WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 6 |

«ДНІПРОПЕТРОВСЬК Бюджетний прогноз до 2017 року для Дніпропетровська. Звіт підготовано в межах Проекту міжнародної технічної допомоги «Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого ...»

-- [ Страница 2 ] --

Основні бюджетні показники Обґрунтування щодо групування статей доходів і видатків Структура доходів і видатків місцевих бюджетів, які прогнозуються в моделі бюджетного прогнозування, визначені в Бюджетному кодексі України відповідно до потреб місцевих і регіональних органів влади у зв’язку з виконанням ними своїх повноважень. Доходи бюджетів класифікують за основними категоріями: податкові надходження, у тому числі від сплати ПДФО; неподаткові надходження; доходи від операцій з капіталом; офіційні трансферти, які розподіляються на дотації, субвенції та інші категорії; цільові фонди. Видатки відображено відповідно до функціональної та економічної класифікацій. Бюджетне кредитування для населення, яке становить зовсім незначну частку, також враховується в цій моделі. Різниця між сукупними доходами та видатками становить баланс бюджету (профіцит або дефіцит). У балансі відображено видатки на обслуговування місцевого боргу, але не враховано витрати на його погашення5.

Взаємозв’язок основних показників бюджетної моделі та економічних і демографічних чинників Спостерігається тісний зв’язок між бюджетними показниками, з одного боку, та демографічними й економічними, з іншого. Наприклад, посилення економічної активності, яке вимірюється реальним обсягом виробництва, 4 Додаткова інформація міститься в Розділі 1 «Переваги економічного і демографічного підґрунтя бюджетного прогнозу», Інструкції з користування моделлю бюджетного прогнозування, жовтень 2014 р.

5 Кошти на погашення місцевого боргу передбачаються в бюджеті розвитку та входять до категорії бюджетних витрат.

Бюджетний прогноз до 2017 року для Дніпропетровська

призведе до підвищення доходів працівників. Своєю чергою, це спричинить зростання податкових надходжень, зокрема від сплати податку на доходи фізичних осіб. Зменшення зайнятості спричинить відповідне зменшення чисельності населення, оскільки особи працездатного віку виїжджатимуть з міста разом зі своїми родинами. І навпаки, збільшення обсягу зайнятості призведе, своєю чергою, до позитивної міграції як потенційних працівників, так і членів їхніх сімей (див. Діаграму 2).

ДІАГРАМА 2. ЗМІНИ ЧИСЕЛЬНОСТІ ЗАЙНЯТИХ І ЗАГАЛЬНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, 20032017 РОКИ, % 6 0,0 4 -0,2

-0,4 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -0,6

-2

-0,8

-4

-1,0

-6

-1,2

-8

-10 -1,4 Чисельність зайнятих (ліворуч) Загальна чисельність населення (праворуч) Джерела: Проект РЕОП; Головне управління статистики у Дніпропетровській області.

3. ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПРОГНОЗ Основні висновки демографічного прогнозу У чисельності населення Дніпропетровська спостерігаються значні зміни, зокрема стрімке зменшення чисельності, починаючи з 2002 р. (див. Діаграму 3).

ДІАГРАМА 3. ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, 20022030 РОКИ, ОСІБ Джерела: Проект РЕОП; Головне управління статистики у Дніпропетровській області.

Дані демографічного прогнозу свідчать про те, що, незважаючи на збільшення середньої очікуваної тривалості життя, вищий рівень народжуваності та покращення сальдо міграції, загальна чисельність населення буде дещо зменшуватися, і старіння населення триватиме. Демографічна структура міста характеризується достатньо великою часткою чисельності населення віком від 18 до 32 років, недостатньою чисельністю дітей і молоді віком від 5 до 17 років, що є відображенням дуже низького рівня народжуваності в кінці 1990-х і на початку 2000-х рр., а також досить великою часткою кількості людей літнього віку (65 років і старших) (див. Діаграму 4).

