WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 19 | 20 ||

«Розділ 1. Загальний огляд Проблема прийняття державного бюджету є однією з найскладніших серед тих, які щороку доводиться розв’язувати Верховній Раді. І діяльність Верховної Ради двох ...»

-- [ Страница 21 ] --

У таблиці 2 подано деяку загальну інформацію про невелику кількість переміщень коштів, які не є результатом розподілу податкових надходжень і застосовуються в небагатьох країнах. Методи, що застосовуються для розподілу цих коштів, відрізняються від спеціальних методів, які грунтуються на веденні щорічних політичних переговорів для вироблення доволі складних формул, в основі яких лежать численні об’єктивні показники. Крім того, як видно з прикладу Малайзії, для досягнення цілей, визначених для деяких систем субсидування, до різних програм надання субсидій з метою розподілу коштів можуть застосовуватися різні формули.

Навіть дані таблиць не охоплюють всієї складності систем субсидування, що застосовуються в деяких країнах.

Наприклад, кожен штат у Сполучених Штатах має здебільшого декілька різних програм для підтримки численних послуг місцевих органів, таких як школи, окружні дороги, загальні витрати муніципалітетів тощо.(3) Для забезпечення “прозорості” методики розподілу і переміщення коштів загального призначення, і цільові переміщення здійснюються, як правило, на основі певної формули. Але оскільки урядам штатів і місцевим органам у Сполучених Штатах надано широкої автономії у справі стягнення податків, системи розподілу податкових надходжень застосовуються там набагато менш широко, ніж в багатьох інших країнах.

(4) У Німеччині пайові податки є звичайною справою. Податки накладає федеральний уряд, який поділяє їх із землями та місцевою владою. Сімдесят п’ять відсотків ПДВ діляться із землями відповідно до чисельного складу населення. Залишок у двадцять п’ять відсотків розподіляється серед земель із податковими надходженнями нижче середнього рівня, що дозволяє їм досягати 95 відсотків від загальнодержавного рівня.

Додаткові асигнування на вирівнювання доходів надаються землям, де середньодушовий доход менший за середній рівень, за допомогою досить складної формули, в основу якої покладено поєднання оцінок здатності землі отримувати доходи від своїх власних платників податків і оцінки потреб у витрачанні коштів. (більш докладно про цю формулу див.: Шах, с. 50-52).

Вирівнювання є також основною задачею міжурядових фінансових стосунків в Австралії, де субнаціональні органи влади отримують менше однієї п’ятої від усіх доходів, але несуть відповідальність більш ніж за половину всіх видатків. Різниця в цих частках пояснюється тим, що значні кошти передаються на місця центральним урядом. Одним з важливих аспектів цього припливу доходів є субсидії загального призначення для вирівнювання доходів, які надаються федеральним урядом урядам штатів. Спільний фонд субсидій приблизно на 40 відсотків складається з надходжень за рахунок прибуткових податків з громадян за минулий рік (що допомагає штатам хоча б приблизно знати, скільки доходів вони отримають наступного фінансового року). Комісія співдружності з питань субсидій дає рекомендації щодо розподілу коштів між штатами після того, як проведе відкриті слухання з цього питання. Нещодавно комісія спробувала приблизно обчислити субсидії на вирівнювання, виходячи із здатності штатів отримувати доходи і з потреб у здійсненні видатків, причому оцінка потреб залежить від встановлених щодо послуг стандартів, кількості населення, яке має право на отримання послуг, та інших соціальних, культурних та екологічних чинників.

Скандинавські країни також практикують надання субсидій загального призначення і цільових субсидій органам місцевого самоврядування для фінансування їхньої широкої участі у наданні комунальних послуг.

Втім, між скандинавськими країнами існують деякі відмінності щодо відносної частки субсидій загального призначення і спеціальних субсидій. У 1985 році субсидії загального призначення складали таку частку серед усієї сукупності субсидій місцевим органам: Данія – 30%, Фінляндія – 1%, Ісландія – 94%, Норвегія – 86% і Швеція – 25% (Содерстром,1990). Такий широкий діапазон ще раз засвідчує, що не існує жодної “правильної” відповіді на питання про те, який тип системи субсидування слід застосовувати.

