WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 21 |

«Розділ 1. Загальний огляд Проблема прийняття державного бюджету є однією з найскладніших серед тих, які щороку доводиться розв’язувати Верховній Раді. І діяльність Верховної Ради двох ...»

-- [ Страница 15 ] --

Як незалежний орган державної влади, Державна контрольна палата у своїй діяльності спирається на вимоги законів республіки та норми, що регламентують фінансову діяльність державних підприємств, установ та організацій. Вона також має право вносити пропозиції про розроблення, зміни та поправки до законів та норм. Генеральний ревізор може брати участь і виступати на засіданнях уряду республіки.

Згідно із законом про аудит Державна контрольна палата відповідає за проведення ревізій щодо:

– використання своїх бюджетів відомством канцлера республіки, іншими державними інспекціями, установами, організаціями та підприємствами, і доцільності їхніх операцій;

– досягнення цілей, фінансової ефективності та економічних результатів державних підприємств;

– результатів державних і орендних підприємств, що перебувають у державній власності (в межах і у формі, визначених договорами про оренду);

– ефективного використання державних субсидій;

– фінансових та економічних показників компаній з обмеженою відповідальністю (де державі належить не більше половини акцій з правом на більше число голосів при голосуванні);

– використання державної власності місцевими адміністративними органами;

– використання позик, отриманих з державного бюджету; і

– збереження власності, контрольованої або використовуваної державою, але яка їй не належить.

Перевірки Верховної ради, уряду республіки і Банку Естонії не входять до компетенції Державної контрольної палати. Палата також допомагає та орієнтує державні та місцеві органи, державні підприємства, установи та організації щодо методів організації внутрішніх ревізій.

Робота палати будується на основі річного плану; ревізії, не включені до цього плану, ініціюються генеральним ревізором. Час, спосіб та масштаб ревізії визначаються Державною контрольною палатою. Ревізії здійснюються переважно у місці розташування підприємства, установи або організації. Під час ревізії ревізори мають право вільного доступу до всіх документів, всіх приміщень споруди і право на отримання усних та письмових пояснень та свідчень про питання, яких стосується ревізія. Ревізор може вилучати документи або отримувати копії документів (у встановлений спосіб), а також дані, свідчення і документи від Банку Естонії та інших кредитних і комерційних банків, підприємств та установ.

Аудиторський звіт готується після закінчення кожної ревізії і подається директорові організації, де відбулася ця ревізія. Державна контрольна палата повинна також подавати до Верховної ради річний звіт зі своєю думкою про використання державних ресурсів і збереження державної власності протягом попереднього фінансового року. Цей звіт є доступним для широкого загалу. Державна контрольна палата не вимагає відшкодування незаконно або не на визначені цілі використані кошти. Вона не карає відповідальну за правопорушення посадову особу. Вона доповідає про всі встановлені нею подібні факти урядові республіки або відповідним органам для прийняття ними належних рішень (маються на увазі Міністерство фінансів, Податкове управління, Державна прокуратура).

2. УГОРЩИНА Державна ревізійна служба (Allami Szamvйvoszйk) є незалежною установою, підпорядкованою Парламентові.

Її було створено Парламентом 30 жовтня 1989 року. Офіційно вона розпочала свою діяльність 1 січня 1990 року.

Парламент здійснює певний контроль над діяльністю ДРС, призначаючи керівника служби та його заступників, затверджуючи річний бюджет та процес подання клопотань про проведення певних ревізій. В усіх інших аспектах ДРС діє як незалежна організація із загальнодержавними ревізійними повноваженнями і не перебуває під безпосереднім парламентським контролем.

Головним завданням ДРС є оцінка забезпечення виконання закону про державний бюджет. З цією метою ДРС здійснює два типи ревізій:

– фінансові ревізії, якими визначається законність витрачання коштів, а також

– ревізії господарської діяльності, якими визначаються ефективність і результативність діяльності державної адміністрації та державних підприємств.

Для виконання таких ревізій ДРС перевіряє:

– фінансові звіти урядових міністерств, а також спеціальні державні фонди і державні кошти;

– державні капіталовкладення та проекти, схвалені Парламентом;

– державні та місцеві служби, що беруть участь у загальнонаціональних програмах;

– операції з контокорентними кредитами, наданими Угорським національним банком державному бюджетові, а також податкову та митну діяльність;

– державну власність та нинішні процеси приватизації (з метою щорічного подання до Парламенту висновків про діяльність Відомства у справах державної власності), а також

– бюджети та власність політичних партій та громадських організацій, які отримують кошти за рахунок державного бюджету чи державних фондів.

