WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Леу Сніжана м. Київ СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація.  Розглянуто актуальність, основні засади та користь від професійного навчання робітників як на ...»

УДК 377.

Леу Сніжана

м. Київ

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація.  Розглянуто актуальність, основні засади та користь від

професійного навчання робітників як на підприємстві так і за його межами.

Ключові слова: виробництво, показники навчання, переваги та

недоліки навчання, інвестицій в навчання, підвищення кваліфікації.

Швидкий економічний та технологічний розвиток у всьому світі, зміни

потреб кваліфікації для підвищення конкурентоспроможності, орієнтованої на умови та стандарти ринку праці, спонукають до підвищення кваліфікації працівників підприємств, відповідно до нових вимог, умов та технологій, процесів, обладнання та матеріалів виробництва. Вже більш очевидною є потреба підготовки службовців та працівників підприємств та установ на вищому кваліфікаційному рівні. Підприємство має фінансувати навчання та оплачувати спеціалізоване професійне навчання своїх працівників, розуміючи, що професійно-технічне навчання, а особливо навчання на виробництві, вже само по собі капіталовкладення, оскільки якість і рівень стандартів, товарів, продукції та послуг значною мірою залежить від кваліфікації персоналу.

Серед усіх методів навчання персоналу виділяють дві великі групи:

1) навчання на робочому місці (або внутрішньовиробниче): виробничий інструктаж, ротація, направлене придбання досвіду, наставництво, наставництво-супервізія, ситуаційне наставництво, формальне наставництво, неформальне наставництво, коучинг, стажування, використовування працівників як асистентів, підготовка у проектних групах;

2) навчання зовні робочого місця : лекції, ділові ігри, інсценування, тренінги, метод вирішення практичних ситуацій (кейсів), методи рішення виробничо-економічних проблем за допомогою моделей, робочі групи, конференції, семінари, круглі столи, дискусії, зустрічі з керівництвом, екскурсії, самостійне навчання [1, с.2-13].

Говорячи про навчання зовні робочого місця слід відмітити як його переваги так і недоліки. Отже, спершу, декілька слів про переваги навчання зовні робочого місця:

• оскільки навчання проводить кваліфікований інструктор це є гарантом його високої якості;

• наявність спеціального обладнання для навчання, якщо є потреба – простішого, елементарнішого;

• слухач може опановувати нову спеціальність поступово, у відповідності до планових етапів, використовуючи спеціальні вправи, які дозволяють йому надійно освоїти спеціальність;

• навчання з відривом від виробництва може бути дешевшим, оскільки дозволяє робітнику досягти більш високого рівня кваліфікації та нормативів швидкості та якості;

• оплата праці за результатами роботи, виробничий шум, той фактор, що невдачі того хто навчається стануть відомі всьому колективу, не справляють негативного впливу на процес навчання;

• від самого початку слухач засвоює лише правильні методи роботи;

• слухач не ламає цінного обладнання, не випускає браку та не псує витратних матеріалів;

• набагато простіше розрахувати витрати на навчання зовні робочого місця, так як це більш самостійний вид діяльності, ніж навчання безпосередньо біля верстата.

До недоліків навчання зовні робочого місця можна віднести таке:

• набагато вищі витрати на окреме приміщення, навчальне обладнання, інструкторів; все це може бути виправданим, якщо є регулярний набір учнів (ці витрати можуть бути знижені, якщо декілька роботодавців колективно використовують схеми групового навчання своїх працівників на цьому навчальному обладнанні);

• іноді виникають складності пов’язані з переносом знань та навичок під час переходу учня з навчального на виробниче обладнання та з сприятливого середовища навчання в агресивне середовище виробництва;

• жодне навчання не може відбуватись з повним відривом від виробництва; деякі навички роботи можна освоїти лише в реальних умовах виробництва з їх встановленими прийомами, методами та мережею взаємовідносин з іншими працівниками.

Для ілюстрації цього моменту відмітимо, що навчання водінню автомобіля може бути виконане на найвищому рівні, але водій ніколи не зможе досягти високої майстерності до тих пір, поки не набуде досвіду водіння в реальних умовах дороги і, тільки після цього, він навчиться адекватно реагувати на поведінку інших учасників дорожнього руху.