В кожній з п’яти країн головним джерелом доходів місцевого самоврядування визначено прибутковий податок з єдиною ставкою. Податкова ставка встановлюється здебільшого місцевою владою, хоча центральний уряд може накласти верхню межу ставок, які можна застосовувати. Поза тим кожна країна допомагає також фінансувати місцеві видатки через який-небудь тип міжурядового переміщення коштів з єдиною метою – вирівнювання вартості комунальних послуг в різних місцевостях.

Наприклад, у Фінляндії місцеві комуни розбиті на десять груп відповідно до їхніх можливостей отримувати доходи і до потреб в окремих типах видатків. Шведська система хоча й дозволяє місцевій владі встановлювати ставки місцевих податків, але надає місцевостям і населеним пунктам субсидії загального призначення у розрахунку на душу населення на основі “гарантованої подушної бази оподаткування”, яка залежить як від оподатковуваного доходу, так і від чинників, пов’язаних з місцевими потребами. Крім того, система передбачає також виділення місцевим органам цільових та пайових субсидій. Решта скандинавських країн застосовує інші механізми вирівнювання вартості послуг.

3. РЕЗЮМЕ

Проблема організації фінансування громадських послуг, що надаються на численних рівнях державної влади, є питанням, що виникло майже в усіх країнах і отримало там найрізноманітніші відповіді. Проте необхідно визнати, що ця проблема не зводиться лише до вирішення того, як перемістити кошти від центру до субнаціональних органів влади.Проблемурозробки системи міжурядових субсидій слід розглядати разом з питанням покладання відповідальності за здійснення витрат на різні рівні влади і не менш важливим питанням закріплення за субнаціональними органами влади джерел доходів.

Таблиця 1 (джерело: Shah, 1993).

Системи розподілу податкових надходжень в деяких країнах

КРАЇНА ПОДАТОК СИСТЕМА РОЗПОДІЛУ

–  –  –

Таблиця 2 (джерело: Shah, 1993).

Кілка зразків програм міжурядового переміщення коштів

КРАЇНА ПРОГРАМА ПЕРЕМІЩЕННЯ МЕХАНІЗМ НАДАННЯ

–  –  –

4. ДОДАТОК: МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА І БЮДЖЕТ В центрі уваги першої частини цього розділу – складні питання окремих податків і розробка лінії поведінки щодо того, як ці податки стягувати й застосовувати. Податкова політика, однак, може також розглядатися у більш широкому плані, а саме з точки зору макроекономічної стабільності країни. Усебічний розгляд цього питання виходить, безперечно, за рамки мети цього посібника, однак варто коротко звернути увагу на роль, яку ця фіскальна (і видаткова) політика відіграє у визначенні рівня економічної активності і стабільності цін в межах народного господарства в цілому. Крім того, важливо зрозуміти, що існує (або має існувати) тісний зв’язок між державними витратами та фіскальною політикою і більш широкою економічною політикою.

Звичайно ж, рішення щодо державних витрат і доходів можуть впливати і впливають на економіку. Державні видатки, коли, наприклад, уряд сплачує службовцям заробітну платню, купує такі товари, як папір, що виготовляються приватними фірмами чи державними підприємствами, але використовуються урядом, або коли він здійснює виплати пенсіонерам, – всі вони складають прибутки тих осіб або підприємств, які отримують ці платежі. Цей прибуток, у свою чергу, витрачається отримувачами на товари й послуги, вироблені іншими. По суті, витрачання сприяє створенню робочих місць.

Навпаки, коли податки сплачуються державі, фірми й громадяни, які їх сплачують, не можуть витратити ці гроші на придбання товарів і послуг, вироблених державними підприємствами чи приватними фірмами. Таким чином, податки мають і макроекономічні наслідки, зменшуючи попит на вироблену продукцію.

По суті, коли зібрані у вигляді податків суми перевищуватимуть витрачені суми, така політика призводитиме до скорочення виробництва й робочих місць. Але якщо витрачені урядом суми перевищуватимуть суму зібраних доходів, відбудеться зростання попиту на виробництво і, у свою чергу, на робочу силу для виробництва товарів.

