WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 330.101 Г 67 О.М. Горбатюк, старш. викл. Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв ВПЛИВ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУП НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ Розглянуто сучасний стан ...»

-- [ Страница 1 ] --

78 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

ной защитой и удовлетворением потребностей. 3. В условиях рыночной

экономики важное значение имеет оценка работы по снижению уровней

текучести кадров, которая должна проводиться ежегодно соответствующими подразделениями предприятий по предложенной методике.

Список использованной литературы. 1. Калина А.В. Организация

и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности). – К.: МАУП, 1997. – 300 с. 2. Управление персоналом организации: Практикум / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА, 2001. – 296 с. 3. Управление персоналом: Учеб. для вузов / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 560 с. 4. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. – К.: МАУП, 1999. – 288 с.

Поступила в редколлегию 17.06.05 УДК 330.101 Г 67 О.М. Горбатюк, старш. викл.

Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв

ВПЛИВ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУП

НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ Розглянуто сучасний стан фінансово-промислових груп. Виявлено недоліки, що можуть загрожувати демократичному розвитку країни, та зазначені шляхи їх подолання.

Рассмотрено реальное состояние финансово-промышленных групп. Выявлены недостатки, которые могут угрожать демократическому развитию страны, и указаны пути их преодоления.

A contemporary fortune of financial industrial groups was considered. Demerits were revealed the can prevent from the democratic development of the country. The ways of its overcoming were showed.

Постановка проблеми. Протягом 13 років Україна існує як незалежна і суверенна держава. І хоча сучасний геоекономічний простір характеризується стрімкими процесами глобалізації, інтеграції, господарської діяльності, економічної та соціальної політики, все ж таки не припиняється запекла боротьба за контроль над обмеженими економічними ресурсами і транспортними коридорами. Спостерігається жорстке суперництво національО.М. Горбатюк О.М. Горбатюк 79 них економік, наднаціональних угруповань і транснаціональних корпорацій у відстоюванні власних інтересів.

Сьогодні особлива увага вчених, практиків, громадкості приділена усвідомленню того, що злочинність, яка розпочалася у 1980-х роках, досягла таких рівнів, коли доходи злочинного походження стали засобом скоєння нових, нерідко більш небезпечних, а отриманні доходи перестали носити споживчий характер і трансформувались в базу відтворення незаконних капіталів та криміногенного потенціалу у всіх сферах економіки, організаційно-регулятивних, суспільно-економічних відносин. Кількісний масив накопичення великих розмірів таких капіталів зумовив зміну їх якісних ознак і форм використання. Залучений до економічного обігу (легального, псевдолегального, нелегального, кримінального) великий масив капіталів детермінує стрімке зростання темпів і обсягів їх відтворення, а це передбачає безготівкові схеми трансферту, придбання державної власності за невелику ціну, псевдоугоди, відмивання коштів, ухилення від податків в особливо великих розмірах, засоби недружніх поглинань тощо. При цьому, проникаючи за рахунок цих капіталів у легальні схеми економічного обороту, угруповання через підкуп, шантаж, лобіювання своїх корисливих інтересів, впливають на правову і економічну політику державних і міждержавних органів. Обіг таких капіталів через легальні економічні схеми не означає, що вони працюють на економіку держави. Навпаки, вони її руйнують, бо напрацьовують все складніші та небезпечніші схеми кримінального фінансово-господарського промислу, які здійснюють через свої підприємницькі структури, утворення аналогічно-офіційних організаційно-правових форм підприємницької діяльності1.

Аналіз стану проблеми. Зараз в Україні створені декілька фінансових промислових груп (ФПГ). Це "Приват", "Систем кепітал менеджмент", "ІСД", "Укрсиббанк", "Динамо Київ" "Фінанси і кредит", "Інтерпайп" та інші2.

За даними аналітиків Інвестиційної газети був створений рейтинг кращих компаній України ТОП 100.

