WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економіки України 26.07.2010 № 922 (у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428) ЗВІТ про результати ...»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки України

26.07.2010 № 922

(у редакції наказу Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)

ЗВІТ

про результати проведення процедур відкритих

і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації

№ 10 від 18.07.2014 року

1. Замовник:

1.1. Найменування. Відділ освіти Бершадської райдержадміністрації Вінницької

області 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

1.3. Місцезнаходження. вул.Радянська, 23, м.Бершадь, Вінницька обл., 24400

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail).

Прізвище, ім’я, по батькові: Кушнір Анатолій Андрійович Адреса: вул.Радянська, 23, м.Бершадь, Вінницька обл., 24400 Посада: голова комітету з конкурсних торгів телефон: (04352) 2-24-26 тел./факс: (04352) 2-17-84

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Відділ освіти Бершадської райдержадміністрації Вінницької області, 02141294

2. Джерело фінансування закупівлі. кошти місцевих бюджетів (кошти місцевого бюджету)

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування. код за ДКПП 016:2010 - 05.10.1 Вугілля кам’яне (вугілля кам’яне марки ДГР, вугілля кам’яне марки АС)

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. вугілля кам’яне марки ДГР - 291 т, вугілля кам’яне марки АС – 69 т

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. навчальні заклади, підпорядковані відділу освіти Бершадської РДА Вінницької області

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. червень вересень 2014 року

4. Процедура закупівлі. відкриті торги 5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності).

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. №097487, ВДЗ №28 (874) від 07.04.2014 року

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України “Про здійснення державних закупівель” (далі –Закон).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. --Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. №145716, ВДЗ №58(904) від 21.07.2014р.

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 3 (три)

6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

Приватне акціонерне товариство «Вінницяоблпаливо»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Гірничо-промислова компанія «Енергоперспектива»

Товариство з обмеженою відповідальністю Торговий Дім «Світ СР»

6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Приватне акціонерне товариство «Вінницяоблпаливо»

–  –  –

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.

10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися: відмінені

12.1. Дата прийняття рішення. 15.07.2014 року

12.2. Причини. неможливість усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель (частина 1 статті 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 2289-VI від 01.06.2010 року).

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають установленим законодавством вимогам.

Приватне акціонерне товариство «Вінницяоблпаливо»

Товариство обмеженою відповідальністю «Гірничо-промислова компаніяПохожие работы:

«условиях динамизма и глобализации рынков [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.hse.ru/org/hse/conf-april_ru/prog2008 7. Катькало В. С. Эволюция теории стратегического управления. 2-е изд. — Санкт-Петербург: Высшая школа менеджмента, изд-во СПбГУ, 2008. — 548 с.8. Грант Р. М. Современный стратегический анализ:5-е изд. / Пер. с англ. под. Ред. В. Н. Фуктова. — СПБ.: Питер, 2008. — 560 с.9. Кочкаров Ю. С. О природе способностей. — Черкесск, 1974. 10. Єфремов В. С., Ханыков И. А....»

«КАТАЛОГ НАУКОВИХ ВИДАНЬ 2000 – 2010 р.р. Навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України Монографії Збірники наукових праць НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ З ГРИФОМ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри): Навчальнометодичний посібник // За ред. д.е.н., доц. Г.М. Азаренкової, доц. Н.М. Самородової – Львів: Новий Світ – 2000, 2010, 200 с. Азаренкова Г.М та ін. У посібнику розкриваються питання організації...»

«ЗМІСТ Стр. 1 ВИЗНАЧЕННЯ.. 2 ЗАДАЧІ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ. 4 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ. 4 КРІТЕРІЇ ОЦІНОК КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ. 5 5 СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ. 5 5.1 Основні напрями тематик кваліфікаційних робіт. 5 5.2 Обсяг і орієнтовна структура дипломного проекту. 5.2.1 Обсяг і орієнтовна структура дипломного проекту з буріння свердловин на тверді корисні копалини. 6 5.2.2 Обсяг і орієнтовна структура дипломного проекту з бурінням нафтових та газових...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №2(6) УДК 347.9 (341.9) А. О. Філіп’єв кандидат юридичних наук, доцент, кафедра цивільно-правових дисциплін (Національний університет Острозька академія) ПРАВО СТОРІН НА ВИБІР СУДУ В ОКРЕМИХ ДЖЕРЕЛАХ МІЖНАРОДНОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Інтеграція до Європейського Союзу (далі – ЄС) і, як наслідок, набуття членства у ньому, є метою української держави, яка закріплена на законодавчому рівні (ч. 2 ст. 11...»

««Менеджмент транспортних послуг в ЗЕД» Ключові слова: транспортне забезпечення, судноплавство, авіаперевезення, залізничні перевезення, автомобільні перевезення, фрахт, коносамент, авіа накладна, товаротранспортна накладна. Зміст та умови транспортного забезпечення ЗЕД. 1. Методи вибору транспортного засобу для забезпечення 2. виконання умов зовнішньоторгових контрактів. Транспортна документація в зовнішньоекономічній діяльності. 3. Конспект для підготовки семінарського заняття на тему:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»