Можна було б очікувати, що останній з цих двох альтернатив, тобто перевищенню витрат над доходами, а отже і створенню робочих місць, слід віддавати перевагу. На жаль, у системі, що базується на ринкові, і застосовує ціни для нормування товарів, це не обов’язково саме так. Адже якщо попит на товари збільшується (з боку держави, приватних фірм, державних підприємств і окремих споживачів), єдиною нормальною відповіддю продавців є підвищення цін, а отже і підхльостування інфляції. Отож, інший аспект фіскальної політики полягає у забезпеченні розумної рівноваги між загальними сумами зібраних державою доходів і сумою, яку її вона витрачає.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Існує ще один аспект цієї проблеми, який ще більше ускладнює розробку політичного курсу. Коли видатки перевищують доходи, щось треба робити для покриття цих дефіцитів. Одним з підходів, що використовується урядами більшості країн, є продаж облігацій (боргових зобов’язань), які потім, у майбутньому, треба буде викупити (з відсотками). Другою, ще менш бажаною альтернативою, є “створення” центральним банком грошей для покриття видатків, що перевищують доходи. По суті це те, що відбувається, коли центральний банк повинен видати кредити державним підприємствам, щоб покрити різницю між їхніми доходами й видатками. Знову ж таки, першим результатом такого “створення” грошей є підвищення цін, а не реальне підвищення економічної активності. Однак, коли ціни підвищуються, дехто, зокрема ті, чиї доходи не зростають паралельно з цінами, потрапляють під удар, оскільки на їхні обмежені прибутки тепер можна придбати менше товарів і послуг.

Висновком є те, що рішення Верховної Ради стосовно видаткової й фіскальної політик, особливо коли їх розглядати разом з політикою центрального банку щодо суми грошей, яка перебуває в обігу у народному господарстві, можуть істотно впливати на рівень економічної активності і стабільність цін.

ЛІТЕРАТУРА

1. Bird, Richard M., Robert D. Ebel and Christine I. Wallich. 1995. ecentralization of the Socialist State:

D Intergovernmental Finance in Transition Economies. ( Децентралізація соціалістичної держави: міжурядові фінансові стосунки в країнах з перехідною економікою) Washington D.C.: The World Bank.

2. Harloff, Eileen Martin. 1987. The Structure of Local Government in Europe. (Структура місцевого самоврядування у Європі) The Hague: International Union of Local Authorities.

3. Shah, Anwar. 1993. The Reform of Intergovernmental Fiscal Relations in Developing and Emerging Market Economies. (Реформування міжурядових фінансових стосунків у країнах, де ринкова економіка розвивається або зароджується) Washington D.C.: The World Bank.

4. Sdestrm, Lars. 1991. “Fiscal Federalism: The Nordic Countries’ Style, ” inPublic Finance with Several Levels of Government (Фінансовий федералізм: особливості скандинавських країн”, у Державні фінанси в умовах існування кількох рівнів державного управління), ed. Rmy Prud’homme. The Hague: Foundation Journal Public Finance.

1 Цікаві матеріали про природу багаторівневих систем у 29 європейських країнах (станом приблизно на середину 1980-х років) вміщено в роботі Єйлін Горлофф (див. список літератури в кінці розділу).

2 Звісно, що з такою “логікою” важко визнати той факт, що хтось має нести тягар доходів, які збираються центральним урядом і повертаються на місця.

3 Наприклад, в одному тільки штаті Нью-Йорк існує понад 100 різних програм субсидування лише для підтримки місцевих освітніх закладів! І майже в усіх програмах надання субсидій використовуються різні критерії або формули для розподілу коштів між шкільними округами.

4 Водночас у Сполучених Штатах одну й ту саму базу оподаткування звичайно “поділяють” числені рівні державної влади.