–  –  –

ДІАГРАМА 4. СТАТЕВО-ВІКОВА ПІРАМІДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, 2013 Р. ТА 2017 Р., ОСІБ 90+ 90+

–  –  –

Вплив на збільшення частки населення непрацездатного віку можна проаналізувати, обчисливши коефіцієнт демографічного навантаження в Дніпропетровську6. Цей коефіцієнт відображає співвідношення чисельності осіб непрацездатного та працездатного віку, оскільки особи непрацездатного віку або занадто молоді, або занадто старі, щоб працювати. Динаміка коефіцієнта демографічного навантаження в Дніпропетровську відображає поступове його збільшення з 36,0 % у 2002 р. до 38,4 % у 2012 р., до 45,8 % у 2017 р. і нарешті до 56,7 %7 у 2030 р. (див. Діаграму 5).

ДІАГРАМА 5. ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ТА КОЕФІЦІЄНТ ДЕМОГРАФІЧНОГО

НАВАНТАЖЕННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, 20022030 РОКИ, ОСІБ ТА % Загальна чисельність населення (ліворуч) Коефіцієнт демографічного навантаження (праворуч) Джерела: Проект РЕОП; Головне управління статистики у Дніпропетровській області.

Демографічні чинники та бюджетні показники Зміна співвідношення чисельності непрацездатного та працездатного населення, старіння населення та постійне зменшення його чисельності все це впливатиме як на рівень економічної активності, так і на доходи бюджету.

Крім того, стрімке зростання чисельності населення у вікових групах 0–14 років та 65 років і старших також спричиняє збільшення обсягу видатків у бюджеті Дніпропетровська. У результаті цих змін відбудеться зростання Коефіцієнт демографічного навантаження обчислюється так: [(кількість осіб віком 0–14 років + кількість осіб віком 65 років і старших) / кількість осіб віком 15–64 років] x 100 %.

Наприклад, коефіцієнт демографічного навантаження на 2013 р. обчислюється так: [(127 867 + 150 077) / 709 685] x 100 % = 39,2 %.

–  –  –

видатків у таких сферах, як освіта, внаслідок збільшення чисельності учнів, соціальне забезпечення та соціальний захист внаслідок збільшення кількості осіб пенсійного віку, підвищення виплат у зв’язку з народженням дитини, допомоги на дітей одиноким матерям тощо та охорона здоров’я. Загалом цей демографічний зсув матиме негативні наслідки для бюджетних перспектив міста.

4. ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОГНОЗ Економічне зростання в місті та країні Хоча глобальне економічне зростання є однозначно важливим для економіки Дніпропетровська, саме зростання реального ВВП України є більш важливим чинником економічного розвитку міста. Економічне зростання в Україні було зафіксовано на нульовій позначці як у 2012 р., так і у 2013 р., а далі набуло негативного значення у 2014 р.

Економіка України значною мірою залежить від експортних ринків, оскільки обсяг експорту становить близько 50 % ВВП України8. Цей факт є свідченням того, що економіка країни є чутливою до циклічних коливань світової економіки. Основними напрямами експорту у 2012 р. були Російська Федерація (25,7 %), 27 країн-членів ЄС (24,9 %), Туреччина (5,4 %), Єгипет (4,2 %) і Казахстан (3,6 %)9. Експорт товарів промислового виробництва становить 59,7 %, у тому числі сталі, сільськогосподарської продукції 27,0 % та продукції добувної промисловості 12,7 %.

Тоді як економічне зростання в країнах ЄС у цьому столітті ще не характеризувалося суттєвим коливанням, саме зростання економіки Росії відіграло роль каталізатора для економіки України, принаймні до 2013 р., коли зростання економіки в реальному вимірі так само призупинилося (див. Діаграму 6). Згідно з очікуваннями, економічне зростання двох основних торговельних партнерів України Росії та ЄС залишатиметься низьким упродовж прогнозного періоду (до 2017 р.).

ДІАГРАМА 6. РЕАЛЬНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ В КРАЇНАХ ЄС ТА РОСІЇ, 20002018 РОКИ, %

–  –  –

Джерело: Світовий економічний прогноз, весна 2014 р. (Міжнародний валютний фонд, 2014 р.).

