичної інформації наведені у додатку 1 Будь ласка, надайте роз’яснення щодо обраної Вами відповіді ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2.2. Будь ласка, визначте, які критерії якості статистичної інформації є для Вас найбільш важливими (пріоритетними) та надайте кожному критерію числове визначення важливості від 1 (найбільш важливий) до 5 (найменш важливий).

Будь ласка, уникайте надання одного й того ж числового значення різним критеріям

–  –  –

2.4. Якої, на Вашу думку, загальної оцінки заслуговує інформаційне забезпечення Держстату України / територіальних органів державної статистики щодо основних показників зовнішньої торгівлі послугами (якість статистичної інформації та діяльність щодо підтримки користувачів)?

Будь ласка, беріть до уваги всі надані Вами вище оцінки.

2.4.1. Відмінно 2.4.4. Незадовільно

–  –  –

2.5. Як, на Вашу думку, змінилося інформаційне забезпечення користувачів статистичною інформацією щодо основних показників зовнішньої торгівлі послугами порівняно з минулим роком/ попереднім зверненням до Держстату України (за останні 5 років) / територіального органу державної статистики?

2.5.1. Значно краще 2.5.4. Гірше

–  –  –

Будь ласка, вкажіть напрями, в яких суттєво поліпшилась або погіршилась якість статистичної інформації та послуг із підтримки користувачів статистичної інформації __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

2.6. Будь ласка, висловіть свою думку з приводу того, як співробітники Держстату України / територіальних органів державної статистики могли б поліпшити якість статистичної інформації щодо основних показників зовнішньої торгівлі послугами та послуг з надання цієї інформації______________________________

_______________________________________________________________________

–  –  –

Пропозиції та зауваження в ході опитування не надходили.

На підставі результатів опитування можна зробити висновок, що статистична інформація щодо зовнішньої торгівлі послугами є актуальною, доступною та користується попитом.

–  –  –Похожие работы:

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2012 №6 Проблеми економіки організацій та управління підприємствами УДК 334.02 О. І. СИНЕНКО Київський національний університет технологій та дизайну ВПЛИВ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН НА РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ Стаття присвячена теоретичним і практичним питанням формування ефективної стратегії розвитку інформаційних технологій в економіці України з урахуванням положень теорії інституцій. Ключові слова: інституція, трансакційні витрати, інституційна пастка....»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2014. – №2(10) УДК 349.2 Яцкевич І. І. здобувач кафедри муніципального права та адміністративно-правових дисциплін Інституту права ім. І. Малиновського (Національний університет «Острозька академія») ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ У СФЕРІ ПРАЦІ Сучасний етап правового регулювання суспільних відносин в Україні відзначається активізацією інтеграційних процесів в європейському напрямку...»

«ІІІ науково-практична конференція «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку» ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСНОЇ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ СУБ’ЄКТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ФАЛЬСИФІКОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ Хромих А.Г.**, Посилкіна О.В.* *завідувач кафедри управління та економіки підприємства, д.ф.н., професор **асистент кафедри управління та економіки підприємства Національний фармацевтичний університет, м. Харків Фальсифікація лікарських засобів (ЛЗ) – одна з найактуальніших...»

«Тактичні пріоритети та стратегічні орієнтири економіки України НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТАКТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ ТА СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Київ – Аналітична доповідь УДК 330.34(477) ББК 65.013 (4УКР) Т За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове Автори: Жаліло Я. А., к.е.н, Бабанін О. С., к.т.н., Белінська Я. В., к.е.н., Пищуліна О. М., к.соц.н., Поворозник В. О., к.е.н. Покришка Д. С. За загальною...»

«УДК 658.14.012 Р.В. Фещур, С.В. Шишковський, Н.Р. Яворська Національний університет “Львівська політехніка” МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ У НЕСТІЙКИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ © Фещур Р.В., Шишковський С.В., Яворська Н.Р., 2012. Сформовано поняття нестійких економічних умов. Визначено вимоги щодо побудови систем індикаторів оцінювання рівня розвитку підприємств. Проаналізовано і порівняно методи оцінювання розвитку підприємств у нестійких економічних умовах. Ключові слова: розвиток,...»

«УДК:351. 824.5:339.13 Міщенко Р.І., аспірант Національної академії державного управління при Президентові України АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В ДЕРЖАВНІЙ СФЕРІ (ПОГЛЯД ЗАМОВНИКІВ (ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ) ТА УЧАСНИКІВ (КОМЕРЦІЙНІ ПІДПРИЄМСТВА)) Анотація. Досліджено науково-методичні та практичні рекомендації щодо застосування аналізу ефективності у сфері державних закупівель з метою раціонального використання державних коштів. Розглянуто проблемні аспекти, що стосуються...»

«Ч. 1 // Компас промислової реструктуризації. – №1. – 2003. – С. 1–13. 6. Черторижський В. М. Кластер як ефективна форма організації рекреаційної діяльності. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Кластери та конкурентоспроможність прикордонних регіонів (Збірник наукових праць). – Вип. 3 (71)/НАН України. Ін-т регіональних досліджень; Редкол.: відп. ред. Є.І. Бойко. – Львів, 2008. – 546 с. 7. Чужиков В. І. Еволюція кластерних моделей в глобальній економіці (регіональний...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Харківський державний університет харчування та торгівлі СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ СПІВРОБІТНИКІВ ХДУХТ 2012 РОКУ Харків ЗМІСТ 1 Монографії..3 2 Підручники..6 3 Енциклопедії..6 4 Навчальні посібники..6 5 Електронні ресурси..11 6 Статті у збірниках наукових праць ХДУХТ. 12 7 Статті у збірниках наукових праць інших вузів, у періодичних виданнях.26 8 Деклараційні патенти..69 9 Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Призначення судом судово-товарознавчої експертизи: тактика та ініціатива Петрова Ірина Анатоліївна, доцент, професор кафедри гуманітарних та економічних дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат технічних наук УДК 658.62 : [343.148 + 347.948] (477) Ключові слова: призначення експертизи; експертні дослідження; процесуальні норми; тактичний прийом, тактика експертизи, принципи тактики, вільні та експериментальні зразки;...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “ОБЛІК І АУДИТ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” (для спеціалістів) Київ 2004 Підготовлено кандидатами економічних наук М. Ф. Базасем, М. М. Матюхою, В. О. Хижняк, викладачем О. М. Кушнір Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту (протокол № 2 від 15.10.03) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Базась М. Ф., Матюха М. М., Хижняк В. О., Кушнір О. М. Навчальна програма дисципліни “Облік і аудит...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»