WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«17.1 Сутність методу аналізу ієрархій. Принципи, на яких базується метод аналізу ієрархій Для побудови моделей управління та прийняття рішень необхідна інформація. Але наявної ...»

-- [ Страница 2 ] --

Глобальна перевага розраховується за критеріями і формулами, наведеними в табл.17.6.

Таблиця 17.6 – Глобальна перевага альтернативи Аналіз “вартість – ефективність” проводиться на основі відношення обчислених значень глобальних переваг доходів і витрат для кожної альтернативи:

Далі обчислені відношення ранжируються і прийняття рішення здійснюється на основі даних порівняльного аналізу відношень приросту вигод і приросту витрат альтернатив.

–  –  –

Узгодженість ієрархії можна оцінювати також і на основі відносної оцінки:

ВУІ = ІУІ / М (ІУІ), де ВУІ відносна узгодженість ієрархії, М(ІУІ) нормативне значення індексу узгодженості ієрархії. Для повної домінантної ієрархії М(ІУІ) обчислюється за формулою:

–  –  –

(вектор t U ij розраховується на основі аналізу матриці попарних порівнянь t A ij, яка заповнена на підставі суджень t-го експерта, t = 1,..., T ). Інформацію, яку містять

–  –  –

1 … 1 … 1 Алгоритм обчислення коефіцієнтів компетентності експертів має вигляд рекурентної процедури:

–  –  –

Тоді групові оцінки вагових коефіцієнтів пріоритету об’єктів (елементів (і+1)-го рівня ієрархії) першого наближення дорівнюють середнім арифметичним значенням оцінок експертів:

–  –  –

Використовуючи перші наближення коефіцієнтів компетентності, можна повторити весь процес обчислень і дістати другі наближення (друга ітерація) u t, 2, t = 1,..., T. На s-й ітерації отримуємо оцінки u t,s, t = 1,..., T. Якщо на (s + 1) -й ітерації

–  –  –

(де 0 задається наперед), то вважатимемо, що подальші обчислення (ітерації) не дають істотного уточнення. Отже, оцінки вектора коефіцієнтів експертів стабілізувались, а тому можна вважати, що

–  –  –

ієрархії, i = 0,1,..., L 1 ) і критерію (елементи E ij ), відносно якого здійснюється цей аналіз. Тому оцінку вектора компетентності експертів (і на його основі — урахування їхніх думок) необхідно здійснювати щоразу після побудови ними відповідних матриць попарних порівнянь.

Приклад 17.1. Три експерти оцінювали елементи (i + 1) -го рівня ієрархії (ni +1 = 2 ) з погляду «батьківського» елемента E ij (j-го елемента і-го рівня ієрархії). На основі отриманої інформації побудовано вектори вагових коефіцієнтів пріоритету 1U ij та 2U ij

–  –  –

Обчислити коефіцієнти компетентності експертів.

Розв’язання. Враховуючи, що Т=3, покладаємо u1,0 = u 2,0 = u3,0 = й обчислюємо групові оцінки першого наближення вагових коефіцієнтів пріоритету елементів (i + 1) го рівня ієрархії:

<

–  –  –

Як випливає з результатів третього наближення (третьої ітерації), вектор оцінок коефіцієнтів компетентності експертів стабілізувався, а тому з достатньо великою точністю можна вважати, що експ експ експ u1 u1,3 = 0,341; u 2 u 2,3 = 0,298; u 3 u 3,3 = 0,361.

Самостійна робота №17 – Метод аналізу ієрархій

Зміст роботи:

1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого матеріалу.

2. Опрацювання питань, що виносяться на самостійне вивчення: вибір і прогнозування забезпечення банківського кредиту за методом аналізу ієрархій [13, с.294-304].Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«УДК 342.95; 336.226.212.1 О. К. Терентьєва, аспірантка кафедри конституційного та адміністративного права Інституту права імені Володимира Сташиса КПУ, м. Запоріжжя ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ОПОДАТКУВАННЯ У статті досліджено зарубіжний досвід державного регулювання земельного оподаткування, визначено місце і роль органів державної влади та місцевого самоврядування у цьому процесі. Ключові слова: земельний податок, податок на нерухоме майно, державне регулювання, органи...»

«Тези виступу Президента Національної академії державного управління при Президентові України Ковбасюка Юрія Васильовича на круглому столі «Проектно-орієнтовані підходи в державному управлінні» (28 травня 2014 р.) Шановні гості та учасники круглого столу ! Сьогодні згідно з планом науково-комунікативних заходів у Національній академії проводимо засідання круглого стола на тему «Проектно-орієнтовані підходи в державному управлінні». У підготовці круглого столу брали участь Інститут «Вища школа...»

«Розвиток менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації Міжнародна науково-практична конференція ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КОРПОРАЦІЙ: ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ Автор: О.В. Нусінова, Міжнародний науково-технічний університет, м. Київ В процесі оцінки рівня економічної безпеки корпорацій обов’язково повинен враховуватись рівень економічної безпеки підприємств, підпорядкованих холдинговій компанії. Слід зазначити, що доцільно проводити оцінку рівня економічної безпеки окремо холдингової компанії та кожного...»

«Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для студентів, що навчаються за напрямами підготовки: «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», «Програмна інженерія», «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», «Управління інформаційною безпекою», «Консолідована інформація» Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Методичні вказівки до підготовки та написання курсової...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»