• деякі методи навчання, які набули особливої важливості останнім часом, можуть бути використані тільки з відривом від основної роботи (наприклад, програмне навчання, аналіз умінь та навчання шляхом відкриттів) і, навіть фінальні стадії такого навчання мають бути проведені з відривом від основної роботи [2].

Говорячи про навчання на виробництві кожен роботодавець має перш за все визначитись «бути чи не бути навчанню на виробництві на його підприємстві?», тому слід приділити увагу показникам за якими можна з легкістю визначити наявність потреби навчання персоналу підприємства.

Кожен показник має власний коефіцієнт (нагадаємо, що коефіцієнт в загальному розумінні – це характеристика процесу, явища, речовини або поля, яка має відносно сталий характер [3]). Отже, існують такі показники:

Низький/падаючий випуск продукції коефіцієнт: кількість продукції за одиницю часу Високий/зростаючий рівень браку коефіцієнт : відсоток браку (кількість забракованих виробів) у відношенні до загальної кількості виготовлених виробів Високий/зростаючий рівень відходів коефіцієнт : процент відходів сировини у співвідношенні до загальної кількості сировини, потрібної для випуску продукції Низький/падаючий рівень виробництва коефіцієнт: середній час на виконання завдання Багато часу/збільшення кількості витраченого часу на те, щоб навчитись виконувати певні завдання коефіцієнт: середня кількість часу потрібного на те щоб навчитись виконувати певне завдання у відповідності до стандарту Низький/падаючий коефіцієнт використання обладнання коефіцієнт: процент часу використання машин до загальної кількості часу використання машин Висока/зростаюча плинність кадрів коефіцієнт: процент звільнених до загальної кількості співробітників Зростаюча кількість судових спорів коефіцієнт: у порівнянні з тими ж періодами за попередні роки Більша/зростаюча кількість скарг клієнтів коефіцієнт: у порівнянні з аналогічним періодом попередніх років Висока/зростаюча кількість нещасних випадків коефіцієнт 1: кількість нещасних випадків до кількості втраченого робочого часу = коефіцієнт частоти випадків коефіцієнт 2: кількість витрачених робочих часів до кількості нещасних випадків = коефіцієнт тривалості З метою організації ефективного навчання на виробництві роботодавцю необхідно вирішити такі питання, які ми можемо умовно визначити як «п’ять причин для здійснення навчання»:

Чи є навчання вирішенням проблеми?

Чому (причини для навчання)?

Які машини, обладнання використовуються в роботі?

–  –  –

Коли/де проходить навчання?

Ключовими параметрами за якими мають оцінюватись переваги навчання можна вважати визначення потреби бізнесу/компанії та кількість очікуваного випуску продукції після навчання/підвищення кваліфікації робітників, перетворення випуску продукції у переваги для компанії та розглядати навчання як інвестиції та спробувати оцінити фінансову віддачу, якість, ефективність та результативність навчання. Адже:

якість навчання залежить від рівня кваліфікації викладача, якості проведення навчання, методики, тривалості навчання, змісту та дидактичних матеріалів;

ефективність зазвичай визначається як рівень різних навиків, отриманих слухачами в ході навчання, які дозволяють їм виконувати роботу в певній сфері промисловості або відповідати певним стандартам компетентності та результативність визначається як використання мінімально необхідних ресурсів для розробки та запровадження програми навчання.

Чи можливо переконати роботодавців, що навчання приносить прибуток? Адже інвестиції в кадрові ресурси перш за все складно виміряти, забезпечити їх точність та надійність і часто інвестиції в навчання співробітників можуть виявитись вищими раніше запланованих. Тому необхідно враховувати наступні такі фактори:

кадровий капітал все більше розглядається як основний фактор, що визначає багатство та добробут нації та окремих людей, які її складають;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


невідповідність навичок збільшується та ринок праці зростає;

вимоги до кваліфікації робітників дуже змінюються та існуючі програми навчання не відповідають цим вимогам;

країни, особливо ті, що розвиваються, часто звинувачуються в недостатньому інвестуванні в навчання/розвиток кадрових ресурсів;

існує тристороння міжнародна домовленість про необхідність збільшення інвестицій в початкову, середню та неперервну освіту для всіх.

