WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«Геоекологія та охорона праці не виникло в суспільстві розуміння того, що всі економічні та політичні проблеми повинні вирішуватися в рамках сформованих уявлень про сталий розвиток – ...»

-- [ Страница 2 ] --

Monografia. - Warszawa: Difin, 2008. - 232 s.

4. Гончаров С. М. Тлумачний словник економіста : [навч. посіб. для студ.

вищ. навч. закл.] / [ред. С. М. Гончарова]. – К. : Центр учб. л­ри, 2009. – 262 с.

5. Чепелевська Л.А., Рингач Н.О. Роль прогнозу смертності населення працездатного віку в удосконаленні організації медичної допомоги в Україні / Матеріали VIII Конгресу СФУЛТ - (13-15 серпня 2000 р.) -Львів. -2000. -С.25Здобувачем виконаний прогноз та узагальнення отриманих результатів.

6. Дослідження зв’язку показників наглядової діяльності з рівнем виробничого травматизму. – Звіт з НДР № ДР 0105U001594. – К.: ННДІПБОП, 2007. – 120 с.

7. Кружилко О.Є. Аналітичне оцінювання взаємного впливу показників наглядової діяльності та показників смертельного травматизму // Проблеми охорони праці в Україні: збірник наукових праць. – Вип. 16. – К.: ННДІПБОП, 2009. – С. 30–37.

8. Максимкин В.Е. Экономический рост и производительность труда // Улучшение условий, охраны труда и повышение производительности: Сб. науч.

тр. к 30-летию Центра. — М.: ВЦОПТ, 1997.

–  –  –Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра економічного аналізу і аудиту ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ Практикум для виконання практичних занять і самостійної роботи студентами напрямів підготовки 6.030509 „Облік і аудит”, 6.030601 „Менеджмент” ІІ том МИКОЛАЇВ http://www.mnau.edu.ua/ua/02_02_01_01.html УДК 65.011.47 : 005 ББК 65.053 О 64...»

«VI Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОНОМІЧНІ ПІДСУМКИ 2011 РОКУ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» м. Львів, 23-24 грудня 2011 року ЧАСТИНА I Львів 2011 ББК 65.01 УДК 330.3 Е-45 Економічні підсумки 2011 року: досягнення та перспективи.VI Міжнародна науковопрактична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених. (м. Львів, 2324 грудня 2011 року). – Львів у 3-х частинах: Львівська економічна фундація, 2011.Ч.I. – с.92. ББК 65.01 УДК 330.3 Е-45 Усі матеріали подаються в авторській...»

«ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ Вінниця Науково – методична серія Вінницького М ет о д и ч н и й п ос і б н и к ОІПОПП Видається з січня 2008 року Призначений для науково-педагогічних, Укладачі: методичних працівників, керівників закладів Г.А. Іваниця, В.І. Ковальчук, освіти області Н.О. Спринчук Засновники Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних З М ІС Т працівників Головний редактор Розділ І ректор Дровозюк Степан Іванович –...»

«Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Факультет обліково-фінансовий Кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем ЗАТВЕРДЖУЮ Директор В. Т. Сусіденко Технологія створення програмних та інтелектуальних систем ПРОГРАМА та РОБОЧА ПРОГРАМА освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво” (шифр, назва) напрям підготовки 6.030502 “Економічна...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»