WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 21 |

«Розділ 1. Загальний огляд Проблема прийняття державного бюджету є однією з найскладніших серед тих, які щороку доводиться розв’язувати Верховній Раді. І діяльність Верховної Ради двох ...»

-- [ Страница 2 ] --

Контроль над виконавчою владою. Як останній засіб, відмова у видатковій частині бюджету є способом, у який представницький законодавчий орган може контролювати й перевіряти виконавчу владу.

У середині двадцятого сторіччя додаткові реформістські заходи були спрямовані на надання бюджетним процедурам більш аналітичного характеру через такі зміни у класифікації як оцінка перспективної ефективності діяльності, фінансування програм та фінансове планування з нуля. Хоча всі бюджетні системи мають елементи контролю, управління й планування, реформатори прагнуть посилити наголос на плануванні, перетворивши усталену практику фінансового планування на систематичний процес оцінки завдань урядових програм і засобів, за допомогою яких їх можна було б досягти. Хоча ці комплексні системи далеко не справдили сподівань, вони залишили після себе певні традиції, які вдосконалили попередню практику прийняття рішень через розширення обсягів інформації і, зокрема, намагалися встановити зв’язки міжвидатками й показниками результатів діяльності.

Бюджетна організація державних фінансів, якщо використано її повний потенціал, могла б підвищити ефективність як виконавчої, так і законодавчої влади. Виконавча влада користалася б з більшої обізнаності, контролю й здатності планувати державні фінанси. Навіть у країнах, де виконавчу владу сформовано з числа членів законодавчого органу, і останній міг лише схвалювати чи не схвалювати бюджет в цілому, члени законодавчого органу мали користь з відкритості фінансових рішень і рахунків, а також, зрештою, з права відмовити в асигнуваннях на утримання державного апарату і таким чином змусити уряд подати у відставку.

У такій країні як Сполучені Штати, де повноваження президента й законодавчого органу розділені й розмежовані, законодавчий орган має реальні повноваження щодо окремих асигнувань.

1.3 Перегляд бюджетної моделі Протягом другої половини двадцятого сторіччя поєднання цілої низки подій підірвало корисність річного бюджету для прийняття рішень. У бідніших країнах світу вже стало очевидним, що в умовах обмежень і непевності, таких як висока інфляція, нестійкі ціни на товари, було практично неможливо виконувати впродовж цілого року бюджет без внесення до нього змін. Ці країни, втративши надію на здійснення контролю за державними фінансами, застосували систему “повторного фінансового планування”, складаючи бюджет протягом усього року. На практиці, однак, виявилося нелегким і підтримання бюджетної єдності, позаяк з різних причин єдиний бюджет розпався на певну кількість зарезервованих чи спеціальних фондів поза контролем центрального бюджетного органу.

З наближенням 1970-х років багатші країни також мали труднощі з контролем своїх бюджетів. Падіння ділової активності і супутній йому спротив оподаткуванню, обмежували надходження, звужуючи здатність урядів відповідати на всі претензії, висунуті до них. Водночас взяті до цього зобов’язання гарантувати більшу безпеку громадян і послабити ризики набували усе більшого масштабу. Урядові гарантії щодо запровадження загальної системи охорони здоров’я, пенсій за старістю, допомоги безробітним, багатодітним сім’ям та інших соціальних виплат громадянам становили чимраз більшу частку національних бюджетів. Обсяги цих зобов’язань у кожен окремо взятий рік залежали не від щорічного прийняття рішень, а від демографічних показників, наявності відповідних прав і, у багатьох випадках, руху цін. Виявилося, що там, де свого часу вважалося, що проблеми обмежені, а ресурси необмежені, все обернулося навпаки: проблеми не мали меж, а ресурси були обмеженими. Визрівали бюджетні конфлікти, значні дефіцити не зникали, а бюджети ставали усе менш передбачуваними.