Політичні події 2014 р. зумовили те, що економічний прогноз для України буде погіршений, хоча на цьому етапі його складно передбачити.

З урахуванням економічного прогнозу для ЄС та Росії в поєднанні з політичною кризою, що склалася в Україні, прогнозується зменшення ВВП на 5 % у 2014 р., яке зміниться незначним зростанням на рівні 2 % у 2015 р. і подальшим зростанням до 4 % у 2016 р. та 2017 р.

Зростання економіки Дніпропетровська значною мірою залежить від того, що відбуватиметься в інших регіонах країни (див. Діаграму 7), оскільки є чітко виражена залежність між зростанням реального обсягу виробництва 8 Україна-2012, стаття IV консультацій (Звіт МВФ № 12/315, листопад 2012 р.), ст. 59.

9 Торговельні профілі СОТ (Світова організація торгівлі), 2013 р., ст. 190.

–  –  –


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


в Дніпропетровську та зростанням реального ВВП України загалом. З урахуванням прогнозу економічної активності в Україні зменшення реального обсягу виробництва в Дніпропетровську становитиме 0,4 % у 2013 р. з подальшим очікуваним зменшенням на 7,0 % у 2014 р. Передбачається, що зростання економіки міста відновиться у 2015 р. на рівні 3,0 % у реальному вимірі, після чого реальне економічне зростання становитиме 5,6 % у 2016 р.

та 5,7 % у 2017 р.

ДІАГРАМА 7. ЗМІНИ РЕАЛЬНОГО ВАЛОВОГО ВИПУСКУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ТА ВВП УКРАЇНИ,

20032017 РОКИ, %

–  –  –

Такі темпи середньорічного зростання нижчі, ніж темпи зростання номінального обсягу виробництва, яке прогнозується на рівні 12,4 % упродовж того ж самого періоду. У реальному вимірі, тобто за мінусом інфляції, середньорічне зростання доходів буде менш потужним і фактично демонструватиме низькі темпи зростання лише на рівні 0,3 % за рік упродовж періоду 2013–2017 рр.

Бюджетний прогноз до 2017 року для Дніпропетровська

Основною причиною того, що прогнозоване зростання доходів упродовж 2013–2017 рр. відставатиме від зростання обсягів виробництва, є більш повільне прогнозоване зростання міжбюджетних трансфертів10 на 7,5 % за рік.

Сукупні суми дотацій будуть збільшуватися швидше, ніж сукупні суми субвенцій у середньому на 8,7 % щороку.

Це зумовлено методикою прогнозування дотацій, у тому числі дотації вирівнювання, яка ґрунтується на тому, що, чим швидше зростає економіка міста порівняно з економікою країни загалом, тим повільніше зростатимуть суми дотацій, і навпаки. Проте це зростання буде дещо знівельованим внаслідок того, що дотації становлять у середньому від однієї четвертої до однієї десятої сукупних обсягів міжбюджетних трансфертів. Решта трансфертів субвенції та «Інші дотації та субвенції»11, які становили 81,8 % і 3,1 % обсягу сукупних офіційних трансфертів у 2012 р. відповідно, будуть зростати відносно швидше зростання із середньорічним темпом 7,1 % і 8,8 % відповідно упродовж 2013–2014 рр.

Податкові надходження, частка яких становить 51 % обсягу сукупних доходів у 2012 р., будуть зростати в середньому на 9,6 % за рік упродовж 2013–2017 рр. Це зростання залежить від надходжень від сплати податку на доходи фізичних осіб, обсяги яких зростатимуть відносно повільно на 7,5 % упродовж 2013–2017 рр., що відображатиме темпи зростання фонду оплати праці в місті за той самий період. Оскільки прогноз надходжень від сплати податку на доходи фізичних осіб визначається як фіксована частка сукупного фонду оплати праці, темпи їх зростання також однакові12. Надходження від сплати податку на доходи фізичних осіб зростатимуть у середньому на 7,5 % щорічно, а їх частка в сукупних доходах бюджету зросте з 29,4 % у 2013 р. до 31,6 % у 2017 р. Податкові надходження з джерел, інших ніж від сплати ПДФО, збільшуватимуться набагато швидшими темпами на рівні 12,4 % за той самий період.