Наприклад, місцевість, де стягується податок з роздрібного обороту, може користуватися тою ж базою оподаткування, що й штат;

фактично, штат може навіть збирати податки за якусь місцевість і передавати їй надходження від податків.Pages:     | 1 |   ...   | 19 | 20 ||
Похожие работы:

«УДК 327.8 М.В. Фесенко кандидат політичних наук, старший науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України КРИЗА АМЕРИКАНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ І ПІДЙОМ КИТАЮ У статті досліджуються сучасний стан і перспективи розвитку американської економічної моделі на тлі економічного піднесення Китаю після глобальної фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. Ключові слова: США, Китай, економіка. система міжнародних відносин, ВВП, криза, капіталізм. Актуальність статті...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СВІТЛОВИПРОМІНЮЮЧИХ ДІОДІВ (СІЕ 127:2007, МОD) ДСТУ СІЕ 127:201Х (проект, перша редакція) Видання офіційне КИЇВ ДЕРЖСПОЖИСТАНДАРТ УКРАЇНИ 201Х ДСТУ СІЕ 127:201Х ПЕРЕДМОВА ВНЕСЕНО: Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі»; ТК 137 «Лампи та відповідне обладнання» ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю.Басова, Л.Дугніст, Л.Губа, Г.Кожушко (науковий керівник), В.Ткаченко, І.Шурдук 2 НАДАНО ЧИННОСТІ:...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ „ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” Навчальний посібник „КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО” (для студентів економічних спеціальностей) КРАСНОАРМІЙСЬК-201 2 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ „ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” Навчальний посібник „КРИМІНАЛЬНЕ...»

«УДК 330.322+336.531 П.І. Віблий, Х.В. Горбова, Л.П. Гринаш Національний університет “Львівська політехніка” РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНЮВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ © Віблий П.І., Горбова Х.В., Гринаш Л.П., 2013 Приділено велику увагу розробленню методичного підходу до оцінювання макроекономічної ефективності інвестиційної діяльності корпоративного сектору, а також визначенню його внеску у формування загальних параметрів...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЗАОЧНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ (Частина 2) для студентів МК курсу підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Правознавство» (8.03040101) (термін навчання 1 рік, за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб) Київ 2013 ББКХ Н156 Матеріали підготували: Актуальні проблеми міжнародного приватного доцент Чурпіта Г.В. права Актуальні проблеми...»

«ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2013. № 2 (15) Список використаних джерел 1. Мартякова О.В. Грошові потоки в системі управління фінансовогосподарсьвою діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / О.В. Мартякова, В.А. Харченко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Вип. 32 (126) – Донецьк, ДонНТУ, 2007. – С. 158–162. – Режим доступу: http://library.donntu.edu.ua/fem/vip32/32_22.pdf 2. Кузнецова С.А. Бухгалтерський облік...»

«ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УДК911.3 О.Г.Топчієв, доктор геогр. наук, проф., З.В.Тітенко, канд. геогр. наук, доц., А.М. Шашеро, канд. геогр. наук., наук. співроб. Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, кафедра економічної та соціальної географії вул. Дворянська, 2, Одеса-82, 65082,Україна ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ ПРИМОРСЬКИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ Стрижневою проблемою організації території для приморських регіонів країни...»

«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК: актуальні проблеми та рішення Монографія За редакцією д-ра екон. наук, проф. С.С. Герасименка, д-ра екон. наук, проф. А.О. Єпіфанова Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 657.1 ББК 65.052. Б9 Рекомендовано до друку вченою радою ВНЗ “Національна академія управління”, протокол № 3 від 19.02.2009; вченою радою ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, протокол № 7 від 20.03.2009 Рецензенти: доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри...»

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ ДОВКІЛЛЯ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК ТЕРНОПІЛЬ – 20 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ ДОВКІЛЛЯ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ за 2012 рік Статистичний збірник ТЕРНОПІЛЬ 2013 Державна служба статистики України Головне управління статистики у Тернопільській області Відповідальна за випуск Савчук В.І. У статистичному збірнику “Довкілля Тернопільщини за 2012 рік”...»

«УДК 331.101.262 (477) Грішнова О.А., д-р. екон. наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка ЛЮДСЬКИЙ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ І СОЦІАЬНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ, ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК, ОЦІНКА, НАПРЯМИ РОЗВИТКУ Розглянуто сутність і взаємозв’язок людського, інтелектуального і соціального капіталу на особистісному, мікроі макроекономічному рівнях. Встановлено, що на макрорівні інтелектуальний і соціальний капітали, хоч і є об’єктами самостійного аналізу, проте, входять до складу...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»