Крім того, з розширенням діяльності уряду видатки центральних урядів настільки урізноманітнилися, що вони опинилися поза бюджетним контролем. Центральні уряди усе частіше надавали субсидії органаммісцевого самоврядування, некомерційним організаціям або приватному секторові для виконання тих чи інших комунальних послуг. Вони надавали позики, іноді через державні акціонерні товариства, а іноді через органи, що функціонували більш-менш автономно, відомі як квазіурядові організації або фінансовані урядом організації. У багатьох випадках уряди ефективно і без жодних витрат розподіляли ресурси через такі зміни у податковому законодавстві, що сприяли певним групам чи певним типам діяльності. Іноді, щоб досягти певної мети, замість використання державних доходів уряди вдавалися до регулювання. Соціальне забезпечення і частка бюджету, що спрямовувалася на підвищення добробуту громадян, а також інші його ділянки могли організовуватися через довірчі фонди. Така диверсифікація видатків часто призводила до подрібнення бюджету і фактичної втрати контролю над ним.

Впродовж останніх двох десятиріч уряди намагаються розв’язати ці проблеми, але мало чого досягли. Нерідко труднощі фінансового планування сприймаються як проблеми процесу або ефективності, оскільки з ними політично легше впоратися, ніж з власне політичними проблемами, пов’язаними з такими обставинами як старіюче населення, розпад сімей, широкі громадські рухи або різниця у прибутках та безробіття у ринкових економіках. Однак уряди у промислово розвинених країнах Заходу вживають схожі за своїм задумом заходи, щоб мати більший контроль над своїми бюджетами, зробити переоцінку пріоритетів і знов набути більшої гнучкості й здатності реагувати. Серед них можна вирізнити:

1)Уряди внесли зміни до процедур складання бюджету у вигляді більш енергійного керівництва від самого їхнього початку. Таке керівництво вимагає змін пріоритетів, а також встановлення попередніх граничних меж видатків, необхідності компенсувати збільшення видатків, скорочення робочої сили і автоматичних відсоткових скорочень затрат. Подібні їм процедурні заходи реформували системи обліку і посилили відповідальність за управління фінансовою діяльністю.

2)Розроблено заходи, що забезпечують різне трактування різних типів видатків, таких, як соціальні й компенсаційні виплати або кредити. Було також докладено зусиль з метою згрупування певних типів видатків у блоки і запровадження в їхніх межах обов’язкової зміни одних показників за рахунок інших. Там, де політичні проблеми надто ризиковано розглядати безпосередньо, наприклад, у випадку із соціальними й компенсаційними виплатами, можна створювати “позапартійні” або “багатопартійні” комісії, які б рекомендували довготривалі зміни, що виходили б за рамки бюджету на один рік.

3)Усе більший наголос робиться на результативності діяльності урядових організацій через застосування показників результативності діяльності або ревізійних перевірок економічності. Ці ревізійні перевірки і дослідження виходять за межі перевірок фінансової звітності і мають на меті вивчення ефективності і коефіцієнту корисної дії. Вони спрямовані на зміну організаційної культури урядових підрозділів, що дозволило б їм у більш економний, ефективний і результативний спосіб реагувати на потреби широкого загалу.

4)Із чим раз дужчим зменшенням довіри до урядів посилювався тиск на користь меншого за розмірами уряду.

На практиці це означало передання частини урядових функцій приватним організаціям, що вимагало від існуючих організацій державного сектору прямого конкурування за одержання контрактів. В інших випадках національні уряди відмовлялися від певних функцій, дозволивши їхнє виконання на будь-якому рівні, який вони вважають придатним, регіональним й місцевим виборним органам. Іншим напрямком реформування є створення квазіринків, на яких фінансовані державою організації конкурують одна з одною, як от у сферах освіти чи охорони здоров’я.