Сумарний доход цих підприємств складає 264 млрд грн3. Водночас прибуток всіх передових компаній складає 10843 млн грн, а сплачений податок лише 2710750 тис. грн (10843х0,25). У рейтингу взяли участь не всі підпримства ФПГ. Фінансово-промислові групи зараз не взмозі показати як структури власності, так і направлення фінансових потоків. Реальних власників, як правило, ховають за офшорними компаніями, а грошові потоки концентруються на трейдерських компаніях. Наприклад, офіційно відмовились підтвердити показники своєї фінансової діяльності українські підрозділи компаній "Кока-кола", "ІСД" та інших.

Попович В.М. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології монограма. – К.:

Правові джерела, 1998.

ИнвестГазета ТОП 100: Финансово-экономический еженедельник. – 2003.

–  –  –

80 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

Вже сьогодні компанії з мільярдними обігами: "Інтерпайп", "ІСД", "Укруглемаш" – яскравий приклад укрупнення економіки, що з часом призведе до організації масштабних транснаціональних корпорацій:

1. Енергогенеруюча компанія "Центренерго" у річному звіті називає своїм стратегічним орієнтиром створення динамічної міжнародної вертикально-інтегрованої структури. Це підтверджує, що в кінці 2003 р. корпорація "Інтерпайп" отримала частковий контроль над енергокомпаніями Дніпропетровського регіону "Дніпроенерго" та "Дніпрообленерго".

2. Інвестиційний металургійний союз створений компаніями Р. Ахметова та В. Пінчука, які за 800 млн доларів придбали "Криворожсталь".

Це підприємство має річний доход у 7532936 тис. грн, а прибуток показує всього 870879 тис. грн. В той же час Р. Ахметов придбав 32,11 % акцій "Павлоградвугілля" за 1,4 млн грн. Активи цього підприємства складають 5 млрд грн. Річний доход цієї компанії склав у 2003 році 1331040 тис. грн, а прибуток показав у мінусах аж 133902 тис. грн. Між тим підприємство є важливою сировинною базою "Криворіжсталі". Залишилися тільки два заводи: "Авдієвський коксохімічний завод", 51 % акцій якого є у власності "Систем кепітал менеджмент", та холдинг "ISPAT VGOL", що знаходиться під контролем у британсько-індійської "LNM GROUP". Таким чином, ця покупка дозволяє Р. Ахметову сформувати повноцінний ланцюг вугілля–кокс– метал, а також контролювати не тільки вітчизняний вуглепром, але й партнерів з бізнесу4.

3. НАК "Нафтогаз України" – велика державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України. В консолідировану звітність було включено 11 компаній, що володіють 90 % активів холдингу. Це ДП "Укрнафтогаз комплект", ВАТ "Укрнафта", ВАТ "З газопостачання та газифікації", ДП "Газ-тепло", ДП "Науканафтогаз" та інші. Перелічені компанії показували прибутки, останні – відмовились. Річний доход НАК "Нафтогаз України" склав у 2003 році 42233103 тис. грн, а прибуток всього 1 млн 195176 тис. грн.

Компанія займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС5.

"Укрнафта" – нафтобудівельна компанія, 50 + 1 акція якої є власністю "Нафтогаз Україна", 42 % – компаній, афелірованих з "Приватбанком".

Сьогодні створюється Національна вертикально-інтегрована нафтова компанія (ВИНК) на базі державних пакетів акцій ЗАТ "Укртатнафта", ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття", НПК "Галичина" та ВАТ "Укрнафта", тобто на половину державна, наполовину приватівська, "Татнафта" та "Укрсиббанк".

Зараз "Укрнафта" збирається збільшити свій уставний фонд в 130 разів до 1793 млрд грн. Доход цієї компанії у 2003 році склав 2 млн 954481 тис. грн, а збиток – 890006 тис. грн.

ИнвестГазета ТОП 100. – 22 июня 2004. – № 2.

