WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«от _№ _ г. Дзержинск Об утверждении Положения о городском финансовом управлении города Дзержинска Донецкой области В соответствии со статьей 26, статьей 54 Закона Украины ”О местном ...»

-- [ Страница 2 ] --

- забезпечує відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням;

- затверджує Положення про відділи фінуправління і функціональні обов'язки працівників;

- призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління;

- візує проекти рішень міської ради та її виконкому, підготовлені міськфінуправлінням та погоджує проекти розпорядчих актів, які розроблені іншими виконачими органами міської ради;

- видає в межах своєї компетенції накази, організує і контролює їх виконання;

- розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання Управління;

- скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції,

- забезпечує на кожному робочому місці умови праці відповідно до нормативно-правових актів, додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

4.4. Посадові особи Управління несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою. Підстави, види та порядок відповідальності визначаються Конституцією та законами України.

5.Матеріально-фінансова основа діяльності

5.1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

Кошторис доходів і видатків на утримання та штатний розпис затверджує міський голова у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників Управління.

5.2. Порядок витрачання коштів визначається діючим законодавством.

5.3. Майно формується за рахунок коштів загального та спеціального фонду кошторису доходів і видатків Управління і використовується згідно з діючим законодавством.

6. Права міськфінуправління.

6.1. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого органу Дзержинської міської ради, виконавчих органів міста районного значення та селищ, ГУДКЗУ у Донецькій області, органів державної податкової служби, інших державних органів, підприємств, установ та організацій всіх форм власності інформацію, матеріали та інші документи, необхідні для складання проекту бюджету міста та аналізу його виконання;

6.2. В установленому порядку та у межах своєї компетенції призупиняти бюджетні асигнування відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України та вживати заходів до розпорядників і одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення, передбачені статтею 118 Бюджетного кодексу України;

6.3. Залучати спеціалістів інших управлінь та відділів міськвиконкому, підприємств, організацій та установ (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

6.4. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

6.5. Одержувати для здійснення функцій, покладених на фінансове управління, необхідну інформацію від статистичних органів, підприємств, установ, організацій;

6.6. За дорученням начальника міського фінансового управління, міського голови та його заступників проводити на підприємствах, в установах, організаціях, які одержують кошти з місцевого бюджету (незалежно від форм власності) перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів, планів, кошторисів та інших документів. пов'язаних із цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, а також отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості, що виникають у процесі перевірок;

6.7. Інші права. Передбачені чинним законодавством України.

7. Порядок реорганізації і ліквідації.

7.1. Реорганізація або ліквідація Управління здійснюється на підставі рішення міської ради за погодженням із головфінуправлінням або в іншому порядку, передбаченому діючим законодавством.

7.2. При реорганізації та ліквідації Управління вивільненим працівникам гарантується дотримання їх прав та інтересів згідно до чинного законодавства України.

7.3. Ліквідаційна комісія створюється органом, який є ініціатором ліквідації.

7.4. Скасування державної реєстрації здійснюється органом державної реєстрації за наявності ліквідаційного балансу, складеного і затвердженого згідно з законодавством, та інших документів, що підтверджують проведення заходів щодо ліквідації Управління як юридичної особи, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Орган державної реєстрації в десятиденний термін повідомляє відповідні державні податкові органи та органи державної статистики про скасування державної реєстрації Управління.

Скасування державної реєстрації позбавляє Управління статусу юридичної особи і є підставою для виключення його з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України.

–  –  –Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«Зміст Вітальне слово Софія Опацька, Львівська бізнес-школа УКУ (LvBS) РОЗДІЛ І. Теоретична частина Компетенції для відповідального лідера – формування лідерства змін для світу сталого розвитку Марк Вейд, компанія Future Considerations, Великобританія Результати дослідження «Розвиток глобальних лідерів майбутнього» (2008) Ашріджська бізнес-школа, Великобританія Аналіз дослідження «Розвиток глобальних лідерів майбутнього в контексті Центрально-Східної Європи» (2011) Львівська бізнес-школа УКУ...»

«УДК 354.82:330.341.1 JEL Classification: Е60, О20, Р40 Терьошкіна Наталія Євгенівна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки та організації виробництва, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв, Україна) ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ У статті розкриваються економічний зміст і взаємозв’язок понять «розвиток» та «інноваційна стратегія». Також визначено основні види та особливості інноваційних стратегій на...»

«Актуальні фінансово – економічні проблеми сучасного розвитку України Міжвузівська студентська наукова конференція УДК 336.145.2 Національний бюджет розвитку як запорука зростання економіки України Автор: Веремейчик А.С., Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв,Україна Інвестиції відіграють важливу роль в економічному зростанні. Вони, в залежності від точки зору, можуть бути джерелом або двигуном економічного розвитку. Їх значимість посилюється з розгортанням кризових...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Регіональний філіал у м. Одесі РЕГІОНАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ФОНДУ ім. ФРІДРІХА ЕБЕРТА в Україні та Білорусі ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР’Я В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ Матеріали науково-практичної конференції, 3 березня 2009 р., м. Одеса Одесса  ББК 69.9(4 Укр) – 9 УДК 338.49:332.122 (571.63)(262.5)(477.7) Відповідальний редактор: О.О. Волович Редактор: О.Є. Дудченко Проблеми соціально-економічного...»

«УДК 004.032+530.145 Данилов В. Я., Зінченко А. Ю. ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАОТИЧНОЇ ТА РЕГУЛЯРНОЇ ПОВЕДІНКИ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ І РЕКОНСТРУКЦІЇ ОПЕРАТОРА ЕВОЛЮЦІЇ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ В даній роботі запропоновано комплексний підхід дослідження усталених хаотичних та регулярних режимів економічних нелінійних систем та осциляторів. Частково реалізована схема дослідження детермінованого хаосу динамічних систем. Так, зокрема, реалізовано пакет програм на мові програмування С# з...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»