Ступінь успіху цих та інших заходів залежить від обраних критеріїв. Хоча у деяких випадках бюджетні дефіцити і було, принаймні тимчасово, скорочено, здається, що структурна диспропорція між надходженнями й видатками властива більшості промислово розвинених країн Заходу. Розв’язання основних проблем пріоритетів і ролі держави шляхом традиційних бюджетних процедур виявилося неможливим. Однак дуже ймовірно, що описані вище у загальних рисах заходи мало-помалу впливатимуть на основні альтернативи, які, у свою чергу, внесуть зміни до бюджетних процедур.

2. ІЗ БЮДЖЕТНОЇ ПРАКТИКИ В уяві багатьох людей слово “бюджет” асоціюється з грубезними документами, насиченими незрозумілим жаргоном і тисячами цифр, а також із суперечками щодо способів ведення обліку і показників ефективності діяльності. Ясна річ, все це зовнішні прояви бюджету. Однак це зовсім не те, чим є насправді складання бюджету; а воно є перш за все взаємодією людей, їхніх думок та цілей.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Бюджет є документом, яким обмежуються і розподіляються фінансові ресурси, які уряд використовуватиме у наданні допомоги і послуг з метою поліпшення добробуту народу. Бюджет є результатом компромісу між альтернативними поглядами на бажані масштаби і характер діяльності уряду. Складання бюджету є процесом узгодження, через який люди – міністри, законодавці, державні посадові особи та інші – вступають удискусію з приводу відносних позитивних якостей цих різноманітних поглядів, яка, врешті-решт, закінчується виділенням ресурсів. Складання бюджету є також процесом, який регулює поведінку посадових осіб, коли вони планують і надають допомогу та послуги суспільству, а потім звітують про використані державні кошти і досягнуті результати.

2.1 Зовнішні умови складання бюджету

Ясна річ, що бюджет як інструмент економічної та соціальної політики залежить від економічних умов, і, у свою чергу, має впливати на ці ж таки економічні умови. Так само методи складання бюджету перебувають під впливом і покликані самі впливати на те середовище, в якому приймаються рішення.

Протягом 1950-х та 1960-х і, певною мірою, аж до кінця 1970-х років масштаби і роль державного сектору істотно зросли; у країнах-учасницях ОЕСР частка сукупних витрат на всіх рівнях державного управління у складі валового внутрішнього продукту в середньому майже подвоїлася. Економічні результати характеризувалися високими показниками і політику витрачання державних коштів можна загалом визначити як політику активізації економіки, економічного зростання і посилення державного втручання. Складання бюджету часто зводилося до вибору з розмаїття ідей, спрямованих на збільшення витрат на нові програми або розширення переліку послуг. У цей період зросла роль урядів у безпосередньому перерозподілі національного доходу, і одержала розвиток колективна відповідальність держави за рівень добробуту, за величину окремих фінансових ризиків, пов’язаних з коливаннями стану економіки, старістю й захворюваннями.

Від середини 1970-х років все більше урядів ставало відвертими позичальниками. На 1982 рік державні бюджети багатьох країн були дефіцитними. Почало зростати занепокоєння наслідками зростаючого боргового тягаря; повсюдно і невпинно зростаюча частка боргових відсотків у загальних витратах витісняла інші варіанти витрачання коштів і обмежувала гнучкість поведінки урядів. У приписах економічної політики почали підкреслювати потребу не лише у стримуванні або скороченні дефіциту, а й у стабільності фіскальних умов, які б сприяли зростанню приватного сектора. Деякі уряди почали ставити під сумнів достоїнства, не кажучи вже про вартість утримання, значного державного сектора.

Стримування витрат продовжує залишатися центральним елементом економічної політики, про що свідчать такі уривки з висновків квітневого 1986 року засідання Ради ОЕСР на рівні міністрів:

“Контроль над державними витратами і бюджетним дефіцитом є суттєвим для створення у кожній країні стабільних фінансових умов і здійснення довготривалого скорочення реальних відсоткових ставок, що сприяло б розширенню приватного інвестування і таким чином стимулювало б стійке економічне зростання у світовому масштабі. У країнах із значним дефіцитом і невпинно зростаючим державним боргом — а це все ще стосується більшості країн ОЕСР — скорочення дефіциту не можна більше відкладати. Скорочення дефіциту повинно провадитися засобами, що узгоджуються з завданням більш швидкого зростання. Цих скорочень легше досягти шляхом жорсткого контролю над державними витратами, аніж через збільшення податків, яке здатне підірвати стимули до зростання.