Прогноз Упродовж 2005–2011 рр. включно сукупні бюджетні доходи зростали в середньому на 22,9 % щороку13.

Це зростання було повільнішим, ніж середньорічне зростання номінального обсягу виробництва на рівні 20,3 %, зафіксоване впродовж того самого періоду. Фактично всі основні категорії доходів зростали швидше, ніж обсяги виробництва, за винятком надходжень від операцій з капіталом, обсяг яких зменшувався в середньому на 10,5 % щороку (див. Діаграму 9).

–  –  –

Джерела: Проект РЕОП; Державна казначейська служба України.

10 Відповідно до статті 96 Бюджетного кодексу України, виділяють чотири категорії офіційних трансфертів: дотації, у тому числі дотація вирівнювання (1), субвенції (2), кошти, що передаються до державного бюджету та місцевих бюджетів (3), і додаткові субвенції та дотації (4).

11 Відповідно до правил ведення бухгалтерського обліку в Україні, доходи за кодами бюджетної класифікації 41010400, 41010500, 41010600, 41010900, 41020300, 41020500, 41020900, 41030200, 41030300, 41030400, 41030500, 41035000 враховані в цьому розділі.

Див. Діаграму 10 нижче.

Оскільки історичні дані опубліковані до 2012 р., обчислення середньорічного темпу зростання здійснено до 2011 р. Це зумовлено реалізацією пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я в Дніпропетровській області, на період якого в обласний бюджет спрямовувалася більша частка надходжень від сплати податку на доходи фізичних осіб, натомість з нього фінансувалася більша частка видатків на охорону здоров’я.

Бюджетний прогноз до 2017 року для Дніпропетровська

До податкової реформи 2011–2012 рр. податкові надходження були найбільшою категорією міського бюджету Дніпропетровська, частка яких становила майже дві третини обсягу сукупних доходів. Після податкової реформи ця частка зменшилася до 51,0 %, хоча очікується її зростання до 59 % до 2017 р. (див. Діаграму 9 і Таблицю 114).

Середньорічний темп приросту податкових надходжень становив 16,9 % упродовж 2005–2012 рр. включно, трансферти з державного бюджету зростали швидшими темпами у середньому на 31,5 % щорічно. Завдяки цьому частка трансфертів у сукупних доходах збільшилася з 24,8 % у 2005 р. до 44,6 % у 2012 р.

Сукупна частка обсягу податкових надходжень та офіційних трансфертів у 2005 р. становила 89,4 % обсягу сукупних доходів, а потім зросла до 94,2 % у 2011 р., далі збільшилася внаслідок податкової реформи 2012 р.

до 95,6 % обсягу сукупних доходів, і на прогнозний період очікується її незначне зменшення до 94,9 % до 2017 р.

Це зростання впродовж 2011–2012 рр. є наслідком значного підвищення обсягу міжбюджетних трансфертів (з 31,9 % обсягу сукупних доходів у 2011 р. до 44,6 % у 2012 р.) завдяки одноразовому підвищенню обсягу субвенцій разом з незначним зменшенням надходжень від сплати податку на доходи фізичних осіб внаслідок реалізації пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я.

–  –  –Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 6 |
Похожие работы:

«Інфрмаційні технології в інфраструктурі ринку Лекція № 14 ТЕЗИ Електронна комерція та електронний маркетинг E-commerce та електронний маркетинг — загалом різні (хоч і пов'язані поняття). Електронна комерція Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. Електронна комерція, е-комерція (e-commerce) — Всі форми торгівлі Товарами і послугами завдяки використанню електронних засобів, в тому числі і інтернету. Електронна комерція є окремим випадком електронного бізнесу. Електронна комерція — це...»

