WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 14 | 15 || 17 | 18 |   ...   | 21 |

«Розділ 1. Загальний огляд Проблема прийняття державного бюджету є однією з найскладніших серед тих, які щороку доводиться розв’язувати Верховній Раді. І діяльність Верховної Ради двох ...»

-- [ Страница 16 ] --

Палата щороку подає:

– державний звіт з метою інформування президента республіки, парламенту та народу про головні напрямки своєї діяльності та основні досягнення, результати та рекомендації; а також

– доповідь про “Закон про бюджетне врегулювання”, що направляється парламентові для допомоги у нагляді за виконанням бюджету.

Лічильна палата відіграє також активну роль у багатьох споріднених ревізійних заходах та управлінні фінансовою діяльністю. Хоча інші посадові особи (крім фінансових працівників) не є особисто відповідальними перед палатою за скоєні ними порушення фінансових норм та правил, палата може передати подібну справу до змішаного трибуналу, очолюваного першим головою, за участю “радників або держави” та старших ревізорів, який може накладати штрафи у сумі до річної зарплатні винуватця. Рада з питань оподаткування, очолювана першим головою, до складу якої входять старші ревізори, генеральні фінансові інспектори, економісти та статистики, переглядає податкове законодавство і може запропонувати внесення поправок до податкового кодексу. Перший голова головує також у комітеті, який перевіряє вартість та ефективність державних послуг і видає рекомендації щодо адміністративних реформ.

5. БЕЛЬГІЯ

Лічильну палату було засновано у 1830 році. Палата має у своєму складі дванадцятеро членів, цілком незалежних від виконавчої влади. Вони обираються Палатою представників і можуть звільнятися лише цим органом. Палату поділено на дві колегії: в одній документація ведеться французькою мовою, в іншій — фламандською. Кожна спірна справа вивчається відповідною колегією, яка або вирішує справу, або передає її на розгляд Генеральної асамблеї, наділеної правом виконувати ряд функцій, таких як: винесення рішень щодо облікової документації, складання коментарів; ведення записів (двома мовами) у головній державній книзі, а також накопичення даних про пенсійні виплати. Палата має судові повноваження, виконує адміністративні функції і є джерелом інформації.

Головна адміністративна функція Лічильної палати полягає у забезпеченні неперевищення жодної з бюджетних видаткових статей і унеможливлення такого переміщення коштів, яке б дозволило використання асигнувань на цілі, не передбачені статтями бюджету. Цей контроль здійснюється методом попереднього схвалення. Йдеться про систему, за якою бухгалтер не може сплатити кошти за видатки, не схвалені Лічильною палатою. З цілком очевидних практичних причин певні видатки, такі як заробітна плата і щомісячні пенсійні виплати, не підпадають під це правило.

Адміністративні функції палати поширюються ще на дві сфери. Це нагляд за законністю видатків для забезпечення їх повної відповідності всім іншим законам, що не входять до сфери бюджетного й договірного права. Лічильна палата здійснює також перевірку надходжень як шляхом перевірки бухгалтерських облікових документів, так і шляхом винесення рішень щодо рахунків держави, провінцій, комун, регіонів і відомств, що надають громадські послуги.

Лічильна палата виконує важливу роль у забезпеченні інформацією Парламенту, а також законодавчих органів комун і регіонів, а отже і широкої громадськсті. Вона фіксує всі порушення положень бюджетного законодавства, вивчає проекти законів про бюджет, щоб домогтися більш уважного розгляду палатами Парламенту тих положень, що не відповідають принципам ведення державної облікової документації.

Нарешті, кожного року Лічильна палата складає звіт, де пояснює, як вона виконувала свої різноманітні функції: нагляд за діяльністю бухгалтерських працівників; обговорення з підрозділами міністерств питань перевитрат і переміщення асигнованих коштів або законності видатків; а також коментарі до рахунків держави, комун і регіонів.

Згідно з існуючим законодавством Лічильна палата відповідає за перевірку законності й відповідності нормам фінансових операцій держави, регіонів, комун, провінцій та відомств, що надають громадські послуги.

Натомість, палата не може виносити рішення щодо доцільності або моральності видатків. Ця особлива функція передана міністерствам, яким доручено розробляти й виконувати бюджет. За Конституцією, тільки вони відповідають перед Парламентом за контроль і регулювання бюджетy.

6. НІМЕЧЧИНА Ревізійним органом Німеччини є Федеральна контрольна палата, заснована відповідно до Конституції Федеративної республіки Німеччини. Її члени користуються судовою незалежністю. Конституція визначає, що Федеральна контрольна палата перевіряє звітність федерального уряду в частині фінансових операцій, а також їхню економічність та правильність.

