WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження З урахуванням процесу інтеграції країни у світову економіку все більш актуальною є вимога підвищення прозорості національного ...»

яснювальна записка до проекту Закону України "Про валютне регулювання і валютний контроль"

.07.2011 | 16:17 | Департамент державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

З урахуванням процесу інтеграції країни у світову економіку все більш актуальною є вимога

підвищення прозорості національного валютного законодавства, удосконалення законодавчого забезпечення

реалізації єдиної державної валютної політики, розроблення заходів щодо лібералізації валютного ринку відповідно до міжнародних зобов’язань України, а також забезпечення стабільності валюти України і її валютного ринку.

Постановою Верховної Ради України від 05.04.2011 № 3188-VI схвалено ряд рекомендацій парламентських слухань, зокрема абзацом сьомим підпункту 4 рекомендацій визначено необхідність удосконалення валютного законодавства як однієї із складових реформ, що проводяться в державі.

У зв’язку з цим, Кабінет Міністрів України дорученням від 21.04.2011 № 19633/1/1-11 доручив центральним органам виконавчої влади підготувати та подати відповідні пропозиції стосовно вдосконалення законодавства у сфері валютного регулювання.

Таким чином, Мінекономіки враховуючи рекомендації парламентських слухань та відповідно до пропозицій державних органів стосовно удосконалення валютного законодавства, які обговорювалися раніше, підготувало проект Закону України “Про валютне регулювання і валютний контроль”.

2. Мета і шляхи її досягнення Мета законопроекту – забезпечення реалізації єдиної державної валютної політики, а також стабільності національної валюти та внутрішнього валютного ринку як факторів прогресивного розвитку національної економіки і міжнародного економічного співробітництва.

Законопроект є системоутворюючим у сфері валютного регулювання і валютного контролю.

Предметом правового регулювання проекту Закону України є валютний ринок України, суб’єкти валютного ринку, операції з валютними цінностями, питання організації та забезпечення валютного регулювання і валютного контролю.

З метою забезпечення економічної безпеки країни, а також керуючись принципом послідовності в процесі лібералізації валютного ринку, законопроект передбачає збереження мінімально необхідних

–  –  –

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV;

Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 № 15-93;

Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 № 2346-ІІІ;

Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 № 185/94-ВР;

Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 № 93/96-ВР;

Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 № 679-XIV;

Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ;

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII;

Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 № 85/96-ВР.

Реалізація положень законопроекту не потребує внесення змін до інших законів крім вказаних.

4.Фінансово-економічне обґрунтування Прийняття проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів Проект Закону надсилається на погодження до Мінфіну, Державної податкової служби, Держмитслужби, Мін’юсту, Мінінфраструктури, Держфінпослуг та Держкомпідприємництва.

6. Регіональний аспект Проект Закону України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції У проекті Закону України відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення З метою обговорення з громадськістю (юридичними особами та їх об’єднаннями, фізичними особами (за бажанням) проект Закону України оприлюднений на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

9. Позиція соціальних партнерів Проект Закону України не стосується соціально-трудової сфери, тому не потребує узгодження з представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднань чи всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

10. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону України дасть змогу:

удосконалити законодавчу базу та привести її у відповідність з міжнародними вимогами про вільне переміщення капіталу, що розширить можливості резидентів щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності і збільшення експорту, сприяючи зміцненню і розвитку національної економіки;

створити сприятливі умови для інвестування капіталу в українську економіку, розвитку міжнародних зв’язків, зняття напруженості у відносинах з іноземними партнерами, а також позитивно позначиться на діловій активності іноземних громадян в Україні;

удосконалити законодавче забезпечення реалізації єдиної державної валютної політики, а також стабільності валюти України і її валютного ринку, як факторів прогресивного розвитку національної економіки і міжнародного економічного співробітництва.

Виконуючий обов’язки голови комісії з проведення реорганізації Міністерства економіки України В. МунтіянПохожие работы:

«2. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ УДК 519.86 МОДЕЛЮВАННЯ ЯКІСНИХ ВИМІРНИКІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ Головень О. В., к.е.н., доцент Запорізька державна інженерна академія У статті представлений процедурний опис проведення лінгвістичного оцінювання вимірників соціально-економічних процесів із використанням iнcтpумeнтapiю нeчiткoї логіки, що на відміну від існуючих підходів, враховує зміни факторів зовнішнього середовища. На прикладі діяльності...»

«О.Л. НЕДАШКІВСЬКИЙ Планування та проектування інформаційних систем Київ 2014 ВСТУП Сучасні інформаційні системи створюються для обробки великих обсягів інформації при жорстких обмеженнях на час видачі результатів. Вони мають складну формалізацію процедур прийняття рішень для більшості задач, високий ступінь інтеграції елементів, які входять до складу системи, велику кількість зв’язків між елементами, характеризуються гнучкістю і можливістю модифікації. Мета дисципліни «Планування та...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ І.Г. Филиппова ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ» для студентів спеціальності 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні кафедри Управління персоналом і економічної теорії Протокол № 3 від 9.11.2012 р. Луганськ 2012 УДК 331 Економіка праці і...»

«Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Мінаков С.М. ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Стандартизація в зварюванні і споріднених процессах» для студентів напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» Київ 20 Лекція Тема 1.1 Історія та основні поняття стандартизації Стандартизація встановлення і застосування правил з метою упорядкування діяльності в певній галузі на користь і за участю всіх зацікавлених сторін, зокрема для досягнення оптимальної економії при дотриманні...»

«ЗМІСТ Про Фонд Східна Європа стор. 3 Склад Правління та Консультаційної ради Фонду Східна Європа стор. Звернення Президента Фонду Східна Європа cтор. 5 Про програми Фонду Східна Європа стор. 6-9 Фінансова звітність стор. Донори та партнери Фонду Східна Європа стор. 11 Фонд Східна Європа (ФСЄ) міжнародна благодійна організація, заснована Фондом Євразія у 2008 р. Місія Фонду сприяти соціальному та економічному розвитку України, мобілізуючи ресурси, зміцнюючи громади та підтримуючи партнерство...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»