Виконуючи цю роботу, ДРС розробляє власні програми ревізій, хоча належна увага приділяється і спеціальним запитам Парламенту. Оскільки таких запитів і вимог більше, ніж ДРС здатна виконати, завдання слід класифікувати і розташувати у порядку черговості відповідно до їхньої важливості.

3. ПОЛЬЩА

Вища контрольна палата (Najwyzsza Izba Kontroli) є головним державним ревізійним органом Польщі. Вона вважається одним з основних конституційних органів держави. ВКП незалежно розпочинає та провадить ревізії, надсилає свої рекомендації ревізованим відомствам і подає результати ревізій до державних органів та знайомить з ними широкий загал. Крім того, вона діє як допоміжний орган Сейму. ВКП постійно інформує Сейм про результати найважливіших ревізій, подаючи інформацію про виконання державного бюджету та діяльність органів державного управління, а також річні звіти про свою власну діяльність. ВКП також здійснює ревізії на вимогу Сейму.

Голова ВКП призначається Сеймом і затверджується Сенатом. Він є підзвітним Сеймові стосовно виконання ним своїх функцій і поведінки своїх працівників. Крім тих питань, які вирішуються радою ВКП, діяльність ВКП спрямовує його голова. Голова ВКП бере участь у засіданнях Сейму, а представники ВКП часто відвідують засідання комітетів Сейму. Вони подають звіти про результати ревізій, коментують інформацію, отриману від членів уряду, а також дають зауваження щодо законопроектів.

Хоча законодавством обов’язки ВКП перед Сенатом не обумовлені, на практиці матеріали ВКП, підготовлені для Сейму, передаються також до Сенату. Час від часу голова ВКП бере участь у засіданнях Сенату. Так само представники ВКП відвідують засідання комітетів Сенату.

Президент Польщі і голова Ради міністрів мають право вимагати проведення ВКП ревізій за певною тематикою. Їх інформують про всі найважливіші результати ревізій, а голова ВКП може брати участь у всіх урядових засіданнях для того, щоб ВКП була поінформована про поточну діяльність уряду.

ВКП є відповідальною за всі ревізійні органи, що діють у рамках державної адміністрації. Тому інші ревізійні органи повинні: співпрацювати з ВКП під час складання ними своїх програм проведення ревізій; здійснювати певні ревізії під контролем ВКП; виконувати деякі ревізії за дорученням ВКП. Відповідно до закону про ВКП центральні та місцеві адміністративні органи загалом підлягають ревізіям з боку ВКП у сферах економіки, фінансів, адміністративних та організаційних питань. Державні підприємства, заводи та бюджетні установи також є об’єктами таких ревізій. Кооперативи, асоціації та приватні компанії можуть перевірятися ВКП за особливих умов.

Здійснюючи ревізії, працівники ВКП звичайно працюють у приміщенні ревізованої організації і мають право:

входити до всіх приміщень; перевіряти всі книги, плани, звіти та інші документи; отримувати документи та інші свідчення, допитувати свідків, призначати експертів, а також проводити зустрічі з представниками сторони, яку ревізують.

Після закінчення перевірки результати ревізії письмово викладаються у звіті і передаються перевіреній організації та органові, якому вона підпорядкована, а також всім іншим зацікавленим установам. У разі з’ясування ревізією надзвичайних порушень ВКП має право звернутися до органу, якому підпорядковано установи, з пропозицією покарати винних. Оскарження такої рекомендації можна подати голові ВКП.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


4. ФРАНЦІЯ

Теперішні структура та обов’язки Лічильної палати були встановлені законом, ухваленим 22 червня 1967 року. Лічильна палата посідає провідне положення серед інституцій Франції. У Конституції 1958 року сказано, що Лічильна палата допомагає парламентові й урядові у перевірці належного виконання державного бюджету. Водночас вона незалежна як від парламенту, так і від уряду. Лічильна палата є одним з основних органів держави. Своїми положенням та впливом вона поступається лише найвищій політичній владі держави, але, безсумнівно, переважає звичайну державну цивільну службу.

Лічильна палата є юрисдикційним органом, головне завдання якого полягає у винесенні рішень щодо правового статусу звітності. Як така, вона структурно подібна до інших звичайних чи адміністративних вищих судів, маючи дві суддівські колегії (або палати) і генерального прокурора. Перший голова (генеральний ревізор), призначуваний урядом, керує діяльністю суду і головує у найважливіших комітетах. Існує сім колегій або палат, кожна очолювана своїм головою (заступником генерального ревізора), який керує діяльністю та дебатими у цих колегіях. “Генеральний прокурор” дбає про належне дотримання законів під час процесуальних дій. Після свого призначення всі, окрім генерального прокурора, набувають суддівського статусу і стають незмінюваними.