Іншим конституційним обов’язком палати є складання щорічних звітів для законодавчого органу влади, які допомагають йому у вирішенні питання про прийнятність виконання бюджету урядом. Ця процедура закладена у Конституції, уповноважуючи законодавчі органи з’ясовувати, чи дотримується уряд бюджетного та фінансового законодавства. В результаті таких досліджень законодавчий орган схвалює або не схвалює лінію поведінки уряду.

Незважаючи на те, що палата має тісні функціональні зв’язки з легіслатурою, вона не є підпорядкованою законодавчій гілці, бо, за Конституцією, є незалежною від неї і не зобов’язана керуватися її вказівками.

Палата є незалежною і від виконавчої гілки влади. Це окреме федеральне відомство, підпорядковане лише власним статутним вимогам та відокремлене від трьох традиційних гілок влади; його не можна розглядати як складову частину судової влади. Члени палати користуються судовою незалежністю. Як єдина у своєму роді інституція, відомство посідає місце між нерідко конфліктуючими законодавчою та виконавчою гілками влади.

Особливий статус Федеральної контрольної палати в конституційній структурі Федеративної республіки Німеччини підтверджується наданою її членам судовою незалежністю. Цим статусом користуються голова, заступник голови, керівники управлінь, а також старші цивільні посадові особи, призначені членами палати.

Надання їм судової незалежності покликане забезпечити неупереджене й об’єктивне здійснення фінансового контролю без будь-якого зовнішнього тиску. Члени палати не можуть усуватися з посади і не підпадають під деякі приписи державної цивільної служби і дисциплінарні заходів. Не існує жодного правового механізму для звільнення “незручних чи непопулярних” членів або обмеження їхньої діяльності. Крім того, виконуючи свої ревізійні функції, вони не залежать від жодних інструкцій, і ніхто не може диктувати їм масштаби й характер ревізій.

Ревізії ініціюються як правило з метою перевірки функціонування окремих адміністративних органів. В частині надходжень ревізори визначають, чи всі джерела громадських надходжень були повністю використані, чи всі податки та інші збори накладені й зібрані увідповідності з існуючими законами та чи потрібно удосконалювати відповідні процедури. Перевірка може також призвести до повернення деяких надходжень, зібраних певним відомством із перевищенням свого законного права.

В частині видатків ревізори визначають, чи були вони використані на санкціоновані цілі, у відповідності з бюджетом, застосовуваними законами та нормативними актами. Ревізори перевіряють також ефективність та економічність здійснених операцій; інакше кажучи, чи досягнуто встановлених завдань за рахунок мінімальних адміністративних зусиль. Більше того, вони досліджують, чи може ревізоване відомство виконувати свої адміністративні функції ефективніше, маючи менші штат та накладні витрати. Отже, головний наголос робиться на достатньому рівні оперативного керівництва, в тому числі на належним чином здійсненому розподілі роботи, ефективному використанні робочої сили, оцінці результативності, а не просто на формальній перевірці подробиць видатків та з’ясуванні їхніх окремих статей.

Спосіб, у який здійснюватиметься перевірка, практично повною мірою відданий на розсуд Федеральної контрольної палати. Вона може обмежити масштаби перевірки, звівши її до ревізії звітності якого-небудь адміністративного органу у штаб-квартирі палати, розташованій у Франкфурті-на-Майні. Однак ревізії на місцях, співбесіди з посадовими особами ревізованого відомства дають ту перевагу, що прискорюють ревізійний процес і сприяють інтенсифікації перевірки та виявленню потрібних фактів. Провадячи перевірки, Федеральна контрольна палата та її представники мають законне право вимагати від усіх ревізованих органів будь-яку інформацію, необхідну для досягнення цілей ревізії, а також усі потрібні документи або матеріали.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Перевірки на місцях здійснюються силами 270 ревізорів у ранзі старших або керівних посадових осіб державної цивільної служби. Ревізії можуть провадитися лише на контрольній основі. В останні кілька десятиріч перевірити весь федеральний уряд стало неможливо, зважаючи на його величину та суми використовуваних коштів. Попри те, що робота ревізорів обмежується контрольними ревізіями окремих напрямків діяльності, вони здатні домогтися відносно великої кількості цінних “знахідок”. Назвемо декілька критеріїв добору сфер ревізії: Федеральна контрольна палата головним чином перевіряє нові відомства та програми, тому що в процесі прийняття рішень та виконання програм можна прагнути до нових рішень, які можуть відхилятися від загальноприйнятних принципів економії та ефективності. Крім цього палата завжди приділяє належну увагу обсягам коштів, що використовуються на певному напрямку діяльності.