Дуже важливим є питання повернення інвестицій, через те що, у ширшому трактуванні, інвестиції являють собою вкладення капіталу з метою подальшого його збільшення. Отже, ROI (Return On Investment) – повернення інвестицій – це співвідношення середнього збільшення прибутку з об’ємом інвестицій.

Строк окупності інвестицій - метод оцінки інвестиційних проектів, коли найважливішим критерієм прийнятності є тривалість періоду, протягом якого окупаються першочергові витрати. При цьому припускаться, що всі наступні прибутки представляють собою чистий прибуток.

Період окупності - строк, необхідний для того, щоб сума, інвестована в той чи інший проект, повністю повернулась.

Також розрізняють ряд методів розрахунку ефективності інвестицій. В їх основі лежить розрахунок окупності періоду, протягом якого прибуток від інвестиційних об’єктів дозволить відшкодувати виробничі витрати. [4] Показниками для вимірювання ефективності інвестицій в навчання можна вважати:

Ступінь продуктивності Приріст вартості на одного робітника

–  –  –

Порівняння досвіду компанії, яка інвестує в навчання, з тими компаніями, які цього не роблять

Також можна ROI можна розрахувати таким чином:

та позначити так, враховуючи вартість та час навчання:

Користь від навчання працівників може бути явною або такою яку можна виміряти, скориставшись такими прийомами, як: виміряти фінансові аспекти до початку навчання; ставити реалістичні виробничі цілі для покращення результату; використовувати ці цілі як задачі для навчання; впевнитись, що кожен розуміє чого від нього очікують; оцінити навчання відповідно до завдань навчання; виміряти фінансові аспекти після навчання.

Існують і додаткові непрямі переваги від підвищення кваліфікації співробітників, наприклад: скорочення витрат на пошук нового персоналу;

збереження коштів на введення в курс справи нових співробітників;

збереження коштів на первинну підготовку нових співробітників; стабілізація системи оплати праці; зменшення ризику невідповідності займаної посади;

скорочення витрат, які виникли за причини скорочення кадрів; покращення іміджу компанії[5].

Звичайно не можливо в межах однієї статті детально представити всі нюанси процесу навчання на виробництві, адже вони потребують більш детального вивчення, враховуючи індивідуальні особливості кожного підприємства. Та дуже важливо завжди пам’ятати, що навчання це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок у практиці [6], і ця практика може відбуватись саме на підприємстві роботодавця та значно покращити якість продукції та послуг, адже в даному випадку роботодавець готує працівника «під себе», «під своє виробництво», тому саме йому і вирішувати «бути чи не бути?» навчанню на Його підприємстві.

Література:

1. Носырева И.Г. Современные формы и методы обучения персонала [Текст] // Управление развитием персонала. – 2006. – № 01. – С. 2-13.

2. [Електронний ресурс] / http://www.webextern.ru/21/preimushchestva_i_nedostatki_obucheni ya_s_otrivom_ot_osnovnoy_raboti.html 3. [Електронний ресурс] / http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B5%D1%84 %D1%96%D1%86%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82 4. [Електронний ресурс] http://en.wikipedia.org/wiki/Rate_of_return 5. [Електронний ресурс] http://gc21.inwent.org/ibt/GC21/area=gc21/main/en/modules/gc21/ws

-tvet-magdeburg/ibt/xhtml/curricula.sxhtml 6. [Електронний ресурс] / http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87 %D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F

–  –  –

Аннотация. Рассмотрены актуальность, основы и польза от профессионального обучения работников, как на предприятии, так и за его пределами.

Ключевые слова: производство, показатели обучения, преимущества и недостатки обучения, инвестиции в обучение, повышение квалификации.

S. Leu Modern aspects of professional in-plant training Abstract. The article considers topicality, basis and benefits of professional training of worker at the workplace and out of the enterprise.

Key words: industry, indicators for training, advantages and disadvantages of training, return of investment, training.Похожие работы:

«Український незалежний центр політичних досліджень Корпорація стратегічного консалтингу Гардарика Інститут власності і свободи Максим Лациба Дмитро Ляпін Костянтин Матвієнко ЯК ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ РОЗВИВАЮТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВО Київ 200 ББК 66.69(4УКР) Л30 Лациба, Максим. Як політичні партії розвивають підприємництво / М.Лациба, Л30 Д.Ляпін, К.Матвієнко ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. [та ін.]. – К. : [Агентство Україна], 2009. – 116 с. ISBN 978-966-2157-16Публікація містить аналітичні матеріали,...»

«КИЇВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання, оформлення та захисту курсової роботи з дисципліни „Фінанси Київ – 2011 Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту курсових робіт з дисципліни „Фінанси. Укл. Гудзь О.Є. – Київ: КГІ, 2011. – 25 с. Укладач: д.е.н., проф. Гудзь О.Є., Рецензент: д.е.н., проф. Стецюк П.А. Затверджено на засіданні кафедри економіки, фінансів та маркетингу протокол № 4 від 26 серпня 2011 р. Зміст 1. Загальні положення 2. Вибір теми курсової...»

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ 6.Хорнгрен Ч.Т. Бухгалтерский учёт: управленческий аспект / Ч. Т. Хорнгрен, Дж. Фостер: [пер. с англ.] / Под ред. Я. В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 416 с.7.Шим Джай К. Основы коммерческого бюджетирования / Джай К. Шим, Г. Сигел Джозл: [пер. с англ.] – СПб.: Азбука, 2001. – 496 с.8.Бень Т.Г. Бюджетування як інструмент удосконалення системи фінансового менеджменту підприємств / Т.Г. Бень, С.Б. Довбня // Фінанси України. – 2001. № 7. – С. 56 60. 9.Бутинець...»

«ЛЕКЦІЯ 17. МЕТОД АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ Анотація Сутність методу аналізу ієрархій. Принцип ідентичності та декомпозиції. Принцип дискримінації і порівняльних суджень. Принцип синтезування. Оцінка узгодженості суджень. Оцінка узгодженості ієрархії. Урахування суджень кількох експертів.17.1 Сутність методу аналізу ієрархій. Принципи, на яких базується метод аналізу ієрархій Для побудови моделей управління та прийняття рішень необхідна інформація. Але наявної статистичної кількісної інформації, як...»

«ПРАВО УДК 346.2:630 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН ЗА УЧАСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА А. М. Бровдій, аспірант Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Проаналізовано організаційно-господарські правовідносини за участю державних підприємств лісового господарства. Показано особливості їх статусу, а також статусу органів, наділених організаційно-господарськими повноваженнями. Запропоновано розв’язання деяких проблем, що виникають у...»

«Репродуктивні права фізичної особи в системі особистих. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 25 (64). 2012. № 2. С. 136-141. УДК 347.12 РЕПРОДУКТИВНІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ В СИСТЕМІ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ Мухамєдова Е.Е. Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, м. Сімферополь, Україна В статті наводиться теоретико-правовий аналіз природи репродуктивних прав фізичної особи як особистого немайнового права...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний заклад «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К. Д. УШИНСЬКОГО» ОКОПНА ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 371.333:811.112.2=379.832 ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ (НІМЕЦЬКА МОВА ПІСЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ) 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Одеса – 2012...»

«УКРАЇНА ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА РАДА РІШЕННЯ ХХХІІІ сесії п’ятого скликання 28.11.2008 № 779 Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить до спільної власності територіальних громад Херсонської області Керуючись статтею 43 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань планування, регіональної економіки, впровадження інвестицій, розвитку підприємництва, курортно-туристичної діяльності,...»

«УДК 910.26:551.4 О. Є. Афанасьєв Дніпропетровський національний університет МЕТОДИКА УКЛАДАННЯ БАНКУ ДАНИХ «ТОПОНІМІЯ УКРАЇНИ» ТА ТОПОНІМІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ Надається поглиблене та розширене уявлення про форми й засоби зберігання топонімічної інформації на прикладах топонімічних банку і баз даних; розроблені концептуальні основи створення банку даних «Топонімія України», визначені принципи й методи здійснення топонімічного районування території України. Вступ. За останні роки в науковому...»

«ISSN 20786425. Вісник Львівського університету. Серія геологічна. 2012. Випуск 26. С. 251–254  Visnyk of the Lviv University. Series Geology. 2012. Issue 26. Р. 251–254   IV МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ПОЛЕВЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ” П. Білоніжка1, Л. Генералова2© Львівський національний університет імені Івана Франка, геологічний факультет, кафедра мінералогії, вулиця Грушевського, 4, 79005, Львів, Україна, Львівський національний університет імені...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»