«Зміст Звіт 1. Огляд основних характеристик інвестиційного середовища регіонів України Звіт 2. Аналіз інвестиційних ризиків в регіонах України Звіт 3. Аналіз можливостей та перешкод для інвестиційної діяльності в регіонах України Додаток А. Узагальнені результати дослідження та рекомендації Додаток Б. Методологія дослідження...3 Звіт 1. Огляд основних характеристик інвестиційного середовища регіонів України ЗВІТ Огляд основних характеристик інвестиційного середовища регіонів України (на основі...»

«Випуск 4(52) 2010 р. Серія «Економіка» УДК 330.15:504.06 Галушкіна Т.П., д.е.н., професор (Інститут проблем ринку та економікоекологічних досліджень НАН України, м. Одеса), Жемба А.Й., старший викладач (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРИРОДО-РЕСУРСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ В статті розглянуто теоретико-методологічні аспекти природо-ресурсного менеджменту, наведено понятійний апарат, що використовується в...»

«УДК 336.64 Т.Ю. Котенко ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана” ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВ НА ЦІЛІ ОПОДАТКУВАННЯ © Котенко Т.Ю., 2010 Розглянуто проблеми оподаткування на прикладі будівельних підприємств. Вказано на неповну реалізацію принципів податкової системи. Визначено ступінь податкового навантаження на підпримство, проаналізовано тенденції зміни обсягів сплати податку на прибуток та особливості функціонування податку на додану вартість в Україні. Запропоновано...»

«ББК 67.9(4УКР)304.2 Б Рекомендовано Вченою радою юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 4 від 26 травня 2005 року) Рецензенти В. С. Щербина — член кореспон дент А П р Н У к р а ї н и, доктор ю р и д и ч н и х н а у к, проф есор, завідувач к а ф е д р и господарського права ю ридичного ф акультету К иївського націон альн ого ун іверситету ім ені Тараса Ш е в ч е н к а ; А. Г. Бобкова — до к то р ю р и д и ч н и х н а у к, проф есор,...»

«Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки, №3/2013 УДК 330.522.2 ЗНЕЦІНЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: СУТЬ І ОСНОВНІ ПРОЦЕДУРИ Воронцова А.С., студентка 4-го курсу, спеціальність «Облік і аудит» ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» Науковий керівник: Макаренко І.О., к.е.н., асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ДВНЗ «УАБС НБУ» Анотація У статті досліджено суть та значення питання зменшення корисності об’єктів основних засобів,...»

«МАРТИНЮК П.С.ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ (для студентів спеціальності „Економічна кібернетика” денної та заочної форм навчання) ВІННИЦЯ – 2004 ВІННИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ Кафедра економічної кібернетики МАРТИНЮК П.С.ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ (для студентів спеціальності „Економічна кібернетика” денної та заочної форм навчання) Вінниця – 2007 Мартинюк П.С. Економічна кібернетика: Опорний конспект (для студентів спеціальності „Економічна...»

«УДК 347.963:342](477) В. В. Сухонос, канд. юрид. наук, доц., декан юридичного факультету ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” ВЗАЄМОДІЯ ПРОКУРАТУРИ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ УКРАЇНОЮ ПРАВОВОЇ, НЕЗАЛЕЖНОЇ, ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ У статті зроблено спробу розробити теоретичні і практичні положення, що визначають основи взаємодії між органами прокуратури і правоохоронними органами в межах здійснення прокурорського нагляду і взаємодії між ними...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра менеджменту РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи Для студентів економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” заочної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 338:91(073) Р31 Рекомендовано до видання методичною радою обліково-фінансового факультету Державного вищого навчального закладу...»

«Фінанси, облік і аудит. 2009. № 14 Література 1. Песоцкий В. Что ждет экономику Украины после вступления в ВТО? // Справочник экономиста. — 2007. — № 8. — С. 3–7. 2. Інформаційний матеріал щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в мережі Інтернет. — www.dfp.gov.ua/747.html 3. Тринчук В. Перспективи розвитку страхового ринку у зв’язку зі вступом України до СОТ. — 2005. — № 3. — С. 46–53. 4. Олексюк Б. Україна...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»