Там, де тенденцію зростання державного боргу по відношенню до валового національного продукту пощастило рішуче повернути у протилежний бік, і дефіцит бюджету було достатньо скорочено для відновлення фінансової гнучкості, подальше скорочення дефіциту може бути не доконечно потрібним.

У такому випадку, сталий прогрес у стримуванні державних витрат створює можливості для скорочення податків”.

“Окрім належного контролю за бюджетним дефіцитом і загальними масштабами державних витрат, бюджетна політика повинна бути спрямована також на піднесення ефективності і результативності державних програм.

Це означає гнучкий перерозподіл ресурсів і їхнє спрямування на пріоритетні потреби”.

2.2 Стратегії складання бюджету

Уряди і, зокрема, міністри, що опікуються бюджетом і їхні підлеглі, звичайно, завжди мали стосунок до розподілу (до деякої міри) обмежених ресурсів, стимулювання економіки і її ефективності та викорінення випадків розбазарювання й шахрайства в управлінні державними грошовими коштами. Проте від середини 1970-х років чітко окреслилось більш поширене, хоча й не всезагальне, розуміння потреби у чіткому визначенні і контролі за фінансовими наслідками всіх видів діяльності державних структур. Така зміна у ставленні призвела до переоцінки і реформування бюджетних процесів, а також тіснішого зближення у формулюванні податкової і видаткової політик.

Породжені внаслідок цього різновиди бюджетної практики, описані у цих матеріалах, покликані враховувати зовнішні умови фінансового планування і впливати на підготовку й виконання бюджету. Цю практику можна згрупувати за трьома головними стратегічними ознаками:

1)Накладання на ранніх стадіях підготовки бюджету обмежень “згори”, якими уряд задає обсяги сукупних витрат, у межах яких повинні мати місце подальші перерозподіл ресурсів і детально обгрунтовані рішення щодо змін програм, зростання вартості тощо;

2)Забезпечення суворої відповідності результатів витрачання коштів запланованим обсягам і уникнення того, щоб непередбачені обставини змусили до небажаних перевищень меж витрачання коштів;

3)Збільшення вартості грошей, і без цього завжди бажане, однак вкрай важливе у період стримуваних або скорочуваних меж сукупних ресурсів.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 21 |
Похожие работы:

«ISSN 1993-8322. ВІСНИК Донбаської державної машинобудівної академії. № 1 (26), 2012. 112 УДК 338.242.4:331.522 Іванов Ю. Б., Чумакова О. О. ОЦІНКА ІНФЛЯЦІЙНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ Проблема інфляції займає важливе місце в економічній науці, оскільки її показники мають вагоме значення в оцінці соціально-економічного розвитку кожної країни і всесвітнього господарства в цілому. Найбільш істотним негативним явищем в економіці України на етапі її ринкового реформування виявилася інфляція. На відміну...»

«Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua Тематична виставка Міжнародна економіка. Європейський Союз і Україна (надходження II квартал 2012) Розділ 1. Зовнішньоекономічна діяльність. Міжнародна економіка. Європейський Союз і Україна. Міжнародні економічні відносини у системі світового господарювання С 19258(ТВ) Актуальні проблеми європейської інтеграції [Текст] : зб. ст. з питань європ. інтеграції та права / за ред. Дмитра Ягунова. О. : Фенікс. Вип. 6. О., 2011. 178...»