Лічильна палата повинна провадити ревізію рахунків держави, автономних державних відомств, а також державних підприємств. Вона також ревізує звітність незалежних систем медичного страхування та пенсійного забезпечення. Ревізії місцевих самоврядних корпорацій і місцевих автономних відомств і компаній з 1982 року проводяться регіональними ревізійними палатами.

Ревізії, здійснювані Лічильною палатою, носять не лише фінансовий характер у вузькому значенні цього терміну. Палата не тільки з’ясовує, чи у звітності подається повна й достовірна інформація про всі фінансові операції держави або її відомств та підприємств, але й визначає, чи ці операції було здійснено відповідно до фінансових норм та правил і у найбільш ефективний спосіб. Роботу палати можна класифікувати за трьома головними категоріями.

Сертифікація звітності Головні рахунки держави, що готуються міністром фінансів, щороку подаються до Лічильної палати. Після цього палата вивчає їх і здійснює офіційну сертифікацію звітності з поданням доповіді до парламенту, де містяться також коментарі й зауваження, що головним чином стосуються результатів фінансового року та використання асигнувань.

Сертифікація звітності автономних державних відомств є частиною ревізій, що провадяться їхніми фінансовими працівниками; сертифікація звітності державних компаній здійснюється приватними дипломованими ревізорами, чиї звіти потім подаються до Лічильної палати.

Ревізії судового характеру

Фінансові операції держави та її автономних відомств (але не державних компаній) здійснюються фінансовими працівниками, що відповідають за збирання надходжень, затвердження та оплачування витрат. Вони є особисто відповідальними за належне виконання своїх обов’язків. Попервах палату було створено як суд, що діє за нормами статутного й загального права, і слухає справи про відповідальність саме таких осіб.

Ці фінансові працівники повинні щороку подавати до палати свої звіти. Під час розслідування від них можуть зажадати пояснення причин, чому вони не зібрали надходжень або не сплатили за витрати, що призвело до порушення фінансових норм та правил. Якщо вони не зможуть дати задовільних пояснень, від них можуть вимагати компенсації з власних коштів за незібрані надходження або неправильне витрачання коштів.

Рішення палати є юридично обов’язковими і можуть оскаржуватися лише на підставі норм закону.

Перевірка якості управління

Перевірки діяльності керівників, що стосуються не тільки відповідності вимогам права, але й результативності та ефективності, нині складають основу діяльності Лічильної палати. Такі перевірки включають вивчення загальної організації, розподілу працівників, укладених контрактів, стану споруд, інвестиційної політики. Такі перевірки не обмежуються одними спостереженнями, вони включають також рекомендації.

Від типу отриманих даних залежить, кому доповідаються результати. Про випадки безгосподарності або порушення фінансових норм та правил доповідають (через генерального прокурора) керівникові підрозділу, відомства або компанії, де проводилася ревізія. Про випадки шахрайства доповідають державним прокурорам з метою порушення судової справи. Результати, що ставлять під сумнів існування чи організацію підрозділу, відомства чи компанії, де проводилася ревізія, адекватність існуючих норм або обгрунтованість політики, не затвердженої парламентом, передаються на розгляд компетентного міністра у формі листів, підписаних першим головою. Результати найбільшої ваги, які можуть вимагати дій на найвищому державному рівні, разом з поясненнями відповідальних міністрів включаються до щорічного звіту Лічильної палати.

Оскільки Лічильна палата нездатна ревізувати всі державні фінансові операції щороку, вона самостійно розробляє програму роботи на рік, девизначено, які підрозділи та напрямки діяльності вона перевірятиме.

Водночас палата зобов’язана проводити конкретні розслідування на запити парламенту.

Ревізори мають доступ до всіх документів, пов’язаних з фінансовими операціями, а також до особистих архівів та контрактів. Ці документи повинні надаватися всі без винятку, навіть якщо вони стосуються конфіденційних питань державної безпеки, національної оборони чи закордонних справ. Разом з тим ревізорів можуть застерегти, що розголошення отриманої інформації може суперечити державним інтересам.

Результати ревізії подаються у письмовій формі до колегії старших ревізорів, очолюваної одним з голів палати. Рішення, що можуть призвести до санкцій чи штрафів, приймаються більшістю голосів колегії.