Фондовий ринок. – Вересень 2004. – № 34. – С. 32.

О.М. Горбатюк 81 А як же високі ціни на нафтопродукти на ринках України? Не вже не можна було зробити резервний запас, а можливо, це комусь вигідно?

4. АТ "Українська промислова енергетична компанія" (УПЕК) (контролює подшипніковий завод АТ "Харп", станкобудівний завод АТ "Харвест", Харськівський електротехнічний завод АТ "Хелз" Укрелектромаш, Лозовський ковальсько-механічний завод АТ "ЛКМЗ", а також банк "Факторіал") організували разом з російським АТ "Агромашхолдинг" (його засновники російські компанії "Сибмашхолдинг", яка контролює Красноярський та Орловський комбайнові заводи, АТ "Алтайдизель", АТ "Алтайтрактор", Назаровський машинобудівельний завод, та промислові інвестори, котрі контролюють Волгоградський тракторний завод), під Харьковом ВАТ Укрансько-російське підприємство "Лозовський комбайновий завод".


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


5. Російська компанія "Мобільні телесистеми" (МТС) 05.11.2002 року за 194,2 млн дол. придбала 57,7 % акцій UMC у ВАТ "Укртелеком". До речі, річний доход UMC складає 2356752 тис. грн, а збиток – 652729 тис. грн.

За умовами угоди МТС придбала 16,35 % акцій у компанії КРN за 55 млн дол., 16,35 % у компанії "Deutsche Telekom" за 55 млн дол. та 25 % у ВАТ "Укртелеком" за 84,2 млн дол. Також МТС підписала договори опціону з компаніями ТДС та "Укртелеком" про придбання їх частки в UMC у розмірі 16,3 % та 26 % відповідно. Таким чином, на сьогодні МТС володіє 99 % частки UMC та 1 % через свою 100 відсоткову дочерню компанію ''СП ПТТ телеком Київ''6.

6. Державне об'єднання "Укрморпорт" створене у 2003 році з метою координації діяльності портів України. За підсумками 2003 року сукупний доход 22 підприємств, які входять до складу ДТ (20 морських портів, ДП "Укрспецобладнення"; ДП "Черноморсько-Азовське виробничоексплуатаційне управління морських шляхів", склали 3,8 млрд грн, сукупний чистий прибуток укрморпортовських підприємств за той же період –

– 368,1 млн грн)7.

7. Миколаївський глиноземний завод консолідував акції підприємства (воно обміняло понад 3 млрд акцій всього на 80 акцій) і таким чином витиснув з ВАТ дрібних акціонерів та порушив права моноритярієв на володіння акціями8.

Мета статті – дати характеристику створених в Україні фінансовопромислових груп, зробити аналіз впливу їх на добробут населення та економіку країни вцілому.

Викладення основного матеріалу. Українські закони практично не захищають інтереси дрібних акціонерів. До речі, законопроект про акціонерні товариства був направлений на вирішення цієї проблеми, але документ не набув підтримки парламентарями.

–  –  –

82 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

А чого варта можливість "Приватбанку" отримати контроль над рухом акцій в Україні за допомогою захвату депозитарії МФС (приватовці намагалися заполучити великий пакет акцій МФС не завдяки закупці паперів у інших акціонерів, а шляхом збільшення своєї долі у період допемісії акцій МФС). Серцем облікової системи на ринку акцій України є МФС.

Контролюючи МФС, можна маніпулювати рішеннями судів, підтасовувати списки акціонерів та інше. А поки МФС належить ринку, його акціонерами є 92 компанії. Подібних прикладів можна наводити дуже багато.