«МАРКЕТИНГ Всі вищезазначені коефіцієнти були отримані нами шляхом переведення темпів приросту показників обраної нами системи в коефіцієнти та отримання з них середнього значення. Дані табл. 1 переконують у доцільності застосування інтегрального показника як такого, що має вищий рівень об’єктивності, порівняно з окремо взятими економічними, управлінськими та маркетинговими показниками. Таблиця 1 Зведена таблиця інтегральних показників діяльності СТД України та Грузії, 2010/2009 рр. СТД України...»

«KEY WORDS: PROBLEMS OF ENTERPRISE DEVELOPMENT, FACTORS AFFECTING ENTERPRISE, EFFICIENCY MANAGEMENT CONSULTING. РЕФЕРАТ Козак Л.С., Левищенко Е.С. Идентификация современных проблем развития предприятий дорожно-транспортного комплекса Украины / Людмила Степановна Козак, Елена Степановна Левищенко // Вестник НТУ. – К.: НТУ. – 2012. – Вып. 26. В статье рассматриваются основные подходы идентификации проблемных ситуаций предприятия и проведен анализ основных факторов, влияющих на развитие...»

«Материалы конференции г. Алушта, 21-22 мая 2010г. 67 УДК 332.12:330.322 ПУ Ю. ЕН ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЯ.Є Р РЕГІОНУ Петруня Ю.Є. Розглянуто вплив інтернаціоналізації фондового ринку на інвестиційні умови соціально-економічного розвитку регіону. Визначено можливі переваги інтеграції національних фондових ринків у міжнародні ринки капіталів, а також можливі негативні наслідки цих процесів на різних економічних рівнях Ключові слова: інвестиційний менеджмент,...»

«Цей Статут визначає порядок діяльності, організації та ліквідації Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Об'єднання «Європейська молодь України», що створена на підставі рішення Установчої конференції Молодіжної громадської організації «Об'єднання «Європейська молодь Україна» від 19.05.2007 р. Молодіжна громадська організація «Об'єднання «Європейська молодь України» зареєстрована Головним управлінням юстиції у м. Києві 05.06.2007 р., свідоцтво № 0043-2007г.о. як місцева громадська...»

«УДК 338 23379 Гараніна І.І., Діброва Т.Г. кандидат економічних наук, доцент, Національний технічний університет Україні «КПІ» ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТІЗЕРУ В РЕКЛАМНІЙ КАМПАНІЇ THE FEATURES OF USING TEASER IN ADVERTISING В статті проаналізовано процес реалізації тізерних кампаній, визначені особливості його застосування. Зокрема, розглянуто основні помилки, яких припускаються маркетологи в процесі реалізації даної методики. Наведені приклади вдалих тізерних кампаній на вітчизняному ринку. The...»

«МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ‘ЯЗКУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗВ‘ЯЗКУ Одеська національна академія зв‘язку ім. О.С. Попова Кафедра менеджменту та маркетингу Борисевич Є.Г., Жуковська Л.Е., Горєлкіна С.Б., МЕНЕДЖМЕНТ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯХ Навчальний посібник для студентів спеціальностей 7.092402, 8.092402, 7.092401, 8.092401 усіх форм навчання Одеса 2009 УДК 656.8 План НМВ 2009 р. Борисевич Є.Г., Жуковська Л.Е., Горєлкіна С.Б. Менеджмент в телекомунікаціях: навчальний посібник. – Одеса: ОНАЗ...»

«Громадська організація «Центр економічних досліджень та розвитку» Общественная организация «Центр экономических исследований и развития» АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 28 – 29 вересня 2012 року) АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ Сборник тезисов научных робот участников Международной научно-практической конференции (Одесса, 28 – 29 сентября 2012 года) Одеса ББК 65.01 УДК 330.1 А-43 Матеріали...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Факультет економіки Кафедра інформаційних та підприємництва технологій в менеджменті Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу “Моделювання економіки” для студентів факультету економіки підприємництва спеціальностей 7.050.106. Вінниця – 2007 УДК 636.22. Завдання та методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу економіки”. В них наводяться задачі лабораторного “Моделювання практикуму,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»