Проекти річних звітів про державні рахунки та управління державними службами, відомствами та компаніями виносяться на розгляд всієї палати на чолі з першим головою. Таким чином, Лічильна палата завжди діє як колегіальний орган, незалежно від того, яку функцію виконує – судову чи несудову. Такий колегіальний підхід є однією із суттєвих рис, що відрізняють “систему лічильної палати” від інших ревізійних систем.Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 21 |
Похожие работы:

«SWorld – 17-26 December 2013 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/dec-2013 PERSPECTIVE INNOVATIONS IN SCIENCE, EDUCATION, PRODUCTION AND TRANSPORT ‘2013 Економіка – Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища УДК 504.06:330.341.1 Кузнєцова Т.В., Сіпайло Л.Г. ОЦІНКА ВПЛИВУ ІННОВАЦІЙ НА РІВЕНЬ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА РЕГІОНУ Національний університет водного господарства та...»

«факторов: высокий процент инфляции в Украине, большой срок окупаемости туристических региональных проектов, высокая стоимость инфраструктурных проектов, неопределенный срок окупаемости имиджевых туристических продуктов. При этом для оценки эффективности инвестиций следует проводить исследование туристического проекта на протяжении жизненного цикла, моделировать потоки туристического продукта, сопоставлять ожидаемые результаты и траты с запланированным уровнем капиталовложений, используя...»

«Наукова економічна організація «Перспектива» МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЕКОНОМІКА – ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ. ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 25-26 квітня 2014 року Частина ІІ м. Дніпропетровськ УДК 330.034(063) ББК 65.011я43 Е 45 Економіка – погляд у майбутнє. Тенденції інноваційного розвитку економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 25-26 квітня 2014 р.). – У 3-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2014. – Ч....»

«ЗБІРНИК ТЕЗ НАУКОВИХ РОБІТ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ» 11–12 травня 2012 року Частина II Одеса – 2012 ББК 65.05 УДК 338.24 С-91 Сучасний стан і тенденція розвитку економіки країни. Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 11 – 12 травня 2012 р.) – Одеса: у 2-х частинах. – О.: «Центр економічних досліджень та розвитку», 2012.Ч.II. – с.132. ББК 65.05 УДК 338.24 С-91 Матеріали збірника...»

«Науковий вісник ЧДІЕУ № 4 (8), 2010 УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ УДК 65.012.4 Л. С. Ладонько, к.е.н., І. В. Калінько, к.т.н., Г. В. Старченко, к.т.н. ВИКОРИСТАННЯ БЕНЧМАРКІНГУ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОГО ПРОФІЛЮ ПІДПРИЄМСТВА У статті досліджено бенчмаркінг, як метод удосконалення бізнеспроцесів. Представлені авторські пропозиції щодо визначення конкурентної сили підприємств-конкурентів включених до групи «бенчмарк». В статье исследовано бенчмаркинг, как метод усовершенствования...»

«Розділ 3 Інноваційний менеджмент УДК 005.591.6:005.7 П’ятницька Галина Тезіївна, д-р екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙ: НЕВІД’ЄМНІ СКЛАДОВІ ТА ЧИННИКИ ВПЛИВУ У статті уточнено перелік складових процесу інноваційного розвитку організації та визначено основні чинники впливу на них. Систематизовано наукові підходи до трактування сутності поняття «інновація». Проведено порівняння різних...»

«ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2013. № 2 (15) 10. Смоленюк П. Звітність підприємств як інформаційний продукт / П. Смоленюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 10. – С. 35–39.11. Уманців Г. Облікова інтерпретація інтелектуального капіталу в контексті становлення інформаційної економіки / Г. Уманців // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 9. – С. 9–15.12. Химченко А.Н. Особенности и перспективы становления экономики знаний / А.Н. Химченко, Т.А. Лех //...»

«Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского Серия «Экономика и управление». Том 25 (64). 2012 г. № 1. С. 176-185. УДК 338.48:338.49 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ Сорока І. В. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна E-mail: soroka_pisma@bk.ru Розглянуто поняття «міжнародна туристична інфраструктура», її складові та основні функції....»

«Громадська організація «Центр економічних досліджень та розвитку» Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ЧАСТИНА І Одеса УДК 330.034(063) ББК 65.011я43 П 27 Матеріали друкуються в авторській редакції. Редакція не завжди поділяє думку та погляди автора. Відповідальність за достовірність фактів, власних імен, географічних назв, цитат, цифр та інших відомостей несуть автори публікацій....»

«ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ Проект «Розвиток спеціалізованих служб з боротьби проти корупції в Україні» Національна академія прокуратури України МАТЕРІАЛИ міжнародного науково-практичного семінару «Запровадження антикорупційної спеціалізації прокурорів: європейський досвід і перспективи в Україні»Організатори: Генеральна прокуратура України Національна академія прокуратури України Проект «Розвиток спеціалізованих служб з боротьби проти корупції в Україні» (проект...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»