За спільним рішенням керівників відповідних ревізійної сфери та ревізійного управління Федеральна контрольна палата повідомляє про свої висновки ревізований орган. У такому звіті згадуються всі невідповідності, порушення законів чи нормативних актів та всі інші недоліки і додається оцінка з’ясованим палатою фактам. Ревізований орган має можливість повідомити свою позицію впродовж часу, встановленого палатою, яка, отримавши відповідь, або вважає проблеми, порушені під час ревізії, залагодженими, або працює далі, до повного їх вирішення.

Федеральна контрольна палата не має жодних засобів примушувати враховувати свої погляди, пропозиції чи рекомендації. Однак було б зовсім неправильним зробити висновок, що ревізійні звіти або щорічні коментарі лишаються недієвими. Як правило, адміністративні органи зважають на пропозиції або рекомендації контрольної палати, оскільки інакше вони неминуче продовжуватимуть залишатися об’єктом критики з боку ревізорів. Тому листуванням між Федеральною контрольною палатою та ревізованими організаціями можна багато чого досягти для виправлення неекономної, неефективної та дорогої практики. У більшості випадків виконавча влада діятиме у напрямку, підказаному Федеральною контрольною палатою. Тільки найбільш суперечливі питання включатимуться до щорічних коментарів для їхнього докладного обговорення членами законодавчого органу, що зазвичай призводить до бажаних, спрямованих на виправлення недоліків заходів.

7. ІТАЛІЯ Ревізійна палата Італії, заснована в 1862 році, є вищою ревізійною установою Італії. По своїй суті це судовий орган. Він має справу з фінансовим контролем, що здійснюється неупереджено, незалежно та автономно, а також виконує судові функції у сфері ведення державної облікової документації та цивільних, військових та ветеранських пенсій.

Члени палати призначаються президентом республіки і мають статус, подібний до гарантій суддів з цивільних та кримінальних справ, якимипередбачається їхня цілковита незалежність, з тією різницею, що радники палати та посадові особи вищого рангу можуть усуватися зі своїх посад тільки за рекомендацією спеціального комітету, який складається з голів та заступників голів Палати депутатів і Сенату республіки.

Згідно з Конституцією Італії від 1948 року Ревізійна палата дає попередню експертну оцінку законам і основним урядовим нормативним актам, в тому числі і нефінансовим законопроектам, а згодом перевіряє, як контролюється й регулюється державний бюджет. Втім, основне доконституційне законодавство (від 1934 року з наступними поправками) продовжує вимагати тривалої перевірки, що складається з попереднього (апріорного) або ретроспективного (постеріорного) підтвердження законності й відповідності вимогам права великої кількості окремих постанов або платіжних доручень.

Що стосується державних доходів, то Ревізійна палата відповідає лише за загальний нагляд за правильністю й безперервністю їхнього збирання, однак головним її клопотом є діяльність завідувачів фінансовими відділами. Очікується, що в майбутньому, згідно з конституційними принципами, функції Ревізійної палати буде поширено на перевірку якості управлінської діяльності уряду у сфері державних надходжень і видатків.

Нині ревізії грунтуються – згідно зі спеціальним законом, виданим у 1971 році – на документах, а коли необхідно, – на відвіданнях установ, що перевіряються. Суперечки, що виникають внаслідок передання Ревізійною палатою офіційних результатів спостережень адміністративним органам, у випадку незгоди останніх, вирішуються Контрольною колегією палати після обговорення за участю представників зацікавленого органу. Однак кабінет може формально вимагати дозволу на здійснення витрат, не дозволених колегією (щодо статей, що підлягають попередньому контролеві). У таких випадках Ревізійна палата періодично інформує Парламент про дії уряду. Але й без цього рішення колегії є остаточними і не можуть нехтуватись кабінетом, якщо відхилений акт являє собою порушення бюджетного законодавства.

Підтвердження законності та правильності державних видатків здійснюється центральними та периферійними ревізійними управліннями. Перевірка провадиться почасти на основі записів, що ведуться палатою (засіб превентивного контролю), яка, крім того, має право користуватися матеріалами внутрішнього контролю та ревізійних управлінь, що діють у складі уряду.

У сучасній практиці звіти Ревізійної палати Парламентові не обмежуються вивченням відповідності вимогам права, а охоплюють значно ширші ділянки, включно з проведенням експертизи правильності управління. Ця практика є останньою стадією тривалої еволюції палати у сфері нагляду за контролем і регулюванням бюджетних і позабюджетних коштів.