Дуже добре, що в наший країні є так багато підприємств з великим доходом, але великий доход не є гарантом підвищення економіки країни, гарантом є сплачені податки з податкового прибутку. ІнвестГазета опублікувала рейтинг ста кращих компаній України. "Інтерпайп": доход – 41158598 тис. грн, збиток – 8,5 млн грн; "Дніпро-96": може претендувати на аутсайдера року – при доході в 6,6 млрд грн показала 114 млн грн збитків; "Лисичанскнафтооргсинтез": доход – 1947184 тис. грн, а збиток – 117855 тис. грн; "Завод нестандартного обладнання": доход – 1894370 тис. грн, збиток – 260 тис. грн; "Центренерго": доход – 1847000 тис. грн, збиток – 82515 тис. грн; "Єнакіївський металургійний завод": доход – 1541851 тис. грн, а збиток – 55744 тис. грн; "Запоріжобленерго": доход – 1406561 тис. грн, збиток – 16265 тис. грн; ГХК "Павлоградвугілля": доход – 1331040 тис. грн, а збиток 133902 тис. грн; "ІСД": обіг у 2003 році без дочірніх компаній склав 9325 млн грн, балансовий прибуток всього 361 млн грн9. Продовжувати цей список можна нескінчено.

Як зазначив Євген Чікаленко: "Легко любити Україну всією душею, але дуже тяжко любити її до глибини свого гаманця".

Складається враження, що в країні створюються мультидивізіонні структури, які бажають заволодіти всіма стратегічними підприємствами, що загрожує економіці країни, демократичному розвитку держави, де рівень монопольного сектору, включаючи природні монополії, не повинен перевищувати 15...20 % ВВП. А наявна частка монополізованого сектора економіки України є надмірною і відіграє гальмуючу роль.

До речі, щоб у цьому переконатися, достатньо ознайомитись з проектом Закону "Про внесення змін у господарський кодекс України (поданий Кабінетом Міністрів України у Верховну Раду, реєстраційний номер 4445).

Даний законопроект передбачає вилучення із господарського кодексу більшої частини статей глави 3 "Обмеження монополізму і захист суб'єктів господарювання та споживачів від несумлінної конкуренції", а також повністю вилучити главу 28 "Відповідальність суб'єктів господарювання за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства"10.

–  –  –

О.М. Горбатюк 83 А як же захист споживачів? Вже сьогодні наші ринки заполонили генетично-модифіковані продукти: картопля, пшениця, кукурудза, соя, рис, томати, риба, шоколадні цукерки, ковбаса, у якій замість м'яса 80 % трансгенної сої тощо. Хто дозволив нашу країну перетворювати в світову експериментальну лабораторію?

Наша Україна зайняла одну з лідируючих позицій найкорумпованіших країн світу11. Нас ще не визнали як країну з ринковою економікою12.

Це не додає нам балів. Пора тверезо глянути правді у вічі: основні загрози економіки України виходять саме з середини держави і на них сьогодні треба в першу чергу звернути увагу. Це – створення мультидивізіонних структур;

монопольна та олігопольна діяльність суб'єктів ФПГ та органів управління;

загроза поглинання ФПГ природних монополій; корумпованість вищих ешелонів влади; лобіювання інтересів ФПГ; недосконалість і незавершеність законодавств з питань фінансово-кредитних відносин; загроза розвитку фінансового ринку; зростання тіньової економіки, посилення її криміналізації, нелегальний потік коштів за кордон; неефективність податкової системи, масове ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ФПГ;

правова незахищеність суб'єктів різних форм власності; недосконалість бюджетної політики, низький рівень бюджетної дисципліни тощо.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ І САМОСТІЙНОЇ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК – 1» МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ ім. ВАДИМА ГЕТЬМАНА» КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ Кафедра обліку та аудиту МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий облік І» для студентів спеціальності 6.106 «Облік і аудит» денної форми...»

«ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ХПІ» Збірник наукових праць 12'2012 Тематичний випуск «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА» Видання засновано Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» у 2001 році Державне видання Свідоцтво Держкомітету з інформаційної політики України КВ № 5256 від 2 липня 2001 року КООРДИНАЦІЙНА РАДА: Голова: Л.Л.Товажнянський, д-р техн. наук, проф. Секретар: К.О. Горбунов, канд. техн....»

«МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ Кафедра економічної теорії РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА Методичні рекомендації щодо опрацювання курсових робіт для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання КИЇВ 2008 УДК: 330 Регіональна економіка: Методичні рекомендації щодо опрацювання курсових робіт для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання / Т.В. Пепа, О.М. Ярош – К.: ДЕТУТ, 2008. – 28 с. Викладено основні етапи...»

«МАТЕРІАЛИ ДО ДЕБАТІВ З ПИТАНЬ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЗБЕРІГАЄМО МАЙБУТНЄ ЗБЕРІГАЮЧИ ЕНЕРГІЮ Брошуру підготовлено в рамках проекту «Зберігаючи енергію – зберігаємо майбутнє»,що виконується в рамках Програми прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013 (www.huskroua-cbc.net),і фінансується з фондів Європейського Союзу через Європейський Інструмент Сусідства та Партнерства. Програма прикордонногоспівробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна реалізовується...»

«Благодійний Фонд “Місія Міжнародний Фонд Український координаційний Інтелектуальних Ініціатив” “Відродження” пункт програми EUREKA ПРИНЦИПИ EUREKA ТА ІНШИХ ЄІВРОПЕЙСЬКИХ ПРОГРАМ ЯК ЧИННИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ Матеріали. Повідомлення. Реферати. Матеріали науково-практичного семінару, проведеного Міністерством освіти і науки України 22 травня 2009 року Видання здійснене за підтримки Міністерства освіти і науки України, Науково-практичний семінар проведено за сприяння Міжнародного фонду...»

«Збірник наукових №1 (56). Том 2 Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 УДК 657:331.522.4 ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ Покиньчереда В.В., аспірант Вінницький національний аграрний університет Розглянуто сутність обліково-економічної категорії «трудові ресурси» та проаналізовано різні підходи авторів щодо її трактування. На основі вивчення існуючих теоретичних положень запропоноване уточнення поняття «трудові ресурси». Досліджено сучасний стан трудових ресурсів переробних...»

«Громадська організація «Центр економічних досліджень та розвитку» Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ЧАСТИНА І Одеса УДК 330.034(063) ББК 65.011я43 П 27 Матеріали друкуються в авторській редакції. Редакція не завжди поділяє думку та погляди автора. Відповідальність за достовірність фактів, власних імен, географічних назв, цитат, цифр та інших відомостей несуть автори публікацій....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 2926 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання дипломних робіт студентами напряму 0501 “Економіка і підприємництво” спеціальності 7.050104 Фінанси Суми „Видавництво СумДУ” Методичні вказівки до виконання дипломних робіт студентами спеціальності „Фінанси” / Укладачі: В.М.Боронос, П.М.Рубанов, М.А.Деркач, С.В.Похилько. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 44 с. Кафедра фінансів ЗМІСТ С. ВСТУП 1 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 2 ЗМІСТ ТА...»

«ВІСНИК ДІТБ, 2011, № 15 УДК 338.48 Н.Й. Коніщева, д.е.н., проф. (Інститут економіки промисловості НАН України) УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ ТА КУРОРТІВ У статті розроблено пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки та підвищення квалі-фікації кадрів у туристичній сфері. Обґрунтовано заходи з організації підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, на яких покладено повноваження з...»

«Заявка на участь у науково-практичній конференції Зразок оформлення тез доповіді Державний вищий навчальний заклад Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України «Національний гірничий університет» РИЗИК В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (м. Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ», (м. Дніпропетровськ) 31 травня 2 червня 2012 р.) Петренко О.М., ДВНЗ «НГУ», м. Дніпропетровськ Вища банківська школа Ткаченко Л.В., ДВНЗ «НГУ», м. Дніпропетровськ Прізвище / Surname (м. Вроцлав, Польща) Ім’я / First...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»