Формально щорічна загальна доповідь, яка подається урядом у травні, вивчається на сесії об’єднаних колегій палати за обов’язкової присутності генерального прокурора. Рішення палати щодо відповідності доповіді вимогам закону і долучений річний звіт разом із зауваженнями стосовно державного управління передаються (у червні) безпосередньо Парламентові, як того вимагає Конституція.Pages:     | 1 |   ...   | 14 | 15 || 17 | 18 |   ...   | 21 |
Похожие работы:

«Реферативний збірник матеріалів ЗМІ Шляхи розвитку української науки 2012 № 1 (80) Реферативний збірник матеріалів ЗМІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ № 1 (80) Додаток до журналу «Україна: події, факти, коментарі» Засновники Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ) Головний редактор О. Онищенко, академік НАН України Редакційна колегія В. Горовий (заступник головного редактора, науковий керівник проекту)...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ Г. І. БАЗЕЦЬКА, Л. Г. СУБОТОВСЬКА, Ю. В. ТКАЧЕНКО ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА: ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів Харків ХНАМГ УДК [336:65.01:65.012.2](075) ББК 65.291.9я73Б1 Рецензенти: В. А....»

«Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» Кафедра економічної кібернетики ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ МОДЕЛЮВАННЯ НЕЧІТКОЇ СИСТЕМИ ЗАСОБАМИ ІНСТРУМЕНТАРІЯ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи Для студентів напряму підготовки Економічна кібернетика денної форми навчання Суми – 2013 Лабораторна робота №8 «МОДЕЛЮВАННЯ НЕЧІТКОЇ СИСТЕМИ ЗАСОБАМИ ІНСТРУМЕНТАРІЯ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ» Мета роботи: вивчити методи побудови...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ОДЕСА ОДЕУ 2009 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Усі цитати, цифровий ЗАТВЕРДЖЕНО та фактичний матеріал, на засіданні кафедри бібліографічні відомості статистики. перевірені, написання сторінок відповідає стандартам. Протокол № 16 від 18.06. 2008 р. Зауваження рецензентів ураховані (підпис...»

«144 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ татами труда, и предприятиям необходимо учитывать эту связь при определении уровня дополнительной зарплаты. Кроме материального, следует уделять внимание нематериальному стимулированию – осуществлять программы ротации кадров, использовать гибкий рабочий график, предоставлять работникам творческую свободу, устанавливать скидки на собственную продукцию предприятия, обеспечивать возможность проведения полноценного отдыха и досуга, выдавать...»

«Література 1. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. — 152 с.2. Близнюк С. В. Стратегічний маркетинг торгівельної фірми: Методичні і організаційні аспекти управління. — К.: Українська академія зовнішньої торгівлі, 1998. — 150 с.3. Ансофф И., Макдоннел Э. Дж. Новая корпоративная стратегия. — СПб.: Питер-Ком, 1999. — 416 с.4. Карлоф Б. Деловая стратегия: Пер. с англ. — М.: Экономика, 1991. — 124 с. 5. Chandler A. D. Strategy and Structure. — Cambridge, MA: MIT...»

«Під знаком мистецтва Традиційно склалося в Гоголівському вузі, що квітень місяць сповнений мистецькими подіями. Цей рік також не став винятком. Протягом місяця усі бажаючі змогли оцінити наскільки багатий на талановитих та творчих особистостей один з найстаріших на Лівобережній України вищих навчальних закладів. Спробуємо назвати хоча б основні з них: фестиваль студентських команд КВН «Кубок Гоголя», Всеукраїнський юніорський конкурс вокальної, диригентської та інструментально-виконавської...»

«ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ 3 УДК 658.56:658.78:687 Ю.О. Акулова, асистент Університет економіки і управління Симферопольський факультет економіки та інформаційних технологій Л.А. Пруднікова, ст. викладач Севастопольський національний технічний університет вул. Університетська, 33, м. Севастополь, Україна, 99053 E-mail: F&c@seunty.сom.ua ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Розглянуті актуальні питання управління матеріальними потоками в Україні....»

«Український незалежний центр політичних досліджень Корпорація стратегічного консалтингу Гардарика Інститут власності і свободи Максим Лациба Дмитро Ляпін Костянтин Матвієнко ЯК ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ РОЗВИВАЮТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВО Київ 200 ББК 66.69(4УКР) Л30 Лациба, Максим. Як політичні партії розвивають підприємництво / М.Лациба, Л30 Д.Ляпін, К.Матвієнко ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. [та ін.]. – К. : [Агентство Україна], 2009. – 116 с. ISBN 978-966-2157-16Публікація містить аналітичні матеріали,...»

«Васильченко Г. Місцевий економічний розвиток і прям іноземні інвестиції // Галицький економічний вісник. — 2009. — № 1. — С. 40-46. — (проблеми мікрота макроекономіки України). УДК.522.060 Галина ВАСИЛЬЧЕНКО МІСЦЕВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА ПРЯМІ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ Резюме. Розкрито зміст поняття «місцевий економічний розвиток» та доведено зв’язок між глобалізацією економіки та локалізацією прямих іноземних інвестицій. Дана вичерпна характеристика «стратегічних» інвестицій. Проведено...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»